• Daniel Veillard's avatar
  git setup · e502173b
  Daniel Veillard authored
  * configure.in: adapt the extra version detection code to git
  * libxslt.doap: adding RDF dope file
  Daniel
  e502173b
libxslt.doap 766 Bytes