• Kristian Rietveld's avatar
  Fix licensing (I managed to put it under GPL licensing instead of · 2e2b780f
  Kristian Rietveld authored
  Fri Oct 24 20:31:35 2003 Kristian Rietveld <kris@gtk.org>
  
  	* gtk/gtkcellview.[ch], gtk/gtkcellviewmenuitem.[ch],
  	gtk/gtkcombobox.[ch], gtk/gtkcomboboxentry.[ch],
  	gtk/gtktreemodelfilter.[ch]: Fix licensing (I managed to put it
  	under GPL licensing instead of LGPL...). (Fixes #125381, Soeren
  	Sandmann).
  2e2b780f
gtktreemodelfilter.c 88.4 KB