• Stanislav Brabec's avatar
  Updated. · e33ca015
  Stanislav Brabec authored
  1999-10-06 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
  
      * cs.po: Updated.
  e33ca015
cs.po 9.41 KB