Commit da7139bf authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e9a9471d
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution-data-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 21:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-11 21:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-01 20:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -788,7 +788,7 @@ msgid "Birth Date"
msgstr "Data urodzenia"
#: ../src/addressbook/libebook-contacts/e-contact.c:291
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:954
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:960
msgid "Anniversary"
msgstr "Rocznica"
......@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgstr "Odebrany obiekt dla UID „%s” jest nieprawidłowy"
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:1887
#: ../src/addressbook/libedata-book/e-book-meta-backend.c:2335
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3217
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:3220
#, c-format
msgid "Failed to create cache “%s”:"
msgstr "Utworzenie bufora „%s” się nie powiodło:"
......@@ -1400,20 +1400,20 @@ msgstr ""
"Brak informacji o adresie URL składnika, lokalna pamięć podręczna jest być "
"może niepełna lub uszkodzona. Proszę go usunąć."
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1795
#: ../src/calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1796
msgid "Failed to parse response data"
msgstr "Przetworzenie danych odpowiedzi się nie powiodło"
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:956
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:962
msgid "Birthday"
msgstr "Urodziny"
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:992
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:998
#, c-format
msgid "Birthday: %s"
msgstr "Urodziny: %s"
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:1023
#: ../src/calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:1029
#, c-format
msgid "Anniversary: %s"
msgstr "Rocznica: %s"
......@@ -2693,7 +2693,7 @@ msgstr "Nie można dodać strefy czasowej z nieprawidłowym składnikiem"
msgid "Received object for UID “%s” doesn’t contain any expected component"
msgstr "Odebrany obiekt dla UID „%s” nie zawiera oczekiwanego składnika"
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:4045
#: ../src/calendar/libedata-cal/e-cal-meta-backend.c:4048
msgid "attachment.dat"
msgstr "załącznik.dat"
......@@ -6898,140 +6898,140 @@ msgstr "%s: kod błędu HTTP %d (%s)"
msgid "Failed with HTTP error code %d (%s)"
msgstr "Niepowodzenie, kod błędu HTTP %d (%s)"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1257
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1259
msgid "Failed to post data"
msgstr "Wysłanie danych się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1350
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1425
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1529
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2778
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4030
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1394
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1469
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1573
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2822
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4074
msgid "Failed to get input XML content"
msgstr "Uzyskanie wejściowej treści XML się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1361
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1405
msgid "Failed to get properties"
msgstr "Uzyskanie właściwości się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1435
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1479
msgid "Failed to update properties"
msgstr "Zaktualizowanie właściwości się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1539
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1583
msgid "Failed to issue REPORT"
msgstr "Wydanie REPORT się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1598
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1642
msgid "Failed to create collection"
msgstr "Utworzenie kolekcji się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1689
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1843
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1733
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1887
msgid "Failed to get XML request content"
msgstr "Uzyskanie treści żądania XML się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1701
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1745
msgid "Failed to create address book"
msgstr "Utworzenie książki adresowej się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1856
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1900
msgid "Failed to create calendar"
msgstr "Utworzenie kalendarza się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1988
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:1999
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2032
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2043
msgid "Failed to read resource"
msgstr "Odczytanie zasobu się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2148
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2192
msgid "Cannot rewind input stream: Not supported"
msgstr "Nie można przewinąć potoku wejściowego: nieobsługiwane"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2311
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2455
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2355
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2499
msgid "Failed to put data"
msgstr "Umieszczenie danych się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2330
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2463
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2374
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2507
#, c-format
msgid "Failed to put data to server, error code %d (%s)"
msgstr "Umieszczenie danych na serwerze się nie powiodło, kod błędu %d (%s)"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2555
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2599
msgid "Failed to delete resource"
msgstr "Usunięcie zasobu się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2622
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2666
msgid "Failed to copy resource"
msgstr "Skopiowanie zasobu się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2684
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2728
msgid "Failed to move resource"
msgstr "Przeniesienie zasobu się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2789
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2833
msgid "Failed to lock resource"
msgstr "Zablokowanie zasobu nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2803
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3005
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2847
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3049
msgid "Expected application/xml response, but none returned"
msgstr "Oczekiwano odpowiedzi „application/xml”, ale nie zwrócono żadnej"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2806
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3008
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2850
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3052
#, c-format
msgid "Expected application/xml response, but %s returned"
msgstr "Oczekiwano odpowiedzi „application/xml”, ale nie zwrócono „%s”"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2818
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3021
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2862
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3065
msgid "Failed to parse XML data"
msgstr "Przetworzenie danych XML się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2897
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2941
msgid "Failed to refresh lock"
msgstr "Odświeżenie blokady się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2956
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3000
msgid "Failed to unlock"
msgstr "Odblokowanie się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:2993
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:3037
#, c-format
msgid "Expected multistatus response, but %d returned (%s)"
msgstr "Oczekiwano odpowiedzi „multistatus”, ale zwrócono %d (%s)"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4040
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4084
msgid "Failed to get access control list"
msgstr "Uzyskanie listy kontroli dostępu się nie powiodło"
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4781
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4825
msgid "Cannot store protected nor inherited Access Control Entry."
msgstr ""
"Nie można przechować chronionego lub odziedziczonego wpisu kontroli dostępu."
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4788
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4832
msgid "Provided invalid principal kind for Access Control Entry."
msgstr "Podano nieprawidłowy rodzaj naczelnika dla wpisu kontroli dostępu."
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4795
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4839
msgid "Cannot store property-based Access Control Entry."
msgstr "Nie można przechować wpisu kontroli dostępu opartego na własności."
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4802
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4846
msgid "Access Control Entry can be only to Grant or Deny, but not None."
msgstr ""
"Wpis kontroli dostępu może być tylko „Udziel” lub „Zabroń”, ale nie „Brak”."
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4810
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4854
msgid "Access Control Entry can be only to Grant or Deny, but not both."
msgstr ""
"Wpis kontroli dostępu może być tylko „Udziel” lub „Zabroń”, ale nie oba."
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4869
#: ../src/libedataserver/e-webdav-session.c:4913
msgid "Access Control Entry privilege cannot be NULL."
msgstr "Uprawnienie wpisu kontroli dostępu nie może być puste."
......@@ -7182,13 +7182,17 @@ msgstr ""
"Należy zalogować się do konta %s i zaakceptować warunki, aby uzyskać dostęp "
"do konta „%s”."
#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-oauth2.c:602
#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-oauth2.c:605
#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-password.c:230
#: ../src/libedataserverui/e-trust-prompt.c:112
#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1070
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-oauth2.c:679
msgid "URL:"
msgstr "Adres:"
#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-password.c:132
msgid "Address book authentication request"
msgstr "Żądanie uwierzytelnienia książki adresowej"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment