Commit 134765c6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 5149d6eb
# Polish translation for mutter.
# Copyright © 2002-2017 the mutter authors.
# Copyright © 2002-2018 the mutter authors.
# This file is distributed under the same license as the mutter package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Marek Stępień <marcoos@aviary.pl>, 2007.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-10 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-10 18:30+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 04:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-08 02:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -50,130 +49,114 @@ msgid "Move window to last workspace"
msgstr "Przeniesienie okna na ostatni obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:24
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w lewo"
#: data/50-mutter-navigation.xml:27
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w prawo"
#: data/50-mutter-navigation.xml:30
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w górę"
#: data/50-mutter-navigation.xml:33
#: data/50-mutter-navigation.xml:27
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w dół"
#: data/50-mutter-navigation.xml:36
#: data/50-mutter-navigation.xml:30
msgid "Move window one monitor to the left"
msgstr "Przeniesienie okna na monitor po lewej"
#: data/50-mutter-navigation.xml:39
#: data/50-mutter-navigation.xml:33
msgid "Move window one monitor to the right"
msgstr "Przeniesienie okna na monitor po prawej"
#: data/50-mutter-navigation.xml:42
#: data/50-mutter-navigation.xml:36
msgid "Move window one monitor up"
msgstr "Przeniesienie okna na monitor na górze"
#: data/50-mutter-navigation.xml:45
#: data/50-mutter-navigation.xml:39
msgid "Move window one monitor down"
msgstr "Przeniesienie okna na monitor na dole"
#: data/50-mutter-navigation.xml:49
#: data/50-mutter-navigation.xml:43
msgid "Switch applications"
msgstr "Przełączenie programów"
#: data/50-mutter-navigation.xml:54
#: data/50-mutter-navigation.xml:48
msgid "Switch to previous application"
msgstr "Przełączenie na poprzedni program"
#: data/50-mutter-navigation.xml:58
#: data/50-mutter-navigation.xml:52
msgid "Switch windows"
msgstr "Przełączenie okien"
#: data/50-mutter-navigation.xml:63
#: data/50-mutter-navigation.xml:57
msgid "Switch to previous window"
msgstr "Przełączenie na poprzednie okno"
#: data/50-mutter-navigation.xml:67
#: data/50-mutter-navigation.xml:61
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Przełączenie między oknami programu"
#: data/50-mutter-navigation.xml:72
#: data/50-mutter-navigation.xml:66
msgid "Switch to previous window of an application"
msgstr "Przełączenie na poprzednie okno programu"
#: data/50-mutter-navigation.xml:76
#: data/50-mutter-navigation.xml:70
msgid "Switch system controls"
msgstr "Przełączenie kontroli systemowej"
#: data/50-mutter-navigation.xml:81
#: data/50-mutter-navigation.xml:75
msgid "Switch to previous system control"
msgstr "Przełączenie na poprzednią kontrolę systemową"
#: data/50-mutter-navigation.xml:85
#: data/50-mutter-navigation.xml:79
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie między oknami"
#: data/50-mutter-navigation.xml:90
#: data/50-mutter-navigation.xml:84
msgid "Switch directly to previous window"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie na poprzednie okno"
#: data/50-mutter-navigation.xml:94
#: data/50-mutter-navigation.xml:88
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie między oknami programu"
#: data/50-mutter-navigation.xml:99
#: data/50-mutter-navigation.xml:93
msgid "Switch directly to previous window of an app"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie na poprzednie okno programu"
#: data/50-mutter-navigation.xml:103
#: data/50-mutter-navigation.xml:97
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie kontroli systemowej"
#: data/50-mutter-navigation.xml:108
#: data/50-mutter-navigation.xml:102
msgid "Switch directly to previous system control"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie na poprzednią kontrolę systemową"
#: data/50-mutter-navigation.xml:111
#: data/50-mutter-navigation.xml:105
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Ukrycie wszystkich zwykłych okien"
#: data/50-mutter-navigation.xml:114
#: data/50-mutter-navigation.xml:108
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:117
#: data/50-mutter-navigation.xml:111
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:120
#: data/50-mutter-navigation.xml:114
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:123
#: data/50-mutter-navigation.xml:117
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:126
#: data/50-mutter-navigation.xml:120
msgid "Switch to last workspace"
msgstr "Przełączenie na ostatni obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:129
msgid "Move to workspace left"
msgstr "Przeniesienie na lewy obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:132
msgid "Move to workspace right"
msgstr "Przeniesienie na prawy obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:135
#: data/50-mutter-navigation.xml:123
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Przeniesienie na górny obszar roboczy"
#: data/50-mutter-navigation.xml:138
#: data/50-mutter-navigation.xml:126
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Przeniesienie na dolny obszar roboczy"
......@@ -218,56 +201,52 @@ msgid "Restore window"
msgstr "Przywrócenie okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:18
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Przełączenie trybu zwinięcia"
#: data/50-mutter-windows.xml:20
msgid "Close window"
msgstr "Zamknięcie okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:22
#: data/50-mutter-windows.xml:20
msgid "Hide window"
msgstr "Ukrycie okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:24
#: data/50-mutter-windows.xml:22
msgid "Move window"
msgstr "Przeniesienie okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:26
#: data/50-mutter-windows.xml:24
msgid "Resize window"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:29
#: data/50-mutter-windows.xml:27
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr ""
"Przełączenie obecności okna na wszystkich obszarach roboczych lub jednym"
#: data/50-mutter-windows.xml:31
#: data/50-mutter-windows.xml:29
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr ""
"Wysunięcie okna, jeśli jest zasłonięte, odsunięcie w przeciwnym wypadku"
#: data/50-mutter-windows.xml:33
#: data/50-mutter-windows.xml:31
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Wysunięcie okna przed pozostałe"
#: data/50-mutter-windows.xml:35
#: data/50-mutter-windows.xml:33
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunięcie okna pod pozostałe"
#: data/50-mutter-windows.xml:37
#: data/50-mutter-windows.xml:35
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pionowa maksymalizacja okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:39
#: data/50-mutter-windows.xml:37
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
#: data/50-mutter-windows.xml:43
#: data/50-mutter-windows.xml:41
msgid "View split on left"
msgstr "Podział widoku po lewej"
#: data/50-mutter-windows.xml:47
#: data/50-mutter-windows.xml:45
msgid "View split on right"
msgstr "Podział widoku po prawej"
......@@ -511,10 +490,55 @@ msgstr "Przełączenie na 12. konsolę wirtualną"
msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Ponowne włączenie skrótów"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr "Zezwolenie na przechwycenia za pomocą Xwayland"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
"Allow keyboard grabs issued by X11 applications running in Xwayland to be "
"taken into account. For a X11 grab to be taken into account under Wayland, "
"the client must also either send a specific X11 ClientMessage to the root "
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
"Zezwolenie na uwzględnianie przechwyceń klawiatury wywoływanych przez "
"programy X11 działające w systemie Xwayland. Aby przechwycenie X11 zostało "
"uwzględnione w systemie Wayland, klient musi także wysłać konkretny "
"komunikat ClientMessage systemu X11 do głównego okna lub być na liście "
"programów w kluczu „xwayland-grab-access-rules”."
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr "Programy Xwayland, które mogą wywoływać przechwycenia klawiatury"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
msgid ""
"List the resource names or resource class of X11 windows either allowed or "
"not allowed to issue X11 keyboard grabs under Xwayland. The resource name or "
"resource class of a given X11 window can be obtained using the command "
"“xprop WM_CLASS”. Wildcards “*” and jokers “?” in the values are supported. "
"Values starting with “!” are blacklisted, which has precedence over the "
"whitelist, to revoke applications from the default system list. The default "
"system list includes the following applications: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Users can break an existing grab by "
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""
"Lista nazw zasobów lub klas zasobów okien X11, które mogą lub nie mogą "
"wywoływać przechwyceń klawiatury X11 w systemie Xwayland. Można uzyskać "
"nazwę zasobu lub klasę zasobów danego okna X11 za pomocą polecenia „xprop "
"WM_CLASS”. W wartościach obsługiwane są wieloznaczniki „*” i „?”. Wartości "
"zaczynające się od znaku „!” nie mają zezwolenia, co ma pierwszeństwo przed "
"zezwoleniami, aby usunąć je z domyślnej listy systemu. Domyślna lista "
"systemu zawiera te programy: „@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@”. "
"Użytkownicy mogą przerwać istniejące przechwycenie za pomocą skrótu "
"klawiszowego określonego w kluczu „restore-shortcuts”."
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2167
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)"
......@@ -522,37 +546,37 @@ msgstr "Przełącznik trybu (%d. grupa)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2190
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
msgid "Switch monitor"
msgstr "Przełączenie monitora"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2192
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Ekran pomocy"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:908
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
msgid "Built-in display"
msgstr "Wbudowany ekran"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:931
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
msgid "Unknown Display"
msgstr "Nieznany ekran"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:941
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:476
#: src/compositor/compositor.c:481
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
......@@ -568,42 +592,46 @@ msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Otwarcie połączenia z ekranem „%s” systemu X Window się nie powiodło\n"
#: src/core/main.c:189
#: src/core/main.c:190
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Rozłącza połączenie z menedżerem sesji"
#: src/core/main.c:195
#: src/core/main.c:196
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Zastępuje uruchomionego menedżera okien"
#: src/core/main.c:201
#: src/core/main.c:202
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Podaje identyfikator zarządzania sesją"
#: src/core/main.c:206
#: src/core/main.c:207
msgid "X Display to use"
msgstr "Używany ekran X"
#: src/core/main.c:212
#: src/core/main.c:213
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku"
#: src/core/main.c:218
#: src/core/main.c:219
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Synchroniczne wywołania X"
#: src/core/main.c:225
#: src/core/main.c:226
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Uruchamia jako menedżer składania Wayland"
#: src/core/main.c:231
#: src/core/main.c:232
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Uruchamia jako osadzony menedżer składania"
#: src/core/main.c:239
#: src/core/main.c:240
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Uruchamia jako pełny serwer wyświetlania zamiast osadzonego"
#: src/core/main.c:246
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Uruchamia za pomocą mechanizmu X11"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#, c-format
......@@ -681,7 +709,7 @@ msgstr ""
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Przełącznik trybu: %d. tryb"
#: src/x11/session.c:1815
#: src/x11/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment