Commit bacbb582 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent ca3979c2
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-10 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 14:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-15 07:59+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1994,15 +1994,15 @@ msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:848
#: stats/models.py:851
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:878
#: stats/models.py:881
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:887
#: stats/models.py:890
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:908
#: stats/models.py:911
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:985
#: stats/models.py:988
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:994
#: stats/models.py:997
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:1016
#: stats/models.py:1019
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1507 stats/models.py:1877
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1533
#: stats/models.py:1536
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1538
#: stats/models.py:1541
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1542
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1541 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1543
#: stats/models.py:1546
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1548
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2082,13 +2082,13 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1546
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1552
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
......@@ -2245,7 +2245,7 @@ msgstr "Elektronická konference"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "URL, které se má odebírat"
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:537
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:552
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "Toto je automatická zpráva odeslaná z %s."
......@@ -2548,7 +2548,7 @@ msgid "Error:"
msgstr "Chyba:"
#: templates/feeds/actions_description.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:238
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:243
msgid "No comment"
msgstr "Bez komentáře"
......@@ -2902,7 +2902,7 @@ msgstr "Odhlásit se"
msgid "Module Statistics: %(name)s"
msgstr "Statistika modulu: %(name)s"
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:258
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:263
msgid ""
"This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. "
"Please don’t translate it any more."
......@@ -3260,7 +3260,7 @@ msgstr "Vyhledat podobné chyby, než ji nahlásíte"
msgid "Report this bug"
msgstr "Nahlásit tuto chybu"
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:168
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:169
msgid "Translated"
msgstr "Přeloženo"
......@@ -3508,19 +3508,27 @@ msgstr "Odkaz na tento komentář"
msgid "This message was sent to the mailing list"
msgstr "Tato zpráva byla poslána do poštovní konference týmu"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:227
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
msgid "Help index"
msgstr "Obsah nápovědy"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:229
msgid "Build help"
msgstr "Sestavit nápovědu"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:232
msgid "diff with:"
msgstr "diff vůči:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:246
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:251
msgid "No current actions."
msgstr "Bez aktuálních kroků."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:250
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:255
msgid "New Action"
msgstr "Nový krok"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:254
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:259
#, python-format
msgid ""
"You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the "
......@@ -3529,11 +3537,11 @@ msgstr ""
"Musíte být <a href=\"%(login_url)s\">ověřeni</a> a členy týmu "
"„%(team_name)s“."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:286
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:291
msgid "Submit"
msgstr "Odeslat"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:293
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:298
msgid "This team is not using the translation workflow."
msgstr "Tento tým nevyužívá postup překladatelských prací."
......@@ -3646,101 +3654,101 @@ msgstr "Tento krok vyžaduje soubor."
msgid "Please, don’t send a file with a “Reserve” action."
msgstr "Neodesílejte soubor spolu s kroky typu „Rezervace“."
#: vertimus/models.py:135
#: vertimus/models.py:136
msgid "Inactive"
msgstr "Neaktivní"
#: vertimus/models.py:152
#: vertimus/models.py:153
msgid "Translating"
msgstr "Překládá se"
#: vertimus/models.py:191
#: vertimus/models.py:192
msgid "Proofreading"
msgstr "Kontroluje se"
#. Translators: This is a status, not a verb
#: vertimus/models.py:209
#: vertimus/models.py:210
msgid "Proofread"
msgstr "Zkontrolováno"
#: vertimus/models.py:229
#: vertimus/models.py:230
msgid "To Review"
msgstr "Na revizi"
#: vertimus/models.py:244
#: vertimus/models.py:245
msgid "To Commit"
msgstr "K zařazení"
#: vertimus/models.py:262
#: vertimus/models.py:263
msgid "Committing"
msgstr "Zařazuje se"
#: vertimus/models.py:281
#: vertimus/models.py:282
msgid "Committed"
msgstr "Zařazeno"
#: vertimus/models.py:300
#: vertimus/models.py:301
msgid "Write a comment"
msgstr "Napsat komentář"
#: vertimus/models.py:301
#: vertimus/models.py:302
msgid "Reserve for translation"
msgstr "Rezervovat překlad"
#: vertimus/models.py:302
#: vertimus/models.py:303
msgid "Upload the new translation"
msgstr "Nahrát nový překlad"
#: vertimus/models.py:303
#: vertimus/models.py:304
msgid "Reserve for proofreading"
msgstr "Rezervovat si kontrolu"
#: vertimus/models.py:304
#: vertimus/models.py:305
msgid "Upload the proofread translation"
msgstr "Nahrát zkontrolovaný překlad"
#. Translators: this means the file is ready to be committed in repository
#: vertimus/models.py:306
#: vertimus/models.py:307
msgid "Ready for submission"
msgstr "Připraveno na zařazení"
#: vertimus/models.py:307
#: vertimus/models.py:308
msgid "Submit to repository"
msgstr "Zařadit do úložiště"
#. Translators: this indicates a committer is going to commit the file in the repository
#: vertimus/models.py:309
#: vertimus/models.py:310
msgid "Reserve to submit"
msgstr "Rezervovat si zařazení"
#. Translators: this is used to indicate the file has been committed in the repository
#: vertimus/models.py:311
#: vertimus/models.py:312
msgid "Inform of submission"
msgstr "Informovat o zařazení"
#. Translators: regardless of the translation completion, this file need to be reviewed
#: vertimus/models.py:313
#: vertimus/models.py:314
msgid "Rework needed"
msgstr "Vyžaduje přepracování"
#: vertimus/models.py:314
#: vertimus/models.py:315
msgid "Archive the actions"
msgstr "Zálohovat kroky"
#: vertimus/models.py:315
#: vertimus/models.py:316
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Vrátit předchozí změnu stavu"
#: vertimus/models.py:393
#: vertimus/models.py:408
msgid "File in repository"
msgstr "Soubor v úložišti"
#: vertimus/models.py:404
#: vertimus/models.py:419
#, python-format
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Soubor nahrán, kým: %(name)s, kdy: %(date)s"
#: vertimus/models.py:413
#: vertimus/models.py:428
#, python-format
msgid ""
"The new state of %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) is now "
......@@ -3749,15 +3757,15 @@ msgstr ""
"nový stav modulu %(module)s – %(branch)s – %(domain)s (%(language)s) je nyní "
"„%(new_state)s“."
#: vertimus/models.py:526
#: vertimus/models.py:541
msgid "Hello,"
msgstr "Dobrý den,"
#: vertimus/models.py:535
#: vertimus/models.py:550
msgid "Without comment"
msgstr "Bez komentáře"
#: vertimus/models.py:574
#: vertimus/models.py:589
#, python-format
msgid ""
"A new comment has been posted on %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
......@@ -3766,57 +3774,62 @@ msgstr ""
"byl přidán nový komentář k modulu %(module)s – %(branch)s – %(domain)s "
"(%(language)s)."
#: vertimus/models.py:650
#: vertimus/models.py:665
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: “%s”"
msgstr "Zařazení selhalo. Chyba byla: „%s“"
#: vertimus/models.py:652
#: vertimus/models.py:667
msgid "The file has been successfully committed to the repository."
msgstr "Soubor byl úspěšně zařazen do repozitáře."
#: vertimus/models.py:657
#: vertimus/models.py:672
msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví."
#: vertimus/models.py:659
#: vertimus/models.py:674
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví."
#: vertimus/views.py:111
#: vertimus/views.py:115
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán"
#: vertimus/views.py:114
#: vertimus/views.py:118
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s"
#: vertimus/views.py:164 vertimus/views.py:174 vertimus/views.py:187
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem "
"%(name)s dne %(date)s"
#: vertimus/views.py:196
#: vertimus/views.py:200
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu "
"%(lang)s"
#: vertimus/views.py:204
#: vertimus/views.py:208
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
#: vertimus/views.py:255
#: vertimus/views.py:279
msgid "No po file to check"
msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:272
#: vertimus/views.py:288
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#: vertimus/views.py:309
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s"
#~ msgid "GNOME 3.30 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.30 (vývojové)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment