Commit 9703b881 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent 7234deb8
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-15 07:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 14:11+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1994,15 +1994,15 @@ msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:851
#: stats/models.py:854
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:881
#: stats/models.py:884
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:890
#: stats/models.py:893
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:911
#: stats/models.py:914
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:988
#: stats/models.py:991
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:997
#: stats/models.py:1000
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:1019
#: stats/models.py:1022
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1536
#: stats/models.py:1539
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1541
#: stats/models.py:1544
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1542
#: stats/models.py:1545
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1546
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1548
#: stats/models.py:1551
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2082,37 +2082,45 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1552
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1555
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/utils.py:58
#: stats/models.py:1648
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
msgstr ""
"Aktuálně zařazený soubor má méně řetězců. Nejspíše byste měli zařadit "
"aktuální soubor z Damned Lies."
#: stats/utils.py:63
#, python-format
msgid "Unable to find a makefile for module %s"
msgstr "Nelze najít soubor Makefile pro modul %s"
#: stats/utils.py:96
#: stats/utils.py:102
#, python-format
msgid "%s doesn’t point to a real file, probably a macro."
msgstr "%s neodkazuje na reálný soubor, pravděpodobně se jedná o makro."
#: stats/utils.py:400
#: stats/utils.py:408
msgid "Errors while running “intltool-update -m” check."
msgstr "Nastala chyba při spouštění příkazu „intltool-update -m“."
#: stats/utils.py:407
#: stats/utils.py:415
#, python-format
msgid "There are some missing files from POTFILES.in: %s"
msgstr "Následující soubory se nenachází v souboru POTFILES.in: %s"
#: stats/utils.py:417
#: stats/utils.py:425
#, python-format
msgid ""
"Following files are referenced in either POTFILES.in or POTFILES.skip, yet "
......@@ -2121,7 +2129,7 @@ msgstr ""
"Na následující soubory je odkazováno v souborech POTFILES.in nebo POTFILES."
"skip, avšak tyto soubory neexistují: %s"
#: stats/utils.py:440
#: stats/utils.py:448
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for document %(file)s:\n"
......@@ -2132,60 +2140,60 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/utils.py:483
#: stats/utils.py:491
#, python-format
msgid "PO file “%s” doesn’t pass msgfmt check."
msgstr "Soubor PO „%s“ neprošel kontrolou msgfmt."
#: stats/utils.py:487
#: stats/utils.py:495
msgid "This PO file has an executable bit set."
msgstr "Tento soubor PO je spustitelný."
#: stats/utils.py:503
#: stats/utils.py:511
#, python-format
msgid "PO file “%s” is not UTF-8 encoded."
msgstr "Soubor PO „%s“ není kódován v UTF-8."
#: stats/utils.py:514
#: stats/utils.py:522
#, python-format
msgid "The file “%s” does not exist"
msgstr "Soubor „%s“ neexistuje"
#: stats/utils.py:523
#: stats/utils.py:531
#, python-format
msgid "Error running pofilter: %s"
msgstr "Chyba při spuštění pofilter: %s"
#: stats/utils.py:541
#: stats/utils.py:549
#, python-format
msgid "PO file “%s” does not exist or cannot be read."
msgstr "Soubor PO „%s“ neexistuje nebo jej nelze přečíst."
#: stats/utils.py:549
#: stats/utils.py:557
#, python-format
msgid "Can’t get statistics for POT file “%s”."
msgstr "Nepodařilo se získat statistiky souboru PO „%s“."
#: stats/utils.py:569
#: stats/utils.py:577
msgid "Entry for this language is not present in LINGUAS file."
msgstr "V souboru LINGUAS se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:600
#: stats/utils.py:608
msgid "No need to edit LINGUAS file or variable for this module"
msgstr "Pro tento modul není zapotřebí upravovat soubor nebo proměnnou LINGUAS"
#: stats/utils.py:608
#: stats/utils.py:616
msgid ""
"Entry for this language is not present in ALL_LINGUAS in configure file."
msgstr "V konfiguračním souboru se nenachází záznam ALL_LINGUAS tohoto jazyka."
#: stats/utils.py:610
#: stats/utils.py:618
msgid ""
"Don’t know where to look for the LINGUAS variable, ask the module maintainer."
msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná LINGUAS, kontaktujte správce modulu."
#: stats/utils.py:627
#: stats/utils.py:635
msgid ""
"Don’t know where to look for the DOC_LINGUAS variable, ask the module "
"maintainer."
......@@ -2193,7 +2201,7 @@ msgstr ""
"Nelze zjistit, kde se má hledat proměnná DOC_LINGUAS, kontaktujte správce "
"modulu."
#: stats/utils.py:629
#: stats/utils.py:637
msgid "DOC_LINGUAS list doesn’t include this language."
msgstr "V souboru DOC_LINGUAS se nenachází tento jazyk."
......@@ -3791,42 +3799,42 @@ msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví."
#: vertimus/views.py:115
#: vertimus/views.py:118
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán"
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:121
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s"
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem "
"%(name)s dne %(date)s"
#: vertimus/views.py:200
#: vertimus/views.py:203
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu "
"%(lang)s"
#: vertimus/views.py:208
#: vertimus/views.py:211
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
#: vertimus/views.py:279
#: vertimus/views.py:282
msgid "No po file to check"
msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:288
#: vertimus/views.py:291
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#: vertimus/views.py:309
#: vertimus/views.py:326
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment