Commit 435f3b6a authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 95e0c9e7
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-09 16:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-09 21:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-21 22:47+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -1966,7 +1966,7 @@ msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Du måste tillhandahålla en kategori när en version anges."
#: stats/models.py:99
#: stats/models.py:104
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1976,30 +1976,22 @@ msgstr ""
"Översättningar för denna modul hanteras externt. Gå till <a href=\"%(link)s"
"\">externa plattformen</a> för att se hur du kan skicka in din översättning."
#: stats/models.py:269
#: stats/models.py:274
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Denna gren är inte länkad från någon utgåva"
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:458
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Kan inte generera POT-fil, använder en gammal."
#: stats/models.py:455
#: stats/models.py:460
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Kan inte generera POT-fil, statistiken avbruten."
#: stats/models.py:476
#: stats/models.py:481
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Kan inte kopiera ny POT-fil till publik plats."
#: stats/models.py:647
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Tyvärr, att lägga till nya översättningar när LINGUAS-filen inte är känd "
"stöds inte."
#: stats/models.py:851
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Fel vid hämtning av pot-fil från URL."
......@@ -2023,60 +2015,72 @@ msgstr ""
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Kunde inte generera POT-fil"
#: stats/models.py:1001
#: stats/models.py:988
msgid "The repository is read only"
msgstr "Arkivet är skrivskyddat"
#: stats/models.py:997
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Tyvärr, att lägga till nya översättningar när LINGUAS-filen inte är känd "
"stöds inte."
#: stats/models.py:1019
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"Post för det här språket finns inte i variabeln %(var)s i filen %(file)s."
#: stats/models.py:1492 stats/models.py:1862
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1518
#: stats/models.py:1536
msgid "POT file unavailable"
msgstr "POT-filen är inte tillgänglig"
#: stats/models.py:1523
#: stats/models.py:1541
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
msgstr[0] "%(count)s meddelande"
msgstr[1] "%(count)s meddelanden"
#: stats/models.py:1524
#: stats/models.py:1542
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "uppdaterad den %(date)s"
#: stats/models.py:1526 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d H.i O"
#: stats/models.py:1528
#: stats/models.py:1546
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
msgstr[0] "%(count)s ord"
msgstr[1] "%(count)s ord"
#: stats/models.py:1530
#: stats/models.py:1548
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
msgstr[0] "%(count)s bild"
msgstr[1] "%(count)s bilder"
#: stats/models.py:1531
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1534
#: stats/models.py:1552
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "POT-fil (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
......@@ -2233,7 +2237,7 @@ msgstr "Sändlista"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "URL för prenumeration"
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:537
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:552
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "Detta är ett automatiskt skickat meddelande från %s."
......@@ -2534,7 +2538,7 @@ msgid "Error:"
msgstr "Fel:"
#: templates/feeds/actions_description.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:238
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:243
msgid "No comment"
msgstr "Ingen kommentar"
......@@ -2884,7 +2888,7 @@ msgstr "Logga ut"
msgid "Module Statistics: %(name)s"
msgstr "Modulstatistik: %(name)s"
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:258
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:263
msgid ""
"This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. "
"Please don’t translate it any more."
......@@ -3242,7 +3246,7 @@ msgstr "Sök efter liknande fel innan rapportering"
msgid "Report this bug"
msgstr "Rapportera detta fel"
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:168
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:169
msgid "Translated"
msgstr "Översatt"
......@@ -3487,19 +3491,27 @@ msgstr "Länk till denna kommentar"
msgid "This message was sent to the mailing list"
msgstr "Detta meddelande skickades till sändlistan"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:227
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
msgid "Help index"
msgstr "Hjälpindex"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:229
msgid "Build help"
msgstr "Bygg hjälp"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:232
msgid "diff with:"
msgstr "diff med:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:246
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:251
msgid "No current actions."
msgstr "Inga aktuella åtgärder."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:250
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:255
msgid "New Action"
msgstr "Ny åtgärd"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:254
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:259
#, python-format
msgid ""
"You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the "
......@@ -3508,11 +3520,11 @@ msgstr ""
"Du måste <a href=\"%(login_url)s\">vara autentiserad</a> och vara medlem av "
"gruppen %(team_name)s."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:286
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:291
msgid "Submit"
msgstr "Skicka"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:293
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:298
msgid "This team is not using the translation workflow."
msgstr "Denna grupp använder inte arbetsflödet för översättningar."
......@@ -3624,102 +3636,102 @@ msgstr "En fil behövs för denna åtgärd."
msgid "Please, don’t send a file with a “Reserve” action."
msgstr "Skicka inte en fil med en ”Reservera”-åtgärd."
#: vertimus/models.py:135
#: vertimus/models.py:136
msgid "Inactive"
msgstr "Inaktiv"
#: vertimus/models.py:152
#: vertimus/models.py:153
msgid "Translating"
msgstr "Översätter"
#: vertimus/models.py:191
#: vertimus/models.py:192
msgid "Proofreading"
msgstr "Korrekturläsning"
#. Translators: This is a status, not a verb
#: vertimus/models.py:209
#: vertimus/models.py:210
msgid "Proofread"
msgstr "Korrekturläst"
#: vertimus/models.py:229
#: vertimus/models.py:230
msgid "To Review"
msgstr "För granskning"
#: vertimus/models.py:244
#: vertimus/models.py:245
msgid "To Commit"
msgstr "För insändning"
#: vertimus/models.py:262
#: vertimus/models.py:263
msgid "Committing"
msgstr "Insändning"
#: vertimus/models.py:281
#: vertimus/models.py:282
msgid "Committed"
msgstr "Insänd"
#: vertimus/models.py:300
#: vertimus/models.py:301
msgid "Write a comment"
msgstr "Skriv en kommentar"
#: vertimus/models.py:301
#: vertimus/models.py:302
msgid "Reserve for translation"
msgstr "Reservera för översättning"
#: vertimus/models.py:302
#: vertimus/models.py:303
msgid "Upload the new translation"
msgstr "Skicka upp ny översättning"
#: vertimus/models.py:303
#: vertimus/models.py:304
msgid "Reserve for proofreading"
msgstr "Reservera för korrekturläsning"
#: vertimus/models.py:304
#: vertimus/models.py:305
msgid "Upload the proofread translation"
msgstr "Skicka upp granskad översättning"
#. Translators: this means the file is ready to be committed in repository
#: vertimus/models.py:306
#: vertimus/models.py:307
msgid "Ready for submission"
msgstr "Färdig för insändning"
#: vertimus/models.py:307
#: vertimus/models.py:308
msgid "Submit to repository"
msgstr "Skicka in till arkivet"
#. Translators: this indicates a committer is going to commit the file in the repository
#: vertimus/models.py:309
#: vertimus/models.py:310
msgid "Reserve to submit"
msgstr "Reservera för insändning"
#. Translators: this is used to indicate the file has been committed in the repository
#: vertimus/models.py:311
#: vertimus/models.py:312
msgid "Inform of submission"
msgstr "Informera om insändning"
#. Translators: regardless of the translation completion, this file need to be reviewed
#: vertimus/models.py:313
#: vertimus/models.py:314
msgid "Rework needed"
msgstr "Omarbete behövs"
#: vertimus/models.py:314
#: vertimus/models.py:315
msgid "Archive the actions"
msgstr "Arkivera åtgärderna"
#: vertimus/models.py:315
#: vertimus/models.py:316
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Ångra senaste tillståndsändring"
# File är ett substantiv
#: vertimus/models.py:393
#: vertimus/models.py:408
msgid "File in repository"
msgstr "Fil i arkiv"
#: vertimus/models.py:404
#: vertimus/models.py:419
#, python-format
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Uppskickad fil av %(name)s den %(date)s"
#: vertimus/models.py:413
#: vertimus/models.py:428
#, python-format
msgid ""
"The new state of %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) is now "
......@@ -3728,15 +3740,15 @@ msgstr ""
"Det nya tillståndet för %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) "
"är nu ”%(new_state)s”."
#: vertimus/models.py:526
#: vertimus/models.py:541
msgid "Hello,"
msgstr "Hej,"
#: vertimus/models.py:535
#: vertimus/models.py:550
msgid "Without comment"
msgstr "Utan kommentar"
#: vertimus/models.py:574
#: vertimus/models.py:589
#, python-format
msgid ""
"A new comment has been posted on %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
......@@ -3745,54 +3757,59 @@ msgstr ""
"En ny kommentar har postats för %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
"(%(language)s)."
#: vertimus/models.py:650
#: vertimus/models.py:665
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: “%s”"
msgstr "Verkställningen misslyckades. Felet var: ”%s”"
#: vertimus/models.py:652
#: vertimus/models.py:667
msgid "The file has been successfully committed to the repository."
msgstr "Filen har checkats in i arkivet."
#: vertimus/models.py:657
#: vertimus/models.py:672
msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
msgstr " Utöver detta lyckades synkroniseringen mot grenen master."
#: vertimus/models.py:659
#: vertimus/models.py:674
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synkroniseringen mot grenen master misslyckades dock."
#: vertimus/views.py:111
#: vertimus/views.py:115
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Ett problem uppstod när post skulle skickas, ingen post har skickats"
#: vertimus/views.py:114
#: vertimus/views.py:118
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Ett fel uppstod medan åtgärden verkställdes: %s"
#: vertimus/views.py:164 vertimus/views.py:174 vertimus/views.py:187
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Uppskickad fil</a> av %(name)s den %(date)s"
#: vertimus/views.py:196
#: vertimus/views.py:200
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Senaste insända fil</a> för %(lang)s"
#: vertimus/views.py:204
#: vertimus/views.py:208
msgid "Latest POT file"
msgstr "Senaste POT-fil"
#: vertimus/views.py:255
#: vertimus/views.py:279
msgid "No po file to check"
msgstr "Ingen po-fil att kontrollera"
#: vertimus/views.py:272
#: vertimus/views.py:288
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Po-filen ser bra ut!"
#: vertimus/views.py:309
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Bygge misslyckades (%(program)s): %(err)s"
#~ msgid "GNOME 3.30 (development)"
#~ msgstr "GNOME 3.30 (utveckling)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment