Commit 38203d90 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 92d7c659
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-09 16:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-09 18:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 16:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr "Zmieniono hasło."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Należy ustawić kategorię podczas podawania wersji."
#: stats/models.py:99
#: stats/models.py:104
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1980,30 +1980,22 @@ msgstr ""
"Tłumaczenia tego modułu są przechowywane na zewnętrznym serwerze. Proszę "
"wysyłać tłumaczenia przez <a href=\"%(link)s\">zewnętrzną platformę</a>."
#: stats/models.py:269
#: stats/models.py:274
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Ta gałąź nie jest używana w żadnym wydaniu"
#: stats/models.py:453
#: stats/models.py:458
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, użyto poprzedniego."
#: stats/models.py:455
#: stats/models.py:460
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, przerwano tworzenie statystyk."
#: stats/models.py:476
#: stats/models.py:481
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nie można skopiować nowego pliku POT do położenia publicznego."
#: stats/models.py:647
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Dodawanie nowych tłumaczeń, kiedy plik LINGUAS jest nieznany jest "
"nieobsługiwane."
#: stats/models.py:851
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Błąd podczas pobierania pliku POT z adresu URL."
......@@ -2027,22 +2019,34 @@ msgstr ""
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT"
#: stats/models.py:1001
#: stats/models.py:988
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozytorium jest tylko do odczytu"
#: stats/models.py:997
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
msgstr ""
"Dodawanie nowych tłumaczeń, kiedy plik LINGUAS jest nieznany jest "
"nieobsługiwane."
#: stats/models.py:1019
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1492 stats/models.py:1862
#: stats/models.py:1510 stats/models.py:1880
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1518
#: stats/models.py:1536
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1523
#: stats/models.py:1541
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2050,18 +2054,18 @@ msgstr[0] "%(count)s komunikat"
msgstr[1] "%(count)s komunikaty"
msgstr[2] "%(count)s komunikatów"
#: stats/models.py:1524
#: stats/models.py:1542
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1526 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1544 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G∶i O"
#: stats/models.py:1528
#: stats/models.py:1546
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2069,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s słowo"
msgstr[1] "%(count)s słowa"
msgstr[2] "%(count)s słów"
#: stats/models.py:1530
#: stats/models.py:1548
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2077,12 +2081,12 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1531
#: stats/models.py:1549
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1534
#: stats/models.py:1552
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
......@@ -2242,7 +2246,7 @@ msgstr "Lista pocztowa"
msgid "URL to subscribe"
msgstr "Adres URL subskrypcji"
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:537
#: teams/models.py:182 vertimus/models.py:552
#, python-format
msgid "This is an automated message sent from %s."
msgstr "To jest automatyczna wiadomość wysłana przez stronę %s."
......@@ -2545,7 +2549,7 @@ msgid "Error:"
msgstr "Błąd:"
#: templates/feeds/actions_description.html:6
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:238
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:243
msgid "No comment"
msgstr "Bez komentarza"
......@@ -2896,7 +2900,7 @@ msgstr "Wyloguj"
msgid "Module Statistics: %(name)s"
msgstr "Statystyki modułu: %(name)s"
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:258
#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:263
msgid ""
"This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. "
"Please don’t translate it any more."
......@@ -3255,7 +3259,7 @@ msgstr "Należy wyszukać podobne błędy przed zgłoszeniem"
msgid "Report this bug"
msgstr "Zgłoś ten błąd"
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:168
#: templates/stats_show.html:56 vertimus/models.py:169
msgid "Translated"
msgstr "Przetłumaczone"
......@@ -3501,19 +3505,27 @@ msgstr "Odnośnik do tego komentarza"
msgid "This message was sent to the mailing list"
msgstr "Ta wiadomość została wysłana na listę pocztową"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:227
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
msgid "Help index"
msgstr "Spis treści pomocy"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:229
msgid "Build help"
msgstr "Zbuduj pomoc"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:232
msgid "diff with:"
msgstr "różnica z:"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:246
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:251
msgid "No current actions."
msgstr "Brak bieżących czynności."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:250
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:255
msgid "New Action"
msgstr "Nowa czynność"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:254
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:259
#, python-format
msgid ""
"You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the "
......@@ -3522,11 +3534,11 @@ msgstr ""
"Wymagane jest <a href=\"%(login_url)s\">uwierzytelnienie</a> i członkostwo "
"w zespole: %(team_name)s."
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:286
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:291
msgid "Submit"
msgstr "Prześlij"
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:293
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:298
msgid "This team is not using the translation workflow."
msgstr "Ten zespół nie używa systemu zarządzania tłumaczeniami."
......@@ -3646,101 +3658,101 @@ msgid "Please, don’t send a file with a “Reserve” action."
msgstr ""
"Proszę nie przesyłać plików z wybraną czynnością „Zarezerwuj tłumaczenie”."
#: vertimus/models.py:135
#: vertimus/models.py:136
msgid "Inactive"
msgstr "Nieaktywny"
#: vertimus/models.py:152
#: vertimus/models.py:153
msgid "Translating"
msgstr "Tłumaczenie"
#: vertimus/models.py:191
#: vertimus/models.py:192
msgid "Proofreading"
msgstr "Konsultowanie recenzji"
#. Translators: This is a status, not a verb
#: vertimus/models.py:209
#: vertimus/models.py:210
msgid "Proofread"
msgstr "Skonsultowano recenzję"
#: vertimus/models.py:229
#: vertimus/models.py:230
msgid "To Review"
msgstr "Do zrecenzowania"
#: vertimus/models.py:244
#: vertimus/models.py:245
msgid "To Commit"
msgstr "Do zatwierdzenia"
#: vertimus/models.py:262
#: vertimus/models.py:263
msgid "Committing"
msgstr "Zatwierdzanie"
#: vertimus/models.py:281
#: vertimus/models.py:282
msgid "Committed"
msgstr "Zatwierdzono"
#: vertimus/models.py:300
#: vertimus/models.py:301
msgid "Write a comment"
msgstr "Napisz komentarz"
#: vertimus/models.py:301
#: vertimus/models.py:302
msgid "Reserve for translation"
msgstr "Zarezerwuj do tłumaczenia"
#: vertimus/models.py:302
#: vertimus/models.py:303
msgid "Upload the new translation"
msgstr "Wyślij nowe tłumaczenie"
#: vertimus/models.py:303
#: vertimus/models.py:304
msgid "Reserve for proofreading"
msgstr "Zarezerwuj do skonsultowania recenzji"
#: vertimus/models.py:304
#: vertimus/models.py:305
msgid "Upload the proofread translation"
msgstr "Wyślij skonsultowane tłumaczenie"
#. Translators: this means the file is ready to be committed in repository
#: vertimus/models.py:306
#: vertimus/models.py:307
msgid "Ready for submission"
msgstr "Gotowy do przesłania"
#: vertimus/models.py:307
#: vertimus/models.py:308
msgid "Submit to repository"
msgstr "Prześlij do repozytorium"
#. Translators: this indicates a committer is going to commit the file in the repository
#: vertimus/models.py:309
#: vertimus/models.py:310
msgid "Reserve to submit"
msgstr "Zarezerwuj do przesłania"
#. Translators: this is used to indicate the file has been committed in the repository
#: vertimus/models.py:311
#: vertimus/models.py:312
msgid "Inform of submission"
msgstr "Poinformuj o przesłaniu"
#. Translators: regardless of the translation completion, this file need to be reviewed
#: vertimus/models.py:313
#: vertimus/models.py:314
msgid "Rework needed"
msgstr "Wymagane jest przejrzenie"
#: vertimus/models.py:314
#: vertimus/models.py:315
msgid "Archive the actions"
msgstr "Zarchiwizuj czynności"
#: vertimus/models.py:315
#: vertimus/models.py:316
msgid "Undo the last state change"
msgstr "Cofnij ostatnią zmianę stanu"
#: vertimus/models.py:393
#: vertimus/models.py:408
msgid "File in repository"
msgstr "Plik w repozytorium"
#: vertimus/models.py:404
#: vertimus/models.py:419
#, python-format
msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
msgstr "Wysłano plik o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/models.py:413
#: vertimus/models.py:428
#, python-format
msgid ""
"The new state of %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) is now "
......@@ -3749,15 +3761,15 @@ msgstr ""
"Moduł %(module)s — %(branch)s — %(domain)s (%(language)s) jest teraz w nowym "
"stanie — „%(new_state)s”."
#: vertimus/models.py:526
#: vertimus/models.py:541
msgid "Hello,"
msgstr "Witamy,"
#: vertimus/models.py:535
#: vertimus/models.py:550
msgid "Without comment"
msgstr "Bez komentarza"
#: vertimus/models.py:574
#: vertimus/models.py:589
#, python-format
msgid ""
"A new comment has been posted on %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
......@@ -3766,55 +3778,60 @@ msgstr ""
"Napisano nowy komentarz przy module %(module)s — %(branch)s — %(domain)s "
"(%(language)s)."
#: vertimus/models.py:650
#: vertimus/models.py:665
#, python-format
msgid "The commit failed. The error was: “%s”"
msgstr "Zatwierdzenie pliku się nie powiodło. Wystąpił błąd: „%s”"
#: vertimus/models.py:652
#: vertimus/models.py:667
msgid "The file has been successfully committed to the repository."
msgstr "Pomyślnie zatwierdzono plik w repozytorium."
#: vertimus/models.py:657
#: vertimus/models.py:672
msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
msgstr " Dodatkowo pomyślnie zsynchronizowano z gałęzią „master”."
#: vertimus/models.py:659
#: vertimus/models.py:674
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synchronizacja z gałęzią „master” się nie powiodła."
#: vertimus/views.py:111
#: vertimus/views.py:115
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wysyłania poczty, żadna wiadomość e-mail nie "
"została wysłana"
#: vertimus/views.py:114
#: vertimus/views.py:118
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zastosowywania działania: %s"
#: vertimus/views.py:164 vertimus/views.py:174 vertimus/views.py:187
#: vertimus/views.py:168 vertimus/views.py:178 vertimus/views.py:191
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Wysłano plik</a> o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/views.py:196
#: vertimus/views.py:200
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Ostatni zatwierdzony plik</a> dla języka: %(lang)s"
#: vertimus/views.py:204
#: vertimus/views.py:208
msgid "Latest POT file"
msgstr "Najnowszy plik POT"
#: vertimus/views.py:255
#: vertimus/views.py:279
msgid "No po file to check"
msgstr "Brak pliku PO do sprawdzenia"
#: vertimus/views.py:272
#: vertimus/views.py:288
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Plik PO wygląda poprawnie"
#: vertimus/views.py:309
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Budowanie się nie powiodło (%(program)s): %(err)s"
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (rozwojowe)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment