Commit d92387fe authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent ce3780e6
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-08 22:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-11 21:55+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-11 21:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 23:14+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -76,116 +76,116 @@ msgstr ""
"Naudojant GtkBuilder Glade XML failai gali būti naudojami daugelyje "
"programavimų kalbų: C, C++, C#, Vala, Java, Perl, Python ir kitose."
#: ../src/glade-window.c:57
#: ../src/glade-window.c:58
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Tik skaitomas]"
#: ../src/glade-window.c:191
#: ../src/glade-window.c:194
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Naudotojo sąsajos projektavimo įrankis"
#: ../src/glade-window.c:454 ../src/glade-window.c:461
#: ../src/glade-window.c:459 ../src/glade-window.c:466
msgid "the last action"
msgstr "paskutinis veiksmas"
#: ../src/glade-window.c:455
#: ../src/glade-window.c:460
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Atšaukti: %s"
#: ../src/glade-window.c:462
#: ../src/glade-window.c:467
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Pakartoti %s"
#: ../src/glade-window.c:487
#: ../src/glade-window.c:492
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Automatiškai įrašoma „%s“"
#: ../src/glade-window.c:492
#: ../src/glade-window.c:497
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Klaida automatiškai įrašant „%s“"
#: ../src/glade-window.c:714
#: ../src/glade-window.c:719
msgid "Open…"
msgstr "Atverti…"
#: ../src/glade-window.c:748
#: ../src/glade-window.c:753
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projektas %s vis dar įkeliamas."
#: ../src/glade-window.c:767
#: ../src/glade-window.c:772
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr "Nepavyko padaryti failo atsarginės kopijos, tęsti įrašymą?"
#: ../src/glade-window.c:789
#: ../src/glade-window.c:794
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Nepavyko išsaugoti %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:828
#: ../src/glade-window.c:833
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Failas %s nuo jo perskaitymo buvo pakeistas"
#: ../src/glade-window.c:832
#: ../src/glade-window.c:837
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Jei išsaugosite, visi išoriniai pakeitimai bus prarasti. Vis tiek išsaugoti?"
#: ../src/glade-window.c:837
#: ../src/glade-window.c:842
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Vis tiek iš_saugoti"
#: ../src/glade-window.c:845
#: ../src/glade-window.c:850
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nesaugoti"
#: ../src/glade-window.c:878
#: ../src/glade-window.c:883
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Projektas „%s“ išsaugotas"
#: ../src/glade-window.c:909
#: ../src/glade-window.c:914
msgid "Save As…"
msgstr "Išsaugoti kaip…"
#: ../src/glade-window.c:973
#: ../src/glade-window.c:978
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Nepavyko išsaugoti failo %s"
#: ../src/glade-window.c:977
#: ../src/glade-window.c:982
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Neturite reikiamų teisių šiam failui išsaugoti."
#: ../src/glade-window.c:999
#: ../src/glade-window.c:1004
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Nepavyko išsaugoti failo %s. Kitas projektas atvertas tame pačiame aplanke."
#: ../src/glade-window.c:1027
#: ../src/glade-window.c:1032
msgid "No open projects to save"
msgstr "Nėra atvertų projektų, kuriuos būtų galima išsaugoti"
#: ../src/glade-window.c:1060
#: ../src/glade-window.c:1065
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Išsaugoti projekto „%s“ pakeitimus prieš uždarant?"
#: ../src/glade-window.c:1068
#: ../src/glade-window.c:1073
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Jūsų pakeitimai bus prarasti, jei jų neišsaugosite."
#: ../src/glade-window.c:1072
#: ../src/glade-window.c:1077
msgid "Close _without Saving"
msgstr "_Užverti neišsaugant"
#: ../src/glade-window.c:1073 ../src/glade-window.c:1749
#: ../src/glade-window.c:1078 ../src/glade-window.c:1756
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2020
......@@ -198,39 +198,39 @@ msgstr "_Užverti neišsaugant"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
#: ../src/glade-window.c:1074 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../src/glade-window.c:1079 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"
#: ../src/glade-window.c:1105
#: ../src/glade-window.c:1110
msgid "Save…"
msgstr "Išsaugoti…"
#: ../src/glade-window.c:1656
#: ../src/glade-window.c:1663
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Nepavyko sukurti naujo projekto."
#: ../src/glade-window.c:1717
#: ../src/glade-window.c:1724
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projekte %s yra neišsaugotų pakeitimų"
#: ../src/glade-window.c:1722
#: ../src/glade-window.c:1729
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Jei įkelsite iš naujo, visi neišsaugoti pakeitimai bus prarasti. Vis tiek "
"įkelti iš naujo?"
#: ../src/glade-window.c:1732
#: ../src/glade-window.c:1739
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Projekto failas %s buvo pakeistas kita programa"
#: ../src/glade-window.c:1737
#: ../src/glade-window.c:1744
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Ar norite įkelti projektą iš naujo?"
#: ../src/glade-window.c:1743
#: ../src/glade-window.c:1750
msgid "_Reload"
msgstr "Į_kelti iš naujo"
......@@ -352,7 +352,7 @@ msgid "Enjoy!"
msgstr "Mėgaukitės!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2542
#: ../src/glade-window.c:2552
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -361,16 +361,16 @@ msgstr ""
" ar norite ją atlikti?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2546
#: ../src/glade-window.c:2556
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Jei nenorite, visada galite ją rasti žinyno meniu."
#: ../src/glade-window.c:2548
#: ../src/glade-window.c:2558
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Daugiau nerodyti šio dialogo"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: ../src/glade-window.c:2569
#: ../src/glade-window.c:2579
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Eikite Žinynas -> Registracija ir naudotojo apklausą ir užpildykite mūsų "
......@@ -388,17 +388,17 @@ msgstr "Išjungti Devhelp integraciją"
msgid "be verbose"
msgstr "pranešti išsamiai"
#: ../src/main.c:146
#: ../src/main.c:133
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Nepavyko atverti '%s', failas neegzistuoja.\n"
#: ../src/main.c:172
#: ../src/main.c:159
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr "gmodule palaikymas nerastas. Glade darbui reikalingas gmodule."
#: ../src/main.c:180
#: ../src/main.c:167
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr "Kurti arba atverti GTK+ programų naudotojo sąsajas"
......@@ -461,14 +461,18 @@ msgid "Start/resume interactive UI introduction"
msgstr "Pradėti/tęsti interaktyvų supažindinimą su sąsaja"
#: ../src/glade.glade.h:16
#| msgid ""
#| "Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
#| "Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
#| "Copyright © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
"Copyright © 2004-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgstr ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2001-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
"Copyright © 2001-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
#: ../src/glade.glade.h:19
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
......@@ -2607,7 +2611,6 @@ msgid "Priority information for the property editor to act on"
msgstr "Prioriteto informacija savybių redaktoriui"
#: ../gladeui/glade-property.c:712
#| msgid "version"
msgid "Precision"
msgstr "Tikslumas"
......@@ -3023,7 +3026,6 @@ msgid "(unnamed)"
msgstr "(nepavadinta)"
#: ../gladeui/glade-widget.c:4835
#| msgid "Template classes are not supported in gtk+ %d.%d"
msgid "Template classes are only usable in GTK+ 3.10 and later."
msgstr "Klasių šablonai yra palaikomos nuo GTK+ 3.10."
......@@ -5626,7 +5628,6 @@ msgid "Action Name"
msgstr "Veiksmo pavadinimas"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
#| msgid "Action Bar"
msgid "Action Target"
msgstr "Veiksmo paskirtis"
......@@ -7583,7 +7584,6 @@ msgid "Themed Icon"
msgstr "Temos piktograma"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1086
#| msgid "File"
msgid "File Icon"
msgstr "Failo piktograma"
......@@ -8216,7 +8216,6 @@ msgstr ""
"užuot nustačius pažodinė patarimą"
#: ../plugins/gtk+/glade-widget-editor.ui.h:17
#| msgid "Start"
msgid "Start:"
msgstr "Pradžia:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment