Commit 0def1ee4 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-01-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=5219
parent 9a042b24
2007-01-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-01-05 Yair Hershkovitz <yairhr@gmail.com>
* he.po: Updated Hebrew translation.
......
# translation of cs.po to Czech
# glib Czech translation.
# Copyright (C) 2002, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2002, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2004, 2005 glib'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Copyright (C) 2006 Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>
#
#
# Petr Pytelka <pyta@lightcomp.cz>, 2002.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2004, 2005.
# Lukas Novotny <lukasnov@cvs.gnome.org>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
#
#
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-04 16:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-04 16:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-05 13:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-05 13:34+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
......@@ -63,9 +63,9 @@ msgstr "Záložka pro URI '%s' již existuje"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2608 ../glib/gbookmarkfile.c:2687
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3436 ../glib/gbookmarkfile.c:3526
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3653
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3456 ../glib/gbookmarkfile.c:3546
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3673
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Nebyla nalezena záložka pro URI '%s'"
......@@ -85,74 +85,79 @@ msgstr "V záložce pro URI '%s' není definován žádný soukromý příznak"
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Žádné skupiny nenastaveny v záložce pro URI '%s'"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3391
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Žádná aplikace se jménem '%s' nezaregistrovala záložku pro '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:405 ../glib/gconvert.c:483 ../glib/giochannel.c:1150
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Nelze expandovat exec řádek '%s' pomocí URI '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:423 ../glib/gconvert.c:501 ../glib/giochannel.c:1150
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Převod ze znakové sady '%s' do '%s' není podporován"
#: ../glib/gconvert.c:409 ../glib/gconvert.c:487
#: ../glib/gconvert.c:427 ../glib/gconvert.c:505
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Nemohu otevřít převaděč z '%s' do '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:603 ../glib/gconvert.c:992 ../glib/giochannel.c:1322
#: ../glib/gconvert.c:621 ../glib/gconvert.c:1010 ../glib/giochannel.c:1322
#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
#: ../glib/gutf8.c:1392
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Neplatná posloupnost bajtů na vstupu převodu"
#: ../glib/gconvert.c:609 ../glib/gconvert.c:919 ../glib/giochannel.c:1329
#: ../glib/gconvert.c:627 ../glib/gconvert.c:937 ../glib/giochannel.c:1329
#: ../glib/giochannel.c:2218
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Chyba při převodu: %s"
#: ../glib/gconvert.c:644 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
#: ../glib/gconvert.c:662 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Částečná sekvence znaků na konci vstupu"
#: ../glib/gconvert.c:894
#: ../glib/gconvert.c:912
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Nemohu převést ukončení '%s' do znakové sady '%s'"
#: ../glib/gconvert.c:1703
#: ../glib/gconvert.c:1726
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI '%s' není absolutní URI používající schéma \"file\""
#: ../glib/gconvert.c:1713
#: ../glib/gconvert.c:1736
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI '%s' místního souboru nesmí obsahovat '#'"
#: ../glib/gconvert.c:1730
#: ../glib/gconvert.c:1753
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' je neplatné"
#: ../glib/gconvert.c:1742
#: ../glib/gconvert.c:1765
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Jméno počítače v URI '%s' je neplatné"
#: ../glib/gconvert.c:1758
#: ../glib/gconvert.c:1781
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' obsahuje nesprávně escapované znaky"
#: ../glib/gconvert.c:1853
#: ../glib/gconvert.c:1876
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "'%s' není absolutní cesta"
#: ../glib/gconvert.c:1863
#: ../glib/gconvert.c:1886
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neplatné jméno počítače"
......@@ -515,17 +520,17 @@ msgstr "Text je prázdný (nebo obsahuje pouze mezery)"
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "Nemohu číst data z procesu potomka"
#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1360
#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1395
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Nemohu vytvořit rouru pro komunikaci s procesem potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1024
#: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1059
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Nemohu číst z roury potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1229
#: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1264
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Nemohu přejít do adresáře '%s' (%s)"
......@@ -568,47 +573,47 @@ msgid ""
"process"
msgstr "Neočekávaná chyba v g_io_channel_win32_poll() při čtení dat z procesu potomka"
#: ../glib/gspawn.c:164
#: ../glib/gspawn.c:175
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Nemohu číst data z procesu potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:296
#: ../glib/gspawn.c:307
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr "Neočekávaná chyba v select() při čtení dat z procesu potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:379
#: ../glib/gspawn.c:390
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Neočekávaná chyba v waitpid() (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1089
#: ../glib/gspawn.c:1124
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "Nemohu fork (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1239
#: ../glib/gspawn.c:1274
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "Nemohu spustit proces potomka \"%s\" (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1249
#: ../glib/gspawn.c:1284
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "Nemohu přesměrovat vstup nebo výstup procesu potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1258
#: ../glib/gspawn.c:1293
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "Nemohu fork proces potomka (%s)"
#: ../glib/gspawn.c:1266
#: ../glib/gspawn.c:1301
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Neznámá chyba při běhu procesu potomka \"%s\""
#: ../glib/gspawn.c:1288
#: ../glib/gspawn.c:1323
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr "Nemohu přečíst dostatek dat z roury pid potomka (%s)"
......@@ -626,118 +631,128 @@ msgstr "Neplatná posloupnost na vstupu převodu"
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Znak je mimo rozsah UTF-16"
#: ../glib/goption.c:495
#: ../glib/goption.c:548
msgid "Usage:"
msgstr "Použití:"
#: ../glib/goption.c:495
#: ../glib/goption.c:548
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[PŘEPÍNAČ...]"
#: ../glib/goption.c:586
#: ../glib/goption.c:639
msgid "Help Options:"
msgstr "Přepínače nápovědy:"
#: ../glib/goption.c:587
#: ../glib/goption.c:640
msgid "Show help options"
msgstr "Zobrazit přepínače nápovědy"
#: ../glib/goption.c:592
#: ../glib/goption.c:645
msgid "Show all help options"
msgstr "Zobrazit všechny přepínače nápovědy"
#: ../glib/goption.c:642
#: ../glib/goption.c:695
msgid "Application Options:"
msgstr "Přepínače aplikace:"
#: ../glib/goption.c:686 ../glib/goption.c:756
#: ../glib/goption.c:739 ../glib/goption.c:809
#, c-format
msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
msgstr "Nemohu zpracovat celočíselnou hodnotu '%s' pro %s"
#: ../glib/goption.c:696 ../glib/goption.c:764
#: ../glib/goption.c:749 ../glib/goption.c:817
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr "Celočíselná hodnota '%s' pro %s mimo rozsah"
#: ../glib/goption.c:721
#: ../glib/goption.c:774
#, c-format
msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
msgstr "Nelze zpracovat celočíselnou (double) hodnotu '%s' pro %s"
#: ../glib/goption.c:729
#: ../glib/goption.c:782
#, c-format
msgid "Double value '%s' for %s out of range"
msgstr "Celočíselná (double) hodnota '%s' pro %s mimo rozsah"
#: ../glib/goption.c:1066
#: ../glib/goption.c:1119
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Chyba volby %s při syntaktické analýze"
#: ../glib/goption.c:1097 ../glib/goption.c:1208
#: ../glib/goption.c:1150 ../glib/goption.c:1261
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr "Chybí parametr %s"
#: ../glib/goption.c:1597
#: ../glib/goption.c:1655
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Neznámý přepínač %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:337
#: ../glib/gkeyfile.c:341
msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
msgstr "V datových adresářích nelze najít platný soubor klíče"
#: ../glib/gkeyfile.c:372
#: ../glib/gkeyfile.c:376
msgid "Not a regular file"
msgstr "Není obyčejný soubor"
#: ../glib/gkeyfile.c:380
#: ../glib/gkeyfile.c:384
msgid "File is empty"
msgstr "Soubor je prázdný"
#: ../glib/gkeyfile.c:696
#: ../glib/gkeyfile.c:700
#, c-format
msgid "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""
"Soubor klíče obsahuje '%s', což není dvojice klíč-hodnota, skupina ani "
"komentář"
#: ../glib/gkeyfile.c:767
#: ../glib/gkeyfile.c:758
#, c-format
msgid "Invalid group name: %s"
msgstr "Neplatné jméno skupiny: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:780
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr "Soubor klíče nezačíná skupinou"
#: ../glib/gkeyfile.c:811
#: ../glib/gkeyfile.c:806
#, c-format
msgid "Invalid key name: %s"
msgstr "Neplatné jméno klíče: %s"
#: ../glib/gkeyfile.c:833
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr "Soubor klíče obsahuje nepodporované kódování '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1020 ../glib/gkeyfile.c:1179 ../glib/gkeyfile.c:2398
#: ../glib/gkeyfile.c:2463 ../glib/gkeyfile.c:2582 ../glib/gkeyfile.c:2717
#: ../glib/gkeyfile.c:2870 ../glib/gkeyfile.c:3046 ../glib/gkeyfile.c:3103
#: ../glib/gkeyfile.c:1042 ../glib/gkeyfile.c:1201 ../glib/gkeyfile.c:2402
#: ../glib/gkeyfile.c:2469 ../glib/gkeyfile.c:2590 ../glib/gkeyfile.c:2725
#: ../glib/gkeyfile.c:2878 ../glib/gkeyfile.c:3058 ../glib/gkeyfile.c:3115
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr "Soubor klíče nemá skupinu '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1191
#: ../glib/gkeyfile.c:1213
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr "Soubor klíče nemá klíč '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:1293 ../glib/gkeyfile.c:1405
#: ../glib/gkeyfile.c:1315 ../glib/gkeyfile.c:1425
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr "Soubor klíče obsahuje klíč '%s' s hodnotou '%s', která není v UTF-8"
#: ../glib/gkeyfile.c:1313 ../glib/gkeyfile.c:1425 ../glib/gkeyfile.c:1797
#: ../glib/gkeyfile.c:1335 ../glib/gkeyfile.c:1445 ../glib/gkeyfile.c:1813
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
msgstr ""
"Soubor klíče obsahuje klíč '%s', který má hodnotu, kterou nelze "
"interpretovat."
#: ../glib/gkeyfile.c:2013 ../glib/gkeyfile.c:2226
#: ../glib/gkeyfile.c:2025 ../glib/gkeyfile.c:2234
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
......@@ -746,36 +761,36 @@ msgstr ""
"Soubor klíče obsahuje klíč '%s' ve skupině '%s', který má hodnotu, kterou "
"nelze interpretovat."
#: ../glib/gkeyfile.c:2413 ../glib/gkeyfile.c:2597 ../glib/gkeyfile.c:3114
#: ../glib/gkeyfile.c:2417 ../glib/gkeyfile.c:2605 ../glib/gkeyfile.c:3126
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "Soubor klíče nemá klíč '%s' ve skupině '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:3287
#: ../glib/gkeyfile.c:3346
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr "Soubor klíče obsahuje znak escape na konci řádku"
#: ../glib/gkeyfile.c:3309
#: ../glib/gkeyfile.c:3368
#, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "Soubor klíče obsahuje neplatnou escape sekvenci '%s'"
#: ../glib/gkeyfile.c:3451
#: ../glib/gkeyfile.c:3510
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
msgstr "Hodnotu '%s' nelze interpretovat jako číslo."
#: ../glib/gkeyfile.c:3465
#: ../glib/gkeyfile.c:3524
#, c-format
msgid "Integer value '%s' out of range"
msgstr "Celočíselná hodnota '%s' mimo rozsah"
#: ../glib/gkeyfile.c:3498
#: ../glib/gkeyfile.c:3557
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr "Hodnotu '%s' nelze interpretovat jako reálné (float) číslo."
#: ../glib/gkeyfile.c:3525
#: ../glib/gkeyfile.c:3584
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr "Hodnotu '%s' nelze interpretovat jako booleovskou hodnotu."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment