• Tor Lillqvist's avatar
  Improve docs. · 8693257c
  Tor Lillqvist authored
  2004-12-20 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
  
  	* glib/gconvert.c (g_locale_to_utf8, g_filename_to_uri): Improve
  	docs.
  8693257c
gconvert.c 51.5 KB