Commit fda43d99 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 47bf92b0
# Danish translation of Glade
# Copyright (C) 1999-2009, 2011, 2014-2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999-2009, 2011, 2014-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1999.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03, 07.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2011-2013.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 14, 15.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16.
#
# Konventioner:
#
......@@ -38,10 +38,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade 0.6.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-07 16:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-04 19:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-20 22:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-20 22:52+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -846,7 +846,7 @@ msgid "Select a catalog search path"
msgstr "Vælg en katalogsøgesti"
#. translators: Email subject sent to the user after completing the survey
#: ../src/glade-registration.c:32 ../src/glade-registration.glade.h:27
#: ../src/glade-registration.c:32 ../src/glade-registration.glade.h:26
msgid "Glade User Survey"
msgstr "Glade-brugerundersøgelse"
......@@ -909,69 +909,69 @@ msgstr ""
"\n"
"\tGlade-holdet\n"
#: ../src/glade-registration.c:308
#: ../src/glade-registration.c:306
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"
#: ../src/glade-registration.c:311
#: ../src/glade-registration.c:309
#, c-format
msgid "Sending data to %s"
msgstr "Sender data til %s"
#: ../src/glade-registration.c:314
#: ../src/glade-registration.c:312
#, c-format
msgid "Waiting for %s"
msgstr "Venter på %s"
#: ../src/glade-registration.c:317
#: ../src/glade-registration.c:315
#, c-format
msgid "Receiving data from %s"
msgstr "Modtager data fra %s"
#: ../src/glade-registration.c:349
#: ../src/glade-registration.c:347
msgid "Sorry, automatic subscription to Glade Users mailing list failed"
msgstr ""
"Beklager, automatisk abonnering på Glade-brugermailinglisten mislykkedes"
#: ../src/glade-registration.c:352
#: ../src/glade-registration.c:350
msgid "Open Glade Users Website"
msgstr "Åben webside for Glade-brugere"
#: ../src/glade-registration.c:404
#: ../src/glade-registration.c:402
msgid "Internal server error"
msgstr "Intern serverfejl"
#: ../src/glade-registration.c:428
#: ../src/glade-registration.c:426
msgid "Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
msgstr ""
"Tak for at du fandt tid til at udfylde undersøgelsen. Det sætter vi pris på!"
#: ../src/glade-registration.c:436
#: ../src/glade-registration.c:434
msgid "Name and Email fields are required"
msgstr "Navne- og e-mail-felterne er påkrævet"
#: ../src/glade-registration.c:439
#: ../src/glade-registration.c:437
msgid ""
"Oops! Email address is already in use!\n"
"To update information you need to provide the token that was sent to your "
"inbox."
msgstr ""
"Hov! E-post-adressen er allerede i brug!\n"
"Hov! E-mail-adressen er allerede i brug!\n"
"For at opdatere informationen skal du opgive den kode, der blev sendt til "
"din indbakke."
#: ../src/glade-registration.c:442
#: ../src/glade-registration.c:440
#, c-format
msgid "Oops! Error saving user information: %s"
msgstr "Hov! Fejl ved gemning af brugerinformation: %s"
#: ../src/glade-registration.c:445
#: ../src/glade-registration.c:443
#, c-format
msgid "Oops! Error saving survey data: %s"
msgstr "Hov! Fejl ved gemning af undersøgelsesdata: %s"
#: ../src/glade-registration.c:448
#: ../src/glade-registration.c:446
#, c-format
msgid "Oops! Error accessing DB: %s"
msgstr "Hov! Fejl ved tilgang til DB: %s"
......@@ -1070,315 +1070,311 @@ msgstr ""
"offentligt eller med nogen tredjepart."
#: ../src/glade-registration.glade.h:24
msgid "See Privacy Note"
msgstr "Se privatlivsnotits"
#: ../src/glade-registration.glade.h:25
msgid "Update Info"
msgstr "Opdatér info"
#: ../src/glade-registration.glade.h:26
#: ../src/glade-registration.glade.h:25
msgid "<Insert update token, if you want to update previously sent data>"
msgstr "<Indsæt opdateringskode, hvis du vil opdatere tidligere sendte data>"
#: ../src/glade-registration.glade.h:28
#: ../src/glade-registration.glade.h:27
msgid "How long have you been programming?"
msgstr "Hvor længe har du programmeret?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:29
#: ../src/glade-registration.glade.h:28
msgid "0"
msgstr "0"
#: ../src/glade-registration.glade.h:30
#: ../src/glade-registration.glade.h:29
msgid "years"
msgstr "år"
#: ../src/glade-registration.glade.h:31
#: ../src/glade-registration.glade.h:30
msgid "months"
msgstr "måneder"
#: ../src/glade-registration.glade.h:32
#: ../src/glade-registration.glade.h:31
msgid "I am not a programmer"
msgstr "Jeg er ikke programmør"
#: ../src/glade-registration.glade.h:33
#: ../src/glade-registration.glade.h:32
msgid "Which programming languages do you prefer?"
msgstr "Hvilke programmeringssprog foretrækker du?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:34
#: ../src/glade-registration.glade.h:33
msgid "C"
msgstr "C"
#: ../src/glade-registration.glade.h:35
#: ../src/glade-registration.glade.h:34
msgid "C++"
msgstr "C++"
#: ../src/glade-registration.glade.h:36
#: ../src/glade-registration.glade.h:35
msgid "C#"
msgstr "C#"
#: ../src/glade-registration.glade.h:37
#: ../src/glade-registration.glade.h:36
msgid "Java"
msgstr "Java"
#: ../src/glade-registration.glade.h:38
#: ../src/glade-registration.glade.h:37
msgid "Python"
msgstr "Python"
#: ../src/glade-registration.glade.h:39
#: ../src/glade-registration.glade.h:38
msgid "JavaScript"
msgstr "JavaScript"
#: ../src/glade-registration.glade.h:40
#: ../src/glade-registration.glade.h:39
msgid "Vala"
msgstr "Vala"
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../src/glade-registration.glade.h:40
msgid "Perl"
msgstr "Perl"
# Anden/andet...
#. GtkCellRendererAccelMode enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:42
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:19
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:766
msgid "Other"
msgstr "Anden"
#: ../src/glade-registration.glade.h:43
#: ../src/glade-registration.glade.h:42
msgid "When did you start using Glade?"
msgstr "Hvornår begyndte du at bruge Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:44
#: ../src/glade-registration.glade.h:43
msgid "ago"
msgstr "siden"
#: ../src/glade-registration.glade.h:45
#: ../src/glade-registration.glade.h:44
msgid "Which version do you normally use?"
msgstr "Hvilken version bruger du normalt?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:46
#: ../src/glade-registration.glade.h:45
msgid "What is available in my OS"
msgstr "Hvad er der tilgængeligt på mit operativsystem"
#: ../src/glade-registration.glade.h:47
#: ../src/glade-registration.glade.h:46
msgid "Latest stable from sources"
msgstr "Seneste stabile udgave fra kilder"
#: ../src/glade-registration.glade.h:48
#: ../src/glade-registration.glade.h:47
msgid "3.8 for GTK+ 2"
msgstr "3.8 til GTK+ 2"
#: ../src/glade-registration.glade.h:49
#: ../src/glade-registration.glade.h:48
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ../src/glade-registration.glade.h:50
#: ../src/glade-registration.glade.h:49
msgid "On what operating systems?"
msgstr "På hvilke operativsystemer?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:51
#: ../src/glade-registration.glade.h:50
msgid "distribution"
msgstr "distribution"
#: ../src/glade-registration.glade.h:52
#: ../src/glade-registration.glade.h:51
msgid "Arch Linux"
msgstr "Arch Linux"
#: ../src/glade-registration.glade.h:53
#: ../src/glade-registration.glade.h:52
msgid "Debian"
msgstr "Debian"
#: ../src/glade-registration.glade.h:54
#: ../src/glade-registration.glade.h:53
msgid "openSUSE"
msgstr "openSUSE"
#: ../src/glade-registration.glade.h:55
#: ../src/glade-registration.glade.h:54
msgid "Fedora"
msgstr "Fedora"
#: ../src/glade-registration.glade.h:56
#: ../src/glade-registration.glade.h:55
msgid "Gentoo"
msgstr "Gentoo"
#: ../src/glade-registration.glade.h:57
#: ../src/glade-registration.glade.h:56
msgid "Mandriva"
msgstr "Mandriva"
#: ../src/glade-registration.glade.h:58
#: ../src/glade-registration.glade.h:57
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
#: ../src/glade-registration.glade.h:59
#: ../src/glade-registration.glade.h:58
msgid "Turbolinux"
msgstr "Turbolinux"
#: ../src/glade-registration.glade.h:60
#: ../src/glade-registration.glade.h:59
msgid "Ubuntu"
msgstr "Ubuntu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:61
#: ../src/glade-registration.glade.h:60
msgid "Xandros"
msgstr "Xandros"
#: ../src/glade-registration.glade.h:62
#: ../src/glade-registration.glade.h:61
msgid "Oracle"
msgstr "Oracle"
#: ../src/glade-registration.glade.h:63
#: ../src/glade-registration.glade.h:62
msgid "variant"
msgstr "variant"
#: ../src/glade-registration.glade.h:64
#: ../src/glade-registration.glade.h:63
msgid "FreeBSD"
msgstr "FreeBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:65
#: ../src/glade-registration.glade.h:64
msgid "OpenBSD"
msgstr "OpenBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:66
#: ../src/glade-registration.glade.h:65
msgid "NetBSD"
msgstr "NetBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:67
#: ../src/glade-registration.glade.h:66
msgid "Oracle Solaris"
msgstr "Oracle Solaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:68
#: ../src/glade-registration.glade.h:67
msgid "OpenSolaris"
msgstr "OpenSolaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:69
#: ../src/glade-registration.glade.h:68
msgid "illumos"
msgstr "illumos"
#: ../src/glade-registration.glade.h:70
#: ../src/glade-registration.glade.h:69
msgid "version"
msgstr "version"
#: ../src/glade-registration.glade.h:71
#: ../src/glade-registration.glade.h:70
msgid "2000"
msgstr "2000"
#: ../src/glade-registration.glade.h:72
#: ../src/glade-registration.glade.h:71
msgid "XP"
msgstr "XP"
#: ../src/glade-registration.glade.h:73
#: ../src/glade-registration.glade.h:72
msgid "2003"
msgstr "2003"
#: ../src/glade-registration.glade.h:74
#: ../src/glade-registration.glade.h:73
msgid "Vista"
msgstr "Vista"
#: ../src/glade-registration.glade.h:75
#: ../src/glade-registration.glade.h:74
msgid "2008"
msgstr "2008"
#: ../src/glade-registration.glade.h:76
#: ../src/glade-registration.glade.h:75
msgid "7"
msgstr "7"
#: ../src/glade-registration.glade.h:77
#: ../src/glade-registration.glade.h:76
msgid "8"
msgstr "8"
#: ../src/glade-registration.glade.h:78
#: ../src/glade-registration.glade.h:77
msgid "2012"
msgstr "2012"
#: ../src/glade-registration.glade.h:79
#: ../src/glade-registration.glade.h:78
msgid "Tiger"
msgstr "Tiger"
#: ../src/glade-registration.glade.h:80
#: ../src/glade-registration.glade.h:79
msgid "Leopard"
msgstr "Leopard"
#: ../src/glade-registration.glade.h:81
#: ../src/glade-registration.glade.h:80
msgid "Snow Leopard"
msgstr "Snow Leopard"
#: ../src/glade-registration.glade.h:82
#: ../src/glade-registration.glade.h:81
msgid "Lion"
msgstr "Lion"
#: ../src/glade-registration.glade.h:83
#: ../src/glade-registration.glade.h:82
msgid "Mountain Lion"
msgstr "Mountain Lion"
#: ../src/glade-registration.glade.h:84
#: ../src/glade-registration.glade.h:83
msgid "Mavericks"
msgstr "Mavericks"
#: ../src/glade-registration.glade.h:85
#: ../src/glade-registration.glade.h:84
msgid "GNU/Linux"
msgstr "GNU/Linux"
#. GtkLicense enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:86 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:796
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:796
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:87
#: ../src/glade-registration.glade.h:86
msgid "Windows"
msgstr "Windows"
#: ../src/glade-registration.glade.h:88
#: ../src/glade-registration.glade.h:87
msgid "Mac OS X"
msgstr "Mac OS X"
#: ../src/glade-registration.glade.h:89
#: ../src/glade-registration.glade.h:88
msgid "Solaris"
msgstr "Solaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:90
#: ../src/glade-registration.glade.h:89
msgid "How often do you use it?"
msgstr "Hvor ofte bruger du det?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:91
#: ../src/glade-registration.glade.h:90
msgid "Every day"
msgstr "Hver dag"
#: ../src/glade-registration.glade.h:92
#: ../src/glade-registration.glade.h:91
msgid "Few days a week"
msgstr "Et par dage om ugen"
#: ../src/glade-registration.glade.h:93
#: ../src/glade-registration.glade.h:92
msgid "Every week"
msgstr "Hver uge"
#: ../src/glade-registration.glade.h:94
#: ../src/glade-registration.glade.h:93
msgid "A few times a month"
msgstr "Et par gange om måneden"
#: ../src/glade-registration.glade.h:95
#: ../src/glade-registration.glade.h:94
msgid "Once a month"
msgstr "En gang per måned"
#: ../src/glade-registration.glade.h:96
#: ../src/glade-registration.glade.h:95
msgid "A few times a year"
msgstr "Et par gange om året"
#: ../src/glade-registration.glade.h:97
#: ../src/glade-registration.glade.h:96
msgid "What level of Glade user would you say you are?"
msgstr "Hvilket niveau vil du sige du er på, som Glade-bruger?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:98
#: ../src/glade-registration.glade.h:97
msgid "Beginner"
msgstr "Begynder"
#: ../src/glade-registration.glade.h:99
#: ../src/glade-registration.glade.h:98
msgid "Intermediate"
msgstr "Mellemniveau"
#: ../src/glade-registration.glade.h:100
#: ../src/glade-registration.glade.h:99
msgid "Advanced"
msgstr "Avanceret"
#: ../src/glade-registration.glade.h:101
#: ../src/glade-registration.glade.h:100
msgid ""
"Under what kind of license(s) do you release the software you used Glade to "
"create?"
......@@ -1386,123 +1382,123 @@ msgstr ""
"Under hvilken type licenser udgiver du programmer, som du har skrevet ved "
"hjælp af Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:102
#: ../src/glade-registration.glade.h:101
msgid "Free software"
msgstr "Fri software"
#: ../src/glade-registration.glade.h:103
#: ../src/glade-registration.glade.h:102
msgid "Open source software"
msgstr "Open source-software"
#: ../src/glade-registration.glade.h:104
#: ../src/glade-registration.glade.h:103
msgid "Commercial/Closed software"
msgstr "Commerciel/proprietær software"
#: ../src/glade-registration.glade.h:105
#: ../src/glade-registration.glade.h:104
msgid "None - distributed internally"
msgstr "Ingen - distribueres internt"
#: ../src/glade-registration.glade.h:106
#: ../src/glade-registration.glade.h:105
msgid ""
"In what field(s) is the software you used Glade to create generally used?"
msgstr ""
"I hvilke felter bruges den software, som du har udviklet med Glade, generelt?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:107
#: ../src/glade-registration.glade.h:106
msgid "Academic"
msgstr "Akademisk"
#: ../src/glade-registration.glade.h:108
#: ../src/glade-registration.glade.h:107
msgid "Embedded applications"
msgstr "Indlejrede programmer"
#: ../src/glade-registration.glade.h:109
#: ../src/glade-registration.glade.h:108
msgid "Accounting"
msgstr "Regnskab"
#: ../src/glade-registration.glade.h:110
#: ../src/glade-registration.glade.h:109
msgid "Desktop applications"
msgstr "Skrivebordsprogrammer"
#: ../src/glade-registration.glade.h:111
#: ../src/glade-registration.glade.h:110
msgid "Educational"
msgstr "Uddannelse"
#: ../src/glade-registration.glade.h:112
#: ../src/glade-registration.glade.h:111
msgid "Medical"
msgstr "Medicinsk"
#: ../src/glade-registration.glade.h:113
#: ../src/glade-registration.glade.h:112
msgid "Industrial applications"
msgstr "Industrianvendelser"
#: ../src/glade-registration.glade.h:114
#: ../src/glade-registration.glade.h:113
msgid "Scientific"
msgstr "Videnskabeligt"
#: ../src/glade-registration.glade.h:115
#: ../src/glade-registration.glade.h:114
msgid "What aspect of the software needs the most improvement?"
msgstr "Hvilket aspekt af softwaren har mest brug for forbedring?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:116
#: ../src/glade-registration.glade.h:115
msgid "In your opinion what is the biggest problem with Glade?"
msgstr "Efter din mening, hvad er det største problem med Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:117
#: ../src/glade-registration.glade.h:116
msgid "Lack of documentation"
msgstr "Mangel på dokumentation"
#: ../src/glade-registration.glade.h:118
#: ../src/glade-registration.glade.h:117
msgid "Lack of professional support"
msgstr "Mangel på professionel støtte"
#: ../src/glade-registration.glade.h:119
#: ../src/glade-registration.glade.h:118
msgid "Lack of professional training"
msgstr "Mangel på professionel træning"
#: ../src/glade-registration.glade.h:120
#: ../src/glade-registration.glade.h:119
msgid "Lack of publicity/exposure"
msgstr "Mangel på reklame/synlighed"
#: ../src/glade-registration.glade.h:121
#: ../src/glade-registration.glade.h:120
msgid "Lack of official binary releases for other OS (Windows, Mac OS X)"
msgstr ""
"Mangel på officielle binærudgaver for andre operativsystemer (Windows, Mac "
"OS X)"
#: ../src/glade-registration.glade.h:122
#: ../src/glade-registration.glade.h:121
msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Har du nogensinde fundet en fejl?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:123
#: ../src/glade-registration.glade.h:122
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../src/glade-registration.glade.h:124
#: ../src/glade-registration.glade.h:123
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../src/glade-registration.glade.h:125
#: ../src/glade-registration.glade.h:124
msgid "If so, did you file a bug report?"
msgstr "Hvis ja, indsendte du en fejlrapport?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:126
#: ../src/glade-registration.glade.h:125
msgid "Have you ever thought about contributing?"
msgstr "Har du nogensinde tænkt på at bidrage?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:127
#: ../src/glade-registration.glade.h:126
msgid "Why not?"
msgstr "Hvorfor ikke?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:128
#: ../src/glade-registration.glade.h:127
msgid "Comments:"
msgstr "Kommentarer:"
#: ../src/glade-registration.glade.h:129
#: ../src/glade-registration.glade.h:128
msgid "Privacy Note:"
msgstr "Privatlivsnotits:"
#: ../src/glade-registration.glade.h:130
#: ../src/glade-registration.glade.h:129
msgid ""
"The sole purpose of this survey is to better know our user base.\n"
"Your email address will be used to uniquely identify you as a Glade user and "
......@@ -1901,11 +1897,11 @@ msgstr "Redigerer justering for %s"
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Redigerer marginer for %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2091
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2042
msgid "Design View"
msgstr "Designvisning"