Commit f4f5f454 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent ae06096f
# Norwegian bokmål translation og glade.
# Norwegian bokmål translation of glade.
# Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1999-2011.
#
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade 3.10.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-19 23:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-19 23:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-18 12:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-18 12:20+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr ""
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Kan ikke åpne «%s». Filen eksisterer ikke.\n"
#: ../gladeui/glade-app.c:435
#: ../gladeui/glade-app.c:432
#, c-format
msgid ""
"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
......@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr ""
"Prøver å lagre private data til katalogen %s, men den er en vanlig fil.\n"
"Ingen private data vil bli lagret for denne økten"
#: ../gladeui/glade-app.c:447
#: ../gladeui/glade-app.c:444
#, c-format
msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
......@@ -541,7 +541,7 @@ msgstr ""
"Klarte ikke å lage katalogen %s for å lagre private data.\n"
"Ingen private data vil bli lagret for denne økten"
#: ../gladeui/glade-app.c:475
#: ../gladeui/glade-app.c:472
#, c-format
msgid ""
"Error writing private data to %s (%s).\n"
......@@ -550,14 +550,14 @@ msgstr ""
"Feil ved skriving av private data til %s (%s).\n"
"Ingen private data vil bli lagret for denne økten"
#: ../gladeui/glade-app.c:487
#: ../gladeui/glade-app.c:484
#, c-format
msgid ""
"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
#: ../gladeui/glade-app.c:500
#: ../gladeui/glade-app.c:497
#, c-format
msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
......@@ -625,7 +625,7 @@ msgstr "Type"
msgid "Type:"
msgstr "Type:"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2260
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2259
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
......@@ -732,7 +732,7 @@ msgstr "Setter flere egenskaper"
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Setter %s for %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:645 ../gladeui/glade-editor-property.c:3047
#: ../gladeui/glade-command.c:645 ../gladeui/glade-editor-property.c:3043
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Setter %s for %s for %s"
......@@ -826,21 +826,21 @@ msgstr "Låser opp %s"
msgid "Unable to load image (%s)"
msgstr "Kan ikke laste bilde (%s)"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:635
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
#, c-format
msgid "Editing alignments of %s"
msgstr "Redigerer justering av %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:709
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
#, c-format
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Redigerer marg for %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1928
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1955
msgid "Design View"
msgstr "Designvisning"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1929
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1956
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr ""
......@@ -954,129 +954,129 @@ msgstr "Beskrivelse av e_genskap"
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - %s egenskaper"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:629
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:625
msgid "Property Class"
msgstr "Klasse for egenskap"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:630
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:626
msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
msgstr ""
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:636
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:632
msgid "Use Command"
msgstr "Bruk kommando"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:637
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:633
msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
msgstr ""
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1141
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1137
msgid "Select Fields"
msgstr "Velg felt"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1163
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1159
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Velg individuelle felt:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1495
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1491
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Velg navngitt ikon"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1770
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1766
msgid "Edit Text"
msgstr "Rediger tekst"
#. Text
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1800
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1796
msgid "_Text:"
msgstr "_Tekst:"
#. Translatable
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1834
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1830
msgid "T_ranslatable"
msgstr "Ove_rsettbar"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1840 ../gladeui/glade-property.c:660
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1836 ../gladeui/glade-property.c:660
msgid "Whether this property is translatable"
msgstr "Om denne egenskapen er oversettbar"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1848
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1844
msgid "Conte_xt for translation:"
msgstr "Konte_kst for oversettere:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1854
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1850
msgid ""
"For short and ambiguous strings: type a word here to differentiate the "
"meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same "
"string"
msgstr ""
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1885
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1881
msgid "Co_mments for translators:"
msgstr "Ko_mmentarer for oversettere:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2000
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1996
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Velg en fil fra prosjektressurskatalogen"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2284
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2300
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2284
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2300
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2315
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2311
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2719
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1392 ../gladeui/glade-widget.c:1211
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2732 ../gladeui/glade-property.c:627
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2728 ../gladeui/glade-property.c:627
msgid "Class"
msgstr "Klasse"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2749
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2745
#, c-format
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Velg foreldreløse %s-type objekter i dette prosjektet"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2750
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2746
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Velg en foreldreløs %s i dette prosjektet"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2753
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2749
#, c-format
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Velg %s-type objekter i dette prosjektet"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2754
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2750
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Velg en %s i dette prosjektet"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2824
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2966
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2820
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2962
msgid "O_bjects:"
msgstr "O_bjekter:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2918
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2914
msgid "_New"
msgstr "_Ny"
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3073
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3069
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Lager %s for %s av %s"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3271
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3267
msgid "Objects:"
msgstr "Objekter:"
......@@ -2591,28 +2591,26 @@ msgstr "Etikett"
msgid "Text Tag Table Editor"
msgstr "Tekst er redigerbar"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:971 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:978
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1047
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1054
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:910 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:917
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1098
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1105
#, c-format
msgid "Insert Row on %s"
msgstr "Sett inn rad på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:986 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:993
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1062
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1069
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:925 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:932
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1113
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1120
#, c-format
msgid "Insert Column on %s"
msgstr "Sett inn kolonne på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:1000
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1076
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:939 ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1127
#, c-format
msgid "Remove Column on %s"
msgstr "Fjern kolonne på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:1007
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1083
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:946 ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1134
#, c-format
msgid "Remove Row on %s"
msgstr "Fjern rad på %s"
......@@ -2835,7 +2833,7 @@ msgstr "Kopier"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
msgstr ""
msgstr "GTK+ Unix utskrift toppnivå"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:4
msgid "Generate PDF"
......@@ -3583,7 +3581,7 @@ msgstr "Horisontal justering"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
msgid "Horizontal Alignment column"
msgstr ""
msgstr "Horisontal justeringskolonne"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
msgid "Horizontal Box"
......@@ -3591,7 +3589,7 @@ msgstr "Horisontal boks"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
msgid "Horizontal Button Box"
msgstr ""
msgstr "Horisontal knappeboks"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
msgid "Horizontal Padding"
......@@ -3607,7 +3605,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
msgid "Horizontal Scale"
msgstr ""
msgstr "Horisontal linjal"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
msgid "Horizontal Scrollbar"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment