Commit aff1244c authored by Inaki Larranaga Murgoitio's avatar Inaki Larranaga Murgoitio Committed by dooteo
Browse files

Updated Basque language

parent ff211aeb
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-13 17:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-13 17:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-02 12:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-02 12:28+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,17 +22,17 @@ msgstr ""
"Erabiltzaile-interfazeen diseinuak sortzen edo irekitzen ditu GTK+ "
"aplikazioentzat"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2 ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Glade interfaze-diseinatzailea"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Erabiltzaile-interfazeen diseinatzailea"
#: ../src/main.c:42
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:4
msgid "Interface Designer"
msgstr "Interfazeen diseinatzailea"
#: ../src/main.c:52
msgid "Output version information and exit"
......@@ -92,6 +92,10 @@ msgstr "Ezin izan da bistaratu `%s' URLa"
msgid "No suitable web browser could be found."
msgstr "Ezin izan da aurkitu web-arakatzaile egokirik."
#: ../src/glade-window.c:444
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Erabiltzaile-interfazeen diseinatzailea"
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. * we also indicate to users that the file may be read-only with
#. * the second '%s'
......@@ -806,7 +810,8 @@ msgid ""
" * Type column is editable."
msgstr ""
"<big><b>Iradokizunak:</b></big>\n"
" * Egin klik eskuineko botoiaz zuhaitz-ikuspegiaren gainean elementuak gehitzeko, \n"
" * Egin klik eskuineko botoiaz zuhaitz-ikuspegiaren gainean elementuak "
"gehitzeko, \n"
" * Sakatu Ezabatu botoia hautatutako elementua kentzeko.\n"
" * Arrastatu eta jaregin elementuak berrantolatzeko.\n"
" * Mota zutabea edita daiteke."
......@@ -985,6 +990,10 @@ msgstr "Hautatu eremuak"
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Hautatu banakako eremuak"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1437
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Hautatu izenaren ikonoa"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1701
msgid "Edit Text"
msgstr "Editatu testua"
......@@ -1046,8 +1055,8 @@ msgstr "Klasea"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
#, c-format
msgid "Choose parentless %s(s) in this project"
msgstr "Aukeratu gurasorik gabeko %s(a)k proiektu honentzako"
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Aukeratu gurasorik gabeko %s objektu motak proiektu honetan"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
#, c-format
......@@ -1056,8 +1065,8 @@ msgstr "Aukeratu gurasorik gabeko %s proiektu honentzako"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
#, c-format
msgid "Choose %s(s) in this project"
msgstr "Hautatu %s proiektu honentzako"
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Aukeratu %s objektu motak proiektu honetan"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
#, c-format
......@@ -1234,6 +1243,12 @@ msgstr "_Desautatu denak"
msgid "Property _Description:"
msgstr "Propietatearen _deskribapena:"
#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
#: ../gladeui/glade-editor.c:1356
#, c-format
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - %s propietateak"
#: ../gladeui/glade-fixed.c:491 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2736
#, c-format
msgid "Placing %s inside %s"
......@@ -1545,15 +1560,15 @@ msgstr "Xehetasunak"
#: ../gladeui/glade-project.c:2024
#, c-format
msgid "Project %s has errors. Save anyway?"
msgstr "%s proiektuak erroreak ditu. Gorde dena den?"
msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "\"%s\" proiektuak erroreak ditu. Gorde dena den?"
#: ../gladeui/glade-project.c:2025
#, c-format
msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgstr ""
"%s proiektuak zaharkitutako trepetak ditu eta/edo bertsioen arteko "
"inkoherentziak daude"
"\"%s\" proiektuak zaharkitutako trepetak ditu eta/edo bertsioen arteko "
"inkoherentziak daude."
#: ../gladeui/glade-project.c:3415
#, c-format
......@@ -1613,7 +1628,7 @@ msgstr "Aukeratu bide-izena irudien baliabideak kargatzeko"
#. Target versions
#: ../gladeui/glade-project.c:3951
msgid "Toolkit version(s) required:"
msgid "Toolkit versions required:"
msgstr "Toolkitaren beharrezko bertsioa(k):"
#: ../gladeui/glade-project.c:3985
......@@ -1769,7 +1784,7 @@ msgstr "Huts egin du %s irakurtzeko irekitzean: %s"
#. Reset the column
#. Objects
#: ../gladeui/glade-utils.c:2258 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:800
#: ../gladeui/glade-utils.c:2260 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:800
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
msgid "None"
msgstr "Bat ere ez"
......@@ -2051,6 +2066,14 @@ msgstr "Izendatutako ikono-hautatzailea"
msgid "Icon _Name:"
msgstr "Ikonoaren _izena:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1445
msgid "C_ontexts:"
msgstr "_Testuingurua:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1466
msgid "Icon Na_mes:"
msgstr "Ikonoen _izenak:"
#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1488
msgid "_List standard icons only"
msgstr "_Zerrendatu ikono estandarrak soilik"
......@@ -2507,7 +2530,7 @@ msgid "Choose accelerator keys..."
msgstr "Hautatu laster-teklak"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
msgid "A filname, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
msgid "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
msgstr ""
"Fitxategi-izena, bide-izen osoa edo erlatiboa tresna-botoi honen ikonoa "
"kargatzeko"
......@@ -4245,10 +4268,10 @@ msgstr "Botoi honen erantzun IDa elkarrizketa-koadroan"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
msgid ""
"The stock icon displayed on the item (chose an item from gtk+ stock or from "
"The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
"an icon factory)"
msgstr ""
"Elementuan bistaratutako katalogoko ikonoa (aukeratu elementu bat gtk+-eko "
"Elementuan bistaratutako katalogoko ikonoa (aukeratu elementu bat GTK+-eko "
"katalogotik edo ikonoen fabrika batetik)"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
......@@ -4547,6 +4570,14 @@ msgstr "< definitu zutabe berri bat >"
msgid "Add and remove columns:"
msgstr "Gehitu eta kendu zutabeak:"
#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:882
msgid "Column type"
msgstr "Zutabe mota"
#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:904
msgid "Column name"
msgstr "Zutabearen izena"
#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1196
msgid "Add and remove rows:"
msgstr "Gehitu eta kendu errenkadak:"
......@@ -4753,13 +4784,13 @@ msgstr "%s ezartzen ereduaren kate bat erabiltzeko"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:357
#, c-format
msgid "Setting %s to set desired width in charachters"
msgstr "%s ezartzen nahi den karakteretako zabalera ezartzeko"
msgid "Setting %s to set desired width in characters"
msgstr "%s ezartzen nahi den zabalera ezartzeko (karakteretan)"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:388
#, c-format
msgid "Setting %s to set maximum width in charachters"
msgstr "%s ezartzen gehienezko karakteretako zabalera ezartzeko"
msgid "Setting %s to set maximum width in characters"
msgstr "%s ezartzen gehienezko zabalera ezartzeko (karakteretan)"
#: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:422
#, c-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment