Commit a9e9ed42 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

Updated Swedish translation

parent 0136f034
# Swedish messages for Glade3.
# Copyright (C) 2001-2011 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2012 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-25 10:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 10:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-19 01:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-19 01:17+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,21 +18,21 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Skapa eller öppna designade användargränssnitt för GTK+-program"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2
#: ../src/main.c:41
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2
msgid "Interface Designer"
msgstr "Gränssnittsbyggare"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:3
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Gränssnittsbyggaren Glade"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:4
msgid "Interface Designer"
msgstr "Gränssnittsbyggare"
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Skapa eller öppna designade användargränssnitt för GTK+-program"
#: ../src/glade-window.c:52
msgid "[Read Only]"
......@@ -611,7 +611,7 @@ msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Arrangera om barnet för %s"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1477
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
msgid "Container"
msgstr "Behållare"
......@@ -631,7 +631,7 @@ msgid "Hierarchy"
msgstr "Hierarki"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1756
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
......@@ -645,7 +645,7 @@ msgstr "Typ"
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2260
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2259
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
......@@ -666,7 +666,7 @@ msgstr "Autentisering"
#. GTK_STOCK_DND
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Dra och släpp"
......@@ -754,7 +754,7 @@ msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Ställer in %s av %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:645
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3047
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3043
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Ställer in %s av %s till %s"
......@@ -878,7 +878,7 @@ msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
msgstr "Huruvida en informationsknapp för den inlästa widgeten ska visas"
#: ../gladeui/glade-editor.c:225
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:560
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
msgid "Widget"
msgstr "Widget"
......@@ -982,129 +982,129 @@ msgstr "Egenskaps_beskrivning:"
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - Egenskaper för %s"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:629
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:625
msgid "Property Class"
msgstr "Egenskapsklass"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:630
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:626
msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
msgstr "Den GladePropertyClass som GladeEditorProperty skapades för"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:636
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:632
msgid "Use Command"
msgstr "Använd kommando"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:637
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:633
msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
msgstr "Huruvida vi ska använda kommando-API:et för ångra/gör om-stacken"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1141
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1137
msgid "Select Fields"
msgstr "Välj fält"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1163
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1159
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Välj individuella fält:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1495
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1491
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Välj namngiven ikon"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1770
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1766
msgid "Edit Text"
msgstr "Redigera text"
#. Text
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1800
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1796
msgid "_Text:"
msgstr "_Text:"
#. Translatable
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1834
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1830
msgid "T_ranslatable"
msgstr "Öve_rsättningsbar"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1840
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1836
#: ../gladeui/glade-property.c:660
msgid "Whether this property is translatable"
msgstr "Huruvida den här egenskapen är översättningsbar"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1848
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1844
msgid "Conte_xt for translation:"
msgstr "Samman_hang för översättning:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1854
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1850
msgid "For short and ambiguous strings: type a word here to differentiate the meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same string"
msgstr "För korta och tvetydiga strängar: skriv ett ord här för att särskilja betydelsen för denna sträng från betydelsen av andra förekomster av samma sträng"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1885
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1881
msgid "Co_mments for translators:"
msgstr "Kom_mentarer för översättare:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2000
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1996
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Välj en fil från projektets resurskatalog"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2284
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2300
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2284
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2300
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2315
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2311
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2719
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1392
#: ../gladeui/glade-widget.c:1211
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2732
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2728
#: ../gladeui/glade-property.c:627
msgid "Class"
msgstr "Klass"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2749
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2745
#, c-format
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Välj föräldralösa %s-typobjekt i detta projekt"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2750
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2746
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Välj en föräldralös %s i detta projekt"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2753
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2749
#, c-format
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Välj %s-typobjekt i detta projekt"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2754
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2750
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Välj en %s i detta projekt"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2824
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2966
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2820
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2962
msgid "O_bjects:"
msgstr "O_bjekt:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2918
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2914
msgid "_New"
msgstr "_Ny"
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3073
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3069
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Skapar %s för %s av %s"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3271
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3267
msgid "Objects:"
msgstr "Objekt:"
......@@ -1592,7 +1592,7 @@ msgid "The signal class of this signal"
msgstr "Signalklassen för denna signal"
#: ../gladeui/glade-signal.c:167
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:820
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:869
msgid "Handler"
msgstr "Hanterare"
......@@ -1618,8 +1618,8 @@ msgid "The versioning support warning for this signal"
msgstr "Versionsstödsvarningen för denna signal"
#: ../gladeui/glade-signal.c:185
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:890
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:939
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
msgid "After"
msgstr "Efter"
......@@ -1635,20 +1635,20 @@ msgstr "Växlad"
msgid "Whether the user data is swapped with the instance for the handler"
msgstr "Huruvida användardata har växlats med instansen för hanteraren"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:243
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:251
msgid "Select an object to pass to the handler"
msgstr "Välj ett objekt att skicka till hanteraren"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:813
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:862
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:445
msgid "Signal"
msgstr "Signal"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:858
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:907
msgid "User data"
msgstr "Användardata"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:873
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:922
msgid "Swap"
msgstr "Växla"
......@@ -1695,7 +1695,7 @@ msgstr "Kunde inte visa länk:"
#. Reset the column
#: ../gladeui/glade-utils.c:1604
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:817
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -1713,7 +1713,7 @@ msgstr "Huruvida den här åtgärden är känslig"
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197
#: ../gladeui/glade-widget.c:1300
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:553
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
......@@ -1756,7 +1756,7 @@ msgid "Used to generate names of new widgets"
msgstr "Använd för att generera namn på nya widgetar"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1420
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnamn"
......@@ -1789,7 +1789,7 @@ msgid "Holds the name of the packing property to depict special children for thi
msgstr "Innehåller namnet på packningsegenskapen för att avbilda specialbarn för den här behållarklassen"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1449
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
msgid "Cursor"
msgstr "Markör"
......@@ -1842,7 +1842,7 @@ msgid "A list of GladeProperties"
msgstr "En lista på GladeProperties"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1252
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
msgid "Parent"
msgstr "Förälder"
......@@ -1907,12 +1907,12 @@ msgid "Wether the widget is visible or not"
msgstr "Huruvida den här widgeten är synlig eller inte"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:566
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:563
msgid "Applications"
msgstr "Program"
......@@ -1979,7 +1979,7 @@ msgstr "Ställer in %s till att inte använd åtgärdsutseende"
#: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:347
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10660
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10693
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"
......@@ -2231,7 +2231,7 @@ msgstr "Text"
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10148
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10276
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
msgid "Progress"
msgstr "Förlopp"
......@@ -2294,7 +2294,7 @@ msgstr "Huruvida den här behållaren har stöd för att ändra storlek på barn
#. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikonstorlek"
......@@ -2412,17 +2412,17 @@ msgid "Packing"
msgstr "Packning"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5137
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
msgid "Tool Item Group"
msgstr "Verktygsobjektgrupp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5156
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
msgid "Recent Chooser Menu"
msgstr "Menyväljare för tidigare objekt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5191
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
msgid "Menu Item"
msgstr "Menyobjekt"
......@@ -2470,12 +2470,12 @@ msgstr "Redigera meny"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5428
#, c-format
msgid "A object of type %s cannot have any children."
msgid "An object of type %s cannot have any children."
msgstr "Ett objekt av typen %s får inte ha några barn."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6266
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
msgid "Button"
msgstr "Knapp"
......@@ -2499,7 +2499,7 @@ msgstr "Radio"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6269
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
......@@ -2509,7 +2509,7 @@ msgstr "Meny"
#.
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6270
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"
......@@ -2519,7 +2519,7 @@ msgstr "Anpassad"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6271
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6279
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6288
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
msgid "Separator"
msgstr "Avgränsare"
......@@ -2527,7 +2527,7 @@ msgstr "Avgränsare"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6275
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6284
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
......@@ -2535,7 +2535,7 @@ msgstr "Normal"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6087
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6276
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6285
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
msgid "Image"
msgstr "Bild"
......@@ -2589,12 +2589,12 @@ msgid "%s is set to manipulate %s directly"
msgstr "%s är inställd att manipulera %s direkt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
msgid "Tree View Column"
msgstr "Trädvy-kolumn"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
msgid "Cell Renderer"
msgstr "Cellrenderare"
......@@ -2609,13 +2609,13 @@ msgstr "Gemensamma egenskaper och attribut"
#. Accelerator
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10144
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10272
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:12
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
msgid "Accelerator"
msgstr "Snabbtangent"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10145
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10273
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
msgid "Combo"
msgstr "Kombination"
......@@ -2631,7 +2631,7 @@ msgstr "Pixbuf"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10150
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10278
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
msgid "Spinner"
msgstr "Snurrväljare"
......@@ -2685,29 +2685,29 @@ msgstr "Tagg"
msgid "Text Tag Table Editor"
msgstr "Redigera texttaggstabell"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:971
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:978
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:912
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:919
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1098
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1105
#, c-format
msgid "Insert Row on %s"
msgstr "Infoga rad på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:986
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:993
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:927
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:934
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1113
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1120
#, c-format
msgid "Insert Column on %s"
msgstr "Infoga kolumn på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:1000
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:941
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1127
#, c-format
msgid "Remove Column on %s"
msgstr "Ta bort kolumn på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:1007
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:948
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:1134
#, c-format
msgid "Remove Row on %s"
......@@ -2754,7 +2754,7 @@ msgid "Set the state for this source of '%s'"
msgstr "Ställ in tillståndet för denna källa av \"%s\""
#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:804
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"
......@@ -2911,2059 +2911,2059 @@ msgstr ""
"några kolumner i datalagret"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
msgid "Collate"
msgstr "Sortera"
msgid "Page Setup Dialog"
msgstr "Sidkonfigurationsdialog"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
msgid "Copies"
msgstr "Kopior"
msgid "Print Dialog"
msgstr "Utskriftsdialog"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
msgstr "Toppnivåer för GTK+ Unix Print"
msgid "Page Set"
msgstr "Sidinställning"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:4
msgid "Generate PDF"
msgstr "Generera PDF"
msgid "Copies"
msgstr "Kopior"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:5
msgid "Generate PS"
msgstr "Generera PS"
msgid "Collate"
msgstr "Sortera"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:6
msgid "Number Up"
msgstr "Räkna upp"
msgid "Reverse"
msgstr "Omvänd"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7
msgid "Number Up Layout"
msgstr "Räkna upp-layout"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:8
msgid "Page Set"
msgstr "Sidinställning"
msgid "Generate PDF"
msgstr "Generera PDF"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:9
msgid "Page Setup Dialog"
msgstr "Sidkonfigurationsdialog"
msgid "Generate PS"
msgstr "Generera PS"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:11
msgid "Print Dialog"
msgstr "Utskriftsdialog"
msgid "Number Up"
msgstr "Räkna upp"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:12
msgid "Reverse"
msgstr "Omvänd"
msgid "Number Up Layout"
msgstr "Räkna upp-layout"
#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:13
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
msgid "A list of accelerator keys"
msgstr "En lista över snabbtangenter"
msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
msgstr "Toppnivåer för GTK+ Unix Print"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:2
msgid "A list of sources for this icon factory"
msgstr "En lista över källor för denna ikonfabrik"
msgid "Preview snapshot"
msgstr "Förhandsvisa ögonblicksbild"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:3
msgid "A symbolic icon size for the stock icon"
msgstr "En symbolisk ikonstorlek för standardikonen"
msgid "Edit Separately"
msgstr "Redigera separat"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:4
msgid "Remove Parent"
msgstr "Ta bort förälder"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:5
msgid "Add Parent"
msgstr "Lägg till förälder"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:6
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:7
msgid "Viewport"
msgstr "Vy"
#. NOT AVAILABLES ON WIN32
#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
#.
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:8
msgid "About Dialog"
msgstr "Om-dialog"
msgid "Event Box"
msgstr "Händelseruta"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:9
msgid "Accel Group"
msgstr "Snabbtangentsgrupp"
msgid "Frame"
msgstr "Ram"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:10
msgid "Accel Label"
msgstr "Snabbtangentetikett"
msgid "Aspect Frame"
msgstr "Bildformat"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
msgid "Scrolled Window"
msgstr "Rullat fönster"