Commit 82bbca2b authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov
Browse files

Updated Bulgarian translation

parent 787439b8
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-26 13:41+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-26 13:41+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-20 06:59+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-20 06:59+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "Подравняване"
msgid "Edit widget alignment"
msgstr "Редактиране на подравняването на графичния обект"
#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
......@@ -84,11 +84,11 @@ msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Запазване на текущия проект под друго име"
#: ../src/glade.glade.h:13 ../src/glade-window.c:3074
#: ../gladeui/glade-editor.c:409 ../gladeui/glade-widget.c:1251
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5114 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5141
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5160 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5198
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10092 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10664
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
#: ../gladeui/glade-editor.c:409 ../gladeui/glade-widget.c:1259
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5205 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5232
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10181 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10750
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10904
msgid "Properties"
msgstr "Свойства"
......@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Свойства"
msgid "Edit project properties"
msgstr "Редактиране на настройките на проекта"
#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
......@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr "Нов"
msgid "Create a new project"
msgstr "Създаване на нов проект"
#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"
......@@ -360,15 +360,15 @@ msgstr ""
"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
"cult.bg/bugs</a>"
#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5913
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5924
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5933
msgid "_View"
msgstr "_Изглед"
......@@ -380,7 +380,7 @@ msgstr "Изглед на _палитрата"
msgid "_Projects"
msgstr "_Проекти"
#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5937
msgid "_Help"
msgstr "Помо_щ"
......@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr "Активиране на „%s“"
#. Name
#: ../src/glade-window.c:581 ../gladeui/glade-base-editor.c:2023
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:411
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:502
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
......@@ -751,7 +751,7 @@ msgstr "Изтриване на дъщерен елемент %s от %s"
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Преподреждане на дъщерните елементи на %s"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1495 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1495 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
msgid "Container"
msgstr "Контейнер"
......@@ -764,7 +764,7 @@ msgstr "Контейнерът за редактиране"
msgid "Hierarchy"
msgstr "Йерархия"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1775 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1775 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
msgid "Label"
msgstr "Етикет"
......@@ -798,7 +798,7 @@ msgid "Authentication"
msgstr "Удостоверяване"
#. GTK_STOCK_DND
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Провлачване и пускане"
......@@ -981,21 +981,21 @@ msgstr "Отключване на %s"
msgid "Unable to load image (%s)"
msgstr "Неуспешно зареждане на изображение (%s)"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:640
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
#, c-format
msgid "Editing alignments of %s"
msgstr "Редактиране на подравняването на %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:714
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
#, c-format
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Редактиране на полетата на %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1928
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1918
msgid "Design View"
msgstr "Изглед за проектиране"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1929
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1919
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr "Обектът GladeDesign който съдържа тази подредба"
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgid "No"
msgstr "Не"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2712
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1398 ../gladeui/glade-widget.c:1215
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1398 ../gladeui/glade-widget.c:1223
msgid "Name"
msgstr "Име"
......@@ -1239,11 +1239,31 @@ msgstr "Създаване на %s за %s на %s"
msgid "Objects:"
msgstr "Обекти:"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:408
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:234
msgid "Click to disable template class"
msgstr "Натиснета, за да изключите клас на шаблона"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:241
msgid ""
"Click to make this widget a template class (It will be renamed to 'this')"
msgstr ""
"Натиснете, за да направите този графичен обект клас на шаблон (ще бъде "
"преименуван на „this“)"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:499
msgid "The Object's name"
msgstr "Името на обекта"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:180 ../gladeui/glade-widget.c:1244
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:526
msgid "The template class name this widget defines"
msgstr "Класът на шаблона дефиниран от този графичен обект"
#. Template class
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:529
msgid "Template Class:"
msgstr "Клас на шаблона:"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:180 ../gladeui/glade-widget.c:1252
msgid "Project"
msgstr "Проект"
......@@ -1451,26 +1471,26 @@ msgstr ""
"Следните необходими каталози не са налични: %s"
#. translators: refers to project name '%s' that targets gtk version '%d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:1482
#: ../gladeui/glade-project.c:1483
#, c-format
msgid "%s targets Gtk+ %d.%d"
msgstr "%s използва Gtk+ %d.%d"
#: ../gladeui/glade-project.c:1521
#: ../gladeui/glade-project.c:1522
msgid "Specially because there is an object that can not be build with type "
msgstr "Има 1 обект, който няма да се компилира. Той е с вид "
#: ../gladeui/glade-project.c:1526
#: ../gladeui/glade-project.c:1527
#, c-format
msgid ""
"Specially because there are %d objects that can not be build with types "
msgstr "Има %d обекта, който няма да се компилират. Те са с видове "
#: ../gladeui/glade-project.c:1533
#: ../gladeui/glade-project.c:1534
msgid " and "
msgstr " и "
#: ../gladeui/glade-project.c:1551
#: ../gladeui/glade-project.c:1552
#, c-format
msgid ""
"But this version of Glade is for GTK+ 3 only.\n"
......@@ -1483,8 +1503,8 @@ msgstr ""
"предупреждения за остарели графични обекти.\n"
"%s"
#: ../gladeui/glade-project.c:1694 ../gladeui/glade-project.c:1731
#: ../gladeui/glade-project.c:1968 ../gladeui/glade-project.c:4105
#: ../gladeui/glade-project.c:1696 ../gladeui/glade-project.c:1733
#: ../gladeui/glade-project.c:1970 ../gladeui/glade-project.c:4101
#, c-format
msgid "%s document properties"
msgstr "Настройки на документа %s"
......@@ -1493,23 +1513,23 @@ msgstr "Настройки на документа %s"
#. Verify code here (versioning, incompatability checks)
#. ******************************************************************
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2061
#: ../gladeui/glade-project.c:2063
#, c-format
msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr "Този графичен обект е въведен в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2065
#: ../gladeui/glade-project.c:2067
#, c-format
msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr "[%s] Обектът „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:2067
#: ../gladeui/glade-project.c:2069
msgid "This widget is deprecated"
msgstr "Този графичен обект е изоставен"
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2070
#: ../gladeui/glade-project.c:2072
#, c-format
msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr "[%s] Класът за обекти „%s“ от %s %d.%d е изоставен\n"
......@@ -1520,19 +1540,19 @@ msgstr "[%s] Класът за обекти „%s“ от %s %d.%d е изост
#.
#. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2080
#: ../gladeui/glade-project.c:2082
#, c-format
msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr "Това свойство е въведено в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2084
#: ../gladeui/glade-project.c:2086
#, c-format
msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2088
#: ../gladeui/glade-project.c:2090
#, c-format
msgid ""
"[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
......@@ -1540,28 +1560,28 @@ msgstr ""
"[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2092
#: ../gladeui/glade-project.c:2094
#, c-format
msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr "[%s] Сигналът „%s“ на обекта „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: ../gladeui/glade-project.c:2097
#: ../gladeui/glade-project.c:2099
#, c-format
msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr "Този сигнал е въведен в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
#: ../gladeui/glade-project.c:2325
#: ../gladeui/glade-project.c:2327
msgid "Details"
msgstr "Подробности"
#: ../gladeui/glade-project.c:2341
#: ../gladeui/glade-project.c:2343
#, c-format
msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "Проектът „%s“ съдържа грешки. Да се запази ли въпреки това?"
#: ../gladeui/glade-project.c:2342
#: ../gladeui/glade-project.c:2344
#, c-format
msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
msgstr ""
......@@ -1569,95 +1589,95 @@ msgstr ""
"използваните обекти и целевите версии."
#. translators: refers to an unknown object named '%s' of type '%s'
#: ../gladeui/glade-project.c:2367
#: ../gladeui/glade-project.c:2369
#, c-format
msgid "Unknown object %s with type %s\n"
msgstr "Непознат обект %s от вид %s\n"
#: ../gladeui/glade-project.c:3720
#: ../gladeui/glade-project.c:3716
#, c-format
msgid "Unsaved %i"
msgstr "Незапазен %i"
#: ../gladeui/glade-project.c:3779
#: ../gladeui/glade-project.c:3775
#, c-format
msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
msgstr ""
"Проектът %s не съдържа изоставени графични обекти или несъответствие между "
"версиите."
#: ../gladeui/glade-project.c:3916
#: ../gladeui/glade-project.c:3912
msgid "Image resources are loaded locally:"
msgstr "Изображенията се зареждат локално:"
#: ../gladeui/glade-project.c:3933
#: ../gladeui/glade-project.c:3929
msgid "From the project directory"
msgstr "От папката на проекта"
#: ../gladeui/glade-project.c:3944
#: ../gladeui/glade-project.c:3940
msgid "From a project relative directory"
msgstr "От относителна папка спрямо тази на проекта"
#: ../gladeui/glade-project.c:3960
#: ../gladeui/glade-project.c:3956
msgid "From this directory"
msgstr "От тази папка"
# Заглавие на диалогов прозорец.
#: ../gladeui/glade-project.c:3965
#: ../gladeui/glade-project.c:3961
msgid "Choose a path to load image resources"
msgstr "Избор на папка за зареждане на изображения"
#. Target versions
#: ../gladeui/glade-project.c:3990
#: ../gladeui/glade-project.c:3986
msgid "Toolkit versions required:"
msgstr "Изисквани версии на графичната библиотека:"
#: ../gladeui/glade-project.c:4086
#: ../gladeui/glade-project.c:4082
msgid "Verify versions and deprecations:"
msgstr "Проверка за версии и изоставени обекти:"
#: ../gladeui/glade-project.c:4473
#: ../gladeui/glade-project.c:4469
#, c-format
msgid "(internal %s)"
msgstr "(вътрешен %s)"
#: ../gladeui/glade-project.c:4478
#: ../gladeui/glade-project.c:4474
#, c-format
msgid "(%s child)"
msgstr "(дъщерен обект %s)"
#. translators: refers to a property named '%s' of widget '%s'
#: ../gladeui/glade-project.c:4486
#: ../gladeui/glade-project.c:4482
#, c-format
msgid "(%s of %s)"
msgstr "(%s за %s)"
#: ../gladeui/glade-project.c:4713 ../gladeui/glade-project.c:4766
#: ../gladeui/glade-project.c:4929
#: ../gladeui/glade-project.c:4709 ../gladeui/glade-project.c:4762
#: ../gladeui/glade-project.c:4925
msgid "No widget selected."
msgstr "Няма избран графичен обект."
#: ../gladeui/glade-project.c:4730 ../gladeui/glade-project.c:4763
#: ../gladeui/glade-project.c:4726 ../gladeui/glade-project.c:4759
msgid "Unknown widgets ignored."
msgstr "Непознатите графични обекти се пропускат."
#: ../gladeui/glade-project.c:4815
#: ../gladeui/glade-project.c:4811
msgid "Unable to paste to the selected parent"
msgstr "Неуспешно поставяне в избрания контейнер"
#: ../gladeui/glade-project.c:4826
#: ../gladeui/glade-project.c:4822
msgid "Unable to paste to multiple widgets"
msgstr "Неуспешно поставяне в множество графични обекти"
#: ../gladeui/glade-project.c:4842
#: ../gladeui/glade-project.c:4838
msgid "No widget on the clipboard"
msgstr "В буфера за обмен няма графичен обект "
#: ../gladeui/glade-project.c:4887
#: ../gladeui/glade-project.c:4883
msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
msgstr "Само един графичен обект може да бъде поставен в този контейнер"
#: ../gladeui/glade-project.c:4899
#: ../gladeui/glade-project.c:4895
msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
msgstr "Недостатъчно количество заместители в целевия контейнер"
......@@ -1741,7 +1761,7 @@ msgstr "Потребителски данни"
msgid "The user data for this signal"
msgstr "Потребителските данни за този сигнал"
#: ../gladeui/glade-signal.c:203 ../gladeui/glade-widget.c:1299
#: ../gladeui/glade-signal.c:203 ../gladeui/glade-widget.c:1307
msgid "Support Warning"
msgstr "Предупреждение за версия"
......@@ -1750,7 +1770,7 @@ msgid "The versioning support warning for this signal"
msgstr "Предупреждение за поддържаната версия на този сигнал"
#: ../gladeui/glade-signal.c:209 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1259
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
msgid "After"
msgstr "След"
......@@ -1832,7 +1852,7 @@ msgstr "Неуспешно показване на връзка:"
#. Reset the column
#: ../gladeui/glade-utils.c:1587 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:823
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
msgid "None"
msgstr "Без"
......@@ -1848,8 +1868,8 @@ msgstr "указател към структура GladeWidgetActionClass"
msgid "Whether this action is sensitive"
msgstr "Дали това действие е чувствително"
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1304
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1312
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
msgid "Visible"
msgstr "Видимост"
......@@ -1891,7 +1911,7 @@ msgstr "Общо име"
msgid "Used to generate names of new widgets"
msgstr "Използвано за генериране на имена на нови графични обекти"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1426 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1426 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
msgid "Icon Name"
msgstr "Име на икона"
......@@ -1928,7 +1948,7 @@ msgstr ""
"Съдържа името на свойството пакетиране за изобразяване на специални дъщерни "
"обекти за този клас контейнер"
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1455 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1455 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
msgid "Cursor"
msgstr "Показалец"
......@@ -1936,120 +1956,128 @@ msgstr "Показалец"
msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
msgstr "Показалец за вмъкване на графични обекти в ГПИ"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1216
#: ../gladeui/glade-widget.c:1224
msgid "The name of the widget"
msgstr "Името на графичния обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1220
#: ../gladeui/glade-widget.c:1228
msgid "Internal name"
msgstr "Вътрешно име"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1221
#: ../gladeui/glade-widget.c:1229
msgid "The internal name of the widget"
msgstr "Вътрешното име на графичния обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1225
#: ../gladeui/glade-widget.c:1233
msgid "Anarchist"
msgstr "Самостоятелен"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1226
#: ../gladeui/glade-widget.c:1234
msgid ""
"Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
msgstr "Дали този съставен елемент е наследствен или самостоятелен"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1232
#: ../gladeui/glade-widget.c:1240
msgid "Object"
msgstr "Обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1233
#: ../gladeui/glade-widget.c:1241
msgid "The object associated"
msgstr "Асоциираният обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1238
#: ../gladeui/glade-widget.c:1246
msgid "Adaptor"
msgstr "Адаптер"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1239
#: ../gladeui/glade-widget.c:1247
msgid "The class adaptor for the associated widget"
msgstr "Класът на адаптера за свързания графичен обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1245
#: ../gladeui/glade-widget.c:1253
msgid "The glade project that this widget belongs to"
msgstr "Проектът на Glade, към който принадлежи този графичен обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1252
#: ../gladeui/glade-widget.c:1260
msgid "A list of GladeProperties"
msgstr "Списък с GladeProperties"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
#: ../gladeui/glade-widget.c:1264 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
msgid "Parent"
msgstr "Контейнер"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1257
#: ../gladeui/glade-widget.c:1265
msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
msgstr "Указател към родителския GladeWidget"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1262
#: ../gladeui/glade-widget.c:1270
msgid "Internal Name"
msgstr "Вътрешно име"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1263
#: ../gladeui/glade-widget.c:1271
msgid "A generic name prefix for internal widgets"
msgstr "Обща представка за вътрешни графични обекти"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1267
#: ../gladeui/glade-widget.c:1275
msgid "Template"
msgstr "Шаблон"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1268
#: ../gladeui/glade-widget.c:1276
msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
msgstr "Шаблон на GladeWidget, на който да се базира нов графичен обект"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1273
#: ../gladeui/glade-widget.c:1281
msgid "Exact Template"
msgstr "Точен шаблон"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1275
#: ../gladeui/glade-widget.c:1283
msgid "Whether we are creating an exact duplicate when using a template"
msgstr "Дали се създава точен дубликат при използването на шаблон"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1279
#: ../gladeui/glade-widget.c:1287
msgid "Reason"
msgstr "Причина"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1280
#: ../gladeui/glade-widget.c:1288
msgid "A GladeCreateReason for this creation"
msgstr "GladeCreateReason за това създаване"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1287
#: ../gladeui/glade-widget.c:1295
msgid "Toplevel Width"
msgstr "Широчина на горното ниво"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1288
#: ../gladeui/glade-widget.c:1296
msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
msgstr "Широчината на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1293
#: ../gladeui/glade-widget.c:1301
msgid "Toplevel Height"
msgstr "Височина на горното ниво"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1294
#: ../gladeui/glade-widget.c:1302
msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
msgstr "Височина на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1300
#: ../gladeui/glade-widget.c:1308
msgid "A warning string about version mismatches"
msgstr "Предупредителен низ за несъответствие между версиите"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1305
#: ../gladeui/glade-widget.c:1313
msgid "Wether the widget is visible or not"
msgstr "Дали графичният обект е видим или не"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
#: ../gladeui/glade-widget.c:1317 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
msgid "Template Class"
msgstr "Клас на шаблон"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1318
msgid "The class name this template defines"
msgstr "Класът дефиниран от този шаблон"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
msgid "Actions"
msgstr "Действия"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:565
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
msgid "Applications"
msgstr "Програми"
......@@ -2113,8 +2141,8 @@ msgid "Setting %s to not use action appearance"
msgstr "Задаване на %s да не използва изглед според действието"
#: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:347
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10660 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10693
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10746 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10779
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
msgid "Action"
msgstr "Действие"
......@@ -2360,14 +2388,14 @@ msgid "Setting %s to use a secondary icon from filename"
msgstr "Задаване на %s да използва допълнителна икона от файл"
#. Text...
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10143
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10271
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10232
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10360
msgid "Text"
msgstr "Текст"
#. Progress...
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10148
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10276 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10237
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10365 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
msgid "Progress"
msgstr "Напредък"
......@@ -2431,7 +2459,7 @@ msgstr ""
"Дали този контейнер поддържа промяна на размера на дъщерните графични обекти"
#. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
msgid "Icon Size"
msgstr "Размер на иконите"
......@@ -2440,186 +2468,186 @@ msgstr "Размер на иконите"