Commit 4f84db23 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 9a51e638
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-20 14:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-21 17:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-27 02:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-31 21:04+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -461,6 +461,10 @@ msgid ""
"© 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"© 2001-2006 Ximian, Inc."
msgstr ""
"© 2018–2020 Juan Pablo Ugarte in drugi\n"
"© 2004–2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte in drugi\n"
"© 2001–2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli in drugi\n"
"© 2001–2006 Ximian, Inc."
#: src/glade.glade:750
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
......@@ -474,6 +478,10 @@ msgstr "Obišči spletišče Glade"
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
#: src/glade-preferences.c:234
msgid "Select a catalog search path"
msgstr "Izbor poti iskanja kataloga"
#: src/glade-preferences.glade:45
msgid "Glade Preferences"
msgstr "Možnosti Glade"
......@@ -557,28 +565,24 @@ msgid ""
"from.\n"
"Needs to restart."
msgstr ""
"Seznam map, iz katerih se nalagajo katalogi gradnikov in predloge po meri.\n"
"Sprememba zahteva ponovni zagon."
#: src/glade-preferences.glade:299
msgid "column"
msgstr "stolpec"
#: src/glade-preferences.glade:331
#, fuzzy
#| msgid "Add a new catalog search path"
msgid "Add a new search path"
msgstr "Dodaj nov katalog poti iskanja"
msgstr "Dodaj novo pot iskanja"
#: src/glade-preferences.glade:356
#, fuzzy
#| msgid "Remove the selected catalog search path"
msgid "Remove the selected search path"
msgstr "Odstrani izbrane poti iskanja kataloga"
msgstr "Odstrani izbrane poti iskanja"
#: src/glade-preferences.glade:387
#, fuzzy
#| msgid "Extra catalog paths"
msgid "Extra Catalog & Templates paths"
msgstr "Dodatne poti do katalogov"
msgstr "Dodatne poti do katalogov in predlog"
#: src/glade-registration.c:282
#, c-format
......@@ -605,6 +609,8 @@ msgid ""
"Your subscription to the users list has been received!\n"
"Check your email!"
msgstr ""
"Naročnina na uporabniški seznam je prejeta!\n"
"Preverite elektronsko pošto."
#: src/glade-registration.c:510
msgid "Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
......@@ -614,7 +620,7 @@ msgstr ""
#: src/glade-registration.c:771
msgid "Completed and submitted!"
msgstr ""
msgstr "Končano in uveljavljeno!"
#: src/glade-registration.glade:44
msgid "Glade Registration & User Survey"
......@@ -625,16 +631,13 @@ msgid "_Close"
msgstr "_Zapri↓"
#: src/glade-registration.glade:77
#, fuzzy
#| msgid "Submit"
msgid "_Submit"
msgstr "Pošlji"
msgstr "_Uveljavi"
#: src/glade-registration.glade:82
#, fuzzy
#| msgid "Information will be sent to https://people.gnome.org/~jpu"
msgid "Information will be sent to https://survey.gnome.org"
msgstr "Podrobnosti bodo poslane na https://people.gnome.org/~jpu"
msgstr "Podrobnosti bodo poslane na https://survey.gnome.org"
#: src/glade-registration.glade:183
msgid "User Information"
......@@ -835,12 +838,10 @@ msgid "Arch Linux"
msgstr "Arch Linux"
#: src/glade-registration.glade:1252
#| msgid "Arch Linux"
msgid "Ataraxia Linux"
msgstr "Ataraxia Linux"
#: src/glade-registration.glade:1253
#| msgid "Center"
msgid "CentOS"
msgstr "CentOS"
......@@ -849,7 +850,6 @@ msgid "Chrome OS"
msgstr "Chrome OS"
#: src/glade-registration.glade:1255
#| msgid "Arch Linux"
msgid "Clear Linux"
msgstr "Clear Linux"
......@@ -874,7 +874,6 @@ msgid "Gentoo"
msgstr "Gentoo"
#: src/glade-registration.glade:1261
#| msgid "Ubuntu"
msgid "Kubuntu"
msgstr "Kubuntu"
......@@ -935,7 +934,6 @@ msgid "Ubuntu"
msgstr "Ubuntu"
#: src/glade-registration.glade:1276
#| msgid "Arch Linux"
msgid "Void Linux"
msgstr "Void Linux"
......@@ -976,7 +974,6 @@ msgid "version"
msgstr "različica"
#: src/glade-registration.glade:1335
#| msgid "0"
msgid "10"
msgstr "10"
......@@ -1013,7 +1010,6 @@ msgid "2000"
msgstr "2000"
#: src/glade-registration.glade:1358
#| msgid "Catalog"
msgid "Catalina"
msgstr "Catalina"
......@@ -1030,7 +1026,6 @@ msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"
#: src/glade-registration.glade:1362
#| msgid "Small Capitals"
msgid "El Capitan"
msgstr "El Capitan"
......@@ -1477,7 +1472,7 @@ msgstr "Niz"
msgid "An entry"
msgstr "Vnos"
#: gladeui/glade-catalog.c:678
#: gladeui/glade-catalog.c:730
msgid "User templates"
msgstr "Uporabniške predloge"
......@@ -2383,12 +2378,13 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3053
#, fuzzy, c-format
#| msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d.%d\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tObject class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr "[%s] Razred predmeta »<b>%s</b>« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
msgstr ""
"[%s]\n"
"\tRazred predmeta »<b>%s</b>« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3055
msgid "This widget is deprecated"
......@@ -2396,12 +2392,13 @@ msgstr "Gradnik je opuščen."
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3058
#, fuzzy, c-format
#| msgid "[%s] Object class '<b>%s</b>' from %s %d.%d is deprecated\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tObject class '<b>%s</b>' from %s %d.%d is deprecated\n"
msgstr "[%s] Razred predmeta <b>%s</b> od %s %d.%d je opuščen\n"
msgstr ""
"[%s]\n"
"\tRazred predmeta <b>%s</b> od %s %d.%d je opuščen\n"
#. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
......@@ -2414,30 +2411,26 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3067
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "[%s] Property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in "
#| "%s %d.%d\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tProperty '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d."
"%d\n"
msgstr ""
"[%s] Lastnost »<b>%s</b>« predmeta razreda »%s« je bila vključena %s %d.%d\n"
"[%s]\n"
"\tLastnost »<b>%s</b>« predmeta razreda »%s« je bila vključena %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3071
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "[%s] Packing property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was "
#| "introduced in %s %d.%d\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tPacking property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in "
"%s %d.%d\n"
msgstr ""
"[%s] Lastnost pakiranja »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bila vpeljan %s "
"%d.%d\n"
"[%s]\n"
"\tLastnost pakiranja »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bila vpeljan %s %d."
"%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3074
msgid "This property is deprecated"
......@@ -2445,13 +2438,13 @@ msgstr "Ta možnost je opuščena."
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]'
#: gladeui/glade-project.c:3077
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "[%s] Property '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tProperty '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
msgstr "[%s] Lastnost »%s« razreda predmetov »%s« je opuščena\n"
msgstr ""
"[%s]\n"
"\tLastnost »%s« razreda predmetov »%s« je opuščena\n"
#. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
......@@ -2462,15 +2455,13 @@ msgstr "Signal je bil dodan %s %d.%d, ciljna različica projekta pa je %s %d.%d"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3085
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "[%s] Signal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s "
#| "%d.%d\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tSignal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' was introduced in %s %d.%d\n"
msgstr ""
"[%s] Signal »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
"[%s]\n"
"\tSignal »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3088
msgid "This signal is deprecated"
......@@ -2478,12 +2469,13 @@ msgstr "Signal je opuščen"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]'
#: gladeui/glade-project.c:3091
#, fuzzy, c-format
#| msgid "[%s] Signal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
"\tSignal '<b>%s</b>' of object class '<b>%s</b>' is deprecated\n"
msgstr "[%s] Signal »<b>%s</b>« razreda predmetov »<b>%s</b>« je opuščen\n"
msgstr ""
"[%s]\n"
"\tSignal »<b>%s</b>« razreda predmetov »<b>%s</b>« je opuščen\n"
#: gladeui/glade-project.c:3386
msgid "Details"
......@@ -2495,12 +2487,10 @@ msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "V projektu \"%s\" so napake. Ali naj se projekt vseeno shrani?"
#: gladeui/glade-project.c:3428
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Object %s is a class template but this is not supported in gtk+ %d.%d"
#, c-format
msgid "Object %s is a class template but this is not supported in gtk+ %d.%d\n"
msgstr ""
"Predmet %s je predloga razreda, vendar ni podprta v različici gtk+ %d.%d."
"Predmet %s je predloga razreda, vendar ni podprta v različici gtk+ %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3443
#, c-format
......@@ -3169,10 +3159,8 @@ msgid "Toolkit version required:"
msgstr "Zahtevana različica zbirke orodij:"
#: gladeui/glade-project-properties.ui:444
#, fuzzy
#| msgid "The project this properties dialog was created for"
msgid "Verify objects, properties and signals deprecations"
msgstr "Projekt, za katerega je bilo ustvarjeno to pogovorno okno"
msgstr "Overi predmete, lastnosti in signale opuščanja"
#: gladeui/glade-project-properties.ui:481
msgid "Warnings:"
......@@ -4251,7 +4239,7 @@ msgstr "Nastavitev %s na uporabo posebnega pango preloma besed"
#: plugins/gtk+/glade-model-data.c:937
msgid "<printable chars only>"
msgstr ""
msgstr "<le natisljivi znaki>"
#: plugins/gtk+/glade-model-data.c:1228
msgid "Add and remove rows:"
......@@ -5123,7 +5111,7 @@ msgstr "Označena vsebina"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:476
msgid "Change suggestion"
msgstr ""
msgstr "Spremeni predlog"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:478
msgid "Last Defined"
......@@ -6610,12 +6598,10 @@ msgid "BSD 3"
msgstr "BSD 3"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3359
#| msgid "Apache 2"
msgid "Apache 2.0"
msgstr "Apache 2.0"
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3361
#| msgid "GPL 2.0"
msgid "MPL 2.0"
msgstr "MPL 2.0"
......@@ -8224,9 +8210,6 @@ msgstr "Gradniki WebKit2GTK+"
#~ "Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
#~ "02110-1301, USA."
#~ msgid "Select a catalog search path"
#~ msgstr "Izbor poti iskanja kataloga"
#~ msgid ""
#~ "Thank you for taking Glade Users survey, we appreciate it!\n"
#~ "\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment