Commit 30c9f912 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen
Browse files

Updated Hungarian translation

parent 0a5840d2
......@@ -9,14 +9,14 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-31 14:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-04 02:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-06 13:51+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Magyar <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: \n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../src/main.c:42
......@@ -76,10 +76,9 @@ msgid "Save the current project"
msgstr "A jelenlegi projekt mentése"
#: ../src/glade.glade.h:11
#, fuzzy
#| msgid "Save _As…"
msgid "Save _As"
msgstr "Men_tés másként"
msgstr "Men_tés másként"
#: ../src/glade.glade.h:12
msgid "Save the current project with a different name"
......@@ -107,30 +106,27 @@ msgid "Close the current project"
msgstr "A jelenlegi projekt bezárása"
#: ../src/glade.glade.h:17
#, fuzzy
#| msgid "_Undo"
msgid "Undo"
msgstr "_Visszavonás"
msgstr "Visszavonás"
#: ../src/glade.glade.h:18
msgid "Undo the last action"
msgstr "Az utolsó művelet visszavonása"
#: ../src/glade.glade.h:19
#, fuzzy
#| msgid "_Redo"
msgid "Redo"
msgstr "Mé_gis"
msgstr "Mégis"
#: ../src/glade.glade.h:20
msgid "Redo the last action"
msgstr "Az utolsó művelet végrehajtása mégis"
#: ../src/glade.glade.h:21
#, fuzzy
#| msgid "Out"
msgid "Cut"
msgstr "Ki"
msgstr "Kivágás"
#: ../src/glade.glade.h:22
msgid "Cut the selection"
......@@ -138,17 +134,16 @@ msgstr "A kijelölés kivágása"
#: ../src/glade.glade.h:23
msgid "Copy"
msgstr ""
msgstr "Másolás"
#: ../src/glade.glade.h:24
msgid "Copy the selection"
msgstr "A kijelölés másolása"
#: ../src/glade.glade.h:25
#, fuzzy
#| msgid "Paste %s"
msgid "Paste"
msgstr "%s beszúrása"
msgstr "Beillesztés"
#: ../src/glade.glade.h:26
msgid "Paste the clipboard"
......@@ -179,10 +174,9 @@ msgid "Activate next project"
msgstr "A következő projekt aktiválása"
#: ../src/glade.glade.h:33
#, fuzzy
#| msgid "_New"
msgid "New"
msgstr "Ú_j"
msgstr "Új"
#: ../src/glade.glade.h:34
msgid "Create a new project"
......@@ -198,7 +192,7 @@ msgstr "Projekt megnyitása"
#: ../src/glade.glade.h:37
msgid "Quit"
msgstr ""
msgstr "Kilépés"
#: ../src/glade.glade.h:38
msgid "Quit the program"
......@@ -210,7 +204,7 @@ msgstr "Leg_utóbbi megnyitása"
#: ../src/glade.glade.h:40
msgid "About"
msgstr ""
msgstr "Névjegy"
#: ../src/glade.glade.h:41
msgid "About this application"
......@@ -226,13 +220,12 @@ msgstr "A fejlesztői referencia-kézikönyv megjelenítése"
#: ../src/glade.glade.h:44
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Beállítások"
#: ../src/glade.glade.h:45
#, fuzzy
#| msgid "Edit label appearance"
msgid "Edit Glade preferences"
msgstr "Címke megjelenésének szerkesztése"
msgstr "Glade beállításainak szerkesztése"
#: ../src/glade.glade.h:46
msgid "_Use Small Icons"
......@@ -320,6 +313,9 @@ msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgstr ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
#: ../src/glade.glade.h:69
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
......@@ -327,10 +323,9 @@ msgstr "Felhasználóifelület-tervező GTK+ és GNOME alkalmazásokhoz."
#: ../src/glade.glade.h:70
msgid "Visit Glade web site"
msgstr ""
msgstr "Keresse fel a Glade weboldalát"
#: ../src/glade.glade.h:71
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
#| "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
......@@ -361,17 +356,17 @@ msgid ""
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, \n"
"MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"A Glade szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software "
"Foundation által kiadott GNU General Public License második (vagy bármely "
"A Glade szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software\n"
"Foundation által kiadott GNU General Public License második (vagy bármely \n"
"későbbi) változatában foglaltak alapján.\n"
"\n"
"A Glade programot abban a reményben terjesztjük, hogy hasznos lesz, de nem "
"vállalunk SEMMIFÉLE GARANCIÁT, még olyan értelemben sem, hogy a program "
"alkalmas-e a KÖZREADÁSRA vagy EGY BIZONYOS FELADAT ELVÉGZÉSÉRE. További "
"A Glade programot abban a reményben terjesztjük, hogy hasznos lesz, de nem\n"
"vállalunk SEMMIFÉLE GARANCIÁT, még olyan értelemben sem, hogy a program\n"
"alkalmas-e a KÖZREADÁSRA vagy EGY BIZONYOS FELADAT ELVÉGZÉSÉRE. További\n"
"részletekért tanulmányozza a GNU GPL licencet.\n"
"\n"
"A Glade programhoz a GNU General Public License egy példánya is jár, ha nem "
"kapta meg, írjon a Free Software Foundation Inc.-nek. Levélcímük: 51 "
"A Glade programhoz a GNU General Public License egy példánya is jár, ha nem\n"
"kapta meg, írjon a Free Software Foundation Inc.-nek. Levélcímük: 51\n"
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
#: ../src/glade.glade.h:85
......@@ -403,80 +398,70 @@ msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: ../src/glade.glade.h:92
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton1"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton1"
#: ../src/glade.glade.h:93
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton2"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton2"
#: ../src/glade.glade.h:94
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton3"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton3"
#: ../src/glade.glade.h:95
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton5"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton5"
#: ../src/glade.glade.h:96
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton6"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton6"
#: ../src/glade.glade.h:97
#, fuzzy
#| msgid "Tool Button"
msgid "toolbutton7"
msgstr "Eszköztárgomb"
msgstr "toolbutton7"
#: ../src/glade.glade.h:98
#, fuzzy
#| msgid "Radio Tool Button"
msgid "radiotoolbutton1"
msgstr "Választó eszköztárgomb"
msgstr "radiotoolbutton1"
#: ../src/glade.glade.h:99
#, fuzzy
#| msgid "Radio Tool Button"
msgid "radiotoolbutton2"
msgstr "Választó eszköztárgomb"
msgstr "radiotoolbutton2"
#: ../src/glade.glade.h:100
#, fuzzy
#| msgid "Radio Tool Button"
msgid "radiotoolbutton3"
msgstr "Választó eszköztárgomb"
msgstr "radiotoolbutton3"
#: ../src/glade.glade.h:101
#, fuzzy
#| msgid "Radio Tool Button"
msgid "radiotoolbutton4"
msgstr "Választó eszköztárgomb"
msgstr "radiotoolbutton4"
#: ../src/glade.glade.h:102
msgid "Glade Preferences"
msgstr ""
msgstr "Glade beállításai"
#: ../src/glade.glade.h:103
msgid "Removes the selected catalog path"
msgstr ""
msgstr "A kiválasztott katalógus-útvonal eltávolítása"
#: ../src/glade.glade.h:104
msgid "Add a new catalog path"
msgstr ""
msgstr "Új katalógus-útvonal hozzáadása"
#: ../src/glade.glade.h:105
msgid "Extra catalog paths"
msgstr ""
msgstr "További katalógus-útvonalak"
#. translators: refers to a tab name used to group all the relevant widget's properties
#: ../src/glade.glade.h:106 ../gladeui/glade-base-editor.c:1728
......@@ -485,10 +470,9 @@ msgid "General"
msgstr "Általános"
#: ../src/glade.glade.h:107
#, fuzzy
#| msgid "Select a color"
msgid "Select a catalog search path"
msgstr "Válasszon egy színt"
msgstr "Válasszon egy katalógus keresési útvonalat"
#: ../src/glade-window.c:56
msgid "[Read Only]"
......@@ -1278,29 +1262,29 @@ msgstr "Objektumok:"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:234
msgid "Click to disable template class"
msgstr ""
msgstr "Kattintson a sablonosztály letiltásához"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:241
msgid ""
"Click to make this widget a template class (It will be renamed to 'this')"
msgstr ""
"Kattintson a felületi elem sablonosztállyá alakításához (át lesz nevezve "
"„this”-re)"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:499
msgid "The Object's name"
msgstr "Az objektum neve"
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:526
#, fuzzy
#| msgid "The internal name of the widget"
msgid "The template class name this widget defines"
msgstr "A felületi elem belső neve"
msgstr "A felületi elem által definiált sablonosztály neve"
#. Template class
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:529
#, fuzzy
#| msgid "Template"
msgid "Template Class:"
msgstr "Sablon"
msgstr "Sablonosztály:"
#: ../gladeui/glade-inspector.c:180 ../gladeui/glade-widget.c:1252
msgid "Project"
......@@ -1403,7 +1387,7 @@ msgid "Display previewer version"
msgstr "Előnézet-készítő verziójának megjelenítése"
#: ../gladeui/glade-previewer.c:79
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid ""
#| "%s\n"
#| "Run '%s --help' to see a full list of available command lineoptions.\n"
......@@ -1412,7 +1396,8 @@ msgid ""
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Adja ki a „%s --help” parancsot a parancssori kapcsolók teljes listájáért.\n"
"Adja ki a(z) „%s --help” parancsot az elérhető parancssori kapcsolók teljes "
"listájáért.\n"
#: ../gladeui/glade-previewer.c:94
#, c-format
......@@ -1792,16 +1777,14 @@ msgid "The signal class of this signal"
msgstr "A szignál szignálosztálya"
#: ../gladeui/glade-signal.c:185 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1174
#, fuzzy
#| msgid "Details"
msgid "Detail"
msgstr "Részletek"
#: ../gladeui/glade-signal.c:186
#, fuzzy
#| msgid "The user data for this signal"
msgid "The detail for this signal"
msgstr "A szignál felhasználói adatai"
msgstr "A szignál részletei"
#: ../gladeui/glade-signal.c:191 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1189
msgid "Handler"
......@@ -1861,16 +1844,14 @@ msgid "Swap"
msgstr "Csere"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1407
#, fuzzy
#| msgid "Widget"
msgid "Glade Widget"
msgstr "Felületi elem"
msgstr "Glade felületi elem"
#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1408
#, fuzzy
#| msgid "The user data for this signal"
msgid "The glade widget to edit signals"
msgstr "A szignál felhasználói adatai"
msgstr "Glade felületi elem a szignálok szerkesztéséhez"
#: ../gladeui/glade-utils.c:135 ../gladeui/glade-utils.c:165
#, c-format
......@@ -2126,14 +2107,13 @@ msgid "Wether the widget is visible or not"
msgstr "A felületi elem látható-e"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1317 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
#, fuzzy
#| msgid "Template"
msgid "Template Class"
msgstr "Sablon"
msgstr "Sablonosztály"
#: ../gladeui/glade-widget.c:1318
msgid "The class name this template defines"
msgstr ""
msgstr "A sablon által definiált osztálynév"
#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
msgid "Actions"
......@@ -3224,7 +3204,7 @@ msgstr "Méretcsoporthoz adás"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
msgid "Style Classes"
msgstr ""
msgstr "Stílusosztályok"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
msgid "Fill"
......@@ -3332,13 +3312,12 @@ msgstr "Görgetés"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
msgid "Touch"
msgstr ""
msgstr "Érintés"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
#, fuzzy
#| msgid "Scroll"
msgid "Smooth scroll"
msgstr "Görgetés"
msgstr "Finom görgetés"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
msgid "All Events"
......@@ -3420,10 +3399,9 @@ msgid "Description For"
msgstr "Ennek leírása"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
#, fuzzy
#| msgid "The list of application names to add to the filter"
msgid "A list of style class names to apply to this widget"
msgstr "A szűrőhöz adandó alkalmazásnevek listája"
msgstr "A felületi elemre alkalmazandó stílusosztálynevek listája"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
msgid "A list of accelerator keys"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment