Commit 2edc1229 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent 2732c596
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-06 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-06 22:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-14 15:20+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-14 15:51+0300\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -830,7 +830,7 @@ msgid "Select a catalog search path"
msgstr "Wybór ścieżki przeszukiwania katalogów"
#. translators: Email subject sent to the user after completing the survey
#: ../src/glade-registration.c:32 ../src/glade-registration.glade.h:27
#: ../src/glade-registration.c:32 ../src/glade-registration.glade.h:26
msgid "Glade User Survey"
msgstr "Ankieta użytkownika programu Glade"
......@@ -893,49 +893,49 @@ msgstr ""
"\n"
"\tZespół programu Glade\n"
#: ../src/glade-registration.c:308
#: ../src/glade-registration.c:306
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Łączenie z %s"
#: ../src/glade-registration.c:311
#: ../src/glade-registration.c:309
#, c-format
msgid "Sending data to %s"
msgstr "Wysyłanie danych do %s"
#: ../src/glade-registration.c:314
#: ../src/glade-registration.c:312
#, c-format
msgid "Waiting for %s"
msgstr "Oczekiwanie na %s"
#: ../src/glade-registration.c:317
#: ../src/glade-registration.c:315
#, c-format
msgid "Receiving data from %s"
msgstr "Pobieranie danych z %s"
#: ../src/glade-registration.c:349
#: ../src/glade-registration.c:347
msgid "Sorry, automatic subscription to Glade Users mailing list failed"
msgstr ""
"Automatyczna subskrypcja listy mailingowej użytkowników programu Glade się "
"nie powiodła"
#: ../src/glade-registration.c:352
#: ../src/glade-registration.c:350
msgid "Open Glade Users Website"
msgstr "Otwórz witrynę listy mailingowej użytkowników programu Glade"
#: ../src/glade-registration.c:404
#: ../src/glade-registration.c:402
msgid "Internal server error"
msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
#: ../src/glade-registration.c:428
#: ../src/glade-registration.c:426
msgid "Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
msgstr "Dziękujemy za wypełnienie ankiety!"
#: ../src/glade-registration.c:436
#: ../src/glade-registration.c:434
msgid "Name and Email fields are required"
msgstr "Pola nazwy i adresu e-mail są wymagane"
#: ../src/glade-registration.c:439
#: ../src/glade-registration.c:437
msgid ""
"Oops! Email address is already in use!\n"
"To update information you need to provide the token that was sent to your "
......@@ -944,17 +944,17 @@ msgstr ""
"Adres e-mail jest już używany.\n"
"Należy podać poprzednio otrzymany token, aby zaktualizować informacje."
#: ../src/glade-registration.c:442
#: ../src/glade-registration.c:440
#, c-format
msgid "Oops! Error saving user information: %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania informacjo o użytkowniku: %s"
#: ../src/glade-registration.c:445
#: ../src/glade-registration.c:443
#, c-format
msgid "Oops! Error saving survey data: %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania danych ankiety: %s"
#: ../src/glade-registration.c:448
#: ../src/glade-registration.c:446
#, c-format
msgid "Oops! Error accessing DB: %s"
msgstr "Błąd podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych: %s"
......@@ -1053,316 +1053,312 @@ msgstr ""
"udostępniane innym osobom."
#: ../src/glade-registration.glade.h:24
msgid "See Privacy Note"
msgstr "Wyświetl informacje o ochronie prywatności"
#: ../src/glade-registration.glade.h:25
msgid "Update Info"
msgstr "Aktualizacja informacji"
#: ../src/glade-registration.glade.h:26
#: ../src/glade-registration.glade.h:25
msgid "<Insert update token, if you want to update previously sent data>"
msgstr ""
"<Proszę wstawić token aktualizacji, jeśli poprzednio wysłane dane mają "
"zostać zaktualizowane>"
#: ../src/glade-registration.glade.h:28
#: ../src/glade-registration.glade.h:27
msgid "How long have you been programming?"
msgstr "Jak długo zajmujesz się programowaniem?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:29
#: ../src/glade-registration.glade.h:28
msgid "0"
msgstr "0"
#: ../src/glade-registration.glade.h:30
#: ../src/glade-registration.glade.h:29
msgid "years"
msgstr "lata"
#: ../src/glade-registration.glade.h:31
#: ../src/glade-registration.glade.h:30
msgid "months"
msgstr "miesiące"
#: ../src/glade-registration.glade.h:32
#: ../src/glade-registration.glade.h:31
msgid "I am not a programmer"
msgstr "Nie jestem programistą"
#: ../src/glade-registration.glade.h:33
#: ../src/glade-registration.glade.h:32
msgid "Which programming languages do you prefer?"
msgstr "Których języków programowania wolisz używać?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:34
#: ../src/glade-registration.glade.h:33
msgid "C"
msgstr "C"
#: ../src/glade-registration.glade.h:35
#: ../src/glade-registration.glade.h:34
msgid "C++"
msgstr "C++"
#: ../src/glade-registration.glade.h:36
#: ../src/glade-registration.glade.h:35
msgid "C#"
msgstr "C#"
#: ../src/glade-registration.glade.h:37
#: ../src/glade-registration.glade.h:36
msgid "Java"
msgstr "Java"
#: ../src/glade-registration.glade.h:38
#: ../src/glade-registration.glade.h:37
msgid "Python"
msgstr "Python"
#: ../src/glade-registration.glade.h:39
#: ../src/glade-registration.glade.h:38
msgid "JavaScript"
msgstr "JavaScript"
#: ../src/glade-registration.glade.h:40
#: ../src/glade-registration.glade.h:39
msgid "Vala"
msgstr "Vala"
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../src/glade-registration.glade.h:40
msgid "Perl"
msgstr "Perl"
#. GtkCellRendererAccelMode enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:42
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:19
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:766
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../src/glade-registration.glade.h:43
#: ../src/glade-registration.glade.h:42
msgid "When did you start using Glade?"
msgstr "Kiedy zacząłeś używać programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:44
#: ../src/glade-registration.glade.h:43
msgid "ago"
msgstr "temu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:45
#: ../src/glade-registration.glade.h:44
msgid "Which version do you normally use?"
msgstr "Której wersji zwykle używasz?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:46
#: ../src/glade-registration.glade.h:45
msgid "What is available in my OS"
msgstr "Dostępnej w moim systemie operacyjnym"
#: ../src/glade-registration.glade.h:47
#: ../src/glade-registration.glade.h:46
msgid "Latest stable from sources"
msgstr "Najnowszej stabilnej zbudowanej z kodu źródłowego"
#: ../src/glade-registration.glade.h:48
#: ../src/glade-registration.glade.h:47
msgid "3.8 for GTK+ 2"
msgstr "3.8 dla biblioteki GTK+ 2"
#: ../src/glade-registration.glade.h:49
#: ../src/glade-registration.glade.h:48
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ../src/glade-registration.glade.h:50
#: ../src/glade-registration.glade.h:49
msgid "On what operating systems?"
msgstr "Na jakich systemach operacyjnych?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:51
#: ../src/glade-registration.glade.h:50
msgid "distribution"
msgstr "dystrybucja"
#: ../src/glade-registration.glade.h:52
#: ../src/glade-registration.glade.h:51
msgid "Arch Linux"
msgstr "Arch Linux"
#: ../src/glade-registration.glade.h:53
#: ../src/glade-registration.glade.h:52
msgid "Debian"
msgstr "Debian"
#: ../src/glade-registration.glade.h:54
#: ../src/glade-registration.glade.h:53
msgid "openSUSE"
msgstr "openSUSE"
#: ../src/glade-registration.glade.h:55
#: ../src/glade-registration.glade.h:54
msgid "Fedora"
msgstr "Fedora"
#: ../src/glade-registration.glade.h:56
#: ../src/glade-registration.glade.h:55
msgid "Gentoo"
msgstr "Gentoo"
#: ../src/glade-registration.glade.h:57
#: ../src/glade-registration.glade.h:56
msgid "Mandriva"
msgstr "Mandriva"
#: ../src/glade-registration.glade.h:58
#: ../src/glade-registration.glade.h:57
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
#: ../src/glade-registration.glade.h:59
#: ../src/glade-registration.glade.h:58
msgid "Turbolinux"
msgstr "Turbolinux"
#: ../src/glade-registration.glade.h:60
#: ../src/glade-registration.glade.h:59
msgid "Ubuntu"
msgstr "Ubuntu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:61
#: ../src/glade-registration.glade.h:60
msgid "Xandros"
msgstr "Xandros"
#: ../src/glade-registration.glade.h:62
#: ../src/glade-registration.glade.h:61
msgid "Oracle"
msgstr "Oracle"
#: ../src/glade-registration.glade.h:63
#: ../src/glade-registration.glade.h:62
msgid "variant"
msgstr "wariant"
#: ../src/glade-registration.glade.h:64
#: ../src/glade-registration.glade.h:63
msgid "FreeBSD"
msgstr "FreeBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:65
#: ../src/glade-registration.glade.h:64
msgid "OpenBSD"
msgstr "OpenBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:66
#: ../src/glade-registration.glade.h:65
msgid "NetBSD"
msgstr "NetBSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:67
#: ../src/glade-registration.glade.h:66
msgid "Oracle Solaris"
msgstr "Oracle Solaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:68
#: ../src/glade-registration.glade.h:67
msgid "OpenSolaris"
msgstr "OpenSolaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:69
#: ../src/glade-registration.glade.h:68
msgid "illumos"
msgstr "illumos"
#: ../src/glade-registration.glade.h:70
#: ../src/glade-registration.glade.h:69
msgid "version"
msgstr "wersja"
#: ../src/glade-registration.glade.h:71
#: ../src/glade-registration.glade.h:70
msgid "2000"
msgstr "2000"
#: ../src/glade-registration.glade.h:72
#: ../src/glade-registration.glade.h:71
msgid "XP"
msgstr "XP"
#: ../src/glade-registration.glade.h:73
#: ../src/glade-registration.glade.h:72
msgid "2003"
msgstr "2003"
#: ../src/glade-registration.glade.h:74
#: ../src/glade-registration.glade.h:73
msgid "Vista"
msgstr "Vista"
#: ../src/glade-registration.glade.h:75
#: ../src/glade-registration.glade.h:74
msgid "2008"
msgstr "2008"
#: ../src/glade-registration.glade.h:76
#: ../src/glade-registration.glade.h:75
msgid "7"
msgstr "7"
#: ../src/glade-registration.glade.h:77
#: ../src/glade-registration.glade.h:76
msgid "8"
msgstr "8"
#: ../src/glade-registration.glade.h:78
#: ../src/glade-registration.glade.h:77
msgid "2012"
msgstr "2012"
#: ../src/glade-registration.glade.h:79
#: ../src/glade-registration.glade.h:78
msgid "Tiger"
msgstr "Tiger"
#: ../src/glade-registration.glade.h:80
#: ../src/glade-registration.glade.h:79
msgid "Leopard"
msgstr "Leopard"
#: ../src/glade-registration.glade.h:81
#: ../src/glade-registration.glade.h:80
msgid "Snow Leopard"
msgstr "Snow Leopard"
#: ../src/glade-registration.glade.h:82
#: ../src/glade-registration.glade.h:81
msgid "Lion"
msgstr "Lion"
#: ../src/glade-registration.glade.h:83
#: ../src/glade-registration.glade.h:82
msgid "Mountain Lion"
msgstr "Mountain Lion"
#: ../src/glade-registration.glade.h:84
#: ../src/glade-registration.glade.h:83
msgid "Mavericks"
msgstr "Mavericks"
#: ../src/glade-registration.glade.h:85
#: ../src/glade-registration.glade.h:84
msgid "GNU/Linux"
msgstr "GNU/Linux"
#. GtkLicense enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:86 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:796
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:796
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: ../src/glade-registration.glade.h:87
#: ../src/glade-registration.glade.h:86
msgid "Windows"
msgstr "Windows"
#: ../src/glade-registration.glade.h:88
#: ../src/glade-registration.glade.h:87
msgid "Mac OS X"
msgstr "Mac OS X"
#: ../src/glade-registration.glade.h:89
#: ../src/glade-registration.glade.h:88
msgid "Solaris"
msgstr "Solaris"
#: ../src/glade-registration.glade.h:90
#: ../src/glade-registration.glade.h:89
msgid "How often do you use it?"
msgstr "Jak często go używasz?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:91
#: ../src/glade-registration.glade.h:90
msgid "Every day"
msgstr "Codziennie"
#: ../src/glade-registration.glade.h:92
#: ../src/glade-registration.glade.h:91
msgid "Few days a week"
msgstr "Kilka dni w tygodniu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:93
#: ../src/glade-registration.glade.h:92
msgid "Every week"
msgstr "Co tydzień"
#: ../src/glade-registration.glade.h:94
#: ../src/glade-registration.glade.h:93
msgid "A few times a month"
msgstr "Kilka razy w miesiącu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:95
#: ../src/glade-registration.glade.h:94
msgid "Once a month"
msgstr "Raz w miesiącu"
#: ../src/glade-registration.glade.h:96
#: ../src/glade-registration.glade.h:95
msgid "A few times a year"
msgstr "Kilka razy w roku"
#: ../src/glade-registration.glade.h:97
#: ../src/glade-registration.glade.h:96
msgid "What level of Glade user would you say you are?"
msgstr "Jak określiłbyś swój poziom znajomości programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:98
#: ../src/glade-registration.glade.h:97
msgid "Beginner"
msgstr "Początkujący"
#: ../src/glade-registration.glade.h:99
#: ../src/glade-registration.glade.h:98
msgid "Intermediate"
msgstr "Średniozaawansowany"
#: ../src/glade-registration.glade.h:100
#: ../src/glade-registration.glade.h:99
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowany"
#: ../src/glade-registration.glade.h:101
#: ../src/glade-registration.glade.h:100
msgid ""
"Under what kind of license(s) do you release the software you used Glade to "
"create?"
......@@ -1370,125 +1366,125 @@ msgstr ""
"Na warunkach jakich licencji udostępniasz oprogramowanie, do tworzenia "
"którego używasz programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:102
#: ../src/glade-registration.glade.h:101
msgid "Free software"
msgstr "Wolne oprogramowanie"
#: ../src/glade-registration.glade.h:103
#: ../src/glade-registration.glade.h:102
msgid "Open source software"
msgstr "Oprogramowanie open source"
#: ../src/glade-registration.glade.h:104
#: ../src/glade-registration.glade.h:103
msgid "Commercial/Closed software"
msgstr "Komercyjne/o zamkniętym kodzie źródłowym"
#: ../src/glade-registration.glade.h:105
#: ../src/glade-registration.glade.h:104
msgid "None - distributed internally"
msgstr "Na żadnej — nierozpowszechniane na zewnątrz"
#: ../src/glade-registration.glade.h:106
#: ../src/glade-registration.glade.h:105
msgid ""
"In what field(s) is the software you used Glade to create generally used?"
msgstr ""
"W jakich obszarach głównie używane jest oprogramowanie, do tworzenia którego "
"używasz programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:107
#: ../src/glade-registration.glade.h:106
msgid "Academic"
msgstr "Uniwersytecki"
#: ../src/glade-registration.glade.h:108
#: ../src/glade-registration.glade.h:107
msgid "Embedded applications"
msgstr "Osadzone programy"
#: ../src/glade-registration.glade.h:109
#: ../src/glade-registration.glade.h:108
msgid "Accounting"
msgstr "Księgowość"
#: ../src/glade-registration.glade.h:110
#: ../src/glade-registration.glade.h:109
msgid "Desktop applications"
msgstr "Programy desktopowe"
#: ../src/glade-registration.glade.h:111
#: ../src/glade-registration.glade.h:110
msgid "Educational"
msgstr "Edukacyjne"
#: ../src/glade-registration.glade.h:112
#: ../src/glade-registration.glade.h:111
msgid "Medical"
msgstr "Medyczne"
#: ../src/glade-registration.glade.h:113
#: ../src/glade-registration.glade.h:112
msgid "Industrial applications"
msgstr "Programy przemysłowe"
#: ../src/glade-registration.glade.h:114
#: ../src/glade-registration.glade.h:113
msgid "Scientific"
msgstr "Naukowe"
#: ../src/glade-registration.glade.h:115
#: ../src/glade-registration.glade.h:114
msgid "What aspect of the software needs the most improvement?"
msgstr "Która część programu wymaga najwięcej usprawnień?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:116
#: ../src/glade-registration.glade.h:115
msgid "In your opinion what is the biggest problem with Glade?"
msgstr "Jaki jest twoim zdaniem największy problem programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:117
#: ../src/glade-registration.glade.h:116
msgid "Lack of documentation"
msgstr "Brak dokumentacji"
#: ../src/glade-registration.glade.h:118
#: ../src/glade-registration.glade.h:117
msgid "Lack of professional support"
msgstr "Brak profesjonalnego wsparcia"
#: ../src/glade-registration.glade.h:119
#: ../src/glade-registration.glade.h:118
msgid "Lack of professional training"
msgstr "Brak profesjonalnych szkoleń"
#: ../src/glade-registration.glade.h:120
#: ../src/glade-registration.glade.h:119
msgid "Lack of publicity/exposure"
msgstr "Brak rozgłosu/reklamy"
#: ../src/glade-registration.glade.h:121
#: ../src/glade-registration.glade.h:120
msgid "Lack of official binary releases for other OS (Windows, Mac OS X)"
msgstr ""
"Brak oficjalnych skompilowanych wydań dla innych systemów operacyjnych "
"(Windows, Mac OS X)"
#: ../src/glade-registration.glade.h:122
#: ../src/glade-registration.glade.h:121
msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Czy kiedykolwiek napotkałeś na błąd?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:123
#: ../src/glade-registration.glade.h:122
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../src/glade-registration.glade.h:124
#: ../src/glade-registration.glade.h:123
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/glade-registration.glade.h:125
#: ../src/glade-registration.glade.h:124
msgid "If so, did you file a bug report?"
msgstr "Jeśli tak, to czy go zgłosiłeś?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:126
#: ../src/glade-registration.glade.h:125
msgid "Have you ever thought about contributing?"
msgstr ""
"Czy kiedykolwiek myślałeś o wzięciu udziału w rozwijaniu programu Glade?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:127
#: ../src/glade-registration.glade.h:126
msgid "Why not?"
msgstr "Dlaczego nie?"
#: ../src/glade-registration.glade.h:128
#: ../src/glade-registration.glade.h:127
msgid "Comments:"
msgstr "Komentarze:"
#: ../src/glade-registration.glade.h:129
#: ../src/glade-registration.glade.h:128
msgid "Privacy Note:"
msgstr "Informacje o ochronie prywatności:"
#: ../src/glade-registration.glade.h:130
#: ../src/glade-registration.glade.h:129
msgid ""
"The sole purpose of this survey is to better know our user base.\n"
"Your email address will be used to uniquely identify you as a Glade user and "
......@@ -1888,11 +1884,11 @@ msgstr "Modyfikowanie wyrówna” %s"
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Modyfikowanie marginesów %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2091
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2041
msgid "Design View"
msgstr "Widok projektu"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2092
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2042
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr "GladeDesignView zawierający ten układ"
......@@ -2292,101 +2288,129 @@ msgstr "Błąd podczas uruchamiania wczesnego podglądu: %s\n"
msgid "Failed to launch preview: %s.\n"
msgstr "Uruchomienie podglądu się nie powiodło: %s.\n"
#: ../gladeui/glade-previewer.c:69
#: ../gladeui/glade-previewer.c:202
msgid "Glade Previewer log"
msgstr "Dziennik podglądu programu Glade"