• Juan Pablo Ugarte's avatar
  * plugins/gtk+/glade-gtk-activatable.[ch]: code cleanup. · 48c70fd5
  Juan Pablo Ugarte authored
   * plugins/gtk+/glade-gtk-switch.c: added suport code for GtkSwitch
  
   * plugins/gtk+/glade-gtk.c:
    o removed GtkActivatable support code.
    o start using GtkActivatable common support code.
  
   * plugins/gtk+/gtk+.xml.in:
    o added GtkSwitch support
    o made GtkAction toplevel
  48c70fd5