gl.po 152 KB
Newer Older
1
# translation of glade3-master-po-gl-27110.po to Galician
2
3
4
# Galician translation of Glade
# Copyright (C) 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
#
5
#
6
7
8
# Ruben Lopez Gomez <ryu@mundivia.es>, 1999.
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2006, 2007.
9
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2008.
10
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
11
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
12
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2011.
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
13
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
14
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2010, 2011, 2012.
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
15
#
16
17
msgid ""
msgstr ""
18
"Project-Id-Version: glade3-master-po-gl-27110\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
19
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
20
21
"POT-Creation-Date: 2012-02-21 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 11:39+0100\n"
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
22
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
23
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
24
"Language: gl\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
28
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
29
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
30

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
31
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../src/main.c:41
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
32
33
34
msgid "Glade"
msgstr "Glade"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
35
36
37
38
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2
msgid "Interface Designer"
msgstr "Deseñador de interfaces"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
39
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:3
40
msgid "Glade Interface Designer"
41
msgstr "Deseñador de interfaces Glade"
42

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
43
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:4
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
44
45
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Crear ou abrir deseños de interface de usuario para aplicativos GTK+"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
46

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
47
#: ../src/glade-window.c:52
48
msgid "[Read Only]"
49
msgstr "[Só de lectura]"
50

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
51
#: ../src/glade-window.c:313
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
52
53
54
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Deseñador de interfaces de usuario"

55
56
57
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
#. *       the second '%s'
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
58
#: ../src/glade-window.c:536
59
60
61
62
63
64
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Activar '%s' %s"

#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
65
#: ../src/glade-window.c:542 ../src/glade-window.c:550
66
67
68
69
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Activar '%s'"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
70
#. Name
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
71
#: ../src/glade-window.c:598 ../gladeui/glade-base-editor.c:2031
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
72
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:411
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
73
74
75
msgid "Name:"
msgstr "Nome:"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
76
#: ../src/glade-window.c:601
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
77
78
79
msgid "Requires:"
msgstr "Require:"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
80
#: ../src/glade-window.c:1044
81
msgid "Open…"
82
msgstr "Abrir…"
83

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
84
#: ../src/glade-window.c:1078
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
85
86
87
88
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Aínda se está cargando o proxecto «%s»."

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
89
#: ../src/glade-window.c:1110
90
91
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
92
msgstr "O ficheiro %s modificouse desde que se leu"
93

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
94
#: ../src/glade-window.c:1114
95
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
96
msgstr ""
97
98
"Se o garda, todos os cambios externos poderían perderse. Quere gardalo de "
"todos os modos?"
99

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
100
#: ../src/glade-window.c:1119
101
msgid "_Save Anyway"
102
msgstr "_Gardar de todos os modos"
103

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
104
#: ../src/glade-window.c:1127
105
106
107
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Non gardar"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
108
#: ../src/glade-window.c:1156
109
110
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
111
msgstr "Produciuse un fallo ao gardar %s: %s"
112

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
113
#: ../src/glade-window.c:1177
114
115
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
116
msgstr "Gardouse o proxecto '%s'"
117

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
118
#: ../src/glade-window.c:1200
119
msgid "Save As…"
120
msgstr "Gardar como…"
121

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
122
#: ../src/glade-window.c:1248
123
#, c-format
124
msgid "Could not save the file %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
125
msgstr "Non foi posíbel gardar o ficheiro %s"
126

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
127
#: ../src/glade-window.c:1252
128
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
129
msgstr "Non ten os permisos necesarios para gardar o ficheiro."
130

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
131
#: ../src/glade-window.c:1274
132
133
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
134
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
135
136
"Non foi posíbel gardar o ficheiro %s. Está aberto outro proxecto con esa "
"ruta."
137

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
138
#: ../src/glade-window.c:1299
139
140
141
msgid "No open projects to save"
msgstr "Non hai proxectos abertos que gardar"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
142
#: ../src/glade-window.c:1330
143
#, c-format
144
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
145
msgstr "Quere gardar os cambios no proxecto «%s» antes de pechar?"
146

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
147
#: ../src/glade-window.c:1338
148
149
150
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Os seus cambios perderanse se non os garda."

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
151
#: ../src/glade-window.c:1342
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
152
msgid "Close _without Saving"
153
154
msgstr "_Pechar sen gardar"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
155
#: ../src/glade-window.c:1369
156
157
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
158
msgstr "Produciuse un fallo ao gardar %s en %s: %s"
159

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
160
#: ../src/glade-window.c:1382
161
msgid "Save…"
162
msgstr "Gardar…"
163

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
164
#: ../src/glade-window.c:2074
165
msgid ""
166
167
168
169
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
170
"\n"
171
172
173
174
"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
175
"\n"
176
177
178
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
179
msgstr ""
180
181
182
183
"O Glade é software libre. Pode redistribuílo ou modificalo baixo as "
"condicións da Licenza pública xeral GNU tal como a publica a Free Software "
"Foundation, tanto na versión 2 da Licenza como (segundo o seu criterio) en "
"calquera versión posterior.\n"
184
"\n"
185
186
"O Glade distribúese esperando que sexa útil, mais SEN NINGUNHA GARANTÍA; "
"mesmo sen a garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN ou IDONEIDADE PARA UN "
187
"PROPÓSITO PARTICULAR. Para máis detalles vexa a Licenza pública xeral GNU.\n"
188
"\n"
189
"Debeu recibir unha copia da Licenza pública xeral GNU xunto con este "
190
191
"programa; en caso contrario, escriba á Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
192

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
193
#: ../src/glade-window.c:2100
194
msgid "translator-credits"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
195
msgstr ""
196
197
198
199
200
201
202
203
"Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010.\n"
"Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun."
"org>, 2009.\n"
"Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.\n"
"Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2008.\n"
"Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2006, 2007.\n"
"Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.\n"
"Ruben Lopez Gomez <ryu@mundivia.es>, 1999."
204

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
205
#: ../src/glade-window.c:2102
206
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
207
msgstr "Un deseñador de interfaces de usuario para o GTK+ e o GNOME."
208

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
209
#: ../src/glade-window.c:2172 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
210
211
212
msgid "_File"
msgstr "_Ficheiro"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
213
#: ../src/glade-window.c:2173 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
214
215
216
msgid "_Edit"
msgstr "_Editar"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
217
#: ../src/glade-window.c:2174 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
218
219
220
msgid "_View"
msgstr "_Ver"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
221
#: ../src/glade-window.c:2175
222
223
224
msgid "_Projects"
msgstr "_Proxectos"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
225
#: ../src/glade-window.c:2176 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
226
msgid "_Help"
227
msgstr "_Axuda"
228

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
229
#: ../src/glade-window.c:2182
230
msgid "Create a new project"
231
msgstr "Crear un proxecto novo"
232

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
233
#: ../src/glade-window.c:2184
234
msgid "_Open…"
235
msgstr "_Abrir…"
236

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
237
#: ../src/glade-window.c:2185
238
msgid "Open a project"
239
msgstr "Abrir un proxecto"
240

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
241
#: ../src/glade-window.c:2187
242
243
244
msgid "Open _Recent"
msgstr "Abrir _recentes"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
245
#: ../src/glade-window.c:2190
246
msgid "Quit the program"
247
msgstr "Saír do programa"
248

249
#. ViewMenu
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
250
#: ../src/glade-window.c:2193
251
msgid "Palette _Appearance"
252
msgstr "_Aparencia da paleta"
253

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
254
#: ../src/glade-window.c:2197
255
msgid "About this application"
256
msgstr "Sobre este aplicativo"
257

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
258
#: ../src/glade-window.c:2199
259
260
msgid "_Developer Reference"
msgstr "Referencia do _desenvolvedor"
261

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
262
#: ../src/glade-window.c:2200
263
msgid "Display the developer reference manual"
264
msgstr "Mostrar o manual de referencia do desenvolvedor"
265

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
266
#: ../src/glade-window.c:2210
267
msgid "Save the current project"
268
msgstr "Gardar o proxecto actual"
269

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
270
#: ../src/glade-window.c:2212
271
msgid "Save _As…"
272
msgstr "Gardar _como…"
273

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
274
#: ../src/glade-window.c:2213
275
msgid "Save the current project with a different name"
276
msgstr "Gardar o proxecto actual cun nome diferente"
277

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
278
#: ../src/glade-window.c:2217
279
280
281
msgid "Close the current project"
msgstr "Pechar o proxecto actual"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
282
#: ../src/glade-window.c:2221
283
msgid "Undo the last action"
284
msgstr "Desfacer a última acción"
285

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
286
#: ../src/glade-window.c:2224
287
msgid "Redo the last action"
288
msgstr "Refacer a última acción"
289

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
290
#: ../src/glade-window.c:2227
291
msgid "Cut the selection"
292
msgstr "Cortar a selección"
293

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
294
#: ../src/glade-window.c:2230
295
msgid "Copy the selection"
296
msgstr "Copiar a selección"
297

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
298
#: ../src/glade-window.c:2233
299
msgid "Paste the clipboard"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
300
msgstr "Pegar o contido do portapapeis"
301

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
302
#: ../src/glade-window.c:2236
303
msgid "Delete the selection"
304
msgstr "Eliminar a selección"
305

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
306
#: ../src/glade-window.c:2239
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
307
308
msgid "Edit project properties"
msgstr "Editar as propiedades do proxecto"
309

310
#. ProjectsMenu
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
311
#: ../src/glade-window.c:2242
312
313
314
msgid "_Previous Project"
msgstr "Proxecto _anterior"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
315
#: ../src/glade-window.c:2243
316
msgid "Activate previous project"
317
msgstr "Activar o proxecto anterior"
318

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
319
#: ../src/glade-window.c:2245
320
321
322
msgid "_Next Project"
msgstr "Proxecto _seguinte"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
323
#: ../src/glade-window.c:2246
324
msgid "Activate next project"
325
msgstr "Activar o proxecto seguinte"
326

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
327
#: ../src/glade-window.c:2255
328
329
330
msgid "_Use Small Icons"
msgstr "_Usar iconas pequenas"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
331
#: ../src/glade-window.c:2256
332
msgid "Show items using small icons"
333
msgstr "Mostrar os elementos usando iconas pequenas"
334

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
335
#: ../src/glade-window.c:2259
336
msgid "Dock _Palette"
337
msgstr "Ancorar a _paleta"
338

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
339
#: ../src/glade-window.c:2260
340
msgid "Dock the palette into the main window"
341
msgstr "Ancorar a paleta na xanela principal"
342

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
343
#: ../src/glade-window.c:2263
344
msgid "Dock _Inspector"
345
msgstr "Ancorar o _inspector"
346

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
347
#: ../src/glade-window.c:2264
348
msgid "Dock the inspector into the main window"
349
msgstr "Ancorar o inspector na xanela principal"
350

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
351
#: ../src/glade-window.c:2267
352
353
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "Propi_edades de ancorábel"
354

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
355
#: ../src/glade-window.c:2268
356
msgid "Dock the editor into the main window"
357
msgstr "Ancorar o editor na xanela principal"
358

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
359
#: ../src/glade-window.c:2271
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
360
361
362
msgid "Tool_bar"
msgstr "Barra de _ferramentas"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
363
#: ../src/glade-window.c:2272
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
364
365
366
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Mostrar a barra de ferramentas"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
367
#: ../src/glade-window.c:2275
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
368
369
370
msgid "_Statusbar"
msgstr "Barra de _estado"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
371
#: ../src/glade-window.c:2276
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
372
373
374
msgid "Show the statusbar"
msgstr "Mostrar a barra de estado"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
375
#: ../src/glade-window.c:2279
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
376
msgid "Project _Tabs"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
377
msgstr "Lapelas de _proxectos"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
378

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
379
#: ../src/glade-window.c:2280
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
380
msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
381
msgstr "Mostrar as lapelas do libro de notas para os proxectos cargados"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
382

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
383
#: ../src/glade-window.c:2289
384
385
msgid "Text _beside icons"
msgstr "Texto ao _lado das iconas"
386

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
387
#: ../src/glade-window.c:2290
388
msgid "Display items as text beside icons"
389
msgstr "Mostra os elementos como texto ao lado das iconas"
390

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
391
#: ../src/glade-window.c:2292
392
393
394
msgid "_Icons only"
msgstr "Só _iconas"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
395
#: ../src/glade-window.c:2293
396
msgid "Display items as icons only"
397
msgstr "Mostra os elementos só como iconas"
398

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
399
#: ../src/glade-window.c:2295
400
401
402
msgid "_Text only"
msgstr "Só _texto"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
403
#: ../src/glade-window.c:2296
404
msgid "Display items as text only"
405
msgstr "Mostra os elementos só como texto"
406

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
407
#: ../src/glade-window.c:2587
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
408
409
410
msgid "Close document"
msgstr "Pechar o documento"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
411
#: ../src/glade-window.c:2674
412
msgid "Could not create a new project."
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
413
msgstr "Non foi posíbel crear un proxecto novo."
414

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
415
#: ../src/glade-window.c:2727
416
#, c-format
417
msgid "The project %s has unsaved changes"
418
msgstr "O proxecto %s ten cambios sen gardar"
419

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
420
#: ../src/glade-window.c:2732
421
422
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
423
424
"Se o recarga, podería perder todos os cambios sen gardar. Quere recargalo de "
"todos modos?"
425

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
426
#: ../src/glade-window.c:2742
427
#, c-format
428
msgid "The project file %s has been externally modified"
429
msgstr "O ficheiro de proxecto %s modificouse externamente"
430

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
431
#: ../src/glade-window.c:2747
432
msgid "Do you want to reload the project?"
433
msgstr "Quere recargar o proxecto?"
434

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
435
#: ../src/glade-window.c:2753
436
msgid "_Reload"
437
msgstr "_Recargar"
438

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
439
#: ../src/glade-window.c:2868
440
441
442
msgid "_Undo"
msgstr "_Desfacer"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
443
#: ../src/glade-window.c:2872
444
445
446
447
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Desfacer: %s"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
448
#: ../src/glade-window.c:2873 ../src/glade-window.c:2887
449
450
451
msgid "the last action"
msgstr "a última acción"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
452
#: ../src/glade-window.c:2882
453
454
455
msgid "_Redo"
msgstr "_Refacer"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
456
#: ../src/glade-window.c:2886
457
458
459
460
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Refacer: %s"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
461
#: ../src/glade-window.c:3352
462
msgid "Go back in undo history"
463
msgstr "Ir cara a atrás no historial de desfacer"
464

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
465
#: ../src/glade-window.c:3355
466
msgid "Go forward in undo history"
467
msgstr "Ir cara a adiante no historial de desfacer"
468

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
469
#: ../src/glade-window.c:3410
470
471
472
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
473
#: ../src/glade-window.c:3420
474
475
476
msgid "Inspector"
msgstr "Inspector"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
477
478
479
480
481
#: ../src/glade-window.c:3427 ../gladeui/glade-editor.c:405
#: ../gladeui/glade-widget.c:1247 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5114
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5141 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5160
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5198 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10092
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10664 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
482
483
484
msgid "Properties"
msgstr "Propiedades"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
#: ../src/glade-window.c:3464
msgid "Select"
msgstr "Seleccionar"

#: ../src/glade-window.c:3465
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Seleccionar widgets no espazo de traballo"

#: ../src/glade-window.c:3469
msgid "Drag Resize"
msgstr "Arrastrar para redimensionar"

#: ../src/glade-window.c:3470
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Arrastrar e redimensionar widgets no espazo de traballo"

#: ../src/glade-window.c:3474
msgid "Margin Edit"
msgstr "Editar marxe"

#: ../src/glade-window.c:3475
msgid "Edit widget margins"
msgstr "Editar marxes do widget"

#: ../src/glade-window.c:3479
msgid "Alignment Edit"
msgstr "Editar aliñamento"

#: ../src/glade-window.c:3480
msgid "Edit widget alignment"
msgstr "Editar aliñamento do widget"

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
#: ../src/main.c:50
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Mostrar a información de versión e saír"

#: ../src/main.c:53
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Desactivar a integración co Devhelp"

#: ../src/main.c:56
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FICHEIRO…]"

#: ../src/main.c:65
msgid "be verbose"
msgstr "pormenorizar os detalles"

#: ../src/main.c:93
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Crear ou editar deseños de interface de usuario para aplicativos GTK+ ou "
"GNOME."

#: ../src/main.c:97 ../src/main.c:98
msgid "Glade options"
msgstr "Opcións do Glade"

#: ../src/main.c:104
msgid "Glade debug options"
msgstr "Opcións de depuración do Glade"

#: ../src/main.c:105
msgid "Show Glade debug options"
msgstr "Mostrar as opcións de depuración de Glade"

#: ../src/main.c:148
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"Non se atopou a compatibilidade para o gmodule. O gmodule é necesario para "
"que o Glade funcione"

#: ../src/main.c:186
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Non é posíbel abrir '%s', o ficheiro non existe.\n"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
563
#: ../gladeui/glade-app.c:432
564
565
566
567
568
#, c-format
msgid ""
"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
569
570
"Estase tentando gardar os datos privados no directorio %s mais é un ficheiro "
"normal.\n"
571
572
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
573
#: ../gladeui/glade-app.c:444
574
575
576
577
578
#, c-format
msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
579
"Produciuse un fallo ao crear o directorio %s para datos privados.\n"
580
581
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
582
#: ../gladeui/glade-app.c:472
583
584
585
586
587
#, c-format
msgid ""
"Error writing private data to %s (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
588
"Produciuse un erro ao escribir os datos privados en %s (%s).\n"
589
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"
590

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
591
#: ../gladeui/glade-app.c:484
592
593
594
595
596
#, c-format
msgid ""
"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
597
"Produciuse un erro ao seriar os datos de configuración en (%s).\n"
598
599
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
600
#: ../gladeui/glade-app.c:497
601
602
603
604
605
#, c-format
msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
606
"Produciuse un erro ao abrir %s para escribir datos privados (%s).\n"
607
608
"Non se gardará ningún dato privado nesta sesión"

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:544
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Definindo o tipo de obxecto en %s como %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:706
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Engadir un %s a %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:798 ../gladeui/glade-command.c:1056
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Engadir %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:830
#, c-format
msgid "Add child %s"
msgstr "Engadir fillo %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:918
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Eliminar %s fillo de %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1043
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Reordenar os fillos de %s"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
639
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1477 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
640
641
642
643
644
645
646
msgid "Container"
msgstr "Contedor"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1478
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "O obxecto contedor que este editor está a editar actualmente"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
647
648
#. translators: refers to a tab name used to group all the relevant widget's properties
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1709 ../gladeui/glade-editor.c:1085
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
649
650
651
msgid "General"
msgstr "Xeral"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
652
653
#. translators: refers to a tab name used to show the widget hierarchy
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1718
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
654
655
656
msgid "Hierarchy"
msgstr "Xerarquía"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
657
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1756 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
658
659
660
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
661
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1771 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1399
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
662
663
664
665
msgid "Type"
msgstr "Tipo"

#. Type
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
666
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2046
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
667
668
669
msgid "Type:"
msgstr "Tipo:"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
670
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2259
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
" * Press Delete to remove the selected item.\n"
" * Drag &amp; Drop to reorder.\n"
" * Type column is editable."
msgstr ""
"<big><b>Suxestións:</b></big>\n"
" * Prema co botón dereito sobre a visualización en árbore parar engadir "
"elementos.\n"
" * Prema en Eliminar para quitar o elemento seleccionado.\n"
" * Arrastrar e soltar para reordenar.\n"
" * O tipo de columna é editábel."

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
685
686
#. GTK_STOCK_DIALOG_AUTHENTICATION
#: ../gladeui/glade-builtins.c:71
687
688
689
msgid "Authentication"
msgstr "Autenticación"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
690
#. GTK_STOCK_DND
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
691
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
692
693
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Arrastrar e soltar"
694

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
695
696
#. GTK_STOCK_DND_MULTIPLE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:75
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
697
698
msgid "Drag and Drop Multiple"
msgstr "Arrastrar e soltar múltiple"
699

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
700
701
#. GTK_STOCK_COLOR_PICKER
#: ../gladeui/glade-builtins.c:77
702
703
704
msgid "Color Picker"
msgstr "Selector de cor"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
705
706
#. GTK_STOCK_DIRECTORY
#: ../gladeui/glade-builtins.c:79
707
708
msgid "Directory"
msgstr "Directorio"
709

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
710
711
#. GTK_STOCK_FILE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:81
712
713
714
msgid "File"
msgstr "Ficheiro"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
715
716
#. GTK_STOCK_MISSING_IMAGE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:83
717
718
719
msgid "Missing Image"
msgstr "Falta unha imaxe"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
720
#: ../gladeui/glade-builtins.c:343
721
msgid "Stock"
722
msgstr "Inventario"
723

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
724
#: ../gladeui/glade-builtins.c:344
725
msgid "A builtin stock item"
726
msgstr "Un elemento incorporado de inventario"
727

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
728
#: ../gladeui/glade-builtins.c:351
729
msgid "Stock Image"
730
msgstr "Imaxe de inventario"
731

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
732
#: ../gladeui/glade-builtins.c:352
733
msgid "A builtin stock image"
734
msgstr "Unha imaxe incorporada de inventario"
735

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
736
#: ../gladeui/glade-builtins.c:496
737
msgid "Objects"
738
msgstr "Obxectos"
739

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
740
#: ../gladeui/glade-builtins.c:497
741
msgid "A list of objects"
742
msgstr "Unha lista de obxectos"
743

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
744
#: ../gladeui/glade-builtins.c:505
745
746
msgid "Image File Name"
msgstr "Nome do ficheiro de imaxe"
747

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
748
#: ../gladeui/glade-builtins.c:506
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
749
msgid "Enter a filename, relative path or full path to load the image"
750
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
751
"Introduza un nome de ficheiro, coa ruta relativa ou absoluta para cargar a "
752
"imaxe"
753

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
754
#: ../gladeui/glade-builtins.c:515
755
756
msgid "Color"
msgstr "Cor"
757

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
758
#: ../gladeui/glade-builtins.c:516
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
759
msgid "A GDK color value"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
760
msgstr "Un valor de cor GDK"
761

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
762
#: ../gladeui/glade-builtins.c:542
763
msgid "String"
764
msgstr "Cadea"
765

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
766
#: ../gladeui/glade-builtins.c:543
767
msgid "An entry"
768
msgstr "Unha entrada"
769

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
770
771
772
773
#: ../gladeui/glade-command.c:627
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Definindo múltiples propiedades"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
774

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
775
776
777
778
#: ../gladeui/glade-command.c:639
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Definindo %s de %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
779

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
780
#: ../gladeui/glade-command.c:645 ../gladeui/glade-editor-property.c:3043
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
781
782
783
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Definindo %s de %s a %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
784

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
785
786
787
788
#: ../gladeui/glade-command.c:892 ../gladeui/glade-command.c:919
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Renomeando %s como %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
789

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
790
791
792
793
794
#: ../gladeui/glade-command.c:1057 ../gladeui/glade-command.c:1629
#: ../gladeui/glade-command.c:1655 ../gladeui/glade-command.c:1757
#: ../gladeui/glade-command.c:1795
msgid "multiple"
msgstr "múltiple"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
795

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
796
797
798
#: ../gladeui/glade-command.c:1215
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Non foi posíbel eliminar un widget interno dun widget composto."
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
799

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
800
#: ../gladeui/glade-command.c:1222
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
801
#, c-format
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
802
803
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s está bloqueado por %s, edite primeiro %s."
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
804

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
805
#: ../gladeui/glade-command.c:1234
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
806
#, c-format
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
807
808
msgid "Remove %s"
msgstr "Eliminar %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
809

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
810
811
812
#: ../gladeui/glade-command.c:1237
msgid "Remove multiple"
msgstr "Eliminación múltiple"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
813

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
814
#: ../gladeui/glade-command.c:1601
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
815
#, c-format
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
816
817
msgid "Create %s"
msgstr "Crear %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
818

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
819
#: ../gladeui/glade-command.c:1627
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
820
#, c-format
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
821
822
msgid "Delete %s"
msgstr "Eliminar %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
823

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
824
#: ../gladeui/glade-command.c:1653
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
825
#, c-format
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
826
827
msgid "Cut %s"
msgstr "Cortar %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
828

Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
829
#: ../gladeui/glade-command.c:1755
830
#, c-format
831
msgid "Paste %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
832
msgstr "Pegar %s"
833

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
834
#: ../gladeui/glade-command.c:1792
835
836
#, c-format
msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
837
msgstr "Arrastrar e soltar desde %s a %s"
838

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
839
#: ../gladeui/glade-command.c:1919
840
#, c-format
841
msgid "Add signal handler %s"
842
msgstr "Engadir un manipulador de sinal %s"
843

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
844
#: ../gladeui/glade-command.c:1920
845
#, c-format
846
msgid "Remove signal handler %s"
847
msgstr "Eliminar o manipulador de sinal %s"
848

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
849
#: ../gladeui/glade-command.c:1921
850
#, c-format
851
msgid "Change signal handler %s"
852
msgstr "Cambiar o manipulador de sinal %s"
853

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
854
#: ../gladeui/glade-command.c:2139
855
#, c-format
856
msgid "Setting i18n metadata"
857
msgstr "Definindo os metadatos i18n"
858

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
859
#: ../gladeui/glade-command.c:2256
860
861
862
863
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "Bloqueando %s polo widget %s"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
864
#: ../gladeui/glade-command.c:2297
865
866
867
868
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "Desbloqueando %s"

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
869
#: ../gladeui/glade-cursor.c:184
870
871
#, c-format
msgid "Unable to load image (%s)"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
872
msgstr "Non foi posíbel cargar a imaxe (%s)"
873

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
#, c-format
msgid "Editing alignments of %s"
msgstr "Editando aliñamentos de %s"

#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
#, c-format
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Editar marxes de %s"

#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1955
Fran Dieguez's avatar
Fran Dieguez committed
885
886
msgid "Design View"
msgstr "Visualización de deseño"
887

Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
888