lt.po 130 KB
Newer Older
1
# translation of lt.po to Lithuanian
2
# Lithuanian translation of Glade-3
3
# Copyright (C) 2001-2007, Ximian Inc., T. Van Berkom et al.
4
#
5
6
#
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2007.
7
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2007, 2008.
8
# Vytautas Liuolia <vytautas.liuolia@gmail.com>, 2007, 2010.
9
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010.
10
11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: lt\n"
13
14
15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-17 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-17 23:52+0300\n"
16
17
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
23

24
25
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1
#: ../src/main.c:41
26
27
28
msgid "Glade"
msgstr "Glade"

29
30
31
32
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2
msgid "Interface Designer"
msgstr "Naudotojo sąsajos projektavimo įrankis"

33
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:3
34
msgid "Glade Interface Designer"
35
msgstr "Glade naudotojo sąsajos projektavimo įrankis"
36

37
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:4
38
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
39
msgstr "Kurti arba atverti GTK+ programų naudotojo sąsajas"
40

41
#: ../src/glade-window.c:52
42
43
44
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Tik skaitomas]"

45
#: ../src/glade-window.c:313
46
47
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Naudotojo sąsajos projektavimo įrankis"
48

49
50
51
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
#. *       the second '%s'
52
#: ../src/glade-window.c:536
53
54
55
56
57
58
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Aktyvuoti „%s“ %s"

#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
59
60
#: ../src/glade-window.c:542
#: ../src/glade-window.c:550
61
62
63
64
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Aktyvuoti „%s“"

65
#. Name
66
67
#: ../src/glade-window.c:598
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2031
68
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:411
69
70
71
msgid "Name:"
msgstr "Vardas:"

72
#: ../src/glade-window.c:601
73
74
75
msgid "Requires:"
msgstr "Reikalauja:"

76
#: ../src/glade-window.c:1044
77
msgid "Open…"
78
msgstr "Atverti…"
79

80
#: ../src/glade-window.c:1078
81
82
83
84
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projektas %s vis dar įkeliamas."

85
#: ../src/glade-window.c:1110
86
87
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
88
msgstr "Failas %s nuo jo perskaitymo buvo pakeistas"
89

90
#: ../src/glade-window.c:1114
91
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
92
msgstr "Jei išsaugosite, visi išoriniai pakeitimai bus prarasti. Vis tiek išsaugoti?"
93

94
#: ../src/glade-window.c:1119
95
96
97
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Vis tiek iš_saugoti"

98
#: ../src/glade-window.c:1127
99
100
101
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nesaugoti"

102
#: ../src/glade-window.c:1156
103
104
105
106
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Nepavyko išsaugoti %s: %s"

107
#: ../src/glade-window.c:1177
108
109
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
110
msgstr "Projektas „%s“ išsaugotas"
111

112
#: ../src/glade-window.c:1200
113
msgid "Save As…"
114
msgstr "Išsaugoti kaip…"
115

116
#: ../src/glade-window.c:1248
117
#, c-format
118
119
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Nepavyko išsaugoti failo %s"
120

121
#: ../src/glade-window.c:1252
122
123
124
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Neturite reikiamų teisių šiam failui išsaugoti."

125
#: ../src/glade-window.c:1274
126
127
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
128
msgstr "Nepavyko išsaugoti failo %s. Kitas projektas atvertas tame pačiame aplanke."
129

130
#: ../src/glade-window.c:1299
131
132
133
msgid "No open projects to save"
msgstr "Nėra atvertų projektų, kuriuos būtų galima išsaugoti"

134
#: ../src/glade-window.c:1330
135
#, c-format
136
137
138
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Išsaugoti projekto „%s“ pakeitimus prieš uždarant?"

139
#: ../src/glade-window.c:1338
140
141
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Jūsų pakeitimai bus prarasti, jei jų neišsaugosite."
142

143
#: ../src/glade-window.c:1342
144
msgid "Close _without Saving"
145
msgstr "_Užverti neišsaugant"
146

147
#: ../src/glade-window.c:1369
148
149
150
151
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
msgstr "Nepavyko išsaugoti %s kaip %s: %s"

152
#: ../src/glade-window.c:1382
153
msgid "Save…"
154
msgstr "Išsaugoti…"
155

156
#: ../src/glade-window.c:2074
157
msgid ""
158
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
159
"\n"
160
"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
161
"\n"
162
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
163
msgstr ""
164
"Glade yra laisva programinė įranga; galite ją platinti ir/ar modifikuoti GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygomis, kurios paskelbtos Laisvosios programinės įrangos fondo; 2-osios arba (Jūsų pasirinkimu) bet kurios vėlesnės licencijos versijos sąlygomis.\n"
165
"\n"
166
"Ši programa yra platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ GARANTIJŲ; netgi be numanomų PARDAVIMO arba TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI garantijų.\n"
167
168
"Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite GNU bendrąją viešąją licenciją.\n"
"\n"
169
170
"Jūs turėjote gauti GNU bendrosios viešosios licencijos kopiją kartu su šia programa;\n"
"jeigu negavote, rašykite Laisvosios programinės įrangos fondui,59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
171

172
#: ../src/glade-window.c:2100
173
msgid "translator-credits"
174
msgstr "Vytautas Liuolia <vytautas.liuolia@gmail.com>"
175

176
#: ../src/glade-window.c:2102
177
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
178
msgstr "GNOME ir GTK+ naudotojo sąsajos įrankis"
179

180
181
#: ../src/glade-window.c:2172
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
182
183
184
msgid "_File"
msgstr "_Failas"

185
186
#: ../src/glade-window.c:2173
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
187
188
189
msgid "_Edit"
msgstr "_Keisti"

190
191
#: ../src/glade-window.c:2174
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
192
193
194
msgid "_View"
msgstr "_Rodyti"

195
#: ../src/glade-window.c:2175
196
197
198
msgid "_Projects"
msgstr "Pr_ojektai"

199
200
#: ../src/glade-window.c:2176
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
201
msgid "_Help"
202
msgstr "_Žinynas"
203

204
#: ../src/glade-window.c:2182
205
206
207
msgid "Create a new project"
msgstr "Sukurti naują projektą"

208
#: ../src/glade-window.c:2184
209
msgid "_Open…"
210
msgstr "_Atverti…"
211

212
#: ../src/glade-window.c:2185
213
msgid "Open a project"
214
msgstr "Atverti projektą"
215

216
#: ../src/glade-window.c:2187
217
218
219
msgid "Open _Recent"
msgstr "Pasku_tinieji failai"

220
#: ../src/glade-window.c:2190
221
222
223
224
msgid "Quit the program"
msgstr "Išeiti iš programos"

#. ViewMenu
225
#: ../src/glade-window.c:2193
226
227
228
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Paletės išvaizda"

229
#: ../src/glade-window.c:2197
230
231
232
msgid "About this application"
msgstr "Apie šią programą"

233
#: ../src/glade-window.c:2199
234
235
236
msgid "_Developer Reference"
msgstr "P_rogramuotojo žinynas"

237
#: ../src/glade-window.c:2200
238
239
240
msgid "Display the developer reference manual"
msgstr "Parodyti programuotojo žinyną"

241
#: ../src/glade-window.c:2210
242
243
244
msgid "Save the current project"
msgstr "Išsaugoti esamą projektą"

245
#: ../src/glade-window.c:2212
246
msgid "Save _As…"
247
msgstr "Įšsaugoti _kaip…"
248

249
#: ../src/glade-window.c:2213
250
msgid "Save the current project with a different name"
251
msgstr "Išsaugoti esamą projektą kitu pavadinimu"
252

253
#: ../src/glade-window.c:2217
254
msgid "Close the current project"
255
msgstr "Uždaryti dabartinį projektą"
256

257
#: ../src/glade-window.c:2221
258
259
260
msgid "Undo the last action"
msgstr "Atšaukti paskutinį veiksmą"

261
#: ../src/glade-window.c:2224
262
263
264
msgid "Redo the last action"
msgstr "Pakartoti paskutinį veiksmą"

265
#: ../src/glade-window.c:2227
266
msgid "Cut the selection"
267
msgstr "Iškirpti pasirinktus objektus"
268

269
#: ../src/glade-window.c:2230
270
msgid "Copy the selection"
271
msgstr "Kopijuoti pasirinktus objektus"
272

273
#: ../src/glade-window.c:2233
274
275
276
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Įdėti iškarpinės turinį"

277
#: ../src/glade-window.c:2236
278
msgid "Delete the selection"
279
msgstr "Ištrinti pasirinktus objektus"
280

281
#: ../src/glade-window.c:2239
282
msgid "Edit project properties"
283
msgstr "Keisti projekto nustatymus"
284
285

#. ProjectsMenu
286
#: ../src/glade-window.c:2242
287
288
289
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Ankstesnis projektas"

290
#: ../src/glade-window.c:2243
291
292
293
msgid "Activate previous project"
msgstr "Aktyvuoti ankstesnį projektą"

294
#: ../src/glade-window.c:2245
295
296
297
msgid "_Next Project"
msgstr "_Kitas projektas"

298
#: ../src/glade-window.c:2246
299
300
301
msgid "Activate next project"
msgstr "Aktyvuoti kitą projektą"

302
#: ../src/glade-window.c:2255
303
msgid "_Use Small Icons"
304
msgstr "_Naudoti mažas piktogramas"
305

306
#: ../src/glade-window.c:2256
307
msgid "Show items using small icons"
308
msgstr "Rodyti elementus naudojant mažas piktogramas"
309

310
#: ../src/glade-window.c:2259
311
312
313
msgid "Dock _Palette"
msgstr "Pritvirtinti p_aletę"

314
#: ../src/glade-window.c:2260
315
316
317
msgid "Dock the palette into the main window"
msgstr "Pritvirtinti paletę prie pagrindinio lango"

318
#: ../src/glade-window.c:2263
319
320
321
msgid "Dock _Inspector"
msgstr "Pritvirtinti _elementų medį"

322
#: ../src/glade-window.c:2264
323
324
325
msgid "Dock the inspector into the main window"
msgstr "Pritvirtinti elementų medį prie pagrindinio lango"

326
#: ../src/glade-window.c:2267
327
328
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "_Savybės"
329

330
#: ../src/glade-window.c:2268
331
332
333
msgid "Dock the editor into the main window"
msgstr "Pritvirtinti redaktorių prie pagrindinio lango"

334
#: ../src/glade-window.c:2271
335
336
337
msgid "Tool_bar"
msgstr "_Įrankinė"

338
#: ../src/glade-window.c:2272
339
340
341
msgid "Show the toolbar"
msgstr "Rodyti įrankinę"

342
#: ../src/glade-window.c:2275
343
344
345
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Būsenos juosta"

346
#: ../src/glade-window.c:2276
347
348
349
msgid "Show the statusbar"
msgstr "Rodyti būsenos juostą"

350
#: ../src/glade-window.c:2279
351
352
353
msgid "Project _Tabs"
msgstr "Projektai _kortelės"

354
#: ../src/glade-window.c:2280
355
356
357
msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
msgstr "Rodyti korteles įkeltiems projektams"

358
#: ../src/glade-window.c:2289
359
360
msgid "Text _beside icons"
msgstr "Tekstas _šalia piktogramų"
361

362
#: ../src/glade-window.c:2290
363
msgid "Display items as text beside icons"
364
msgstr "Rodyti elementus kaip tekstą prie piktogramų"
365

366
#: ../src/glade-window.c:2292
367
msgid "_Icons only"
368
msgstr "Tik _piktogramos"
369

370
#: ../src/glade-window.c:2293
371
msgid "Display items as icons only"
372
msgstr "Rodyti elementus tik kaip piktogramas"
373

374
#: ../src/glade-window.c:2295
375
376
377
msgid "_Text only"
msgstr "Tik _tekstas"

378
#: ../src/glade-window.c:2296
379
msgid "Display items as text only"
380
msgstr "Rodyti elementus tik kaip tekstą"
381

382
#: ../src/glade-window.c:2587
383
384
385
msgid "Close document"
msgstr "Užverti dokumentą"

386
#: ../src/glade-window.c:2674
387
388
389
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Nepavyko sukurti naujo projekto."

390
#: ../src/glade-window.c:2727
391
392
393
394
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projekte %s yra neišsaugotų pakeitimų"

395
#: ../src/glade-window.c:2732
396
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
397
msgstr "Jei įkelsite iš naujo, visi neišsaugoti pakeitimai bus prarasti. Vis tiek įkelti iš naujo?"
398

399
#: ../src/glade-window.c:2742
400
#, c-format
401
402
403
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Projekto failas %s buvo pakeistas kita programa"

404
#: ../src/glade-window.c:2747
405
406
407
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Ar norite įkelti projektą iš naujo?"

408
#: ../src/glade-window.c:2753
409
410
msgid "_Reload"
msgstr "Į_kelti iš naujo"
411

412
#: ../src/glade-window.c:2868
413
msgid "_Undo"
414
msgstr "_Atšaukti"
415

416
#: ../src/glade-window.c:2872
417
418
419
420
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Atšaukti: %s"

421
422
#: ../src/glade-window.c:2873
#: ../src/glade-window.c:2887
423
424
425
msgid "the last action"
msgstr "paskutinis veiksmas"

426
#: ../src/glade-window.c:2882
427
428
429
msgid "_Redo"
msgstr "Paka_rtoti"

430
#: ../src/glade-window.c:2886
431
432
433
434
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Pakartoti %s"

435
#: ../src/glade-window.c:3352
436
437
438
msgid "Go back in undo history"
msgstr "Žengti atgal veiksmų istorijoje"

439
#: ../src/glade-window.c:3355
440
441
442
msgid "Go forward in undo history"
msgstr "Žengti pirmyn veiksmų istorijoje"

443
#: ../src/glade-window.c:3410
444
445
446
msgid "Palette"
msgstr "Paletė"

447
#: ../src/glade-window.c:3420
448
449
450
msgid "Inspector"
msgstr "Valdymo elementai"

451
#: ../src/glade-window.c:3427
452
#: ../gladeui/glade-editor.c:405
453
454
455
456
457
458
459
460
#: ../gladeui/glade-widget.c:1247
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5114
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5141
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5160
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5198
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10092
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10664
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
461
462
463
msgid "Properties"
msgstr "Savybės"

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
#: ../src/glade-window.c:3464
msgid "Select"
msgstr "Pasirinkti"

#: ../src/glade-window.c:3465
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Pasirinkti valdymo elementus darbalaukyje"

#: ../src/glade-window.c:3469
msgid "Drag Resize"
msgstr "Vilkti ir keisti"

#: ../src/glade-window.c:3470
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Vilkti valdymo elementus darbalaukyje ir keisti jų dydį"

#: ../src/glade-window.c:3474
msgid "Margin Edit"
msgstr "Paraščių redagavimas"

#: ../src/glade-window.c:3475
msgid "Edit widget margins"
msgstr "Keisti elemento paraštes"

#: ../src/glade-window.c:3479
#| msgid "Alignment"
msgid "Alignment Edit"
msgstr "Lygiuotės keitimas"

#: ../src/glade-window.c:3480
msgid "Edit widget alignment"
msgstr "Keisti elemento lygiuotę"

#: ../src/main.c:50
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Išvesties versijos informacija"

#: ../src/main.c:53
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Išjungti Devhelp integraciją"

#: ../src/main.c:56
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FAILAS...]"

#: ../src/main.c:65
msgid "be verbose"
msgstr "pranešti išsamiai"

#: ../src/main.c:93
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr "Kurti arba atverti GTK+ programų naudotojo sąsajas"

#: ../src/main.c:97
#: ../src/main.c:98
msgid "Glade options"
msgstr "Glade nustatymai"

#: ../src/main.c:104
msgid "Glade debug options"
msgstr "Glade derinimo nustatymai"

#: ../src/main.c:105
msgid "Show Glade debug options"
msgstr "Rodyti Glade derinimo nustatymus"

#: ../src/main.c:148
msgid "gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr "gmodule palaikymas nerastas. Glade darbui reikalingas gmodule."

#: ../src/main.c:186
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Nepavyko atverti '%s', failas neegzistuoja.\n"

#: ../gladeui/glade-app.c:432
540
541
542
543
544
#, c-format
msgid ""
"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
545
"Bandoma išsaugoti asmeninius duomenis į aplanką %s, bet tai yra failas, o ne aplankas.\n"
546
"Jokie asmeniniai duomenys šiame seanse nebus išsaugoti"
547

548
#: ../gladeui/glade-app.c:444
549
550
551
552
553
#, c-format
msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
554
"Nepavyko sukurti direktorijos %s, reikalingos asmeniniams duomenims įrašyti.\n"
555
"Jokie asmeniniai duomenys šiame seanse nebus išsaugoti"
556

557
#: ../gladeui/glade-app.c:472
558
559
560
561
562
563
#, c-format
msgid ""
"Error writing private data to %s (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"Klaida rašant asmeninius duomenis į %s (%s).\n"
564
"Jokie asmeniniai duomenys šiame seanse nebus išsaugoti"
565

566
#: ../gladeui/glade-app.c:484
567
568
569
570
571
572
#, c-format
msgid ""
"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"Klaida serializuojant konfigūracijos duomenis saugojimui (%s).\n"
573
"Jokie asmeniniai duomenys šiame seanse nebus išsaugoti"
574

575
#: ../gladeui/glade-app.c:497
576
577
578
579
580
581
#, c-format
msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
msgstr ""
"Klaida atidarant %s asmeninių duomenų rašymui (%s).\n"
582
"Jokie asmeniniai duomenys šiame seanse nebus išsaugoti"
583

584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:544
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Nustatomas objekto tipas %s (į %s)"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:706
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Pridėti %s prie %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:798
#: ../gladeui/glade-command.c:1056
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Pridėti %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:830
#, c-format
msgid "Add child %s"
msgstr "Pridėti vaiką %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:918
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Ištrinti %s antrinį objektą iš %s"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1043
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Pertvarkyti %s antrinius objektus"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1477
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
msgid "Container"
msgstr "Konteineris"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1478
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "Šiuo redaktoriumi redaguojamas sudėtinis objektas"

#. translators: refers to a tab name used to group all the relevant widget's properties
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1709
#: ../gladeui/glade-editor.c:1085
msgid "General"
msgstr "Bendras"

#. translators: refers to a tab name used to show the widget hierarchy
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1718
msgid "Hierarchy"
msgstr "Hierarchija"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1756
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
msgid "Label"
msgstr "Žymė"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1771
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1399
msgid "Type"
msgstr "Tipas"

#. Type
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2046
msgid "Type:"
msgstr "Tipas:"

#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2259
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
" * Press Delete to remove the selected item.\n"
" * Drag &amp; Drop to reorder.\n"
" * Type column is editable."
msgstr ""
"<big><b>Naudingi patarimai:</b></big>\n"
" * Paspauskite dešinįjį pelės mygtuką medžio rodinyje, norėdami pridėti elementų.\n"
" * Paspauskite Delete, norėdami pašalinti elementą.\n"
" * Vilkite, norėdami pakeisti vietą.\n"
" * Tipo stulpelis yra redaguojamas."
663
664

#. GTK_STOCK_DIALOG_AUTHENTICATION
665
#: ../gladeui/glade-builtins.c:71
666
667
668
669
670
671
msgid "Authentication"
msgstr "Autentikacija"

#. GTK_STOCK_DND
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
672
673
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Nuvelkamas"
674

675
676
#. GTK_STOCK_DND_MULTIPLE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:75
677
678
msgid "Drag and Drop Multiple"
msgstr "Grupinis nuvilkimas"
679

680
681
#. GTK_STOCK_COLOR_PICKER
#: ../gladeui/glade-builtins.c:77
682
683
684
msgid "Color Picker"
msgstr "Spalvų parinkiklis"

685
686
#. GTK_STOCK_DIRECTORY
#: ../gladeui/glade-builtins.c:79
687
688
689
msgid "Directory"
msgstr "Katalogas"

690
691
#. GTK_STOCK_FILE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:81
692
693
msgid "File"
msgstr "Failas"
694

695
696
#. GTK_STOCK_MISSING_IMAGE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:83
697
698
699
msgid "Missing Image"
msgstr "Trūkstamas paveikslėlis"

700
#: ../gladeui/glade-builtins.c:343
701
702
703
msgid "Stock"
msgstr "Standartinis"

704
#: ../gladeui/glade-builtins.c:344
705
706
707
msgid "A builtin stock item"
msgstr "Įsiūtas standartinis elementas"

708
#: ../gladeui/glade-builtins.c:351
709
710
711
msgid "Stock Image"
msgstr "Standartinis paveikslėlis"

712
#: ../gladeui/glade-builtins.c:352
713
msgid "A builtin stock image"
714
msgstr "Įtaisytasis standartinis paveikslėlis"
715

716
#: ../gladeui/glade-builtins.c:496
717
718
719
msgid "Objects"
msgstr "Objektai"

720
#: ../gladeui/glade-builtins.c:497
721
722
723
msgid "A list of objects"
msgstr "Objektų sąrašas"

724
#: ../gladeui/glade-builtins.c:505
725
726
msgid "Image File Name"
msgstr "Failo vardas"
727

728
#: ../gladeui/glade-builtins.c:506
729
730
msgid "Enter a filename, relative path or full path to load the image"
msgstr "Įveskite paveikslėlio failo vardą su santykiniu arba pilnu keliu"
731

732
#: ../gladeui/glade-builtins.c:515
733
734
msgid "Color"
msgstr "Spalva"
735

736
#: ../gladeui/glade-builtins.c:516
737
738
msgid "A GDK color value"
msgstr "GDK spalvos reikšmė"
739

740
#: ../gladeui/glade-builtins.c:542
741
742
743
msgid "String"
msgstr "Simbolių eilutė"

744
#: ../gladeui/glade-builtins.c:543
745
746
747
msgid "An entry"
msgstr "Laukelis"

748
749
750
751
#: ../gladeui/glade-command.c:627
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Nustatomos kelios savybės"
752

753
754
755
756
#: ../gladeui/glade-command.c:639
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Nustatoma(s) %s objektui %s"
757

758
759
760
761
762
#: ../gladeui/glade-command.c:645
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3043
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Nustatoma %s (iš %s) į %s"
763

764
765
#: ../gladeui/glade-command.c:892
#: ../gladeui/glade-command.c:919
766
767
768
769
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Pervadinti %s į %s"

770
771
772
773
774
#: ../gladeui/glade-command.c:1057
#: ../gladeui/glade-command.c:1629
#: ../gladeui/glade-command.c:1655
#: ../gladeui/glade-command.c:1757
#: ../gladeui/glade-command.c:1795
775
776
777
msgid "multiple"
msgstr "kartotinis"

778
#: ../gladeui/glade-command.c:1215
779
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
780
msgstr "Neįmanoma pašalinti šio valdymo elemento, nes jis yra sudėtinio valdymo elemento dalis."
781

782
#: ../gladeui/glade-command.c:1222
783
784
785
786
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s yra užrakintas objekto %s, pirmiausia redaguokite %s."

787
#: ../gladeui/glade-command.c:1234
788
789
790
791
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Pašalinti %s"

792
#: ../gladeui/glade-command.c:1237
793
794
795
msgid "Remove multiple"
msgstr "Pašalinti besikartojančius"

796
#: ../gladeui/glade-command.c:1601
797
798
799
800
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Sukurti %s"

801
#: ../gladeui/glade-command.c:1627
802
803
804
805
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Ištrinti %s"

806
#: ../gladeui/glade-command.c:1653
807
808
809
810
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Iškirpti %s"

811
#: ../gladeui/glade-command.c:1755
812
813
814
815
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Įdėti %s"

816
#: ../gladeui/glade-command.c:1792
817
818
819
820
#, c-format
msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
msgstr "Nuvilkti iš %s į %s"

821
#: ../gladeui/glade-command.c:1919
822
823
824
825
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Pridėti signalo valdiklį %s"

826
#: ../gladeui/glade-command.c:1920
827
828
829
830
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"
msgstr "Pašalinti signalo valdiklį %s"

831
#: ../gladeui/glade-command.c:1921
832
833
834
835
#, c-format
msgid "Change signal handler %s"
msgstr "Pakeisti signalo valdiklį %s"

836
#: ../gladeui/glade-command.c:2139
837
#, c-format
838
839
840
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Nustatomi i18n metaduomenys"

841
#: ../gladeui/glade-command.c:2256
842
843
844
845
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "Rakinamas %s elementu %s"

846
#: ../gladeui/glade-command.c:2297
847
848
849
850
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "Atrakinamas %s"

851
#: ../gladeui/glade-cursor.c:184
852
853
854
855
#, c-format
msgid "Unable to load image (%s)"
msgstr "Nepavyko įkrauti paveikslėlio (%s)"

856
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
857
#, c-format
858
859
860
#| msgid "Adding parent %s for %s"
msgid "Editing alignments of %s"
msgstr "Keičiamos %s lygiuotės"
861

862
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
863
#, c-format
864
865
866
#| msgid "Setting %s of %s"
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Keičiamos %s paraštės"
867

868
869
870
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1955
msgid "Design View"
msgstr "Dizaino rodinys"
871

872
873
874
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1956
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr "GladeDesignView, kuris turi šį išdėstymą"
875

876
#: ../gladeui/glade-editor.c:217
877
878
879
msgid "Show info"
msgstr "Rodyti informaciją"

880
#: ../gladeui/glade-editor.c:218
881
msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
882
msgstr "Ar rodyti informacinį mygtuką įkrautam valdymo elementui"
883

884
#: ../gladeui/glade-editor.c:225
885
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
886
887
888
889
msgid "Widget"
msgstr "Valdymo elementas"

#: ../gladeui/glade-editor.c:226
890
891
msgid "The currently loaded widget in this editor"
msgstr "Šiuo metu redaktoriuje pakrautas elementas"
892
893

#. construct tab label widget
894
895
896
#: ../gladeui/glade-editor.c:252
#: ../gladeui/glade-editor.c:492
#: ../gladeui/glade-editor.c:1101
897
898
899
900
msgid "Accessibility"
msgstr "Pritaikymas neįgaliesiems"

#. configure page container
901
902
#: ../gladeui/glade-editor.c:269
#: ../gladeui/glade-editor.c:491
903
904
905
msgid "_Signals"
msgstr "_Signalai"

906
#: ../gladeui/glade-editor.c:337
907
msgid "View documentation for the selected widget"
908
msgstr "Rodyti pasirinkto valdymo elemento dokumentaciją"
909

910
#: ../gladeui/glade-editor.c:357
911
msgid "Reset widget properties to their defaults"
912
msgstr "Atstatyti valdymo elemento savybes į įprastines"
913

914
#. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
915
#: ../gladeui/glade-editor.c:392
916
917
918
919
#, c-format
msgid "%s Properties - %s [%s]"
msgstr "%s savybės - %s [%s]"

920
#: ../gladeui/glade-editor.c:488
921
922
923
msgid "_General"
msgstr "_Bendros"

924
#: ../gladeui/glade-editor.c:489
925
926
927
msgid "_Packing"
msgstr "_Pakavimas"

928
#: ../gladeui/glade-editor.c:490
929
930
931
msgid "_Common"
msgstr "Į_prastinės"

932
#: ../gladeui/glade-editor.c:932
933
934
935
936
#, c-format
msgid "Create a %s"
msgstr "Sukurti %s"

937
938
939
940
941
#: ../gladeui/glade-editor.c:940
msgid "Crea_te"
msgstr "Su_kurti"

#: ../gladeui/glade-editor.c:1043
942
943
944
msgid "Reset"
msgstr "Perkrauti"

945
#: ../gladeui/glade-editor.c:1054
946
947
948
msgid "Property"
msgstr "Savybė"

949
#: ../gladeui/glade-editor.c:1093
950
951
952
msgid "Common"
msgstr "Įprastas"

953
#: ../gladeui/glade-editor.c:1134
954
955
956
msgid "(default)"
msgstr "(standartinis)"

957
#: ../gladeui/glade-editor.c:1149
958
959
960
msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
msgstr "Išsirinkite savybes, kurioms norite suteikti standartines reikšmes"

961
#: ../gladeui/glade-editor.c:1283
962
msgid "Reset Widget Properties"
963
msgstr "Atstatyti valdymo elemento savybes"
964
965

#. Checklist
966
#: ../gladeui/glade-editor.c:1300
967
968
969
msgid "_Properties:"
msgstr "_Savybės:"

970
#: ../gladeui/glade-editor.c:1329
971
972
973
msgid "_Select All"
msgstr "_Pasirinkti visus:"

974
#: ../gladeui/glade-editor.c:1337
975
976
977
978
msgid "_Unselect All"
msgstr "_Nepasirinkti nieko"

#. Description
979
#: ../gladeui/glade-editor.c:1347
980
981
982
msgid "Property _Description:"
msgstr "Savybės aprašas"

983
#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
984
#: ../gladeui/glade-editor.c:1443
985
986
987
988
#, c-format
msgid "%s - %s Properties"
msgstr "%s - %s savybės"

989
990
991
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:625
msgid "Property Class"
msgstr "Savybės klasė"
992

993
994
995
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:626
msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
msgstr "GladePropertyClass klasė, kuriai ši GladeEditorProperty savybė buvo sukurta"
996

997
998
999
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:632
msgid "Use Command"
msgstr "Naudoti komandą"
1000

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame