sr.po 179 KB
Newer Older
1
# Serbian translation of gnome-software
2
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2012—2017.
3
# Copyright (C) 2013 gnome-software's COPYRIGHT HOLDER
4
# This file is distributed under the same license as the gnome-software package.
5
# Translators:
6
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2013—2017.
7
# Милош Поповић <gpopac@gmail.com>, 2015.
8
# Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>, 2016.
9
# Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com>, 2017.
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gnome-software\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/issues\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 16:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 23:32+0200\n"
16
"Last-Translator: Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: \n"
18 19 20 21
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
24
"X-Project-Style: gnome\n"
25 26
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,49,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
27

28
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
29
msgid "GNOME Software"
30
msgstr "Гномови програми"
31

32
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
33 34 35
msgid "Application manager for GNOME"
msgstr "Гномов управник програма"

36
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
37 38 39 40
msgid ""
"Software allows you to find and install new applications and system "
"extensions and remove existing installed applications."
msgstr ""
41 42
"Програми вам дозвољавају да пронађете и инсталирате нове програме и "
"проширења система и да уклоните постојеће инсталиране програме."
43

44
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
45 46 47 48 49 50
msgid ""
"GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
"descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
"found either through browsing the list of categories or by searching. It "
"also allows you to update your system using an offline update."
msgstr ""
51
"Гномови програми приказују издвојене и популарне програме са корисним "
52
"описима и неколико снимака екрана по програму. Програми могу бити пронађени "
53 54
"прегледањем списка категорија или претраживањем. Такође вам омогућава "
"одржавање ажурног система коришћењем технологије ванмрежних ажурирања."
55

56
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
57 58 59
msgid "Overview panel"
msgstr "Панел прегледа"

60
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29
61 62 63
msgid "Details panel"
msgstr "Панел појединости"

64
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
65 66 67
msgid "Installed panel"
msgstr "Панел инсталираних"

68
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
69 70 71
msgid "Updates panel"
msgstr "Панел ажурирања"

72
#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41
73 74 75
msgid "The update details"
msgstr "Појединости ажурирања"

76
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:5
77
msgid "A list of compatible projects"
78
msgstr "Списак сагласних пројеката"
79

80
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
81 82 83 84
msgid ""
"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
"XFCE."
msgstr ""
85 86
"Ово је списак сагласних пројеката које треба приказати као што је Гном, КДЕ "
"и ИксФЦЕ."
87

88
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
89 90
msgid "Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software"
msgstr "Да ли Гномови програми треба да управљају ажурирањима и надоградњама"
91 92 93

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
msgid ""
94 95
"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any "
"automatic updates actions or prompt for upgrades."
96
msgstr ""
97 98
"Ако је искључено, Гномови програми ће сакрити површ за ажурирања, неће "
"извршавати било каква самостална ажурирања или питати за надоградње."
99 100

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
101
msgid "Whether to automatically download updates"
102
msgstr "Да ли ће сам преузети ажурирања"
103

104
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
105
msgid ""
106
"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
107 108
"and prompts the user to install them when ready."
msgstr ""
109 110
"Ако је укључено, Гномови програми ће сам преузети ажурирања у позадини и "
"тражити од корисника да их инсталира када буде био спреман."
111

112 113
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
114
msgstr "Да ли треба вршити самостално освежавање на ограниченој вези"
115 116 117 118 119 120 121

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
msgid ""
"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
msgstr ""
122
"Ако је укључено, Гномови програми ће се самостално освежавати у позадини "
123 124
"(преузимање метаподатака, провера нових доступних ажурирања и слично) чак и "
"преко ограничене везе што може довести до новчаних трошкова по корисника."
125 126 127

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
128
msgstr "Да ли је ово прво покретање Гномових програма"
129

130
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
131
msgid "Show star ratings next to applications"
132
msgstr "Приказује звездице оцењивања поред програма"
133

134 135 136
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
msgstr ""
137
"Филтрирај програме на основу подразумеване гране подешене за удаљено место"
138 139

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
140
msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
141
msgstr "Неслободни програми приказују прозорче упозорења пре инсталације"
142

143
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
144 145 146 147
msgid ""
"When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
"controls if that dialog is suppressed."
msgstr ""
148 149
"Када се инсталирају неслободни програми може бити приказано прозорче "
"упозорења. Ово одлучује да ли је то прозорче потиснуто."
150

151
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
152 153 154
msgid "A list of popular applications"
msgstr "Списак популарних програма"

155
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
156
msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
157
msgstr "Списак програма за коришћење, који преписује оне које одреди систем."
158

159
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
160
msgid "The last update check timestamp"
161
msgstr "Временска ознака последње провере ажурирања"
162

163
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:51
164 165 166
msgid "The last upgrade notification timestamp"
msgstr "Временска ознака обавештења последње надоградње"

167
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:55
168
msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
169 170
msgstr ""
"Временска ознака првог безбедносног ажурирања, очишћеног након ажурирања"
171

172
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:59
173
msgid "The last update timestamp"
174
msgstr "Временска ознака последњег ажурирања"
175

176
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:63
177 178
msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
msgstr ""
179 180
"Старост у секундама након којих је потребно потврдити да је узводни снимак "
"екрана и даље исправан"
181

182
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
183 184 185 186 187
msgid ""
"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
"means to never check the server if the image already exists in the cache."
msgstr ""
188 189 190
"Бирање веће вредности ће узроковати мање обилазака ка удаљеном серверу али "
"ће ажурирање снимака екрана и приказ кориснику трајати дуже. Вредност „0“ "
"значи да се никада не проверава сервер уколико слика већ постоји у кешу."
191

192
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:73
193
msgid "The server to use for application reviews"
194
msgstr "Сервер који ће се користити за прегледе програма"
195

196
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:77
197
msgid "The minimum karma score for reviews"
198
msgstr "Најмањи резултат карме за прегледе"
199

200
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
201
msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
202 203
msgstr "Прегледи са кармом са мањим бројем од овог се неће приказивати."

204 205
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
msgid "A list of official repositories that should not be considered 3rd party"
206
msgstr "Списак званичних извора који се не требају сматрати трећом страном"
207

208 209
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:86
msgid "A list of official repositories that should be considered free software"
210 211
msgstr "Списак званичних извора који се требају сматрати слободним софтвером"

212
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:90
213 214 215 216 217 218
msgid ""
"The licence URL to use when an application should be considered free software"
msgstr ""
"Адреса дозволе за коришћење када се програм треба сматрати слободним "
"софтвером"

219
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:94
220 221 222
msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
msgstr "Инсталира скуп програма за све кориснике на систему где је то могуће"

223
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:98
224 225 226
msgid "Show the folder management UI"
msgstr "Приказује сучеље управљања фасциклама"

227 228 229
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:102
msgid "Allow access to the Software Repositories dialog"
msgstr "Допусти приступ прозорчету извора софтвера"
230

231
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:106
232 233 234
msgid "Offer upgrades for pre-releases"
msgstr "Нуди надоградње за предиздања"

235
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:110
236 237 238 239 240
msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
msgstr ""
"Приказује неке УИ елементе обавештавајући корисника да неки програм није "
"слободан"

241 242 243
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:114
msgid "Show the prompt to install nonfree software repositories"
msgstr "Прикажи упит за инсталирање извора неслободног софтвера"
244

245
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:118
246
msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
247
msgstr "Прикажи величину инсталираних програма у списку инсталираних програма"
248

249 250 251 252 253 254
#. Translators: Replace the link with a version in your language, e.g. 'https://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software'. Remember to include ''.
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:122
msgid "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"
msgstr "'https://sr.wikipedia.org/wiki/Власнички_софтвер'"

#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
255 256 257
msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
msgstr "Путања која објашњава неслободан и власнички софтвер"

258
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
259 260 261 262
msgid ""
"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
"app-info folder"
msgstr ""
263 264
"Списак УРЛ-ова који показују на датотеке тока које ће бити преузете у ап-"
"инфо фасциклу"
265

266
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
267 268
msgid "Install the AppStream files to a system-wide location for all users"
msgstr "Инсталирај датотеку тока у системску локацију"
269

270 271 272 273
#: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
msgid "Enable GNOME Shell extensions repository"
msgstr "Омогући ризницу за проширења Гномове шкољке"

274
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
275
msgid "Software Install"
276
msgstr "Инсталација програма"
277

278
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:4
279 280 281
msgid "Install selected software on the system"
msgstr "Инсталирајте изабране програме на систем"

282 283 284 285 286 287
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:10
msgid "system-software-install"
msgstr "system-software-install"

#: src/gnome-software.ui:10
288 289 290
msgid "Select All"
msgstr "Изабери све"

291
#: src/gnome-software.ui:16
292 293 294
msgid "Select None"
msgstr "Поништи избор"

295
#: src/gnome-software.ui:24 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
296 297 298
msgid "Software"
msgstr "Програми"

299
#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-update-dialog.ui:21
300 301
msgid "Go back"
msgstr "Идите назад"
302

303
#. Translators: A label for a button to show all available software.
304
#: src/gnome-software.ui:77
305
msgid "_All"
306
msgstr "_Све"
307

308
#. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
309
#: src/gnome-software.ui:104
310 311
msgid "_Installed"
msgstr "_Инсталирани"
312

313
#. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
314
#: src/gnome-software.ui:155
315
msgid "_Updates"
316
msgstr "Аж_урирања"
317

318 319
#: src/gnome-software.ui:251
msgid "Search"
320
msgstr "Претражи"
321 322

#. button in the info bar
323 324 325
#: src/gnome-software.ui:350 src/gs-repos-dialog.ui:6 src/gs-repos-dialog.ui:20
msgid "Software Repositories"
msgstr "Ризнице програма"
326 327

#. button in the info bar
328
#: src/gnome-software.ui:361
329
msgid "Examine Disk"
330
msgstr "Испитај диск"
331 332 333 334

#. button in the info bar
#. TRANSLATORS: this is a link to the
#. * control-center network panel
335
#: src/gnome-software.ui:372 src/gs-updates-page.c:1435
336 337 338 339
msgid "Network Settings"
msgstr "Подешавања мреже"

#. button in the info bar
340
#: src/gnome-software.ui:383
341 342 343 344
msgid "Restart Now"
msgstr "Поново покрени"

#. button in the info bar
345
#: src/gnome-software.ui:394
346 347 348
msgid "More Information"
msgstr "Још података"

349
#: src/gs-app-addon-row.c:96 src/gs-app-row.c:428
350 351 352
msgid "Pending"
msgstr "На чекању"

353
#: src/gs-app-addon-row.c:102 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
354
#: src/gs-feature-tile.c:88
355 356 357
msgid "Installed"
msgstr "Инсталиран"

358 359
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * shows the status of an application being installed
360 361 362 363
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
#. that shows the status of a repo being installed
#: src/gs-app-addon-row.c:106 src/gs-app-row.c:217 src/gs-details-page.c:464
#: src/gs-third-party-repo-row.c:113
364 365 366 367 368
msgid "Installing"
msgstr "Инсталирам"

#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * shows the status of an application being erased
369 370
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
#. that shows the status of a repo being removed
371 372
#: src/gs-app-addon-row.c:110 src/gs-app-row.c:223 src/gs-repo-row.c:140
#: src/gs-third-party-repo-row.c:120
373 374 375
msgid "Removing"
msgstr "Уклањам"

376
#: src/gs-app-folder-dialog.c:309
377 378 379
msgid "Folder Name"
msgstr "Назив фасцикле"

380
#: src/gs-app-folder-dialog.c:320 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
381
#: src/gs-details-page.ui:329 src/gs-editor.c:623 src/gs-editor.c:655
382
#: src/gs-installed-page.c:610 src/gs-removal-dialog.ui:33
383 384 385 386
#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:131
msgid "_Cancel"
msgstr "_Откажи"

387
#: src/gs-app-folder-dialog.c:325 src/gs-app-folder-dialog.ui:24
388 389 390 391 392 393 394
msgid "_Add"
msgstr "_Додај"

#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
msgid "Add to Application Folder"
msgstr "Додај у фасциклу програма"

395
#. TRANSLATORS: this is a command line option
396
#: src/gs-application.c:124
397
msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
398
msgstr ""
399 400
"Режим покретања: „updates“ (ажурирања), „updated“ (ажурно), "
"„installed“ (инсталирано) или „overview“ (преглед)"
401

402
#: src/gs-application.c:124
403 404 405
msgid "MODE"
msgstr "РЕЖИМ"

406
#: src/gs-application.c:126
407 408
msgid "Search for applications"
msgstr "Тражи програме"
409

410
#: src/gs-application.c:126
411 412 413
msgid "SEARCH"
msgstr "ТРАЖИ"

414
#: src/gs-application.c:128
415 416
msgid "Show application details (using application ID)"
msgstr "Приказује појединости програма (користећи ИБ програма)"
417

418
#: src/gs-application.c:128 src/gs-application.c:132
419 420 421
msgid "ID"
msgstr "ИБ"

422
#: src/gs-application.c:130
423 424 425
msgid "Show application details (using package name)"
msgstr "Приказује појединости програма (користећи назив пакета)"

426
#: src/gs-application.c:130
427 428 429
msgid "PKGNAME"
msgstr "НЗВПКТА"

430
#: src/gs-application.c:132
431 432 433
msgid "Install the application (using application ID)"
msgstr "Приказује програм (користећи ИБ програма)"

434
#: src/gs-application.c:134
435
msgid "Open a local package file"
436
msgstr "Отвара локалну датотеку са пакетом"
437

438
#: src/gs-application.c:134
439 440
msgid "FILENAME"
msgstr "НАЗИВ ДАТОТЕКЕ"
441

442
#: src/gs-application.c:136
443 444 445 446
msgid ""
"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
"or ‘full’"
msgstr ""
447 448
"Врста интеракције која се очекује за ову радњу: било \"none\", \"notify\" "
"или \"full\""
449

450
#: src/gs-application.c:139
451 452
msgid "Show verbose debugging information"
msgstr "Приказује опширне податке прочишћавања"
453

454
#: src/gs-application.c:141
455 456
msgid "Show profiling information for the service"
msgstr "Приказује податке профилисања за услугу"
457

458
#: src/gs-application.c:143
459 460 461
msgid "Quit the running instance"
msgstr "Затвара покренути примерак"

462
#: src/gs-application.c:145
463
msgid "Prefer local file sources to AppStream"
464
msgstr "Даје предност локалним изворима датотека над током програма"
465

466
#: src/gs-application.c:147
467
msgid "Show version number"
468
msgstr "Приказује број издања"
469

470
#: src/gs-application.c:344
471 472 473 474
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
475
"Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com>\n"
476 477 478
"\n"
"http://prevod.org — превод на српски језик."

479 480 481
#. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
#. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
#. * the application name chosen by the distro
482
#: src/gs-application.c:351
483
#, c-format
484
msgid "About %s"
485
msgstr "О програму „%s“"
486 487

#. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
488
#: src/gs-application.c:355
489 490 491
msgid "A nice way to manage the software on your system."
msgstr "Фин начин за управљање програмима на вашем систему."

492 493
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed
494
#: src/gs-app-row.c:172
495 496 497
msgid "Visit website"
msgstr "Посети веб страницу"

498 499 500
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed.
#. * The ellipsis indicates that further steps are required
501
#: src/gs-app-row.c:177
502 503 504
msgid "Install…"
msgstr "Инсталирај…"

505 506
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows to cancel a queued install of the application
507
#: src/gs-app-row.c:184
508 509 510 511 512
msgid "Cancel"
msgstr "Откажи"

#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily installed
513
#. TRANSLATORS: button text
514
#. TRANSLATORS: update the fw
515
#: src/gs-app-row.c:191 src/gs-common.c:276 src/gs-page.c:589
516 517 518
msgid "Install"
msgstr "Инсталирај"

519 520
#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
#. * that allows the app to be easily updated live
521
#: src/gs-app-row.c:198
522 523 524
msgid "Update"
msgstr "Ажурирај"

525 526 527
#. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
#. * allows the application to be easily removed
#. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
528
#. TRANSLATORS: this is button text to remove the repo
529 530
#: src/gs-app-row.c:202 src/gs-app-row.c:211 src/gs-page.c:746
#: src/gs-repos-dialog.c:272
531 532 533
msgid "Remove"
msgstr "Уклони"

534 535
#. TRANSLATORS: during the update the device
#. * will restart into a special update-only mode
536
#: src/gs-app-row.c:328
537 538 539 540
msgid "Device cannot be used during update."
msgstr "Уређај не може бити коришћен за време ажурирања."

#. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
541
#: src/gs-app-row.c:338 src/gs-details-page.ui:988
542 543 544 545
msgid "Source"
msgstr "Извор"

#. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
546
#: src/gs-auth-dialog.c:69
547 548 549 550
msgid "To continue you need to sign in."
msgstr "Да наставите треба да се пријавите."

#. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
551
#: src/gs-auth-dialog.c:73
552 553 554 555
#, c-format
msgid "To continue you need to sign in to %s."
msgstr "Да наставите треба да се пријавите на „%s“."

556
#: src/gs-auth-dialog.ui:70
557 558 559
msgid "Email address"
msgstr "Адреса е-поште"

560
#: src/gs-auth-dialog.ui:94
561 562 563
msgid "I have an account already"
msgstr "Већ имам налог"

564
#: src/gs-auth-dialog.ui:113
565 566 567
msgid "Password"
msgstr "Лозинка"

568
#: src/gs-auth-dialog.ui:137
569 570
msgid "I want to register for an account now"
msgstr "Желим сада да се региструјем за налог"
571

572
#: src/gs-auth-dialog.ui:154
573 574
msgid "I have forgotten my password"
msgstr "Заборавио сам лозинку"
575

576
#: src/gs-auth-dialog.ui:181
577 578 579
msgid "Sign in automatically next time"
msgstr "Сам се пријави следећи пут"

580
#: src/gs-auth-dialog.ui:210
581 582 583
msgid "Enter your one-time pin for two-factor authentication."
msgstr "Унесите ваш једновремени пин за потврђивање идентитета са два чиниоца."

584
#: src/gs-auth-dialog.ui:223
585 586 587
msgid "PIN"
msgstr "ПИН"

588 589 590 591
#: src/gs-auth-dialog.ui:325
msgid "Authenticate"
msgstr "Потврди идентитет"

592
#: src/gs-auth-dialog.ui:337
593 594
msgid "Continue"
msgstr "Настави"
595

596 597
#. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
#. * fit in other groups are put
598
#: lib/gs-category.c:194
599 600
msgid "Other"
msgstr "Друго"
601

602 603
#. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
#. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
604
#: lib/gs-category.c:199
605
msgid "All"
606 607 608
msgstr "Све"

#. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
609
#: lib/gs-category.c:203
610 611
msgid "Featured"
msgstr "Издвојено"
612

613 614
#. TRANSLATORS: This is a heading on the categories page. %s gets
#. replaced by the category name, e.g. 'Graphics & Photography'
615
#: src/gs-category-page.c:501
616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
#, c-format
msgid "Featured %s"
msgstr "Издвојено у категорији „%s“"

#. Translators: A label for a button to sort apps by their rating.
#: src/gs-category-page.ui:24
msgid "Top Rated"
msgstr "Најбоље оцене"

#. Translators: A label for a button to sort apps alphabetically.
#: src/gs-category-page.ui:30 src/gs-editor.ui:296
msgid "Name"
msgstr "Назив"

630 631
#. TRANSLATORS: A label for a button to show the settings for
#. the selected shell extension.
632
#: src/gs-category-page.ui:137 src/gs-details-page.c:361
633 634
msgid "Extension Settings"
msgstr "Подешавања проширења"
635

636
#: src/gs-category-page.ui:166
637 638 639 640 641 642 643
msgid ""
"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
"recommended to disable them."
msgstr ""
"Проширења користите на сопствену одговорност. Ако имате проблема са "
"системом, препоручује вам се да их искључите."

644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#. TRANSLATORS: This is a label for the category filter drop down, which all together can read e.g. 'Show Vector Graphics'.
#: src/gs-category-page.ui:197
msgid "Show"
msgstr "Прикажи"

#: src/gs-category-page.ui:219
msgid "Subcategories filter menu"
msgstr "Мени филтера поткатегорија"

#. TRANSLATORS: This is a label for the category sort drop down, which all together can read e.g. 'Sort Top Rated'.
#: src/gs-category-page.ui:267
msgid "Sort"
msgstr "Поређај по"

#: src/gs-category-page.ui:288
msgid "Subcategories sorting menu"
msgstr "Мени сортирања поткатегорија"

662
#. TRANSLATORS: the user isn't reading the question
663
#: lib/gs-cmd.c:206
664
#, c-format
665 666
msgid "Please enter a number from 1 to %u: "
msgstr "Унеси број од 1 до %u:"
667

668
#. TRANSLATORS: asking the user to choose an app from a list
669
#: lib/gs-cmd.c:269
670 671
msgid "Choose an application:"
msgstr "Одаберите програм:"
672

673 674
#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
#. * have been successfully installed
675
#: src/gs-common.c:136
676 677
msgid "OS updates are now installed"
msgstr "Ажурирања система су сада инсталирана"
678

679 680
#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
#. * have been successfully installed
681
#: src/gs-common.c:139
682 683
msgid "Recently installed updates are available to review"
msgstr "Преглед скоро инсталираних ажурирања је доступан"
684

685 686
#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
#. * has been successfully installed
687
#: src/gs-common.c:143
688
#, c-format
689 690
msgid "%s is now installed"
msgstr "„%s“ је сада инсталиран"
691

692 693
#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
#. * has been successfully installed
694
#: src/gs-common.c:146
695 696
msgid "Application is ready to be used."
msgstr "Програм је спреман за употребу."
697

698
#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
699
#: src/gs-common.c:152
700 701
msgid "Launch"
msgstr "Покрени"
702

703
#. TRANSLATORS: window title
704
#: src/gs-common.c:210
705 706
msgid "Install Third-Party Software?"
msgstr "Да инсталирам програме треће стране?"
707

708
#. TRANSLATORS: window title
709
#: src/gs-common.c:214
710 711
msgid "Enable Third-Party Software Repository?"
msgstr "Да укључим ризницу програма треће стране?"
712

713 714
#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
715
#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
716
#.
717
#: src/gs-common.c:230
718 719 720 721 722 723 724 725
#, c-format
msgid ""
"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-"
"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
msgstr ""
"„%s“ није <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-"
"source_software\">није слободан софтвер и софтвер отвореног изворног кода</"
"a>, а обезбеђује га „%s“."
726

727 728
#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
729
#. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
730
#: src/gs-common.c:240
731 732 733
#, c-format
msgid "%s is provided by “%s”."
msgstr "%s обезбеђује „%s“"
734

735
#: src/gs-common.c:249
736 737 738
msgid "This software repository must be enabled to continue installation."
msgstr ""
"Ова ризница програма мора бити укључена да бисте наставили инсталацију."
739

740
#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
741
#: src/gs-common.c:259
742 743 744 745
#, c-format
msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
msgstr ""
"Инсталација или коришћење „%s“ може бити противзаконито у неком државама."
746

747
#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
748
#: src/gs-common.c:265
749
msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
750
msgstr ""
751 752
"Инсталација или коришћење овог кодека може бити противзаконито у неком "
"државама."
753

754
#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
755
#: src/gs-common.c:272
756 757
msgid "Don’t Warn Again"
msgstr "Не упозоравај више"
758

759
#. TRANSLATORS: button text
760
#: src/gs-common.c:281
761 762
msgid "Enable and Install"
msgstr "Укључи и инсталирај"
763

764 765 766
#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
#. * package manager no mortal is supposed to understand,
#. * but google might know what they mean
767
#: src/gs-common.c:426
768 769
msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
msgstr "Опширније грешке управника пакета следе:"
770

771
#: src/gs-common.c:445 src/gs-details-page.ui:595
772 773
msgid "Details"
msgstr "Појединости"
774

775 776 777 778
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:75
msgid "No cartoon violence"
msgstr "Нема цртаног насиља"
779

780 781 782 783
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:78
msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
msgstr "Ликови из цртаћа у непожељним ситуацијама"
784

785 786 787 788
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:81
msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
msgstr "Ликови из цртаћа у агресивном сукобу"
789

790 791 792 793
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:84
msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
msgstr "Графичко насиље које укључује ликове из цртаћа"
794

795 796 797 798
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:87
msgid "No fantasy violence"
msgstr "Нема фантазијског насиља"
799

800 801 802 803
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:90
msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
msgstr "Ликови у несигурним ситуацијама које се лако разликују од стварности"
804

805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:93
msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
msgstr "Ликови у агресивном сукобу који се лако разликује од стварности"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:96
msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
msgstr "Графичко насиље које се лако разликује од стварности"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:99
msgid "No realistic violence"
msgstr "Нема реалистичног насиља"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:102
msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
msgstr "Благо стварни ликови у несигурним ситуацијама"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:105
msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
msgstr "Приказ стварних ликова у агресивном сукобу"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:108
msgid "Graphic violence involving realistic characters"
msgstr "Графичко насиље које укључује стварне ликове"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:111
msgid "No bloodshed"
msgstr "Нема крвопролића"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:114
msgid "Unrealistic bloodshed"
msgstr "Нереално крвопролиће"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:117
msgid "Realistic bloodshed"
msgstr "Реално крвопролиће"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:120
msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
msgstr "Приказ крвопролића и сакаћење делова тела"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:123
msgid "No sexual violence"
msgstr "Нема сексуалног насиља"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:126
msgid "Rape or other violent sexual behavior"
msgstr "Силовање или друго насилно сексуално понашање"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:129
msgid "No references to alcohol"
msgstr "Нема упућивања на алкохол"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:132
msgid "References to alcoholic beverages"
msgstr "Упућивање на алкохолна пића"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:135
msgid "Use of alcoholic beverages"
msgstr "Употреба алкохолних пића"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:138
msgid "No references to illicit drugs"
msgstr "Нема упућивања на забрањене дроге"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:141
msgid "References to illicit drugs"
msgstr "Упућивање на забрањене дроге"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:144
msgid "Use of illicit drugs"
msgstr "Употреба забрањених дрога"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:147
msgid "References to tobacco products"
msgstr "Упућивање на дуванске производе"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:150
msgid "Use of tobacco products"
msgstr "Употреба дуванских производа"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:153
msgid "No nudity of any sort"
msgstr "Нема било какве нагости"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:156
msgid "Brief artistic nudity"
msgstr "Кратка уметничка голотиња"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:159
msgid "Prolonged nudity"
msgstr "Продужена голотиња"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:162
msgid "No references or depictions of sexual nature"
msgstr "Нема сексуалних приказа или упућивања"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:165
msgid "Provocative references or depictions"
msgstr "Провокативне упуте или прикази"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:168
msgid "Sexual references or depictions"
msgstr "Сексуалне упуте или прикази"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:171
msgid "Graphic sexual behavior"
msgstr "Графичко сексуално понашање"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:174
msgid "No profanity of any kind"
msgstr "Нема било какве вулгарности"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:177
msgid "Mild or infrequent use of profanity"
msgstr "Блага или ретка употреба псовки"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:180
msgid "Moderate use of profanity"
msgstr "Умерена употреба псовки"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:183
msgid "Strong or frequent use of profanity"
msgstr "Јака или честа употреба псовки"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:186
msgid "No inappropriate humor"
msgstr "Нема неумесног хумора"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:189
msgid "Slapstick humor"
msgstr "Урнебесна комедија"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:192
msgid "Vulgar or bathroom humor"
msgstr "Вулгаран или неумесни хумор"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:195
msgid "Mature or sexual humor"
msgstr "Еротски и хумор за одрасле"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:198
msgid "No discriminatory language of any kind"
msgstr "Нема било каквог дискриминационог говора"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:201
msgid "Negativity towards a specific group of people"
msgstr "Негативност према одређеној групи људи"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:204
msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
msgstr "Дискриминација осмишљена да изазове емотивну повреду"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:207
msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
998
msgstr ""
999 1000
"Експлицитна дискриминација на основу пола, сексуалности, расе или "
"вероисповести"
1001

1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:210
msgid "No advertising of any kind"
msgstr "Нема било каквог оглашавања"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:213
msgid "Product placement"
msgstr "Пласман производа"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:216
msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
msgstr "Експлицитно упућивање на нарочите робне марке или заштићене производе"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:219
1019 1020
msgid "Users are encouraged to purchase specific real-world items"
msgstr "Корисници се охрабрују да купују одређене ставке у стварном свету"
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:222
msgid "No gambling of any kind"
msgstr "Нема било каквог коцкања"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:225
msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
msgstr "Коцкање на насумичним догађајима који користе жетоне или кредите"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:228
msgid "Gambling using “play” money"
msgstr "Коцкање које користи „играчки“ новац (play)"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:231
msgid "Gambling using real money"
msgstr "Коцкање које користи стварни новац"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:234
msgid "No ability to spend money"
msgstr "Не може се трошити стваран новац"

1047
#. v1.1
1048 1049
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:237
1050 1051
msgid "Users are encouraged to donate real money"
msgstr "Корисници се охрабрују да донирају стварни новац"
1052 1053 1054

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:240
1055 1056
msgid "Ability to spend real money in-game"
msgstr "Способност потрошње стварног новца у игри"
1057 1058 1059

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:243
1060 1061
msgid "No way to chat with other users"
msgstr "Нема начина за ћаскање са другим корисницима"
1062 1063 1064

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:246
1065 1066
msgid "User-to-user game interactions without chat functionality"
msgstr "Међудејство између корисника без могућности ћаскања"
1067 1068 1069

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:249
1070 1071
msgid "Moderated chat functionality between users"
msgstr "Умерена могућност ћаскања између корисника"
1072 1073 1074

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:252
1075 1076
msgid "Uncontrolled chat functionality between users"
msgstr "Неконтролисана могућност ћаскања између корисника"
1077 1078 1079

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:255
1080 1081
msgid "No way to talk with other users"
msgstr "Нема начина за разговор са другим корисницима"
1082 1083 1084

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:258
1085 1086 1087 1088 1089
msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between users"
msgstr "Неконтролисана могућност звучног и видео ћаскања између корисника"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:261
1090 1091 1092 1093 1094
msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
msgstr ""
"Нема размене корисничких имена друштвених мрежа или адреса електронске поште"

#. TRANSLATORS: content rating description
1095
#: src/gs-content-rating.c:264
1096 1097 1098 1099 1100
msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
msgstr ""
"Размена корисничких имена друштвених мрежа или адреса електронске поште"

#. TRANSLATORS: content rating description
1101
#: src/gs-content-rating.c:267
1102 1103 1104
msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
msgstr "Нема размене корисничких података са трећим странама"

1105
#. v1.1
1106
#. TRANSLATORS: content rating description
1107 1108 1109
#: src/gs-content-rating.c:270
msgid "Checking for the latest application version"
msgstr "Проверава последње издање програма"
1110

1111
#. v1.1
1112
#. TRANSLATORS: content rating description
1113
#: src/gs-content-rating.c:273
1114
msgid "Sharing diagnostic data that does not let others identify the user"
1115
msgstr ""
1116
"Деле се дијагностички подаци преко којих други не могу препознати корисника"
1117 1118 1119

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:276
1120 1121 1122
msgid "Sharing information that lets others identify the user"
msgstr ""
"Деле се дијагностички подаци преко којих други могу препознати корисника"
1123 1124 1125

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:279
1126 1127 1128 1129
msgid "No sharing of physical location to other users"
msgstr "Нема размене физичке локације са другим корисницима"

#. TRANSLATORS: content rating description
1130
#: src/gs-content-rating.c:282
1131 1132 1133
msgid "Sharing physical location to other users"
msgstr "Размена стварних локација са другим корисницима"

1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268
#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:287
msgid "No references to homosexuality"
msgstr "Нема упућивања на хомосексуалност"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:290
msgid "Indirect references to homosexuality"
msgstr "Посредна упућивања на хомосексуалност"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:293
msgid "Kissing between people of the same gender"
msgstr "Љубљење између особа истог пола"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:296
msgid "Graphic sexual behavior between people of the same gender"
msgstr "Графичко сексуално понашање између особа истог пола"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:299
msgid "No references to prostitution"
msgstr "Нема упућивања на проституцију"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:302
msgid "Indirect references to prostitution"
msgstr "Посредна упућивања на проституцију"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:305
msgid "Direct references of prostitution"
msgstr "Непосредна упућивања на проституцију"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:308
msgid "Graphic depictions of the act of prostitution"
msgstr "Графички прикази чина проституције"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:311
msgid "No references to adultery"
msgstr "Нема упућивања на прељубу"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:314
msgid "Indirect references to adultery"
msgstr "Посредна упућивања на прељубу"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:317
msgid "Direct references of adultery"
msgstr "Непосредна упућивања на прељубу"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:320
msgid "Graphic depictions of the act of adultery"
msgstr "Графички прикази чина прељубе"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:323
msgid "No sexualized characters"
msgstr "Нема сексуализованих карактера"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:326
msgid "Scantily clad human characters"
msgstr "Оскудно обучени људски карактери"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:329
msgid "Overtly sexualized human characters"
msgstr "Претерано сексуализовани људски карактери"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:332
msgid "No references to desecration"
msgstr "Нема упућивања на скрнављење"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:335
msgid "Depictions or references to historical desecration"
msgstr "Прикази или упућивања ка историјским скрнављењима"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:338
msgid "Depictions of modern-day human desecration"
msgstr "Прикази савременог људског скрнављења"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:341
msgid "Graphic depictions of modern-day desecration"
msgstr "Графички прикази савременог скрнављења"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:344
msgid "No visible dead human remains"
msgstr "Без видљивих људских посмртних остатака"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:347
msgid "Visible dead human remains"
msgstr "Са видљивим људским посмртним остацима"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:350
msgid "Dead human remains that are exposed to the elements"
msgstr "Посмртни остаци људи који су изложени временским приликама"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:353
msgid "Graphic depictions of desecration of human bodies"
msgstr "Графички прикази скрнављења људских тела"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:356
msgid "No references to slavery"
msgstr "Нема упућивања на робовласништво"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:359
msgid "Depictions or references to historical slavery"
msgstr "Прикази или упућивања ка историјском робовласништву"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:362
msgid "Depictions of modern-day slavery"
msgstr "Прикази савременог робовласништва"

#. TRANSLATORS: content rating description
#: src/gs-content-rating.c:365
msgid "Graphic depictions of modern-day slavery"
msgstr "Графички прикази савременог робовласништва"

1269
#. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
1270
#: src/gs-dbus-helper.c:295
1271 1272 1273 1274
msgid "An application"
msgstr "Програм"

#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
1275
#: src/gs-dbus-helper.c:301
1276
#, c-format
1277 1278
msgid "%s is requesting additional file format support."
msgstr "„%s“ захтева додатну подршку за коришћење ове врсте датотеке."
1279

1280
#. TRANSLATORS: notification title
1281
#: src/gs-dbus-helper.c:303
1282 1283 1284 1285
msgid "Additional MIME Types Required"
msgstr "Потребне су додатни МИМЕ формати"

#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
1286
#: src/gs-dbus-helper.c:307
1287
#, c-format
1288 1289
msgid "%s is requesting additional fonts."
msgstr "„%s“ захтева додатне словне ликове."
1290

1291
#. TRANSLATORS: notification title
1292
#: src/gs-dbus-helper.c:309
1293 1294 1295 1296
msgid "Additional Fonts Required"
msgstr "Потребни су додатни словни ликови"

#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
1297
#: src/gs-dbus-helper.c:313
1298
#, c-format
1299 1300 1301 1302
msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
msgstr "„%s“ захтева додатне мултимедијалне кодеке."

#. TRANSLATORS: notification title
1303
#: src/gs-dbus-helper.c:315
1304 1305
msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
msgstr "Потребни су додатни мултимедијални кодеци"
1306

1307
#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
1308
#: src/gs-dbus-helper.c:319
1309
#, c-format
1310 1311
msgid "%s is requesting additional printer drivers."
msgstr "„%s“ захтева додатне управљачке програме за штампаче."
1312

1313
#. TRANSLATORS: notification title
1314
#: src/gs-dbus-helper.c:321
1315 1316 1317 1318
msgid "Additional Printer Drivers Required"
msgstr "Потребни су додатни управљачки програми штампача"

#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
1319
#: src/gs-dbus-helper.c:325
1320
#, c-format
1321 1322 1323 1324
msgid "%s is requesting additional packages."
msgstr "„%s“ захтева додатне пакете."

#. TRANSLATORS: notification title
1325
#: src/gs-dbus-helper.c:327
1326 1327 1328 1329
msgid "Additional Packages Required"
msgstr "Потребни су додатни пакети"

#. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
1330
#: src/gs-dbus-helper.c:336
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337
msgid "Find in Software"
msgstr "Нађи у Програмима"

#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
#. * can be installed
#. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
#. * can be live-installed
1338 1339 1340 1341 1342
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
#. dialog for installing a repo
#: src/gs-details-page.c:286 src/gs-details-page.c:314
#: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-third-party-repo-row.c:97
#: src/gs-upgrade-banner.ui:146
1343 1344 1345 1346 1347
msgid "_Install"
msgstr "_Инсталирај"

#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
#. * can be live-updated
1348
#: src/gs-details-page.c:319
1349 1350 1351 1352 1353 1354
msgid "_Update"
msgstr "Аж_урирај"

#. TRANSLATORS: this is a button that allows the apps to
#. * be installed.
#. * The ellipsis indicates that further steps are required,
1355
#. * e.g. enabling software repositories or the like
1356 1357 1358 1359
#. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
#. dialog for installing a repo.
#. The ellipsis indicates that further steps are required
#: src/gs-details-page.c:332 src/gs-third-party-repo-row.c:89
1360 1361 1362
msgid "_Install…"
msgstr "_Инсталирај…"

1363 1364
#. TRANSLATORS: A label for a button to execute the selected
#. application.
1365
#: src/gs-details-page.c:366
1366 1367 1368
msgid "_Launch"
msgstr "_Покрени"

1369
#. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
1370
#: src/gs-details-page.c:391 src/gs-details-page.ui:241
1371 1372 1373
msgid "_Remove"
msgstr "_Уклони"

1374
#: src/gs-details-page.c:459
1375 1376 1377
msgid "Removing…"
msgstr "Уклањам…"

1378 1379
#. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
#. * bar to inform the user that the app should be installed soon
1380
#: src/gs-details-page.c:478
1381 1382 1383 1384 1385
msgid "Pending installation…"
msgstr "Чека на инсталирање…"

#. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
#. * bar to inform the user that the app should be updated soon
1386
#: src/gs-details-page.c:485
1387 1388 1389
msgid "Pending update…"
msgstr "Чека на ажурирање…"

1390
#. TRANSLATORS: this is the warning box
1391
#: src/gs-details-page.c:802
1392
msgid ""
1393 1394 1395
"This application can only be used when there is an active internet "
"connection."
msgstr "Овај програм се може користити само ако постоји веза са интернетом."
1396

1397
#. TRANSLATORS: this is where the version is not known
1398
#: src/gs-details-page.c:967
1399 1400 1401
msgctxt "version"
msgid "Unknown"
msgstr "Непознато"
1402

1403
#. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
1404
#: src/gs-details-page.c:980
1405 1406 1407
msgctxt "updated"
msgid "Never"
msgstr "Никада"
1408

1409 1410
#. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
#. * application
1411
#: src/gs-details-page.c:1028