Commit 192ad71a authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Added Norwegian bokmål translation

parent 8897a196
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.31.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-14 00:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-14 00:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-20 12:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-20 12:41+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3070,7 +3070,6 @@ msgid "Universal Access"
msgstr "Universell tilgang"
#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Universal Access Preferences"
msgstr "Brukervalg for universal tilgang"
......@@ -3091,7 +3090,7 @@ msgstr "150%"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:7
msgid "<span size=\"x-large\">High/Inverse</span>"
msgstr ""
msgstr "<span size=\"x-large\">Høy/Invers</span>"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
msgid "<span size=\"x-large\">High</span>"
......@@ -3107,17 +3106,15 @@ msgstr "<span size=\"x-large\">Normal</span>"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
msgid "Acceptance delay:"
msgstr ""
msgstr "Pause før aksept:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
#, fuzzy
msgid "Accessibility features can be turned on or off with keyboard shortcuts"
msgstr "Funksjoner for tilgjengelighet kan slås _av og på fra tastaturet"
msgstr "Funksjoner for tilgjengelighet kan slås av og på med tastatursnarveier"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
#, fuzzy
msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
msgstr "Pip når tast trykkes n_ed"
msgstr "Pip når Caps og Num Lock er i bruk"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
msgid "Beep when a key is"
......@@ -3128,9 +3125,8 @@ msgid "Beep when a key is rejected"
msgstr "Pip når en tast avvises"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
#, fuzzy
msgid "Beep when a modifer key is pressed"
msgstr "Pip når _endringstast trykkes ned"
msgstr "Pip når endringstast er trykket ned"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
msgid "Caribou"
......@@ -3149,9 +3145,8 @@ msgid "Contrast:"
msgstr "Kontrast:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
#, fuzzy
msgid "Control the pointer using the keypad."
msgstr "_Peker kan kontrolleres med pekerflaten"
msgstr "Kontroller peker med pekerflaten."
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
msgid "Control the pointer using the video camera."
......@@ -3206,9 +3201,8 @@ msgid "GOK"
msgstr "GOK"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
#, fuzzy
msgid "Hearing"
msgstr "Rendring"
msgstr "Hørsel"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
msgid "High/Inverse"
......@@ -3220,7 +3214,7 @@ msgstr "Høy kontrast"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
msgid "HighContrastInverse"
msgstr ""
msgstr "Høy kontrast omvendt"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
#, fuzzy
......@@ -3282,16 +3276,15 @@ msgstr "Pek og klikk"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted."
msgstr ""
msgstr "Setter inn en pause fra en tast trykkes ned til den godtas."
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
msgid "Screen Reader"
msgstr "Skjermleser"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
#, fuzzy
msgid "Seeing"
msgstr "Rendring"
msgstr "Syn"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
......@@ -3323,7 +3316,7 @@ msgstr "Tekststørrelse:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination."
msgstr ""
msgstr "Behandler en sekvens med endringstaster som en tastekombinasjon."
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
#, fuzzy
......@@ -3364,9 +3357,8 @@ msgid "Video Mouse"
msgstr "Videomus"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:94
#, fuzzy
msgid "Visual Alerts"
msgstr "Visuell"
msgstr "Synlige varsel"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:96
msgid "Zoom in:"
......@@ -3738,226 +3730,3 @@ msgstr "Systeminnstillinger"
#: ../shell/shell.ui.h:2
msgid "_All Settings"
msgstr "_Alle innstillinger"
#~ msgid "Accessible Lo_gin"
#~ msgstr "Pålo_gging med hjelpeteknologi"
#~ msgid "Assistive Technologies"
#~ msgstr "Hjelpeteknologier"
#~ msgid "Assistive Technologies Preferences"
#~ msgstr "Brukervalg for hjelpeteknologi"
#~ msgid ""
#~ "Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
#~ "next log in."
#~ msgstr ""
#~ "Endring for å aktivere hjelpeteknologi vil ikke tre i kraft før du logger "
#~ "inn neste gang."
#~ msgid "Close and _Log Out"
#~ msgstr "Lukk og _logg ut"
#~ msgid "Jump to Preferred Applications dialog"
#~ msgstr "Gå til dialog for forvalgte programmer"
#~ msgid "Jump to the Accessible Login dialog"
#~ msgstr "Gå til dialog for pålogging med tilgjengelighet"
#~ msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
#~ msgstr "Gå til dialog for tilgjengelighet for tastatur"
#~ msgid "Jump to the Mouse Accessibility dialog"
#~ msgstr "Gå til dialog for tilgjengelighet for mus"
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Brukervalg"
#~ msgid "_Enable assistive technologies"
#~ msgstr "_Aktiver hjelpeteknologi"
#~ msgid "_Keyboard Accessibility"
#~ msgstr "Tilg_jengelighet for tastatur"
#~ msgid "_Mouse Accessibility"
#~ msgstr "Tilgjengelighet for _mus"
#~ msgid "_Preferred Applications"
#~ msgstr "_Foretrukne programmer"
#~ msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
#~ msgstr ""
#~ "Velg hvilke funksjoner for tilgjengelighet som skal aktiveres når du "
#~ "logger inn"
#~ msgid "Monitor Preferences"
#~ msgstr "Brukervalg for skjerm"
#~ msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
#~ msgstr "S_uper (eller «Windows-tast»)"
#~ msgid "_Meta"
#~ msgstr "_Meta"
#~ msgid "Movement Key"
#~ msgstr "Tast for bevegelse"
#~ msgid "Titlebar Action"
#~ msgstr "Handling for tittellinje"
#~ msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
#~ msgstr ""
#~ "For å flytte et vindu trykk og hold denne tasten og ta tak i vinduet:"
#~ msgid "Window Preferences"
#~ msgstr "Brukervalg for vinduer"
#~ msgid "Window Selection"
#~ msgstr "Vindusvalg"
#~ msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
#~ msgstr "_Dobbeltklikk tittellinjen for å utføre denne handlingen:"
#~ msgid "_Interval before raising:"
#~ msgstr "_Pause før heving:"
#~ msgid "_Raise selected windows after an interval"
#~ msgstr "_Hev valgte vinduer etter en pause"
#~ msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
#~ msgstr "_Aktiver vinduer når musen beveger seg over dem"
#~ msgid "seconds"
#~ msgstr "sekunder"
#~ msgid "Set your window properties"
#~ msgstr "Egenskaper for vinduer"
#~ msgid "Windows"
#~ msgstr "Vinduer"
#~ msgid "key not found [%s]\n"
#~ msgstr "tast ikke funnet [%s]\n"
#~ msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
#~ msgstr "Skjul ved oppstart (nyttig ved forhåndslasting av skallet)"
#~ msgid "Filter"
#~ msgstr "Filter"
#~ msgid "Groups"
#~ msgstr "Grupper"
#~ msgid "Common Tasks"
#~ msgstr "Vanlige oppgaver"
#~ msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
#~ msgstr "Filter «%s» gir ingen treff."
#~ msgid "No matches found."
#~ msgstr "Ingen treff funnet."
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Annet"
#~ msgid "Start %s"
#~ msgstr "Start %s"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"
#~ msgid "Upgrade"
#~ msgstr "Oppgrader"
#~ msgid "Uninstall"
#~ msgstr "Avinstaller"
#~ msgid "Remove from Favorites"
#~ msgstr "Fjern fra favoritter"
#~ msgid "Add to Favorites"
#~ msgstr "Legg til i favoritter"
#~ msgid "Remove from Startup Programs"
#~ msgstr "Fjern fra oppstartsprogrammer"
#~ msgid "Add to Startup Programs"
#~ msgstr "Legg til i oppstartsprogrammer"
#~ msgid "New Spreadsheet"
#~ msgstr "Nytt regneark"
#~ msgid "New Document"
#~ msgstr "Nytt dokument"
#~ msgid "Documents"
#~ msgstr "Dokumenter"
#~ msgid "File System"
#~ msgstr "Filsystem"
#~ msgid "Network Servers"
#~ msgstr "Nettverkstjenere"
#~ msgid "Search"
#~ msgstr "Søk"
#~ msgid "<b>Open</b>"
#~ msgstr "<b>Åpne</b>"
#~ msgid "Rename..."
#~ msgstr "Endre navn..."
#~ msgid "Send To..."
#~ msgstr "Send til..."
#~ msgid "Move to Trash"
#~ msgstr "Flytt til papirkurv"
#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Slett"
#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
#~ msgstr "Er du sikker på at du vil slette «%s» permanent?"
#~ msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
#~ msgstr "Hvis du sletter en oppføring blir den borte for godt."
#~ msgid "Open with \"%s\""
#~ msgstr "Åpne med «%s»"
#~ msgid "Open with Default Application"
#~ msgstr "Åpne med forvalgt program"
#~ msgid "Open in File Manager"
#~ msgstr "Åpne i filhåndterer"
#~ msgid "?"
#~ msgstr "?"
#~ msgid "%l:%M %p"
#~ msgstr "%h.%m"
#~ msgid "Today %l:%M %p"
#~ msgstr "I dag %h.%m"
#~ msgid "Yesterday %l:%M %p"
#~ msgstr "I går %h.%m"
#~ msgid "%a %l:%M %p"
#~ msgstr "%a %h.%m"
#~ msgid "%b %d %l:%M %p"
#~ msgstr "%b %d %h.%m"
#~ msgid "%b %d %Y"
#~ msgstr "%b %d %Y"
#~ msgid "Find Now"
#~ msgstr "Finn nå"
#~ msgid "<b>Open %s</b>"
#~ msgstr "<b>Åpne %s</b>"
#~ msgid "Remove from System Items"
#~ msgstr "Fjern fra systemoppføringer"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment