Commit e322d4c3 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator
Browse files

Update Finnish translation

parent 98a76f5f
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-05 08:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-12 22:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-19 10:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-22 17:16+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgid "Session Bus"
msgstr "Istuntoväylä"
#: panels/applications/cc-applications-panel.c:743
#: panels/power/cc-power-panel.c:2467 panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:466
#: panels/power/cc-power-panel.c:2472 panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:466
#: panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:525
msgid "Devices"
msgstr "Laitteet"
......@@ -585,11 +585,11 @@ msgstr "Hallitse sovellusten eri oikeuksia ja asetuksia"
msgid "application;flatpak;permission;setting;"
msgstr "application;flatpak;permission;setting;sovellus;käyttöoikeudet;asetus;"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:350
#: panels/background/cc-background-chooser.c:340
msgid "Select a picture"
msgstr "Valitse kuva"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:353
#: panels/background/cc-background-chooser.c:343
#: panels/color/cc-color-calibrate.ui:25 panels/color/cc-color-panel.c:240
#: panels/color/cc-color-panel.c:893 panels/color/cc-color-panel.ui:657
#: panels/common/cc-language-chooser.ui:24
......@@ -616,7 +616,7 @@ msgstr "Valitse kuva"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:354
#: panels/background/cc-background-chooser.c:344
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:177
#: panels/printers/pp-details-dialog.c:253
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:411
......@@ -624,22 +624,6 @@ msgstr "_Peru"
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:104
msgid "Set Background and Lock Screen"
msgstr "Aseta taustakuva ja lukitusnäyttö"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:114
msgid "Set Background"
msgstr "Aseta taustakuva"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:121
msgid "Set Lock Screen"
msgstr "Aseta lukitusnäyttö"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:143
msgid "Remove Background"
msgstr "Poista taustakuva"
#: panels/background/cc-background-item.c:140
msgid "multiple sizes"
msgstr "useita kokoja"
......@@ -655,11 +639,11 @@ msgstr "%d × %d"
msgid "No Desktop Background"
msgstr "Ei työpöydän taustaa"
#: panels/background/cc-background-panel.c:143
#: panels/background/cc-background-panel.c:115
msgid "Current background"
msgstr "Nykyinen taustakuva"
#: panels/background/cc-background-panel.ui:63
#: panels/background/cc-background-panel.ui:55
msgid "Add Picture…"
msgstr "Lisää kuva…"
......@@ -1189,7 +1173,9 @@ msgstr ""
"Laitteet vaativat ajan tasalla olevan väriprofiilin, jotta niiden värejä on "
"mahdollista hallita."
#. translators: Text used in link to privacy policy
#: panels/color/cc-color-panel.ui:812
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:143
msgid "Learn more"
msgstr "Lue lisää"
......@@ -1743,35 +1729,21 @@ msgstr "Määritä oletussovellukset"
msgid "default;application;preferred;media;"
msgstr "default;application;preferred;media;oletussovellus;ensisijainen;"
#. translators: '%s' is the distributor's name, such as 'Fedora'
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:141
#. translators: The first '%s' is the distributor's name, such as 'Fedora', the second '%s' is a link to the privacy policy
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:145
#, c-format
msgid ""
"Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent "
"anonymously and are scrubbed of personal data."
"anonymously and are scrubbed of personal data. %s"
msgstr ""
"Vikailmoitusten lähettäminen auttaa parantamaan %sa. Ilmoitukset eivät "
"sisällä henkilökohtaisia tietoja. Ilmoitukset lähetetään anonyymisti."
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:151
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:53
msgid "Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data."
msgstr ""
"Raportit lähetetään anonyymisti, ja niistä poistetaan henkilökohtaiset "
"tiedot."
"sisällä henkilökohtaisia tietoja. Ilmoitukset lähetetään anonyymisti. %s"
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:30
msgid "Problem Reporting"
msgstr "Vikailmoitukset"
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:43
msgid ""
"Sending reports of technical problems help us improve this operating system."
msgstr ""
"Teknisiin ongelmiin liittyvien raporttien lähettäminen auttaa meitä "
"parantamaan tätä käyttöjärjestelmää."
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:78
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:67
msgid "_Automatic Problem Reporting"
msgstr "_Automaattiset vikailmoitukset"
......@@ -2896,7 +2868,6 @@ msgid "Secure network (WPA2)"
msgstr "Turvallinen verkko (WPA2)"
#: panels/network/cc-wifi-connection-row.c:273
#| msgid "Secure network (WPA)"
msgid "Secure network (WPA3)"
msgstr "Turvallinen verkko (WPA3)"
......@@ -3238,8 +3209,6 @@ msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
msgstr "WPA & WPA2 Enterprise"
#: panels/network/connection-editor/ce-page-security.c:361
#| msgctxt "category"
#| msgid "Personal"
msgid "WPA3 Personal"
msgstr "WPA3-Personal"
......@@ -3608,7 +3577,7 @@ msgstr "Langaton verkkolaite ei tue yhteyspisteeksi asettamista"
#: panels/network/net-proxy.c:70
#: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:267
#: panels/power/cc-power-panel.c:2063 panels/power/cc-power-panel.c:2074
#: panels/power/cc-power-panel.c:2068 panels/power/cc-power-panel.c:2079
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:480
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:843
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:856
......@@ -4417,7 +4386,7 @@ msgid "Show Message C_ontent on Lock Screen"
msgstr "Näytä viestin sisältö _lukitusnäytöllä"
#: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:267
#: panels/power/cc-power-panel.c:2069 panels/power/cc-power-panel.c:2076
#: panels/power/cc-power-panel.c:2074 panels/power/cc-power-panel.c:2081
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:480
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:843
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:856
......@@ -4647,7 +4616,7 @@ msgstr "Pelaamiseen tarkoitettu syötelaite"
#. TRANSLATORS: secondary battery, misc
#: panels/power/cc-power-panel.c:657 panels/power/cc-power-panel.c:939
#: panels/power/cc-power-panel.c:2420
#: panels/power/cc-power-panel.c:2425
msgid "Battery"
msgstr "Akku"
......@@ -4695,93 +4664,93 @@ msgstr "Akut"
msgid "When _idle"
msgstr "Kun _käyttämättä"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1824
#: panels/power/cc-power-panel.c:1829
msgid "Power Saving"
msgstr "Virransäästö"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1858
#: panels/power/cc-power-panel.c:1863
msgid "_Screen Brightness"
msgstr "_Näytön kirkkaus"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1879
#: panels/power/cc-power-panel.c:1884
msgid "Automatic Brightness"
msgstr "Automaattinen kirkkaus"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1892
#: panels/power/cc-power-panel.c:1897
msgid "_Keyboard Brightness"
msgstr "Näppäimistön _kirkkaus"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1903
#: panels/power/cc-power-panel.c:1908
msgid "_Dim Screen When Inactive"
msgstr "_Himmennä näyttö koneen ollessa käyttämättä"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1921
#: panels/power/cc-power-panel.c:1926
msgid "_Blank Screen"
msgstr "_Tyhjä näyttö"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1944
#: panels/power/cc-power-panel.c:1949
msgid "_Wi-Fi"
msgstr "_Wifi"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1945
#: panels/power/cc-power-panel.c:1950
msgid "Wi-Fi can be turned off to save power."
msgstr "Wifi voidaan sammuttaa virran säästämiseksi."
#: panels/power/cc-power-panel.c:1961
#: panels/power/cc-power-panel.c:1966
msgid "_Mobile Broadband"
msgstr "_Mobiililaajakaista"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1962
#: panels/power/cc-power-panel.c:1967
msgid "Mobile broadband (LTE, 4G, 3G, etc.) can be turned off to save power."
msgstr ""
"Mobiililaajakaista (3G, 4G, LTE jne.) voidaan sammuttaa virran säästämiseksi."
#: panels/power/cc-power-panel.c:2012
#: panels/power/cc-power-panel.c:2017
msgid "_Bluetooth"
msgstr "_Bluetooth"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2013
#: panels/power/cc-power-panel.c:2018
msgid "Bluetooth can be turned off to save power."
msgstr "Bluetooth voidaan sammuttaa virran säästämiseksi."
#: panels/power/cc-power-panel.c:2065
#: panels/power/cc-power-panel.c:2070
msgid "When on battery power"
msgstr "Käytettäessä akkua"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2067
#: panels/power/cc-power-panel.c:2072
msgid "When plugged in"
msgstr "Käytettäessä verkkovirtaa"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2161
#: panels/power/cc-power-panel.c:2166
msgid "Suspend"
msgstr "Valmiustila"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2162
#: panels/power/cc-power-panel.c:2167
msgid "Power Off"
msgstr "Virta pois päältä"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2163
#: panels/power/cc-power-panel.c:2168
msgid "Hibernate"
msgstr "Lepotila"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2164
#: panels/power/cc-power-panel.c:2169
msgid "Nothing"
msgstr "Ei mitään"
#. Frame header
#: panels/power/cc-power-panel.c:2264
#: panels/power/cc-power-panel.c:2269
msgid "Suspend & Power Button"
msgstr "Valmiustila ja virran katkaisu"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2305
#: panels/power/cc-power-panel.c:2310
msgid "_Automatic Suspend"
msgstr "_Automaattinen valmiustila"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2306
#: panels/power/cc-power-panel.c:2311
msgid "Automatic suspend"
msgstr "Automaattinen valmiustila"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2364
#: panels/power/cc-power-panel.c:2369
msgid "Po_wer Button Action"
msgstr "_Virtapainikkeen toiminto"
......@@ -6007,7 +5976,7 @@ msgstr ""
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1277
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1279
#: panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in:3
msgid "Sharing"
msgstr "Jakaminen"
......@@ -8196,7 +8165,7 @@ msgstr "[PANEELI] [ARGUMENTTI…]"
msgid "Privacy"
msgstr "Yksityisyys"
#: shell/cc-panel-loader.c:292
#: shell/cc-panel-loader.c:288
msgid "Available panels:"
msgstr "Käytettävissä olevat paneelit:"
......@@ -8304,6 +8273,30 @@ msgstr[1] "%u sisääntuloa"
msgid "System Sounds"
msgstr "Järjestelmän äänet"
#~ msgid "Set Background and Lock Screen"
#~ msgstr "Aseta taustakuva ja lukitusnäyttö"
#~ msgid "Set Background"
#~ msgstr "Aseta taustakuva"
#~ msgid "Set Lock Screen"
#~ msgstr "Aseta lukitusnäyttö"
#~ msgid "Remove Background"
#~ msgstr "Poista taustakuva"
#~ msgid "Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data."
#~ msgstr ""
#~ "Raportit lähetetään anonyymisti, ja niistä poistetaan henkilökohtaiset "
#~ "tiedot."
#~ msgid ""
#~ "Sending reports of technical problems help us improve this operating "
#~ "system."
#~ msgstr ""
#~ "Teknisiin ongelmiin liittyvien raporttien lähettäminen auttaa meitä "
#~ "parantamaan tätä käyttöjärjestelmää."
#~ msgid "Notification _Popups"
#~ msgstr "_Ponnahdusilmoitukset"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment