Commit cc3f4a49 authored by Baltix Mantas's avatar Baltix Mantas Committed by Administrator
Browse files

Update Lithuanian translation

parent 7a65d113
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-14 07:18+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-18 15:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-17 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
......@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr "Vykdyti fone"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:254
msgid "Set Desktop Background"
msgstr "Nustatyti darbastalio foną"
msgstr "Nustatyti darbalaukio foną"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:260
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:266
......@@ -573,16 +573,16 @@ msgstr "Valdyti įvairius programos leidimus bei nustatymus"
msgid "application;flatpak;permission;setting;"
msgstr "programa;flatpak;leidimas;nustatymas;"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:350
#: panels/background/cc-background-chooser.c:340
msgid "Select a picture"
msgstr "Pasirinkite paveikslėlį"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:353
#: panels/background/cc-background-chooser.c:343
#: panels/color/cc-color-calibrate.ui:25 panels/color/cc-color-panel.c:240
#: panels/color/cc-color-panel.c:893 panels/color/cc-color-panel.ui:657
#: panels/common/cc-language-chooser.ui:24
#: panels/display/cc-display-panel.c:947
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:235
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:236
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:122
#: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:17
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:176
......@@ -604,7 +604,7 @@ msgstr "Pasirinkite paveikslėlį"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
#: panels/background/cc-background-chooser.c:354
#: panels/background/cc-background-chooser.c:344
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:177
#: panels/printers/pp-details-dialog.c:253
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:411
......@@ -612,22 +612,6 @@ msgstr "_Atsisakyti"
msgid "_Open"
msgstr "_Atverti"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:104
msgid "Set Background and Lock Screen"
msgstr "Nustatyti foną ir užrakinimo ekraną"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:114
msgid "Set Background"
msgstr "Nustatyti foną"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:121
msgid "Set Lock Screen"
msgstr "Nustatyti užrakinimo ekraną"
#: panels/background/cc-background-chooser.ui:143
msgid "Remove Background"
msgstr "Pašalinti foną"
#: panels/background/cc-background-item.c:140
msgid "multiple sizes"
msgstr "keli dydžiai"
......@@ -641,13 +625,13 @@ msgstr "%d × %d"
#: panels/background/cc-background-item.c:282
msgid "No Desktop Background"
msgstr "Nėra darbastalio fono"
msgstr "Nėra darbalaukio fono"
#: panels/background/cc-background-panel.c:143
#: panels/background/cc-background-panel.c:115
msgid "Current background"
msgstr "Dabartinis fonas"
#: panels/background/cc-background-panel.ui:63
#: panels/background/cc-background-panel.ui:55
msgid "Add Picture…"
msgstr "Pridėti paveikslėlį…"
......@@ -666,7 +650,7 @@ msgstr "Pakeiskite fono paveikslėlį fonu arba nuotrauka"
#. Translators: Search terms to find the Background panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in:15
msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
msgstr "Fonas;Ekranas;Darbastalis;"
msgstr "Fonas;Ekranas;Darbastalis;Darbalaukis;"
#: panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.ui:31
msgid "No Bluetooth Found"
......@@ -841,7 +825,7 @@ msgstr "Nelieskite kalibravimo įrenginio kol vykdoma"
#: panels/color/cc-color-calibrate.ui:7
msgid "Display Calibration"
msgstr "Vaizduoklio kalibravimas"
msgstr "Ekrano kalibravimas"
#. This starts the calibration process
#: panels/color/cc-color-calibrate.ui:40
......@@ -1057,11 +1041,11 @@ msgstr "Kalibravimo įrenginys"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:189
msgid "Select the type of display that is connected."
msgstr "Pasirinkite prijungto vaizduoklio tipą."
msgstr "Pasirinkite prijungto ekrano tipą."
#: panels/color/cc-color-panel.ui:226
msgid "Display Type"
msgstr "Vaizduoklio tipas"
msgstr "Ekrano (vaizduoklio) tipas"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:241
msgid ""
......@@ -1080,20 +1064,20 @@ msgid ""
"Please set the display to a brightness that is typical for you. Color "
"management will be most accurate at this brightness level."
msgstr ""
"Nustatykite jums įprastą vaizduoklio ryškumą. Spalvų tvarkymas bus "
"tiksliausias šiam ryškumo lygiui."
"Nustatykite jums įprastą ekrano šviesumą. Spalvų tvarkymas bus "
"tiksliausias šiam šviesumo lygiui."
#: panels/color/cc-color-panel.ui:307
msgid ""
"Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other "
"profiles for this device."
msgstr ""
"Taip pat galite naudoti ryškumo lygį, naudotą su kuriuo nors kitu šio "
"Taip pat galite naudoti šviesumo lygį, naudotą su kuriuo nors kitu šio "
"įrenginio profiliu."
#: panels/color/cc-color-panel.ui:318
msgid "Display Brightness"
msgstr "Vaizduoklio ryškumas"
msgstr "Ekrano šviesumas"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:333
msgid ""
......@@ -1292,11 +1276,11 @@ msgstr "15 minučių"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:1127
msgid "Native to display"
msgstr "Kūrimo vaizduoklis"
msgstr "Įprastas ekranui"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:1131
msgid "D50 (Printing and publishing)"
msgstr "D50 (spaudimas ir pateikimas)"
msgstr "D50 (spausdinimas ir pateikimas)"
#: panels/color/cc-color-panel.ui:1135
msgid "D55"
......@@ -1394,7 +1378,7 @@ msgstr "Spalva"
msgid ""
"Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers"
msgstr ""
"Kalibruokite savo įrenginių, tokių kaip vaizduokliai, kameros ar "
"Kalibruokite savo įrenginių, tokių kaip ekranai, vaizduokliai, kameros ar "
"spausdintuvai, spalvas"
#. Translators: Search terms to find the Color panel. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
......@@ -1739,9 +1723,6 @@ msgstr "numatytoji;programa;pageidaujama;laikmena;"
#. translators: The first '%s' is the distributor's name, such as 'Fedora', the second '%s' is a link to the privacy policy
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:145
#, c-format
#| msgid ""
#| "Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are "
#| "sent anonymously and are scrubbed of personal data."
msgid ""
"Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent "
"anonymously and are scrubbed of personal data. %s"
......@@ -1785,12 +1766,12 @@ msgstr "Taip gali būti dėl aparatinės įrangos apribojimų."
#: panels/display/cc-display-panel.ui:91
msgid "Single Display"
msgstr "Vienas vaizduoklis"
msgstr "Vienas ekranas"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:110
#: panels/display/cc-display-panel.ui:315
msgid "Join Displays"
msgstr "Sujungti vaizduoklius"
msgstr "Sujungti ekranus"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:128
msgid "Mirror"
......@@ -1798,7 +1779,7 @@ msgstr "Veidrodis"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:153
msgid "Display Mode"
msgstr "Vaizduoklio veiksena"
msgstr "Rodymo veiksena"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:222
msgid "Contains top bar and Activities"
......@@ -1806,27 +1787,27 @@ msgstr "Turi viršutinę juostą bei veiklas"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:223
msgid "Primary Display"
msgstr "Pagrindinis vaizduoklis"
msgstr "Pagrindinis ekranas"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:245
msgid ""
"Drag displays to match your physical display setup. Select a display to "
"change its settings."
msgstr ""
"Tempkite vaizduoklius, kad jie atitiktų jūsų fizinį išdėstymą. Pažymėkite "
"vaizduoklį jo nustatymams keisti."
"Tempkite ekranų paveikslėlius, kad jie atitiktų jų fizinį išdėstymą. Pažymėkite "
"ekraną jo nustatymams keisti."
#: panels/display/cc-display-panel.ui:252
msgid "Display Arrangement"
msgstr "Vaizduoklių išdėstymas"
msgstr "Ekranų išdėstymas"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:387
msgid "Active Display"
msgstr "Aktyvus vaizduoklis"
msgstr "Aktyvus ekranas"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:434
msgid "Display Configuration"
msgstr "Vaizduoklio konfigūracija"
msgstr "Ekranų konfigūracija"
#: panels/display/cc-display-panel.ui:453
#: panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in:3
......@@ -1972,11 +1953,11 @@ msgstr ""
"Skydelis;Projektorius;xrandr;Ekranas;Raiška;Atnaujinimas;Monitorius;Naktinis;"
"Apšvietimas;rausvumas;spalva;saulėtekis;saulėlydis;"
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:406
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:421
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:433
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:479
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:509
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:407
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:422
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:434
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:480
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:510
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinomas"
......@@ -1984,32 +1965,32 @@ msgstr "Nežinomas"
#. * example:
#. * "Fedora 25 (Workstation Edition); Build ID: xyz" or
#. * "Ubuntu 16.04 LTS; Build ID: jki"
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:441
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:442
#, c-format
msgid "%s; Build ID: %s"
msgstr "%s; Sukūrimo ID: %s"
#. translators: This is the type of architecture for the OS
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:456
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:457
#, c-format
msgid "64-bit"
msgstr "64-bitų"
#. translators: This is the type of architecture for the OS
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:459
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:460
#, c-format
msgid "32-bit"
msgstr "32-bitų"
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:665
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:666
msgid "X11"
msgstr "X11"
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:669
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:670
msgid "Wayland"
msgstr "Wayland"
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:671
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.c:672
msgctxt "Windowing system (Wayland, X11, or Unknown)"
msgid "Unknown"
msgstr "Nežinoma"
......@@ -2075,7 +2056,7 @@ msgstr ""
"Įrenginio pavadinimas yra naudojamas šiam įrenginiui identifikuoti, kai jis "
"matomas per tinklą arba poruojant su Bluetooth įrenginiais."
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:226
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:227
msgid "_Rename"
msgstr "_Pervadinti"
......@@ -2880,7 +2861,7 @@ msgstr "Saugus tinklas"
#: panels/network/net-device-ethernet.c:318
#: panels/network/network-bluetooth.ui:76
#: panels/network/network-ethernet.ui:102 panels/network/network-mobile.ui:414
#: panels/network/network-vpn.ui:78
#: panels/network/network-vpn.ui:75
msgid "Options…"
msgstr "Parametrai..."
......@@ -4680,15 +4661,15 @@ msgstr "Energijos taupymas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1863
msgid "_Screen Brightness"
msgstr "_Ekrano ryškumas"
msgstr "_Ekrano šviesumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1884
msgid "Automatic Brightness"
msgstr "Automatinis ryškumas"
msgstr "Automatinis šviesumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1897
msgid "_Keyboard Brightness"
msgstr "_Klaviatūros ryškumas"
msgstr "_Klaviatūros šviesumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1908
msgid "_Dim Screen When Inactive"
......@@ -4854,7 +4835,7 @@ msgstr "Rodyti baterijos būseną ir keisti energijos taupymo nustatymus"
msgid ""
"Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
msgstr ""
"Energija;Miegoti;Pristabdyti;Užmigdyti;Akumuliatorius;Ryškumas;Pritemdyti;"
"Energija;Miegoti;Pristabdyti;Užmigdyti;Akumuliatorius;šviesumas;Pritemdyti;"
"Tuščias;Monitorius;DPMS;Laisva;"
#: panels/printers/authentication-dialog.ui:11
......@@ -5507,17 +5488,17 @@ msgstr "Perleisti"
msgid "Add…"
msgstr "Pridėti…"
#: panels/printers/printers.ui:174
#: panels/printers/printers.ui:179
msgid "No printers"
msgstr "Spausdintuvų nėra"
#. Translators: This button adds new printer.
#: panels/printers/printers.ui:188
#: panels/printers/printers.ui:193
msgid "Add a Printer…"
msgstr "Pridėti spausdintuvą…"
#. Translators: The CUPS server is not running (we can not connect to it).
#: panels/printers/printers.ui:220
#: panels/printers/printers.ui:225
msgid ""
"Sorry! The system printing service\n"
"doesn’t seem to be available."
......@@ -5985,7 +5966,7 @@ msgstr ""
msgid "Copy"
msgstr "Kopijuoti"
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1277
#: panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1279
#: panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in:3
msgid "Sharing"
msgstr "Dalinimasis"
......@@ -6875,7 +6856,7 @@ msgstr "_Balta ant juodo:"
#: panels/universal-access/zoom-options.ui:845
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Ryškumas:"
msgstr "_šviesumas:"
#: panels/universal-access/zoom-options.ui:866
msgid "_Contrast:"
......@@ -7982,7 +7963,7 @@ msgstr "%d iš %d"
#: panels/wacom/cc-wacom-page.c:516
msgid "Display Mapping"
msgstr "Vaizduoklio susiejimas"
msgstr "Ekrano susiejimas"
#: panels/wacom/cc-wacom-panel.c:806 panels/wacom/wacom-stylus-page.ui:119
msgid "Stylus"
......@@ -8022,7 +8003,7 @@ msgstr "Piešimo planšetės nuostatos"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:44
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
msgstr "_Pagalba"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:125
msgid "No tablet detected"
......@@ -8063,11 +8044,11 @@ msgstr "Koreguokite pelės nustatymus"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:356
msgid "Adjust display resolution"
msgstr "Pritaikyti vaizduoklio raišką"
msgstr "Pritaikyti ekrano raišką"
#: panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui:376
msgid "Decouple Display"
msgstr "Atsieti vaizduoklį"
msgstr "Atsieti ekraną"
#: panels/wacom/gsd-wacom-key-shortcut-button.c:217
msgid "New shortcut…"
......@@ -8132,7 +8113,7 @@ msgstr "GNOME nustatymai"
#: shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in:8
msgid "Utility to configure the GNOME desktop"
msgstr "Įrankis GNOME darbalaukio konfigūravimui"
msgstr "Įrankis GNOME grafinės aplinkos konfigūravimui"
#: shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in:10
msgid "Settings is the primary interface for configuring your system."
......@@ -8170,7 +8151,7 @@ msgstr "[SKYDELIS] [ARGUMENTAS…]"
msgid "Privacy"
msgstr "Privatumas"
#: shell/cc-panel-loader.c:292
#: shell/cc-panel-loader.c:288
msgid "Available panels:"
msgstr "Prieinami skydeliai:"
......@@ -8197,7 +8178,7 @@ msgstr ""
#: shell/cc-window.ui:331
msgid "Help"
msgstr "Žinynas"
msgstr "Pagalba"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: shell/gnome-control-center.desktop.in.in:17
......@@ -8279,6 +8260,18 @@ msgstr[2] "%u įvesčių"
msgid "System Sounds"
msgstr "Sistemos garsai"
#~ msgid "Set Background and Lock Screen"
#~ msgstr "Nustatyti foną ir užrakinimo ekraną"
#~ msgid "Set Background"
#~ msgstr "Nustatyti foną"
#~ msgid "Set Lock Screen"
#~ msgstr "Nustatyti užrakinimo ekraną"
#~ msgid "Remove Background"
#~ msgstr "Pašalinti foną"
#~ msgid "Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data."
#~ msgstr ""
#~ "Pranešimai yra siunčiami anonimiškai, o asmeniniai duomenys yra išdarkomi."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment