Commit a80bbdf1 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Updated Lithuanian translation

parent 5b6a33d7
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-05 08:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-08 14:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-14 07:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-17 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -46,7 +46,7 @@ msgid "Session Bus"
msgstr "Seanso magistralė"
#: panels/applications/cc-applications-panel.c:743
#: panels/power/cc-power-panel.c:2467 panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:466
#: panels/power/cc-power-panel.c:2472 panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:466
#: panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:525
msgid "Devices"
msgstr "Įrenginiai"
......@@ -268,7 +268,6 @@ msgid "Run in background"
msgstr "Vykdyti fone"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:254
#| msgid "No Desktop Background"
msgid "Set Desktop Background"
msgstr "Nustatyti darbastalio foną"
......@@ -1177,7 +1176,9 @@ msgstr ""
"Spalvų derinimui reikia pakankamai naujo spalvų profilio kiekvienam "
"įrenginiui."
#. translators: Text used in link to privacy policy
#: panels/color/cc-color-panel.ui:812
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:143
msgid "Learn more"
msgstr "Sužinoti daugiau"
......@@ -1735,34 +1736,24 @@ msgstr "Konfigūruoti numatytąsias programas"
msgid "default;application;preferred;media;"
msgstr "numatytoji;programa;pageidaujama;laikmena;"
#. translators: '%s' is the distributor's name, such as 'Fedora'
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:141
#. translators: The first '%s' is the distributor's name, such as 'Fedora', the second '%s' is a link to the privacy policy
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:145
#, c-format
#| msgid ""
#| "Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are "
#| "sent anonymously and are scrubbed of personal data."
msgid ""
"Sending reports of technical problems helps us improve %s. Reports are sent "
"anonymously and are scrubbed of personal data."
"anonymously and are scrubbed of personal data. %s"
msgstr ""
"Pranešimų apie technines problemas siuntimas mums padeda pagerinti %s. "
"Pranešimai yra siunčiami anonimiškai, o asmeniniai duomenys yra išdarkomi."
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.c:151
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:53
msgid "Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data."
msgstr ""
"Pranešimai yra siunčiami anonimiškai, o asmeniniai duomenys yra išdarkomi."
"Pranešimai yra siunčiami anonimiškai, o asmeniniai duomenys yra išdarkomi. %s"
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:30
msgid "Problem Reporting"
msgstr "Pranešimas apie problemas"
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:43
msgid ""
"Sending reports of technical problems help us improve this operating system."
msgstr ""
"Pranešimų apie technines problemas siuntimas mums padeda pagerinti šią "
"operacinę sistemą."
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:78
#: panels/diagnostics/cc-diagnostics-panel.ui:67
msgid "_Automatic Problem Reporting"
msgstr "_Automatinis pranešimas apie problemas"
......@@ -3582,7 +3573,7 @@ msgstr "Belaidis įrenginys nepalaiko prieigos taško veiksenos"
#: panels/network/net-proxy.c:70
#: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:267
#: panels/power/cc-power-panel.c:2063 panels/power/cc-power-panel.c:2074
#: panels/power/cc-power-panel.c:2068 panels/power/cc-power-panel.c:2079
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:480
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:843
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:856
......@@ -4400,7 +4391,7 @@ msgid "Show Message C_ontent on Lock Screen"
msgstr "Rodyti pranešimų turinį ekran_o užrakte"
#: panels/notifications/cc-notifications-panel.c:267
#: panels/power/cc-power-panel.c:2069 panels/power/cc-power-panel.c:2076
#: panels/power/cc-power-panel.c:2074 panels/power/cc-power-panel.c:2081
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:480
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:843
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.c:856
......@@ -4635,7 +4626,7 @@ msgstr "Žaidimų įvesties įrenginys"
#. TRANSLATORS: secondary battery, misc
#: panels/power/cc-power-panel.c:657 panels/power/cc-power-panel.c:939
#: panels/power/cc-power-panel.c:2420
#: panels/power/cc-power-panel.c:2425
msgid "Battery"
msgstr "Akumuliatorius"
......@@ -4683,93 +4674,93 @@ msgstr "Baterijos"
msgid "When _idle"
msgstr "Kai la_isva"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1824
#: panels/power/cc-power-panel.c:1829
msgid "Power Saving"
msgstr "Energijos taupymas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1858
#: panels/power/cc-power-panel.c:1863
msgid "_Screen Brightness"
msgstr "_Ekrano ryškumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1879
#: panels/power/cc-power-panel.c:1884
msgid "Automatic Brightness"
msgstr "Automatinis ryškumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1892
#: panels/power/cc-power-panel.c:1897
msgid "_Keyboard Brightness"
msgstr "_Klaviatūros ryškumas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1903
#: panels/power/cc-power-panel.c:1908
msgid "_Dim Screen When Inactive"
msgstr "_Pritemdyti ekraną, kai kompiuteris nenaudojamas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1921
#: panels/power/cc-power-panel.c:1926
msgid "_Blank Screen"
msgstr "_Išjungti ekraną"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1944
#: panels/power/cc-power-panel.c:1949
msgid "_Wi-Fi"
msgstr "_Wi-Fi"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1945
#: panels/power/cc-power-panel.c:1950
msgid "Wi-Fi can be turned off to save power."
msgstr "Wi-Fi gali būti išjungtas energijos taupymui."
#: panels/power/cc-power-panel.c:1961
#: panels/power/cc-power-panel.c:1966
msgid "_Mobile Broadband"
msgstr "_Mobilus plačiajuostis"
#: panels/power/cc-power-panel.c:1962
#: panels/power/cc-power-panel.c:1967
msgid "Mobile broadband (LTE, 4G, 3G, etc.) can be turned off to save power."
msgstr ""
"Mobilųjį plačiajuostį (3G, 4G, LTE ir kt.) galima išjungti energijai taupyti."
#: panels/power/cc-power-panel.c:2012
#: panels/power/cc-power-panel.c:2017
msgid "_Bluetooth"
msgstr "_Bluetooth"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2013
#: panels/power/cc-power-panel.c:2018
msgid "Bluetooth can be turned off to save power."
msgstr "Bluetooth galima išjungti energijos taupymui."
#: panels/power/cc-power-panel.c:2065
#: panels/power/cc-power-panel.c:2070
msgid "When on battery power"
msgstr "Naudojant baterijos energiją"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2067
#: panels/power/cc-power-panel.c:2072
msgid "When plugged in"
msgstr "Prijungus prie elektros tinklo"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2161
#: panels/power/cc-power-panel.c:2166
msgid "Suspend"
msgstr "Pristabdyti"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2162
#: panels/power/cc-power-panel.c:2167
msgid "Power Off"
msgstr "Išjungti"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2163
#: panels/power/cc-power-panel.c:2168
msgid "Hibernate"
msgstr "Užmigdyti"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2164
#: panels/power/cc-power-panel.c:2169
msgid "Nothing"
msgstr "Nieko"
#. Frame header
#: panels/power/cc-power-panel.c:2264
#: panels/power/cc-power-panel.c:2269
msgid "Suspend & Power Button"
msgstr "Pristabdymas ir įjungimo mygtukas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2305
#: panels/power/cc-power-panel.c:2310
msgid "_Automatic Suspend"
msgstr "_Automatiškai pristabdyti"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2306
#: panels/power/cc-power-panel.c:2311
msgid "Automatic suspend"
msgstr "Automatinis pristabdymas"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2364
#: panels/power/cc-power-panel.c:2369
msgid "Po_wer Button Action"
msgstr "Į_jungimo mygtuko veiksmas"
......@@ -8288,6 +8279,17 @@ msgstr[2] "%u įvesčių"
msgid "System Sounds"
msgstr "Sistemos garsai"
#~ msgid "Reports are sent anonymously and are scrubbed of personal data."
#~ msgstr ""
#~ "Pranešimai yra siunčiami anonimiškai, o asmeniniai duomenys yra išdarkomi."
#~ msgid ""
#~ "Sending reports of technical problems help us improve this operating "
#~ "system."
#~ msgstr ""
#~ "Pranešimų apie technines problemas siuntimas mums padeda pagerinti šią "
#~ "operacinę sistemą."
#~ msgid "Restrict _background data usage"
#~ msgstr "Riboti duomenų naudojimą _fone"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment