Commit c63a09b5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent be43c8f1
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdk-"
"pixbuf&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-13 12:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-13 15:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-18 13:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-18 18:18+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -280,11 +280,12 @@ msgid "Windows animated cursor"
msgstr "Animowany kursor systemu Windows"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:265 gdk-pixbuf/io-bmp.c:372
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:399 gdk-pixbuf/io-bmp.c:424 gdk-pixbuf/io-bmp.c:528
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:399 gdk-pixbuf/io-bmp.c:424 gdk-pixbuf/io-bmp.c:457
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:480 gdk-pixbuf/io-bmp.c:553
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 gdk-pixbuf/io-bmp.c:464
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 gdk-pixbuf/io-bmp.c:489
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie bitmapy z pliku"
......@@ -308,28 +309,28 @@ msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
msgid "BMP image width too large"
msgstr "Szerokość obrazu BMP jest za duża"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:753 gdk-pixbuf/io-png.c:532 gdk-pixbuf/io-pnm.c:721
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:777 gdk-pixbuf/io-png.c:528 gdk-pixbuf/io-pnm.c:721
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1282
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1305
#, c-format
msgid "Error while decoding colormap"
msgstr "Błąd podczas dekodowania palety kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1345 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1357
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1368 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1380
msgid "Image is too wide for BMP format."
msgstr "Obraz jest za szeroki dla formatu BMP."
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1390
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1413
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1431
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1454
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1484 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:83
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1507 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:83
msgctxt "image format"
msgid "BMP"
msgstr "BMP"
......@@ -344,12 +345,12 @@ msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:60 gdk-pixbuf/io-ico.c:1398
#: gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:60 gdk-pixbuf/io-ico.c:1403
msgctxt "image format"
msgid "Windows icon"
msgstr "Ikona systemu Windows"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:54 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1359
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:54 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1354
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -358,7 +359,7 @@ msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością między 0 a 100. Wartość „%s” nie jest "
"poprawna."
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:69 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1375
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:69 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1370
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
......@@ -366,7 +367,7 @@ msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością między 0 a 100. Wartość „%d” nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:147 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1659
#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:147 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1654
msgctxt "image format"
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
......@@ -505,38 +506,42 @@ msgctxt "image format"
msgid "MacOS X icon"
msgstr "Ikona systemu Mac OS X"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:232 gdk-pixbuf/io-ico.c:246 gdk-pixbuf/io-ico.c:329
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340 gdk-pixbuf/io-ico.c:419 gdk-pixbuf/io-ico.c:444
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:237 gdk-pixbuf/io-ico.c:251 gdk-pixbuf/io-ico.c:343
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:424 gdk-pixbuf/io-ico.c:449
#, c-format
msgid "Invalid header in icon (%s)"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek ikony (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:350 gdk-pixbuf/io-ico.c:454
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:497 gdk-pixbuf/io-ico.c:525
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:267 gdk-pixbuf/io-ico.c:353 gdk-pixbuf/io-ico.c:459
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:502 gdk-pixbuf/io-ico.c:530
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:385
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:487
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:574
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:579
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1056
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1061
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Obraz jest za duży, aby mógł zostać zapisany jako ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1067
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1072
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1090
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1095
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Nieobsługiwana głębia dla pliku ICO: %d"
......@@ -587,26 +592,26 @@ msgstr ""
"Brak pamięci na wczytanie pliku. Proszę spróbować zakończyć pracę niektórych "
"programów, aby zwolnić pamięć"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:708 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:921
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:706 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:917
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:820 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1118 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1466
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:817 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1113 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1461
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1471
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1078
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1073
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Przekształcony JPEG ma zerową szerokość lub wysokość."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1102
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1097
#, c-format
msgid "Unsupported number of color components (%d)"
msgstr "Nieobsługiwana liczba składowych kolorów (%d)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1396
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1391
#, c-format
msgid ""
"JPEG x-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
......@@ -614,7 +619,7 @@ msgstr ""
"x-dpi obrazu JPEG musi być wartością między 1 a 65535. Wartość „%s” nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1417
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1412
#, c-format
msgid ""
"JPEG y-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
......@@ -622,7 +627,7 @@ msgstr ""
"y-dpi obrazu JPEG musi być wartością między 1 a 65535. Wartość „%s” nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1431
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1426
#, c-format
msgid "Color profile has invalid length '%u'."
msgstr "Profil kolorów ma nieprawidłową długość „%u”."
......@@ -631,7 +636,7 @@ msgstr "Profil kolorów ma nieprawidłową długość „%u”."
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest nieprawidłowa."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:134 gdk-pixbuf/io-png.c:672
#: gdk-pixbuf/io-png.c:134 gdk-pixbuf/io-png.c:666
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
......@@ -654,11 +659,11 @@ msgstr ""
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Krytyczny błąd w pliku obrazu PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:319
#: gdk-pixbuf/io-png.c:318
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:687
#: gdk-pixbuf/io-png.c:679
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %lu by %lu image; try exiting some "
......@@ -668,30 +673,30 @@ msgstr ""
"spróbować zakończyć pracę niektórych programów, aby zmniejszyć "
"zapotrzebowanie na pamięć"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:765
#: gdk-pixbuf/io-png.c:755
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Krytyczny błąd podczas odczytywania pliku obrazu PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:815
#: gdk-pixbuf/io-png.c:804
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Krytyczny błąd podczas odczytywania pliku obrazu PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:907
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:916
#: gdk-pixbuf/io-png.c:905
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:930 gdk-pixbuf/io-tiff.c:802
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919 gdk-pixbuf/io-tiff.c:802
#, c-format
msgid "Color profile has invalid length %d."
msgstr "Profil kolorów ma nieprawidłową długość %d."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:943
#: gdk-pixbuf/io-png.c:932
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
......@@ -700,7 +705,7 @@ msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość „%s” nie "
"może zostać przetworzona."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:956
#: gdk-pixbuf/io-png.c:945
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
......@@ -709,28 +714,28 @@ msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9. Wartość „%d” nie "
"jest dopuszczalna."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:975
#: gdk-pixbuf/io-png.c:964
#, c-format
msgid "PNG x-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
msgstr ""
"x-dpi obrazu PNG musi być wartością większą niż zero. Wartość „%s” nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:995
#: gdk-pixbuf/io-png.c:984
#, c-format
msgid "PNG y-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
msgstr ""
"y-dpi obrazu PNG musi być wartością większą niż zero. Wartość „%s” nie jest "
"dozwolona."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1044
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1033
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1229
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1218
msgctxt "image format"
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
......@@ -911,23 +916,23 @@ msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (błędny plik TIFF)"
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:133 gdk-pixbuf/io-tiff.c:142
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:132 gdk-pixbuf/io-tiff.c:142
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Za duże wymiary obrazu TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:166 gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:536
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:168 gdk-pixbuf/io-tiff.c:180 gdk-pixbuf/io-tiff.c:536
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:276
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:278
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Wczytanie danych RGB z pliku TIFF się nie powiodło"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:338
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:340
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Otwarcie obrazu TIFF się nie powiodło"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:472 gdk-pixbuf/io-tiff.c:485
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:474 gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Wczytanie obrazu TIFF się nie powiodło"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment