Commit 5c6fe502 authored by Dmitry Mastrukov's avatar Dmitry Mastrukov

be.po: Added Belarusian translation from Belarusian team <i18n@mova.org>

parent f549e694
2003-09-12 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* be.po: Added Belarusian translation
from Belarusian team <i18n@mova.org>.
2003-09-11 Takeshi AIHANA <aihana@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation by
......
# translation of gimp-libgimp.HEAD.ru.po to belarusian
# translation of gimp-libgimp.HEAD.be.po to belarusian
# Copyright (C) 1999-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Vital Khilko <dojlid@mova.org>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD.ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-28 12:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-01 20:21+0300\n"
"Last-Translator: Vital Khilko <dojlid@mova.org>\n"
"Language-Team: belarusian <i18n@mova.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
msgid "Brush Selection"
msgstr "Выбар пэнзаля"
#: libgimp/gimpexport.c:183 libgimp/gimpexport.c:219
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s ня можа апрацаваць слаі"
#: libgimp/gimpexport.c:184 libgimp/gimpexport.c:193 libgimp/gimpexport.c:202
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Аб'яднаць бачныя слаі"
#: libgimp/gimpexport.c:192
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s ня можа апрацаваць зрух, памер ці шчыльнасьць"
#: libgimp/gimpexport.c:201 libgimp/gimpexport.c:210
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s можа апрацаваць слаі толькі як анімаваныя кадры"
#: libgimp/gimpexport.c:202 libgimp/gimpexport.c:211
msgid "Save as Animation"
msgstr "Захаваць як анімацыю"
#: libgimp/gimpexport.c:211 libgimp/gimpexport.c:220 libgimp/gimpexport.c:229
msgid "Flatten Image"
msgstr "Зьвясьці відарыс"
#: libgimp/gimpexport.c:228
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s ня можа апрацаваць празрыстасьць"
#: libgimp/gimpexport.c:237
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі RGB-відарысы"
#: libgimp/gimpexport.c:238 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:275
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Пераўтварыць у RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:246
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі только відарысы у ступенях шэрага"
#: libgimp/gimpexport.c:247 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:287
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Пераўтварыць у ступені шэрага"
#: libgimp/gimpexport.c:255
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі індэксаваныя відарысы"
#: libgimp/gimpexport.c:256 libgimp/gimpexport.c:275 libgimp/gimpexport.c:285
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Пераўтвараць у індэксаванае праз дапомныя наладкі\n"
"(Вынік можна наладзіць асабіста)"
#: libgimp/gimpexport.c:265
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі відарысы ў ступенях шэрага ці RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:274
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі RGB ці індэксаваныя відарысы"
#: libgimp/gimpexport.c:284
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s можа апрацаваць толькі відарысы ў ступенях шэрага ці індэксаваныя"
#: libgimp/gimpexport.c:295
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s патрэбны альфа-канал"
#: libgimp/gimpexport.c:296
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Дадаць альфа-канал"
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:370
msgid "Confirm Save"
msgstr "Падцьвердзіць захаваньне"
#: libgimp/gimpexport.c:378
msgid "Confirm"
msgstr "Падцьвердзіць"
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:431
msgid "Export File"
msgstr "Экспартаваць файл"
#: libgimp/gimpexport.c:436
msgid "Ignore"
msgstr "Ігнараваць"
#: libgimp/gimpexport.c:442
msgid "Export"
msgstr "Экспарт"
#: libgimp/gimpexport.c:468
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Ваш відарыс мусіць быць экспартаваны да таго як ён можа быць "
"захаваны па наступным нагодам:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:541
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Экспартнае пераўтварэньне ня зьменіць ваш зыходны відарыс."
#: libgimp/gimpexport.c:611
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Вы зьбіраецеся захаваць маску слоя як %s.\n"
"Бачныя слаі не будуць захаваны."
#: libgimp/gimpexport.c:617
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Вы зьбіраецеся захаваць канал (захаванае вылучэньне) як %s.\n"
"Бачныя слаі не будуць захаваны."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
msgid "Font Selection"
msgstr "Выбар шрыфта"
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Выбар градыента"
#: libgimp/gimpmenu.c:401
msgid "None"
msgstr "Няма"
#: libgimp/gimpmiscui.c:50
msgid "Preview"
msgstr "Перадпрагляд"
#: libgimp/gimpmiscui.c:536
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
"Адсутнічае %s у файле gimprc:\n"
"Вам трэба запіс тыпу\n"
"(%s \"%s\")\n"
"да файла %s."
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Выбар шаблёна"
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "адсотка"
#: libgimpbase/gimputils.c:118
#, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "%d байт"
#: libgimpbase/gimputils.c:122
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr "%.2f КБ"
#: libgimpbase/gimputils.c:126
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f КБ"
#: libgimpbase/gimputils.c:130
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr "%d КБ"
#: libgimpbase/gimputils.c:135
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr "%.2f МБ"
#: libgimpbase/gimputils.c:140
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f МБ"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Загрузка модуля: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:190 libgimpmodule/gimpmodule.c:207
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:314 libgimpmodule/gimpmodule.c:341
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:434
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Памылка загрузкі модуля \"%s\":\n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:271
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Пропуск модуля: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:408
msgid "Module error"
msgstr "Памылка модуля"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Loaded"
msgstr "Загружаны"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Load failed"
msgstr "Збой загрузкі"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Not loaded"
msgstr "Не загружаны"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:84
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Асноўны колер"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:86
msgid "/Background Color"
msgstr "/Колер тла"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:89
msgid "/Black"
msgstr "/Чорны"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:91
msgid "/White"
msgstr "/Белы"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
msgstr "Маштабы"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_H"
msgstr "_А"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_S"
msgstr "_Н"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_V"
msgstr "_З"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_R"
msgstr "_Ч"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_G"
msgstr "_З"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
msgid "_B"
msgstr "_С"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Hue"
msgstr "Адценьне"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Saturation"
msgstr "Насычанасьць"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Value"
msgstr "Значэньне"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Red"
msgstr "Чырвоны"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Green"
msgstr "Зялёны"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Blue"
msgstr "Сіні"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
msgid "Alpha"
msgstr "Альфа"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Шаснаццацірычны запіс колера які выкарыстоўваецца ў HTML"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "Шаснаццацірычны трыплет:"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Выбраць каталёг"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
msgstr "Выбраць файл"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
msgid "KiloBytes"
msgstr "Кілябайты"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:188
msgid "MegaBytes"
msgstr "Мэгабайты"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:189
msgid "GigaBytes"
msgstr "Гігабайты"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr "Выбярыце піпетку, затым пазначце колер дзе-небудзь на экране, каб выбраць яго."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:101
msgid "Anchor"
msgstr "Прычапіць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:102
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Падвоіць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:103
msgid "_Edit"
msgstr "_Рэдагаваць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:104
msgid "Linked"
msgstr "Зьвязаныя"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:105
msgid "Paste as New"
msgstr "Уставіць як новае"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:106
msgid "Paste Into"
msgstr "Уставіць у"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:107
msgid "_Reset"
msgstr "_Скінуць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:108
msgid "Visible"
msgstr "Бачны"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:156
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Між _літарны інтэрвал"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:157
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Між_радковы інтэрвал"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:172
msgid "_Resize"
msgstr "_Зьмяніць памер"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:173 libgimpwidgets/gimpstock.c:257
msgid "_Scale"
msgstr "_Маштабаваць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:235
msgid "Crop"
msgstr "Кадраваць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:253
msgid "_Transform"
msgstr "_Трансфармаваць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:256
msgid "_Rotate"
msgstr "_Варочаць"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:258
msgid "_Shear"
msgstr "_Зрушыць"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
msgid "More..."
msgstr "Болей..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:527
msgid "Unit Selection"
msgstr "Выбар адзінак"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:573
msgid "Unit"
msgstr "Адзінка"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:577
msgid "Factor"
msgstr "Множнік"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:943
msgid ""
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Выкарыстоўвайце гэтае значэньне для генерацыі выпадковага ліку - гэта дазволіць "
"паўтарыць гэтую \"выпадковую\" апэрыцыю"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:947
msgid "_Randomize"
msgstr "_Шуфляваць"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:958
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Ініцыяваць генератар выпадковых лікаў згенераваным выпадковым лікам"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Фільтар які мадэлюе недахоп колера (алгарытм Брэтэля-Віенота-Малёна)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Бачнасьць з недахопам чуласьці да колера"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr "Тып недахопу колера:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Няма (нармальная бачнасьць)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Протанопія (нячуласьць да чырвонага)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr "Дэўтеранопія (нячуласьць да зялёнага)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "Трытанопія (нячуласьць да сіняга)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Фільтар адлюстраваньня гама-колера"
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr "Гама"
#: modules/cdisplay_gamma.c:320
msgid "Gamma:"
msgstr "Гама:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Фільтар адлюстраваньня колераў з высокім кантрастам"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Кантраст"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:318
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Цыклі кантраста:"
#: modules/colorsel_cmyk.c:70
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Выбарнік колеру CMYK"
#: modules/colorsel_cmyk.c:129
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
#: modules/colorsel_cmyk.c:143
msgid "_C"
msgstr "_C"
#: modules/colorsel_cmyk.c:144
msgid "_M"
msgstr "_M"
#: modules/colorsel_cmyk.c:145
msgid "_Y"
msgstr "_Y"
#: modules/colorsel_cmyk.c:146
msgid "_K"
msgstr "_K"
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
msgid "Cyan"
msgstr "Блакітны"
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
msgid "Magenta"
msgstr "Малінавы"
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
msgid "Yellow"
msgstr "Жоўты"
#: modules/colorsel_cmyk.c:153
msgid "Black"
msgstr "Чорны"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Выбарнік колеру ў выглядзе трохкутніка"
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "Triangle"
msgstr "Трохкутнік"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Выбарнік колеру ў выглядзе вадкіх колераў"
#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "Watercolor"
msgstr "Вадкі колер"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Ціск"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment