Commit 8ad44a65 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2004-03-03  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 0c87a1b0
2004-03-03 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2004-03-01 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -81,8 +81,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP /gnome-cvs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-19 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-19 22:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 21:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 21:54+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -311,17 +311,17 @@ msgid "Value"
msgstr "Værdi"
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:98
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:304
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:303
msgid "Red"
msgstr "Rød"
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:99
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:311
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
msgid "Green"
msgstr "Grøn"
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:100
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:318
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:317
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
......@@ -397,8 +397,8 @@ msgstr "Kan ikke udfolde ${%s}"
#: app/core/gimpbrush.c:396 app/core/gimpbrushgenerated.c:379
#: app/core/gimpbrushpipe.c:349 app/core/gimpgradient.c:352
#: app/core/gimppalette.c:369 app/core/gimppattern.c:328
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1257 app/tools/gimplevelstool.c:1462
#: app/widgets/gimptexteditor.c:373 app/xcf/xcf.c:273
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/widgets/gimptexteditor.c:374
#: app/xcf/xcf.c:273
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne '%s' til læsning: %s"
......@@ -406,8 +406,8 @@ msgstr "Kunne ikke åbne '%s' til læsning: %s"
#: app/config/gimpconfig-utils.c:487 app/config/gimpconfigwriter.c:120
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:130 app/core/gimpgradient.c:498
#: app/core/gimpgradient.c:584 app/core/gimppalette.c:567 app/gui/themes.c:238
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1256 app/tools/gimplevelstool.c:1461
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:83 app/xcf/xcf.c:330
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:545 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: app/xcf/xcf.c:330
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne '%s' til skrivning: %s"
......@@ -1336,7 +1336,7 @@ msgstr "Ændring af lagstørrelse"
msgid "Add Layer Mask"
msgstr "Tilføjelse af lagmaske"
#: app/core/core-enums.c:602 app/core/gimplayer.c:1270
#: app/core/core-enums.c:602 app/core/gimplayer.c:1271
msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Anvendelse af lagmaske"
......@@ -1439,7 +1439,7 @@ msgstr "Sletning af lag"
msgid "Layer Mod"
msgstr "Ændring af lag"
#: app/core/core-enums.c:632
#: app/core/core-enums.c:632 app/core/gimplayer.c:1272
msgid "Delete Layer Mask"
msgstr "Sletning af lagmaske"
......@@ -1551,75 +1551,75 @@ msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
msgstr "Forgr. til baggr. (HSV med uret)"
#. register all internal procedures
#: app/core/gimp.c:675
#: app/core/gimp.c:664
msgid "Procedural Database"
msgstr "Proceduredatabase"
#: app/core/gimp.c:678
#: app/core/gimp.c:667
msgid "Plug-In Environment"
msgstr "Udvidelsesmodulmiljø"
#. initialize the global parasite table
#: app/core/gimp.c:889
#: app/core/gimp.c:878
msgid "Looking for data files"
msgstr "Leder efter datafiler"
#: app/core/gimp.c:889
#: app/core/gimp.c:878
msgid "Parasites"
msgstr "Parasitter"
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/core/gimp.c:893 app/gui/dialogs-constructors.c:278
#: app/core/gimp.c:882 app/gui/dialogs-constructors.c:278
#: app/gui/dialogs-constructors.c:485 app/gui/preferences-dialog.c:2057
#: app/pdb/internal_procs.c:83
msgid "Brushes"
msgstr "Pensler"
#. initialize the list of gimp patterns
#: app/core/gimp.c:897 app/gui/dialogs-constructors.c:298
#: app/core/gimp.c:886 app/gui/dialogs-constructors.c:298
#: app/gui/dialogs-constructors.c:505 app/gui/preferences-dialog.c:2061
#: app/pdb/internal_procs.c:164
msgid "Patterns"
msgstr "Mønstre"
#. initialize the list of gimp palettes
#: app/core/gimp.c:901 app/gui/dialogs-constructors.c:338
#: app/core/gimp.c:890 app/gui/dialogs-constructors.c:338
#: app/gui/dialogs-constructors.c:545 app/gui/preferences-dialog.c:2065
#: app/pdb/internal_procs.c:152
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"
#. initialize the list of gimp gradients
#: app/core/gimp.c:905 app/gui/dialogs-constructors.c:318
#: app/core/gimp.c:894 app/gui/dialogs-constructors.c:318
#: app/gui/dialogs-constructors.c:525 app/gui/preferences-dialog.c:2069
#: app/pdb/internal_procs.c:122
msgid "Gradients"
msgstr "Farveovergange"
#. initialize the list of gimp fonts
#: app/core/gimp.c:909 app/gui/dialogs-constructors.c:357
#: app/core/gimp.c:898 app/gui/dialogs-constructors.c:357
#: app/gui/dialogs-constructors.c:564 app/gui/preferences-dialog.c:2073
#: app/pdb/internal_procs.c:113
msgid "Fonts"
msgstr "Skrifttyper"
#. initialize the document history
#: app/core/gimp.c:913
#: app/core/gimp.c:902
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenter"
#. initialize the template list
#: app/core/gimp.c:917 app/gui/dialogs-constructors.c:440
#: app/core/gimp.c:906 app/gui/dialogs-constructors.c:440
msgid "Templates"
msgstr "Skabeloner"
# for at skelne 'modules' fra 'plug-ins' kalder vi førstnævnte for programudvidelser
#. initialize the module list
#: app/core/gimp.c:921 app/gui/preferences-dialog.c:2085
#: app/core/gimp.c:910 app/gui/preferences-dialog.c:2085
msgid "Modules"
msgstr "Programudvidelser"
#: app/core/gimp.c:1075 app/widgets/gimperrorconsole.c:260
#: app/core/gimp.c:1064 app/widgets/gimperrorconsole.c:260
#: app/widgets/gimpwidgets-utils.c:93
msgid "GIMP"
msgstr "Gimp'en"
......@@ -1692,7 +1692,7 @@ msgstr "Omdøb kanal"
# til undo-info
#: app/core/gimpchannel.c:264 app/tools/gimpeditselectiontool.c:251
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1215
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1218
msgid "Move Channel"
msgstr "Flyt kanal"
......@@ -2159,45 +2159,49 @@ msgstr "Banen kan ikke sænkes mere."
msgid "Lower Path"
msgstr "Sænk bane"
#: app/core/gimpimagefile.c:458
#: app/core/gimpimagefile.c:453
msgid "Remote image"
msgstr "Fjernt billede"
#: app/core/gimpimagefile.c:458 app/gui/preferences-dialog.c:1244
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: app/core/gimpimagefile.c:463
msgid "Could not open"
msgstr "Kunne ikke åbne"
msgid "Special File"
msgstr "Speciel fil"
#: app/core/gimpimagefile.c:484
#: app/core/gimpimagefile.c:490
msgid "No preview available"
msgstr "Kan ikke vise miniature"
#: app/core/gimpimagefile.c:488
#: app/core/gimpimagefile.c:494
msgid "Loading preview ..."
msgstr "Indlæser miniature..."
#: app/core/gimpimagefile.c:492
#: app/core/gimpimagefile.c:498
msgid "Preview is out of date"
msgstr "Miniature er forældet"
#: app/core/gimpimagefile.c:496
#: app/core/gimpimagefile.c:502
msgid "Cannot create preview"
msgstr "Kan ikke generere miniature"
#: app/core/gimpimagefile.c:503 app/gui/info-window.c:503
#: app/core/gimpimagefile.c:509 app/gui/info-window.c:503
#, c-format
msgid "%d x %d pixels"
msgstr "%d x %d punkter"
#: app/core/gimpimagefile.c:518
#: app/core/gimpimagefile.c:524
msgid "1 Layer"
msgstr "1 lag"
#: app/core/gimpimagefile.c:520
#: app/core/gimpimagefile.c:526
#, c-format
msgid "%d Layers"
msgstr "%d lag"
#: app/core/gimpimagefile.c:557
#: app/core/gimpimagefile.c:567
#, c-format
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke åbne miniaturefilen '%s': %s"
......@@ -2238,7 +2242,7 @@ msgstr "%s-maske"
#: app/core/gimplayer.c:580 app/pdb/layer_cmds.c:685 app/pdb/layer_cmds.c:774
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:263
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1225
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1228
msgid "Move Layer"
msgstr "Flyt lag"
......@@ -2271,11 +2275,11 @@ msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Overfør alfa til maske"
#. Push the layer on the undo stack
#: app/core/gimplayer.c:1374
#: app/core/gimplayer.c:1376
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Tilføj alfakanal"
#: app/core/gimplayer.c:1404
#: app/core/gimplayer.c:1406
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Lag til billedstørrelse"
......@@ -2370,7 +2374,7 @@ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i mønsterfilen '%s'."
# til undo-info
#: app/core/gimpselection.c:201 app/tools/gimpeditselectiontool.c:259
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1127 app/tools/gimpmoveoptions.c:184
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1130 app/tools/gimpmoveoptions.c:184
#: app/tools/gimpmoveoptions.c:185
msgid "Move Selection"
msgstr "Flytning af markering"
......@@ -2457,7 +2461,7 @@ msgid "pixel"
msgstr "billedpunkt"
#: app/core/gimpunit.c:55 app/tools/gimpmeasuretool.c:868
#: app/tools/gimppainttool.c:710
#: app/tools/gimppainttool.c:707
msgid "pixels"
msgstr "billedpunkter"
......@@ -2563,12 +2567,12 @@ msgstr "/Som i _indstillinger"
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Slå hurtigmaske til/fra"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1385
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1388
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Luk %s?"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1387
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1390
#, c-format
msgid "Changes were made to '%s'. Close anyway?"
msgstr "'%s' er blevet ændret. Luk alligevel?"
......@@ -2667,7 +2671,7 @@ msgstr "Pak sammen"
msgid "Progress"
msgstr "Fremgang"
#: app/display/gimpprogress.c:157 app/display/gimpprogress.c:219
#: app/display/gimpprogress.c:157 app/display/gimpprogress.c:217
msgid "Please wait..."
msgstr "Vent venligst..."
......@@ -2683,11 +2687,11 @@ msgstr "Ukendt filtype"
msgid "Not a regular file"
msgstr "Ikke en almindelig fil"
#: app/file/file-open.c:156
#: app/file/file-open.c:157
msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
msgstr "Udvidelsesmodul returnerede SUCCESS, men returnerede ikke et billede"
#: app/file/file-open.c:164
#: app/file/file-open.c:165
msgid "Plug-In could not open image"
msgstr "Udvidelsesmodul kunne ikke åbne billede"
......@@ -3314,7 +3318,7 @@ msgstr "/Gem _alle fejl i fil..."
msgid "/Save _Selection to File..."
msgstr "/Gem det _markerede i fil..."
#: app/gui/file-commands.c:194 app/gui/file-open-dialog.c:692
#: app/gui/file-commands.c:189 app/gui/file-open-dialog.c:244
#: app/widgets/gimpdnd.c:1286 app/widgets/gimpdocumentview.c:468
#, c-format
msgid ""
......@@ -3326,7 +3330,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/gui/file-commands.c:255 app/gui/file-save-dialog.c:393
#: app/gui/file-commands.c:234 app/gui/file-save-dialog.c:335
#, c-format
msgid ""
"Saving '%s' failed:\n"
......@@ -3337,20 +3341,20 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/gui/file-commands.c:296
#: app/gui/file-commands.c:275
msgid "Create New Template"
msgstr "Opret en ny skabelon"
#: app/gui/file-commands.c:300
#: app/gui/file-commands.c:279
msgid "Enter a name for this template"
msgstr "Indtast et navn til denne skabelon"
#: app/gui/file-commands.c:323
#: app/gui/file-commands.c:302
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
msgstr ""
"Genskabning mislykkedes. Intet filnavn er associeret med dette billede."
#: app/gui/file-commands.c:336
#: app/gui/file-commands.c:315
#, c-format
msgid ""
"Revert '%s' to\n"
......@@ -3363,15 +3367,15 @@ msgstr ""
"\n"
"Du vil miste alle dine ændringer inklusive al fortrydelsesinformation."
#: app/gui/file-commands.c:344
#: app/gui/file-commands.c:323
msgid "Revert Image"
msgstr "Forkast billede"
#: app/gui/file-commands.c:412
#: app/gui/file-commands.c:391
msgid "(Unnamed Template)"
msgstr "(unavngiven skabelon)"
#: app/gui/file-commands.c:486
#: app/gui/file-commands.c:465
#, c-format
msgid ""
"Reverting to '%s' failed:\n"
......@@ -3382,10 +3386,6 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: app/gui/file-dialog-utils.c:112
msgid "Determine File _Type:"
msgstr "Bestem fil_type:"
#: app/gui/file-new-dialog.c:96 app/gui/preferences-dialog.c:1084
#: app/gui/preferences-dialog.c:1087
msgid "New Image"
......@@ -3422,47 +3422,23 @@ msgstr ""
msgid "Confirm Image Size"
msgstr "Bekræft billedstørrelse"
#: app/gui/file-open-dialog.c:160 app/gui/file-open-dialog.c:187
#: app/gui/file-open-dialog.c:105
msgid "Open Image"
msgstr "Åbn billede"
#: app/gui/file-open-dialog.c:237
#, c-format
msgid ""
"Click to update preview\n"
"%s Click to force update even if preview is up-to-date"
msgstr ""
"Klik for at opdatere miniature\n"
"%s Klik for at gennemtvinge opdatering også selvom miniaturen er opdateret"
#. The preview toggle
#: app/gui/file-open-dialog.c:254 app/tools/gimpimagemaptool.c:234
msgid "_Preview"
msgstr "_Miniature"
# i filvælgervinduet - derfor valgt i stedet for markeret
#: app/gui/file-open-dialog.c:304 app/gui/file-open-dialog.c:412
msgid "No Selection"
msgstr "Intet valg"
#: app/gui/file-open-dialog.c:488 app/gui/file-open-dialog.c:519
#, c-format
msgid "Thumbnail %d of %d"
msgstr "Miniature %d af %d"
#: app/gui/file-open-menu.c:46
msgid "/Automatic"
msgstr "/Automatisk"
#: app/gui/file-save-dialog.c:128 app/gui/file-save-dialog.c:212
#: app/gui/file-save-dialog.c:101 app/gui/file-save-dialog.c:151
msgid "Save Image"
msgstr "Gem billede"
#: app/gui/file-save-dialog.c:182
#: app/gui/file-save-dialog.c:132
msgid "Save a Copy of the Image"
msgstr "Gem en kopi af billedet"
#: app/gui/file-save-dialog.c:312
#: app/gui/file-save-dialog.c:257
#, c-format
msgid ""
"File '%s' exists.\n"
......@@ -3471,7 +3447,7 @@ msgstr ""
"Filen '%s' eksisterer.\n"
"Overskriv den?"
#: app/gui/file-save-dialog.c:317
#: app/gui/file-save-dialog.c:261
msgid "File Exists!"
msgstr "Filen eksisterer!"
......@@ -4770,30 +4746,30 @@ msgstr "/Filtre/K_ombinering"
msgid "/Filters/To_ys"
msgstr "/Filtre/Leget_øj"
#: app/gui/image-menu.c:1465
#: app/gui/image-menu.c:1466
#, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "_Fortryd '%s'"
#: app/gui/image-menu.c:1470
#: app/gui/image-menu.c:1471
#, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "_Omgør '%s'"
#: app/gui/image-menu.c:1474
#: app/gui/image-menu.c:1475
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
#: app/gui/image-menu.c:1475
#: app/gui/image-menu.c:1476
msgid "_Redo"
msgstr "_Omgør"
#: app/gui/image-menu.c:1743
#: app/gui/image-menu.c:1744
#, c-format
msgid "Other (%s) ..."
msgstr "Andet (%s)..."
#: app/gui/image-menu.c:1752
#: app/gui/image-menu.c:1753
#, c-format
msgid "_Zoom (%s)"
msgstr "_Zoom (%s)"
......@@ -5628,10 +5604,6 @@ msgstr "Vælg tema"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1244
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"
#: app/gui/preferences-dialog.c:1282
msgid "Reload C_urrent Theme"
msgstr "Genindlæs _aktuelt tema"
......@@ -6264,15 +6236,15 @@ msgstr ""
msgid "Calibrate Monitor Resolution"
msgstr "Kalibrér skærmopløsning"
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:195
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:196
msgid "Measure the rulers and enter their lengths below."
msgstr "Mål linealerne og indtast deres længder herunder."
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:217
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:218
msgid "_Horizontal:"
msgstr "_Vandret:"
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:222
#: app/gui/resolution-calibrate-dialog.c:223
msgid "_Vertical:"
msgstr "_Lodret:"
......@@ -7197,29 +7169,29 @@ msgstr "Konstant"
msgid "Incremental"
msgstr "Forøgende"
#: app/pdb/color_cmds.c:134 app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:84
#: app/pdb/color_cmds.c:134 app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:85
msgid "Brightness-Contrast"
msgstr "Lysstyrke/kontrast"
#: app/pdb/color_cmds.c:266 app/pdb/color_cmds.c:384
#: app/tools/gimplevelstool.c:166
#: app/tools/gimplevelstool.c:155
msgid "Levels"
msgstr "Niveauer"
#: app/pdb/color_cmds.c:461 app/tools/gimpposterizetool.c:77
#: app/pdb/color_cmds.c:461 app/tools/gimpposterizetool.c:78
msgid "Posterize"
msgstr "Posterisering"
#: app/pdb/color_cmds.c:722 app/pdb/color_cmds.c:839
#: app/tools/gimpcurvestool.c:161
#: app/tools/gimpcurvestool.c:137
msgid "Curves"
msgstr "Kurver"
#: app/pdb/color_cmds.c:957 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:95
#: app/pdb/color_cmds.c:957 app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
msgid "Color Balance"
msgstr "Farvebalance"
#: app/pdb/color_cmds.c:1235 app/tools/gimphuesaturationtool.c:109
#: app/pdb/color_cmds.c:1235 app/tools/gimphuesaturationtool.c:110
msgid "Hue-Saturation"
msgstr "Farvetone/mætning"
......@@ -7579,7 +7551,7 @@ msgstr "Fast formatforhold"
msgid "Transform Selection"
msgstr "Transformér markering"
#: app/tools/tools-enums.c:75 app/vectors/gimpvectors.c:529
#: app/tools/tools-enums.c:75 app/vectors/gimpvectors.c:527
msgid "Transform Path"
msgstr "Transformér bane"
......@@ -7679,27 +7651,27 @@ msgstr "Blanding: "
msgid "Blending..."
msgstr "Blander..."
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:85
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:86
msgid "Adjust brightness and contrast"
msgstr "Justér lysstyrke og kontrast"
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:86
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:87
msgid "/Tools/Color Tools/B_rightness-Contrast..."
msgstr "/Værktøjer/Farver/_Lysstyrke og kontrast..."
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:147
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:138
msgid "Adjust Brightness and Contrast"
msgstr "Justér lysstyrke og kontrast"
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:182
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:181
msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed layers."
msgstr "Lysstyrke/kontrast virker ikke på indekserede lag."
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:237
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:236
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:252
#: app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:251
msgid "Con_trast:"
msgstr "Ko_ntrast:"
......@@ -7786,91 +7758,91 @@ msgstr "Kilde"
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:97
msgid "Adjust color balance"
msgstr "Justér farvebalancen"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:97
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:98
msgid "/Tools/Color Tools/Color _Balance..."
msgstr "/Værktøjer/Farver/Farve_balance..."
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:158
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:149
msgid "Adjust Color Balance"
msgstr "Justér farvebalance"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:194
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:193
msgid "Color balance operates only on RGB color layers."
msgstr "Farvebalance virker kun på lag med RGB-farver."
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:277
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:276
msgid "Select Range to Modify"
msgstr "Vælg interval der skal ændres"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:286
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:285
msgid "Modify Selected Range's Color Levels"
msgstr "Ændr det valgte intervals farveniveauer"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:304
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:303
msgid "Cyan"
msgstr "Cyan"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:311
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
msgid "Magenta"
msgstr "Magenta"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:318
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:317
msgid "Yellow"
msgstr "Gul"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:328
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:327
msgid "R_eset Range"
msgstr "N_ulstil interval"
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:337
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:336
msgid "Preserve _Luminosity"
msgstr "Bevar _lysintensitet"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:95
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:96
msgid "Colorize"
msgstr "Kulørisér"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:96
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:97
msgid "Colorize the image"
msgstr "Kulørisér billedet"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:97
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:98
msgid "/Tools/Color Tools/Colori_ze..."
msgstr "/Værktøjer/Farver/_Kulørisér..."
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:161
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:152
msgid "Colorize the Image"
msgstr "Kulørisér billedet"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:196
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:195
msgid "Colorize operates only on RGB color layers."
msgstr "Kulørisér virker kun på lag med RGB-farver."
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:236
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:235
msgid "Select Color"
msgstr "Markér farve"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:255 app/tools/gimphuesaturationtool.c:364
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:254 app/tools/gimphuesaturationtool.c:363
msgid "_Hue:"
msgstr "_Farvetone:"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:269 app/tools/gimphuesaturationtool.c:392
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:268 app/tools/gimphuesaturationtool.c:391
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Mætning:"
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:283 app/tools/gimphuesaturationtool.c:378
#: app/tools/gimpcolorizetool.c:282 app/tools/gimphuesaturationtool.c:377
msgid "_Lightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
#: app/tools/gimpcoloroptions.c:190
#: app/tools/gimpcoloroptions.c:185
msgid "Sample Average"
msgstr "Prøvegennemsnit"
#: app/tools/gimpcoloroptions.c:200 app/tools/gimpselectionoptions.c:436
#: app/tools/gimpcoloroptions.c:195 app/tools/gimpselectionoptions.c:436
#: app/widgets/gimpbrusheditor.c:130
msgid "Radius:"
msgstr "Radius:"
......@@ -7972,57 +7944,57 @@ msgstr "Fra markering"
msgid "Auto Shrink"
msgstr "Automatisk formindskelse"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:162
#: app/tools/gimpcurvestool.c:138
msgid "Adjust color curves"
msgstr "Justér farvekurver"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:163
#: app/tools/gimpcurvestool.c:139
msgid "/Tools/Color Tools/_Curves..."
msgstr "/Værktøjer/Farver/_Kurver..."
#: app/tools/gimpcurvestool.c:233
#: app/tools/gimpcurvestool.c:198
msgid "Adjust Color Curves"
msgstr "Justér farvekurver"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:296
#: app/tools/gimpcurvestool.c:200
msgid "Load Curves"
msgstr "Indlæs kurver"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:201
msgid "Save Curves"
msgstr "Gem kurver"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:277
msgid "Curves for indexed layers cannot be adjusted."
msgstr "Kurver for indekserede lag kan ikke justeres."
#: app/tools/gimpcurvestool.c:509 app/tools/gimplevelstool.c:432
msgid "R_eset Channel"
msgstr "N_ulstil kanal"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:518 app/tools/gimplevelstool.c:418
#: app/tools/gimpcurvestool.c:473 app/tools/gimplevelstool.c:408
#: app/widgets/gimphistogrameditor.c:148
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:487 app/tools/gimplevelstool.c:422
msgid "R_eset Channel"
msgstr "N_ulstil kanal"
#. Horizontal button box for load / save
#: app/tools/gimpcurvestool.c:603 app/tools/gimplevelstool.c:656
#: app/tools/gimpcurvestool.c:585 app/tools/gimplevelstool.c:630
msgid "All Channels"
msgstr "Alle kanaler"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:617
#: app/tools/gimpcurvestool.c:599
msgid "Read curves settings from file"
msgstr "Læs kurveindstillinger fra fil"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:627
#: app/tools/gimpcurvestool.c:605
msgid "Save curves settings to file"
msgstr "Gem kurveindstillinger i fil"
#. The radio box for selecting the curve type
#: app/tools/gimpcurvestool.c:635
#: app/tools/gimpcurvestool.c:609
msgid "Curve Type"
msgstr "Kurvetype"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1181
msgid "Load Curves"
msgstr "Indlæs kurver"
#: app/tools/gimpcurvestool.c:1200
msgid "Save Curves"
msgstr "Gem kurver"
#: app/tools/gimpdodgeburntool.c:71
msgid "Dodge or Burn strokes"
msgstr "Blegning-/sværtningsstrøg"
......@@ -8047,18 +8019,18 @@ msgid "Exposure:"
msgstr "Virkningsgrad:"
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:247
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1167 app/vectors/gimpvectors.c:364
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1170 app/vectors/gimpvectors.c:364
msgid "Move Path"
msgstr "Fjernelse af bane"
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:255
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1210
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1213
msgid "Move Layer Mask"
msgstr "Flytning af lagmaske"
# til undo-info
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:267
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1220