Commit 3abb8c28 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Merge branch 'master' of gitlab.gnome.org:GNOME/damned-lies

parents 672a7f51 4ff27f39
Pipeline #59226 passed with stage
in 4 minutes and 19 seconds
from social_core.backends.open_id import OpenIdAuth
class GNOMEOpenId(OpenIdAuth):
"""GNOME OpenID authentication backend"""
name = 'gnome'
URL = 'https://id.gnome.org'
......@@ -293,7 +293,7 @@ table.stats thead th {
text-align: left;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 5px;
background: linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
white-space: nowrap;
}
table.stats th,
......@@ -312,7 +312,7 @@ table.stats td img {
}
table.stats tfoot {
background: #f4f4f4;
background: linear-gradient(top, #f4f4f4, #fff);
background: linear-gradient(to top, #f4f4f4, #fff);
}
td.supported {
color: #ffffff;
......@@ -385,15 +385,15 @@ div.graphinline {
}
.graph .translated {
background: #73d216;
background: -linear-gradient(top, #73d216, #66bb14);
background: linear-gradient(to top, #73d216, #66bb14);
}
.graph .fuzzy {
background: #5688c9;
background: linear-gradient(top, #ff840d, #e37000);
background: linear-gradient(to top, #ff840d, #e37000);
}
.graph .untranslated {
background: #ff1b1b;
background: linear-gradient(top, #ff1b1b, #cc0000);
background: linear-gradient(to top, #ff1b1b, #cc0000);
}
/* Download button */
......@@ -524,17 +524,17 @@ div.graphinline {
}
table.stats thead tr .header {
background: #eeeeee url(../img/bg.gif) no-repeat center right;
background: url(../img/bg.gif) no-repeat center right, linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: url(../img/bg.gif) no-repeat center right, linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
cursor: pointer;
padding-right: 1.2em;
}
table.stats thead tr .headerSortUp {
background: #eeeeee url(../img/asc.gif) no-repeat center right;
background: url(../img/asc.gif) no-repeat center right, linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: url(../img/asc.gif) no-repeat center right, linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
}
table.stats thead tr .headerSortDown {
background: #eeeeee url(../img/desc.gif) no-repeat center right;
background: url(../img/desc.gif) no-repeat center right, linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: url(../img/desc.gif) no-repeat center right, linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
}
table.stats th.headerNoSort {
background-color: #eeeeee;
......@@ -547,7 +547,7 @@ table.stats th.headerNoSort {
.vertimus_action {
background: #eeeeee;
background: linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
margin: 1em 0 1.5em;
border: solid #ddd 1px;
}
......@@ -614,7 +614,7 @@ div.docimages {
border: 1px solid #ccc;
background: #eeeeee;
background: linear-gradient(top, #f9f9f9, #ececec);
background: linear-gradient(to top, #f9f9f9, #ececec);
border-radius: 5px;
}
.djform textarea {
......
......@@ -123,6 +123,7 @@ MIDDLEWARE = [
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
'social_django.middleware.SocialAuthExceptionMiddleware',
]
ATOMIC_REQUESTS = True
......@@ -137,6 +138,7 @@ INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.humanize',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'social_django',
'common',
'languages',
'people',
......@@ -146,11 +148,32 @@ INSTALLED_APPS = [
'feeds',
]
AUTHENTICATION_BACKENDS = [
'common.backends.GNOMEOpenId',
'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
]
INTERNAL_IPS=('127.0.0.1',)
SITE_DOMAIN = 'l10n.gnome.org'
LOGIN_REDIRECT_URL = '/'
LOGIN_ERROR_URL = '/' # Used by social_django
SOCIAL_AUTH_USER_MODEL = 'people.Person'
SOCIAL_AUTH_PIPELINE = (
'social_core.pipeline.social_auth.social_details',
'social_core.pipeline.social_auth.social_uid',
'social_core.pipeline.social_auth.auth_allowed',
'social_core.pipeline.social_auth.social_user',
'social_core.pipeline.user.get_username',
# Added (not by default):
'social_core.pipeline.social_auth.associate_by_email',
'social_core.pipeline.user.create_user',
'social_core.pipeline.social_auth.associate_user',
'social_core.pipeline.social_auth.load_extra_data',
'social_core.pipeline.user.user_details',
)
# Members of this group can edit all team's details and change team coordinatorship
ADMIN_GROUP = ''
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ urlpatterns = [
path('i18n/', include('django.conf.urls.i18n')),
path('admin/', admin.site.urls),
path('rss/', include('feeds.urls')),
path('', include('social_django.urls', namespace='social')),
]
urlpatterns += [
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-01 14:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-27 16:06+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1389,9 +1389,9 @@ msgid ""
"translation, <a href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/pulls\">create a "
"pull request</a>."
msgstr ""
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a jejich "
"šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github.com/flatpak/"
"flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
"Framework pro uzavírání linuxových aplikací do izolovaného prostředí a "
"jejich šíření. Když chcete zařadit svůj překlad, <a href=\"https://github."
"com/flatpak/flatpak/pulls\">vytvořte na to požadavek</a>."
#: database-content.py:462
msgid "D-Bus service to access fingerprint readers."
......@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Když je zadána verze, musíte uvést kategorii."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1978,31 +1978,31 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">externí stránku</a>, kde se dozvíte podrobnosti o tom, "
"jak můžete přidat svůj překlad."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Tato větev není odkazována z žádného vydání"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT. Používá se stará."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nelze vytvořit šablonu POT, statistika přerušena."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nepodařilo se zkopírovat novou šablonu POT do veřejného umístění."
#: stats/models.py:854
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Chyba při získávání šablony pot z URL."
#: stats/models.py:884
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory s titulky."
#: stats/models.py:893
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2013,15 +2013,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nezdařilo se vygenerovat šablonu POT"
#: stats/models.py:991
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozitář je pouze ke čtení"
#: stats/models.py:1000
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2029,23 +2029,23 @@ msgstr ""
"Litujeme, ale přidání nového překladu, když není znám soubor LINGUAS, není "
"podporováno."
#: stats/models.py:1022
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr ""
"V proměnné %(var)s v souboru %(file)s se nenachází záznam tohoto jazyka."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Soubor POT není dostupný"
#: stats/models.py:1544
#: stats/models.py:1407
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2053,19 +2053,19 @@ msgstr[0] "%(count)s zpráva"
msgstr[1] "%(count)s zprávy"
msgstr[2] "%(count)s zpráv"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1408
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "aktualizováno %(date)s"
# Was: d. F Y G:i O
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d G:i O"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1412
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s slovo"
msgstr[1] "%(count)s slova"
msgstr[2] "%(count)s slov"
#: stats/models.py:1551
#: stats/models.py:1414
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2082,18 +2082,18 @@ msgstr[1] "%(count)s obrázky"
msgstr[2] "%(count)s obrázků"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
# tady nevím co s těma figures, ten formát je nějakej divnej, protože na webu se to zobrazuje nějak takhle: POT file (2318 messages, 82 figures) *** Upraveno dle ostatních jazyků.
#: stats/models.py:1555
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Šablona POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1648
#: stats/models.py:1507
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2877,6 +2877,11 @@ msgstr "Přihlášení pomocí uživatelského jména (nebo e-mailu) a hesla:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Zapomněli jste své heslo?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Nebo <a href=\"%(link)s\">se přihlaste svým účtem GNOME</a>."
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
......@@ -3799,42 +3804,42 @@ msgstr " Navíc byl úspěšně synchronizován s hlavní větví."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Avšak selhala synchronizace s hlavní větví."
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr "Při odesílání e-mailu se vyskytl problém – žádný e-mail nebyl odeslán"
#: vertimus/views.py:121
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Při použití vaší akce se vyskytla chyba: %s"
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Soubor nahrán</a></a> uživatelem "
"%(name)s dne %(date)s"
#: vertimus/views.py:203
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr ""
"<a href=\"%(url)s\"><a href=\"%(url)s\">Poslední zařazený soubor</a> týmu "
"%(lang)s"
#: vertimus/views.py:211
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Nejnovější šablona POT"
#: vertimus/views.py:282
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Není co zkontrolovat"
#: vertimus/views.py:291
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Soubor PO vypadá v pořádku."
#: vertimus/views.py:326
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Selhalo sestavení programu (%(program)s): %(err)s"
......
This diff is collapsed.
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-30 19:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-03 20:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-04 16:32+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr "Zmieniono hasło."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Należy ustawić kategorię podczas podawania wersji."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1980,31 +1980,31 @@ msgstr ""
"Tłumaczenia tego modułu są przechowywane na zewnętrznym serwerze. Proszę "
"wysyłać tłumaczenia przez <a href=\"%(link)s\">zewnętrzną platformę</a>."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Ta gałąź nie jest używana w żadnym wydaniu"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, użyto poprzedniego."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT, przerwano tworzenie statystyk."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Nie można skopiować nowego pliku POT do położenia publicznego."
#: stats/models.py:854
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Błąd podczas pobierania pliku POT z adresu URL."
#: stats/models.py:884
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nie odnaleziono plików napisów."
#: stats/models.py:893
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2015,15 +2015,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Nie można utworzyć pliku POT"
#: stats/models.py:991
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "Repozytorium jest tylko do odczytu"
#: stats/models.py:1000
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2031,22 +2031,22 @@ msgstr ""
"Dodawanie nowych tłumaczeń, kiedy plik LINGUAS jest nieznany jest "
"nieobsługiwane."
#: stats/models.py:1022
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
msgstr "Wpis dla tego języka nie istnieje w zmiennej %(var)s w pliku %(file)s."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#: stats/models.py:1376 stats/models.py:1754
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1402
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Plik POT jest niedostępny"
#: stats/models.py:1544
#: stats/models.py:1407
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
......@@ -2054,18 +2054,18 @@ msgstr[0] "%(count)s komunikat"
msgstr[1] "%(count)s komunikaty"
msgstr[2] "%(count)s komunikatów"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1408
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "zaktualizowano %(date)s"
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1410 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "d.m.Y G∶i O"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1412
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
......@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr[0] "%(count)s słowo"
msgstr[1] "%(count)s słowa"
msgstr[2] "%(count)s słów"
#: stats/models.py:1551
#: stats/models.py:1414
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
......@@ -2081,17 +2081,17 @@ msgstr[0] "%(count)s ilustracja"
msgstr[1] "%(count)s ilustracje"
msgstr[2] "%(count)s ilustracji"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s, %(figures)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1555
#: stats/models.py:1418
#, python-format
msgid "POT file (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
msgstr "Plik POT (%(messages)s — %(words)s) — %(updated)s"
#: stats/models.py:1648
#: stats/models.py:1507
msgid ""
"The currently committed file has less translated strings. You should "
"probably commit this file."
......@@ -2875,6 +2875,11 @@ msgstr "Logowanie za pomocą nazwy użytkownika (lub adresu e-mail) i hasła:"
msgid "Have you forgotten your password?"
msgstr "Nie pamiętasz hasła?"
#: templates/login.html:36
#, python-format
msgid "Or <a href=\"%(link)s\">login with your GNOME account</a>"
msgstr "Lub <a href=\"%(link)s\">logowanie za pomocą konta GNOME</a>"
#: templates/login/login_popup_form.html:8
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
......@@ -3803,40 +3808,40 @@ msgstr " Dodatkowo pomyślnie zsynchronizowano z gałęzią „master”."
msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
msgstr " Synchronizacja z gałęzią „master” się nie powiodła."
#: vertimus/views.py:118
#: vertimus/views.py:119
msgid "A problem occurred while sending mail, no mail have been sent"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wysyłania poczty, żadna wiadomość e-mail nie "
"została wysłana"
#: vertimus/views.py:121
#: vertimus/views.py:122
#, python-format
msgid "An error occurred during applying your action: %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zastosowywania działania: %s"
#: vertimus/views.py:171 vertimus/views.py:181 vertimus/views.py:194
#: vertimus/views.py:172 vertimus/views.py:182 vertimus/views.py:195
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Uploaded file</a> by %(name)s on %(date)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Wysłano plik</a> o nazwie %(name)s dnia %(date)s"
#: vertimus/views.py:203
#: vertimus/views.py:204
#, python-format
msgid "<a href=\"%(url)s\">Latest committed file</a> for %(lang)s"
msgstr "<a href=\"%(url)s\">Ostatni zatwierdzony plik</a> dla języka: %(lang)s"
#: vertimus/views.py:211
#: vertimus/views.py:212
msgid "Latest POT file"
msgstr "Najnowszy plik POT"
#: vertimus/views.py:282
#: vertimus/views.py:283
msgid "No po file to check"
msgstr "Brak pliku PO do sprawdzenia"
#: vertimus/views.py:291
#: vertimus/views.py:292
msgid "The po file looks good!"
msgstr "Plik PO wygląda poprawnie"
#: vertimus/views.py:326
#: vertimus/views.py:327
#, python-format
msgid "Build failed (%(program)s): %(err)s"
msgstr "Budowanie się nie powiodło (%(program)s): %(err)s"
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: damned-lies\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-30 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-30 23:46-0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-02 18:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 16:34-0200\n"
"Last-Translator: Rafael Fontenelle <rafaelff@gnome.org>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <gnome-pt_br-list@gnome.org>\n"
"Language: pt_BR\n"
......@@ -1639,49 +1639,50 @@ msgid "Database of keyboard configuration data."
msgstr "Banco de dados para dados de configuração de teclado."
#: database-content.py:494
#| msgid "GNOME 3.30 (development)"
msgid "GNOME 3.32 (development)"
msgstr "GNOME 3.32 (desenvolvimento)"
#: database-content.py:495
msgid "GNOME 3.30 (stable)"
msgstr "GNOME 3.30 (estável)"
#: database-content.py:495
#: database-content.py:496
msgid "GNOME 3.28 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.28 (antiga)"
#: database-content.py:496
#: database-content.py:497
msgid "GNOME 3.26 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.26 (antiga)"
#: database-content.py:497
#: database-content.py:498
msgid "GNOME 3.24 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.24 (antiga)"
#: database-content.py:498
#: database-content.py:499
msgid "GNOME 3.22 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.22 (antiga)"
#: database-content.py:499
#: database-content.py:500
msgid "GNOME 3.20 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.20 (antiga)"
#: database-content.py:500
#: database-content.py:501
msgid "GNOME 3.18 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.18 (antiga)"
#: database-content.py:501
#: database-content.py:502
msgid "GNOME 3.16 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.16 (antiga)"
#: database-content.py:502
#: database-content.py:503
msgid "GNOME 3.14 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.14 (antiga)"
#: database-content.py:503
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.12 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.12 (antiga)"
#: database-content.py:504
msgid "GNOME 3.10 (old stable)"
msgstr "GNOME 3.10 (antiga)"
#: database-content.py:505
msgid "Obsolete GNOME Applications"
msgstr "Aplicativos obsoletos do GNOME"
......@@ -1968,7 +1969,7 @@ msgstr "Sua senha foi alterada."
msgid "You have to provide a category when a version is specified."
msgstr "Você tem que informar uma categoria quando uma versão é especificada."
#: stats/models.py:104
#: stats/models.py:125
#, python-format
msgid ""
"Translations for this module are externally hosted. Please go to the <a href="
......@@ -1979,31 +1980,31 @@ msgstr ""
"<a href=\"%(link)s\">plataforma externa</a> para ver como você pode enviar a "
"sua tradução."
#: stats/models.py:274
#: stats/models.py:287
msgid "This branch is not linked from any release"
msgstr "Este ramo não está ligado a qualquer lançamento"
#: stats/models.py:458
#: stats/models.py:461
msgid "Can’t generate POT file, using old one."
msgstr "Não pude gerar o arquivo POT, usando o antigo."
#: stats/models.py:460
#: stats/models.py:463
msgid "Can’t generate POT file, statistics aborted."
msgstr "Não pude gerar o arquivo POT, estatísticas abortadas."
#: stats/models.py:481
#: stats/models.py:484
msgid "Can’t copy new POT file to public location."
msgstr "Não pude copiar o novo arquivo POT para o local público."
#: stats/models.py:854
#: stats/models.py:737
msgid "Error retrieving pot file from URL."
msgstr "Erro ao recuperar o arquivo pot da URL."
#: stats/models.py:884
#: stats/models.py:767
msgid "No subtitle files found."
msgstr "Nenhum arquivo de legenda localizado."
#: stats/models.py:893
#: stats/models.py:776
#, python-format
msgid ""
"Error regenerating POT file for %(file)s:\n"
......@@ -2014,15 +2015,15 @@ msgstr ""
"<pre>%(cmd)s\n"
"%(output)s</pre>"
#: stats/models.py:914
#: stats/models.py:797
msgid "Unable to generate POT file"
msgstr "Não foi possível gerar o arquivo POT"
#: stats/models.py:991
#: stats/models.py:854
msgid "The repository is read only"
msgstr "O repositório está em somente leitura"
#: stats/models.py:1000
#: stats/models.py:863
msgid ""
"Sorry, adding new translations when the LINGUAS file is not known is not "
"supported."
......@@ -2030,7 +2031,7 @@ msgstr ""
"Desculpe, não há suporte a adicionar novas traduções quando o arquivo "
"LINGUAS não é conhecido."
#: stats/models.py:1022
#: stats/models.py:885
#, python-format
msgid ""
"Entry for this language is not present in %(var)s variable in %(file)s file."
......@@ -2038,58 +2039,58 @@ msgstr ""
"Não existe uma entrada para este idioma na variável %(var)s no arquivo "
"%(file)s."
#: stats/models.py:1513 stats/models.py:1895
#: stats/models.py:1379 stats/models.py:1757
#, python-format
msgid "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
msgstr "%(lang_name)s (%(lang_locale)s)"
#: stats/models.py:1539
#: stats/models.py:1405
msgid "POT file unavailable"
msgstr "Arquivo POT não disponível"
#: stats/models.py:1544
#: stats/models.py:1410
#, python-format
msgid "%(count)s message"
msgid_plural "%(count)s messages"
msgstr[0] "%(count)s mensagem"
msgstr[1] "%(count)s mensagens"
#: stats/models.py:1545
#: stats/models.py:1411
#, python-format
msgid "updated on %(date)s"
msgstr "atualizado em %(date)s"
#: stats/models.py:1547 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: stats/models.py:1413 templates/vertimus/vertimus_detail.html:67
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:210
msgid "Y-m-d g:i a O"
msgstr "Y-m-d g:i a O"
#: stats/models.py:1549
#: stats/models.py:1415
#, python-format
msgid "%(count)s word"
msgid_plural "%(count)s words"
msgstr[0] "%(count)s palavra"
msgstr[1] "%(count)s palavras"
#: stats/models.py:1551
#: stats/models.py:1417
#, python-format
msgid "%(count)s figure"
msgid_plural "%(count)s figures"
msgstr[0] "%(count)s imagem"
msgstr[1] "%(count)s imagens"
#: stats/models.py:1552
#: stats/models.py:1418