Commit f12b44d6 authored by Nathan Follens's avatar Nathan Follens Committed by Administrator

Update Dutch translation

parent b5e959b6
...@@ -23,13 +23,14 @@ ...@@ -23,13 +23,14 @@
# Wouter Bolsterlee <wbolster@gnome.org>, 2011–2012. # Wouter Bolsterlee <wbolster@gnome.org>, 2011–2012.
# Rachid BM <rachidbm@ubuntu.com>, 2011–2012, 2013. # Rachid BM <rachidbm@ubuntu.com>, 2011–2012, 2013.
# Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2013, 2016, 2017. # Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2013, 2016, 2017.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2018.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n" "Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-22 10:09+0000\n" "POT-Creation-Date: 2018-03-28 20:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 20:56+0100\n" "PO-Revision-Date: 2018-03-29 14:56+0200\n"
"Last-Translator: Justin van Steijn <jvs@fsfe.org>\n" "Last-Translator: Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -37,13 +38,13 @@ msgstr "" ...@@ -37,13 +38,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2016-03-25 10:32+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2016-03-25 10:32+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n" "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n" "X-Project-Style: gnome\n"
#: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144 #: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
#, c-format #, c-format
msgid "Broadway display type not supported: %s" msgid "Broadway display type not supported: %s"
msgstr "broadway-schermtype wordt niet ondersteund: %s" msgstr "Broadway-schermtype wordt niet ondersteund: %s"
#: gdk/gdk.c:182 #: gdk/gdk.c:182
#, c-format #, c-format
...@@ -1293,7 +1294,7 @@ msgstr "" ...@@ -1293,7 +1294,7 @@ msgstr ""
#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689 #: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:632 #: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:632
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6383 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6330
#: gtk/gtkmessagedialog.c:952 gtk/gtkmessagedialog.c:965 #: gtk/gtkmessagedialog.c:952 gtk/gtkmessagedialog.c:965
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196 #: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545 #: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
...@@ -2297,8 +2298,8 @@ msgstr "_Kopiëren" ...@@ -2297,8 +2298,8 @@ msgstr "_Kopiëren"
msgid "_Paste" msgid "_Paste"
msgstr "_Plakken" msgstr "_Plakken"
#: gtk/gtkentry.c:9575 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477 #: gtk/gtkentry.c:9575 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9500 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9500
msgid "_Delete" msgid "_Delete"
msgstr "_Verwijderen" msgstr "_Verwijderen"
...@@ -2388,15 +2389,15 @@ msgstr "%1$s op %2$s" ...@@ -2388,15 +2389,15 @@ msgstr "%1$s op %2$s"
# geef een naam aan de nieuw map/geef de naam van de nieuwe map # geef een naam aan de nieuw map/geef de naam van de nieuwe map
# geef de nieuwe map een naam # geef de nieuwe map een naam
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:370 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:369
msgid "Type name of new folder" msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map" msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:789 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:788
msgid "The folder could not be created" msgid "The folder could not be created"
msgstr "De map kon niet worden aangemaakt" msgstr "De map kon niet worden aangemaakt"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:802 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:801
msgid "" msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already " "The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first." "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
...@@ -2404,190 +2405,190 @@ msgstr "" ...@@ -2404,190 +2405,190 @@ msgstr ""
"De map kon niet worden aangemaakt omdat een bestand met dezelfde naam al " "De map kon niet worden aangemaakt omdat een bestand met dezelfde naam al "
"bestaat. Kies een andere naam voor de map of hernoem het bestand eerst." "bestaat. Kies een andere naam voor de map of hernoem het bestand eerst."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:817 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:816
msgid "You need to choose a valid filename." msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "U dient een geldige bestandsnaam te kiezen." msgstr "U dient een geldige bestandsnaam te kiezen."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:820 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:819
#, c-format #, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder" msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "Kan geen bestanden in %s maken, omdat dit geen map is" msgstr "Kan geen bestanden in %s maken, omdat dit geen map is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:829
msgid "Cannot create file as the filename is too long" msgid "Cannot create file as the filename is too long"
msgstr "Kan bestand niet aanmaken, omdat de bestandsnaam te lang is" msgstr "Kan bestand niet aanmaken, omdat de bestandsnaam te lang is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:831 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
msgid "Try using a shorter name." msgid "Try using a shorter name."
msgstr "Probeer een kortere naam te gebruiken." msgstr "Probeer een kortere naam te gebruiken."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:840
msgid "You may only select folders" msgid "You may only select folders"
msgstr "U kunt alleen mappen selecteren" msgstr "U kunt alleen mappen selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:842 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item." msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
msgstr "Het gekozen item is geen map. Probeer een ander item." msgstr "Het gekozen item is geen map. Probeer een ander item."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:850 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:849
msgid "Invalid file name" msgid "Invalid file name"
msgstr "Ongeldige bestandsnaam" msgstr "Ongeldige bestandsnaam"
# worden afgebeeld/ # worden afgebeeld/
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:859 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:858
msgid "The folder contents could not be displayed" msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "De mapinhoud kon niet worden weergegeven" msgstr "De mapinhoud kon niet worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:867 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:866
msgid "The file could not be deleted" msgid "The file could not be deleted"
msgstr "Het bestand kon niet worden verwijderd" msgstr "Het bestand kon niet worden verwijderd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:875 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:874
msgid "The file could not be moved to the Trash" msgid "The file could not be moved to the Trash"
msgstr "Het bestand kon niet naar de prullenbak worden verplaatst" msgstr "Het bestand kon niet naar de prullenbak worden verplaatst"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1020 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1019
msgid "A folder with that name already exists" msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Er bestaat al een map met die naam" msgstr "Er bestaat al een map met die naam"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1022 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1021
msgid "A file with that name already exists" msgid "A file with that name already exists"
msgstr "Er bestaat al een bestand met die naam" msgstr "Er bestaat al een bestand met die naam"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1056
msgid "A folder cannot be called “.”" msgid "A folder cannot be called “.”"
msgstr "Een map kan niet ‘.’ worden genoemd" msgstr "Een map kan niet ‘.’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1058 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057
msgid "A file cannot be called “.”" msgid "A file cannot be called “.”"
msgstr "Een bestand kan niet ‘.’ worden genoemd" msgstr "Een bestand kan niet ‘.’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1060
msgid "A folder cannot be called “..”" msgid "A folder cannot be called “..”"
msgstr "Een map kan niet ‘..’ worden genoemd" msgstr "Een map kan niet ‘..’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1062 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061
msgid "A file cannot be called “..”" msgid "A file cannot be called “..”"
msgstr "Een bestand kan niet ‘..’ worden genoemd" msgstr "Een bestand kan niet ‘..’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1064
msgid "Folder names cannot contain “/”" msgid "Folder names cannot contain “/”"
msgstr "Mapnamen kunnen geen ‘/’ bevatten" msgstr "Mapnamen kunnen geen ‘/’ bevatten"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1066 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065
msgid "File names cannot contain “/”" msgid "File names cannot contain “/”"
msgstr "Bestandsnamen kunnen geen ‘/’ bevatten" msgstr "Bestandsnamen kunnen geen ‘/’ bevatten"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1091
msgid "Folder names should not begin with a space" msgid "Folder names should not begin with a space"
msgstr "Mapnamen mogen niet beginnen met een spatie" msgstr "Mapnamen mogen niet beginnen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1093 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092
msgid "File names should not begin with a space" msgid "File names should not begin with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet beginnen met een spatie" msgstr "Bestandsnamen mogen niet beginnen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1096
msgid "Folder names should not end with a space" msgid "Folder names should not end with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie" msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1098 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097
msgid "File names should not end with a space" msgid "File names should not end with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie" msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1100
msgid "Folder names starting with a “.” are hidden" msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Mapnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen" msgstr "Mapnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1102 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101
msgid "File names starting with a “.” are hidden" msgid "File names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Bestandsnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen" msgstr "Bestandsnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1472 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1471
#, c-format #, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?" msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
msgstr "Weet u zeker dat u ‘%s’ permanent wilt verwijderen?" msgstr "Weet u zeker dat u ‘%s’ permanent wilt verwijderen?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1474
#, c-format #, c-format
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost." msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Als u een item verwijdert, zal het voorgoed verloren gaan." msgstr "Als u een item verwijdert, zal het voorgoed verloren gaan."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1609 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1608
msgid "The file could not be renamed" msgid "The file could not be renamed"
msgstr "Het bestand kon niet hernoemd worden" msgstr "Het bestand kon niet hernoemd worden"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1923 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1922
msgid "Could not select file" msgid "Could not select file"
msgstr "Kon bestand niet selecteren" msgstr "Kon bestand niet selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2271
msgid "_Visit File" msgid "_Visit File"
msgstr "Dit bestand _bezoeken" msgstr "Dit bestand _bezoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272
msgid "_Open With File Manager" msgid "_Open With File Manager"
msgstr "_Openen met bestandsbeheer" msgstr "_Openen met bestandsbeheer"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273
msgid "_Copy Location" msgid "_Copy Location"
msgstr "_Locatie kopiëren" msgstr "_Locatie kopiëren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
msgid "_Add to Bookmarks" msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Toevoegen aan bladwijzers" msgstr "_Toevoegen aan bladwijzers"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtkplacessidebar.c:2710 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275 gtk/gtkplacessidebar.c:2710
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:526 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:526
msgid "_Rename" msgid "_Rename"
msgstr "_Hernoemen" msgstr "_Hernoemen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277
msgid "_Move to Trash" msgid "_Move to Trash"
msgstr "Naar prullenbak _verplaatsen" msgstr "Naar prullenbak _verplaatsen"
# _b zou conflicteren met: _Bladeren naar andere mappen # _b zou conflicteren met: _Bladeren naar andere mappen
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2281
msgid "Show _Hidden Files" msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Verbo_rgen bestanden tonen" msgstr "Verbo_rgen bestanden tonen"
# de kolom met de groottes van de bestanden tonen # de kolom met de groottes van de bestanden tonen
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282
msgid "Show _Size Column" msgid "Show _Size Column"
msgstr "_Grootte-kolom tonen" msgstr "_Grootte-kolom tonen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283
msgid "Show _Time" msgid "Show _Time"
msgstr "_Tijd tonen" msgstr "_Tijd tonen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2285 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284
msgid "Sort _Folders before Files" msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr "_Mappen vóór bestanden sorteren" msgstr "_Mappen vóór bestanden sorteren"
#. this is the header for the location column in the print dialog #. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2609 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2559 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:207 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:123 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:207 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:123
msgid "Location" msgid "Location"
msgstr "Locatie" msgstr "Locatie"
#. Label #. Label
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2702 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2652
msgid "_Name:" msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:" msgstr "_Naam:"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3324 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3277 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3291
msgid "Searching"
msgstr "Zoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3329 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3343
#, c-format #, c-format
msgid "Searching in %s" msgid "Searching in %s"
msgstr "Zoeken in %s" msgstr "Zoeken in %s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3353 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3297
msgid "Searching"
msgstr "Zoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3304
msgid "Enter location" msgid "Enter location"
msgstr "Locatie invoeren" msgstr "Locatie invoeren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3355 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3306
msgid "Enter location or URL" msgid "Enter location or URL"
msgstr "Locatie of URL invoeren" msgstr "Locatie of URL invoeren"
...@@ -2596,43 +2597,43 @@ msgstr "Locatie of URL invoeren" ...@@ -2596,43 +2597,43 @@ msgstr "Locatie of URL invoeren"
# veranderd in Wijzigingsdatum. # veranderd in Wijzigingsdatum.
# 'Gewijzigd' zou ook kunnen (is korter) maar dan moet Nautilus ook aangepast # 'Gewijzigd' zou ook kunnen (is korter) maar dan moet Nautilus ook aangepast
# worden. # worden.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4393 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7297 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4340 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7244
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235
msgid "Modified" msgid "Modified"
msgstr "Wijzigingsdatum" msgstr "Wijzigingsdatum"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4671 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4618
#, c-format #, c-format
msgid "Could not read the contents of %s" msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Kon de inhoud van %s niet lezen" msgstr "Kon de inhoud van %s niet lezen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4675 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4622
msgid "Could not read the contents of the folder" msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Kon de inhoud van de map niet lezen" msgstr "Kon de inhoud van de map niet lezen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4805 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4853 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4752 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4800
msgid "%H:%M" msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M" msgstr "%H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4807 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4855 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4754 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4802
msgid "%l:%M %p" msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p" msgstr "%l:%M %p"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4811 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758
msgid "Yesterday" msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren" msgstr "Gisteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4819 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4766
msgid "%-e %b" msgid "%-e %b"
msgstr "%-e %b" msgstr "%-e %b"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4823 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4770
msgid "%-e %b %Y" msgid "%-e %b %Y"
msgstr "%-e %b %Y" msgstr "%-e %b %Y"
#. Translators: We don't know whether this printer is #. Translators: We don't know whether this printer is
#. * available to print to. #. * available to print to.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5058 gtk/inspector/prop-editor.c:1689 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5005 gtk/inspector/prop-editor.c:1689
#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend" msgstr "Onbekend"
...@@ -2640,20 +2641,20 @@ msgstr "Onbekend" ...@@ -2640,20 +2641,20 @@ msgstr "Onbekend"
# Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer # Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer
# eigen map # eigen map
# persoonlijke map # persoonlijke map
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5097 gtk/gtkplacessidebar.c:1094 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5044 gtk/gtkplacessidebar.c:1094
msgid "Home" msgid "Home"
msgstr "Persoonlijke map" msgstr "Persoonlijke map"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5590 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5537
msgid "Cannot change to folder because it is not local" msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is" msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6376 gtk/gtkprintunixdialog.c:664 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6323 gtk/gtkprintunixdialog.c:664
#, c-format #, c-format
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?" msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Een bestand met de naam ‘%s’ bestaat al. Wilt u het vervangen?" msgstr "Een bestand met de naam ‘%s’ bestaat al. Wilt u het vervangen?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6379 gtk/gtkprintunixdialog.c:668 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6326 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents." "The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
...@@ -2661,19 +2662,19 @@ msgstr "" ...@@ -2661,19 +2662,19 @@ msgstr ""
"Het bestand bestaat al in ‘%s’. Bij vervangen zal de inhoud worden " "Het bestand bestaat al in ‘%s’. Bij vervangen zal de inhoud worden "
"overschreven." "overschreven."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6384 gtk/gtkprintunixdialog.c:676 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6331 gtk/gtkprintunixdialog.c:676
msgid "_Replace" msgid "_Replace"
msgstr "_Vervangen" msgstr "_Vervangen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6598 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6545
msgid "You do not have access to the specified folder." msgid "You do not have access to the specified folder."
msgstr "U heeft geen toegang tot de specifieke map." msgstr "U heeft geen toegang tot de specifieke map."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7221 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7168
msgid "Could not send the search request" msgid "Could not send the search request"
msgstr "Kon de zoekopdracht niet verzenden" msgstr "Kon de zoekopdracht niet verzenden"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7507 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7454
msgid "Accessed" msgid "Accessed"
msgstr "Geopend" msgstr "Geopend"
...@@ -2742,19 +2743,19 @@ msgctxt "input method menu" ...@@ -2742,19 +2743,19 @@ msgctxt "input method menu"
msgid "System (%s)" msgid "System (%s)"
msgstr "Systeem (%s)" msgstr "Systeem (%s)"
#: gtk/gtkinfobar.c:1168 gtk/gtkmessagedialog.c:385 #: gtk/gtkinfobar.c:1152 gtk/gtkmessagedialog.c:385
msgid "Information" msgid "Information"
msgstr "Informatie" msgstr "Informatie"
#: gtk/gtkinfobar.c:1172 gtk/gtkmessagedialog.c:389 #: gtk/gtkinfobar.c:1156 gtk/gtkmessagedialog.c:389
msgid "Question" msgid "Question"
msgstr "Vraag" msgstr "Vraag"
#: gtk/gtkinfobar.c:1176 gtk/gtkmessagedialog.c:393 #: gtk/gtkinfobar.c:1160 gtk/gtkmessagedialog.c:393
msgid "Warning" msgid "Warning"
msgstr "Waarschuwing" msgstr "Waarschuwing"
#: gtk/gtkinfobar.c:1180 gtk/gtkmessagedialog.c:397 #: gtk/gtkinfobar.c:1164 gtk/gtkmessagedialog.c:397
msgid "Error" msgid "Error"
msgstr "Fout" msgstr "Fout"
...@@ -3506,7 +3507,7 @@ msgstr "Ongespecificeerde fout" ...@@ -3506,7 +3507,7 @@ msgstr "Ongespecificeerde fout"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:745 #: gtk/gtkprintunixdialog.c:745
msgid "Pre_view" msgid "Pre_view"
msgstr "_Voorbeeld:" msgstr "_Voorbeeld"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:747 #: gtk/gtkprintunixdialog.c:747
msgid "_Print" msgid "_Print"
...@@ -5711,23 +5712,23 @@ msgstr "Verzadiging" ...@@ -5711,23 +5712,23 @@ msgstr "Verzadiging"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:52 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:52
msgid "Smileys & People" msgid "Smileys & People"
msgstr "Smiley's & Mensen" msgstr "Smileys en personen"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:67 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:67
msgid "Body & Clothing" msgid "Body & Clothing"
msgstr "Lichaam & Kleding" msgstr "Lichaam en kledij"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:82 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:82
msgid "Animals & Nature" msgid "Animals & Nature"
msgstr "Dieren & Natuur" msgstr "Dieren en natuur"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:97 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:97
msgid "Food & Drink" msgid "Food & Drink"
msgstr "Eten & Drinken" msgstr "Eten en drinken"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:112 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:112
msgid "Travel & Places" msgid "Travel & Places"
msgstr "Reizen & Plaatsen" msgstr "Reizen en plaatsen"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:127 #: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:127
msgid "Activities" msgid "Activities"
...@@ -5756,7 +5757,7 @@ msgstr "Bestanden" ...@@ -5756,7 +5757,7 @@ msgstr "Bestanden"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:261 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:261
msgid "Remote location — only searching the current folder" msgid "Remote location — only searching the current folder"
msgstr "Locatie op afstand - doorzoekt alleen de huidige map" msgstr "Locatie op afstand doorzoekt alleen de huidige map"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:433 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:433
msgid "Folder Name" msgid "Folder Name"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment