Commit f12b44d6 authored by Nathan Follens's avatar Nathan Follens Committed by Administrator

Update Dutch translation

parent b5e959b6
......@@ -23,13 +23,14 @@
# Wouter Bolsterlee <wbolster@gnome.org>, 2011–2012.
# Rachid BM <rachidbm@ubuntu.com>, 2011–2012, 2013.
# Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2013, 2016, 2017.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-22 10:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 20:56+0100\n"
"Last-Translator: Justin van Steijn <jvs@fsfe.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-28 20:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-29 14:56+0200\n"
"Last-Translator: Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,13 +38,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2016-03-25 10:32+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
#, c-format
msgid "Broadway display type not supported: %s"
msgstr "broadway-schermtype wordt niet ondersteund: %s"
msgstr "Broadway-schermtype wordt niet ondersteund: %s"
#: gdk/gdk.c:182
#, c-format
......@@ -1293,7 +1294,7 @@ msgstr ""
#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:632
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6383
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6330
#: gtk/gtkmessagedialog.c:952 gtk/gtkmessagedialog.c:965
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
......@@ -2297,8 +2298,8 @@ msgstr "_Kopiëren"
msgid "_Paste"
msgstr "_Plakken"
#: gtk/gtkentry.c:9575 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9500
#: gtk/gtkentry.c:9575 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9500
msgid "_Delete"
msgstr "_Verwijderen"
......@@ -2388,15 +2389,15 @@ msgstr "%1$s op %2$s"
# geef een naam aan de nieuw map/geef de naam van de nieuwe map
# geef de nieuwe map een naam
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:370
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:369
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:789
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:788
msgid "The folder could not be created"
msgstr "De map kon niet worden aangemaakt"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:802
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:801
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
......@@ -2404,190 +2405,190 @@ msgstr ""
"De map kon niet worden aangemaakt omdat een bestand met dezelfde naam al "
"bestaat. Kies een andere naam voor de map of hernoem het bestand eerst."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:817
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:816
msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "U dient een geldige bestandsnaam te kiezen."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:820
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:819
#, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "Kan geen bestanden in %s maken, omdat dit geen map is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:829
msgid "Cannot create file as the filename is too long"
msgstr "Kan bestand niet aanmaken, omdat de bestandsnaam te lang is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:831
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
msgid "Try using a shorter name."
msgstr "Probeer een kortere naam te gebruiken."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:840
msgid "You may only select folders"
msgstr "U kunt alleen mappen selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:842
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
msgstr "Het gekozen item is geen map. Probeer een ander item."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:850
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:849
msgid "Invalid file name"
msgstr "Ongeldige bestandsnaam"
# worden afgebeeld/
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:859
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:858
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "De mapinhoud kon niet worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:867
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:866
msgid "The file could not be deleted"
msgstr "Het bestand kon niet worden verwijderd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:875
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:874
msgid "The file could not be moved to the Trash"
msgstr "Het bestand kon niet naar de prullenbak worden verplaatst"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1020
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1019
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Er bestaat al een map met die naam"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1022
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1021
msgid "A file with that name already exists"
msgstr "Er bestaat al een bestand met die naam"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1056
msgid "A folder cannot be called “.”"
msgstr "Een map kan niet ‘.’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1058
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057
msgid "A file cannot be called “.”"
msgstr "Een bestand kan niet ‘.’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1060
msgid "A folder cannot be called “..”"
msgstr "Een map kan niet ‘..’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1062
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061
msgid "A file cannot be called “..”"
msgstr "Een bestand kan niet ‘..’ worden genoemd"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1064
msgid "Folder names cannot contain “/”"
msgstr "Mapnamen kunnen geen ‘/’ bevatten"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1066
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065
msgid "File names cannot contain “/”"
msgstr "Bestandsnamen kunnen geen ‘/’ bevatten"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1091
msgid "Folder names should not begin with a space"
msgstr "Mapnamen mogen niet beginnen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1093
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092
msgid "File names should not begin with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet beginnen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1096
msgid "Folder names should not end with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1098
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097
msgid "File names should not end with a space"
msgstr "Bestandsnamen mogen niet eindigen met een spatie"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1100
msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Mapnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1102
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101
msgid "File names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Bestandsnamen die beginnen met een ‘.’ zijn verborgen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1472
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1471
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
msgstr "Weet u zeker dat u ‘%s’ permanent wilt verwijderen?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1474
#, c-format
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Als u een item verwijdert, zal het voorgoed verloren gaan."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1609
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1608
msgid "The file could not be renamed"
msgstr "Het bestand kon niet hernoemd worden"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1923
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1922
msgid "Could not select file"
msgstr "Kon bestand niet selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2271
msgid "_Visit File"
msgstr "Dit bestand _bezoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272
msgid "_Open With File Manager"
msgstr "_Openen met bestandsbeheer"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Locatie kopiëren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Toevoegen aan bladwijzers"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtkplacessidebar.c:2710
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275 gtk/gtkplacessidebar.c:2710
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:526
msgid "_Rename"
msgstr "_Hernoemen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277
msgid "_Move to Trash"
msgstr "Naar prullenbak _verplaatsen"
# _b zou conflicteren met: _Bladeren naar andere mappen
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2281
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Verbo_rgen bestanden tonen"
# de kolom met de groottes van de bestanden tonen
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282
msgid "Show _Size Column"
msgstr "_Grootte-kolom tonen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283
msgid "Show _Time"
msgstr "_Tijd tonen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2285
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284
msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr "_Mappen vóór bestanden sorteren"
#. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2609 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2559 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:207 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:123
msgid "Location"
msgstr "Locatie"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2702
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2652
msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3324
msgid "Searching"
msgstr "Zoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3329 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3343
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3277 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3291
#, c-format
msgid "Searching in %s"
msgstr "Zoeken in %s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3353
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3297
msgid "Searching"
msgstr "Zoeken"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3304
msgid "Enter location"
msgstr "Locatie invoeren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3355
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3306
msgid "Enter location or URL"
msgstr "Locatie of URL invoeren"
......@@ -2596,43 +2597,43 @@ msgstr "Locatie of URL invoeren"
# veranderd in Wijzigingsdatum.
# 'Gewijzigd' zou ook kunnen (is korter) maar dan moet Nautilus ook aangepast
# worden.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4393 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7297
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4340 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7244
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235
msgid "Modified"
msgstr "Wijzigingsdatum"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4671
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4618
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Kon de inhoud van %s niet lezen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4675
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4622
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Kon de inhoud van de map niet lezen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4805 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4853
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4752 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4800
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4807 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4855
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4754 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4802
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4811
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4819
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4766
msgid "%-e %b"
msgstr "%-e %b"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4823
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4770
msgid "%-e %b %Y"
msgstr "%-e %b %Y"
#. Translators: We don't know whether this printer is
#. * available to print to.
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5058 gtk/inspector/prop-editor.c:1689
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5005 gtk/inspector/prop-editor.c:1689
#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
......@@ -2640,20 +2641,20 @@ msgstr "Onbekend"
# Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer
# eigen map
# persoonlijke map
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5097 gtk/gtkplacessidebar.c:1094
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5044 gtk/gtkplacessidebar.c:1094
msgid "Home"
msgstr "Persoonlijke map"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5590
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5537
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6376 gtk/gtkprintunixdialog.c:664
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6323 gtk/gtkprintunixdialog.c:664
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Een bestand met de naam ‘%s’ bestaat al. Wilt u het vervangen?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6379 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6326 gtk/gtkprintunixdialog.c:668
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
......@@ -2661,19 +2662,19 @@ msgstr ""
"Het bestand bestaat al in ‘%s’. Bij vervangen zal de inhoud worden "
"overschreven."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6384 gtk/gtkprintunixdialog.c:676
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6331 gtk/gtkprintunixdialog.c:676
msgid "_Replace"
msgstr "_Vervangen"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6598
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6545
msgid "You do not have access to the specified folder."
msgstr "U heeft geen toegang tot de specifieke map."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7221
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7168
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Kon de zoekopdracht niet verzenden"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7507
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7454
msgid "Accessed"
msgstr "Geopend"
......@@ -2742,19 +2743,19 @@ msgctxt "input method menu"
msgid "System (%s)"
msgstr "Systeem (%s)"
#: gtk/gtkinfobar.c:1168 gtk/gtkmessagedialog.c:385
#: gtk/gtkinfobar.c:1152 gtk/gtkmessagedialog.c:385
msgid "Information"
msgstr "Informatie"
#: gtk/gtkinfobar.c:1172 gtk/gtkmessagedialog.c:389
#: gtk/gtkinfobar.c:1156 gtk/gtkmessagedialog.c:389
msgid "Question"
msgstr "Vraag"
#: gtk/gtkinfobar.c:1176 gtk/gtkmessagedialog.c:393
#: gtk/gtkinfobar.c:1160 gtk/gtkmessagedialog.c:393
msgid "Warning"
msgstr "Waarschuwing"
#: gtk/gtkinfobar.c:1180 gtk/gtkmessagedialog.c:397
#: gtk/gtkinfobar.c:1164 gtk/gtkmessagedialog.c:397
msgid "Error"
msgstr "Fout"
......@@ -3506,7 +3507,7 @@ msgstr "Ongespecificeerde fout"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:745
msgid "Pre_view"
msgstr "_Voorbeeld:"
msgstr "_Voorbeeld"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:747
msgid "_Print"
......@@ -5711,23 +5712,23 @@ msgstr "Verzadiging"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:52
msgid "Smileys & People"
msgstr "Smiley's & Mensen"
msgstr "Smileys en personen"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:67
msgid "Body & Clothing"
msgstr "Lichaam & Kleding"
msgstr "Lichaam en kledij"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:82
msgid "Animals & Nature"
msgstr "Dieren & Natuur"
msgstr "Dieren en natuur"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:97
msgid "Food & Drink"
msgstr "Eten & Drinken"
msgstr "Eten en drinken"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:112
msgid "Travel & Places"
msgstr "Reizen & Plaatsen"
msgstr "Reizen en plaatsen"
#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:127
msgid "Activities"
......@@ -5756,7 +5757,7 @@ msgstr "Bestanden"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:261
msgid "Remote location — only searching the current folder"
msgstr "Locatie op afstand - doorzoekt alleen de huidige map"
msgstr "Locatie op afstand doorzoekt alleen de huidige map"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:433
msgid "Folder Name"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment