Commit fa348213 authored by Inaki Larranaga's avatar Inaki Larranaga Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio

Updated Basque translation.

2006-05-27  Inaki Larranaga  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.
parent 2d5bbe6d
2006-05-27 Inaki Larranaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
2006-05-27 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
......
# translation of eu.po to Basque
# translation of gtk+.gtk-2-2.po to basque
# translation of gtk+.HEAD.po to basque
# Copyright (C) 1999, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Joseba Bidaurrazaga van Dierdonck <gcpbivaj@lg.ehu.es>, 1999-2000.
# Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza <hizpol@ej-gv.es>, 2004.
......@@ -9,38 +8,37 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-16 15:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-21 13:27+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-27 11:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-27 11:06+0000\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Plural-Forms: Plural-Forms: Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 gtk/gtkprintjob.c:417
#: tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 ../gtk/gtkprintjob.c:417
#: ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Ezin izan da '%s' fitxategia ireki: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "'%s' irudi-fitxategiak ez du daturik"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Ezin izan da '%s' irudia kargatu: arrazoia ez dakigu, beharbada hondatutako "
"irudi-fitxategia izango da"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -49,12 +47,12 @@ msgstr ""
"Ezin izan da '%s' animazioa kargatu: arrazoia ez dakigu, beharbada "
"hondatutako animazio-fitxategia izango da"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Ezin da irudiak kargatzeko modulua kargatu: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -63,58 +61,53 @@ msgstr ""
"%s irudiak kargatzeko moduluak ez du interfaze egokia esportatzen; agian "
"beste GTK bertsio batekoa da?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' motako irudia ez dira onartzen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Ezin izan da ezagutu '%s' fitxategiaren irudi-fitxategiaren formatua "
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Irudi-fitxategiaren formatu ezezaguna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Ezin izan da `%s' irudia kargatu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Errorea irudi-fitxategia idaztean: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"gdk-pixbuf-en bertsio honek ez du irudi-formatu hau gordetzea onartzen: %s"
msgstr "gdk-pixbuf-en bertsio honek ez du irudi-formatu hau gordetzea onartzen: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ez dago irudi-fitxategia atzeradeian gordetzeko behar adina memoria"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Huts egin du aldi baterako fitxategia irekitzean"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Huts egin du aldi abterako fitxategitik irakurtzean"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Ezin izan da `%s' ireki idazteko: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -123,17 +116,16 @@ msgstr ""
"Ezin izan da '%s' itxi irudia idatzi bitartean, baliteke datu guztiak ez "
"gorde izana: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ez dago irudi-fitxategia bufferrean gordetzeko behar adina memoria"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:343
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:343
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' motako irudien kargatze inkrementala ez da onartzen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:371 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:472
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:371 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:472
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
......@@ -142,157 +134,136 @@ msgstr ""
"Barne-errorea: '%s' irudi-kargatzailearen moduluak ezin izan du irudia "
"kargatu, baina ez du hutsegitearen arrazoirik eman"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Irudi-goiburua hondatuta"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Irudi-formatu ezezaguna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Irudiko pixelen datuak hondatuta"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "ezin izan da %u byteko irudi-bufferra esleitu"
msgstr[1] "ezin izan da %u byteko irudi-bufferra esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Ustekabeko ikono-zatia animazioan"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Onartzen ez den animazio-mota"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Goiburu baliogabea animazioan"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ez dago animazioa kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Gaizki osatutako zatia animazioan"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP irudiak goiburu-datu akastunak ditu"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ez dago bit-mapen irudia kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP irudiaren goiburu-tamaina ez da onartzen"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "BMP 'Topdown' irudiak ezin dira konprimatu"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Ezin izan da BMP fitxategia gordetzeko memoria esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Ezin izan da BMP fitxategia idatzi"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Ezin izan da GIF irakurri: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1472
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"GIF fitxategian datu batzuk falta dira (agian nolabait trunkatuta zegoen?)"
msgstr "GIF fitxategian datu batzuk falta dira (agian nolabait trunkatuta zegoen?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Barne-errorea GIF kargatzailean (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
msgid "Stack overflow"
msgstr "Pila-gainezkatzea"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF irudi-kargatzaileak ezin du irudi hau ulertu."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Kode okerra aurkitu da"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Taula-sarrera zirkularra GIF fitxategian"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1459
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1506 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ez dago GIF fitxategia kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:951
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ez dago GIF fitxategian markoa konposatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF irudia hondatuta dago (LZW konpresio okerra)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fitxategiak ez dirudi GIF fitxategia"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "GIF fitxategi-formatuaren %s bertsioa ez da onartzen"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -300,77 +271,68 @@ msgstr ""
"GIF irudiak ez du kolore-mapa orokorrik, eta bere barruko markoak ez du "
"kolore-mapa lokalik."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF irudia trunkatuta edo osatu gabe zegoen."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ez dago ikonoa kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Goiburu baliogabea ikonoan"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikonoaren zabalera zero da"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikonoaren altuera zero da"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Konprimitutako ikonoak ez dira onartzen"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Onartzen ez den ikono-mota"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ez dago ICO fitxategia kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Irudia handiegia da ICO gisa gordetzeko"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Kurtsorearen puntu-beroa iruditik kanpo"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "ICO fitxategiko kolore-sakonera ez da onartzen: %d"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Errorea JPEG irudi-fitxategia (%s) interpretatzen "
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
......@@ -378,18 +340,17 @@ msgstr ""
"Ez dago nahikoa memoria irudia kargatzeko, saiatu aplikazio batzuetatik "
"irteten memoria libratzeko"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Onartzen ez den JPEGren kolore-area (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Ezin izan da JPEG fitxategia kargatzeko memoria esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -398,109 +359,92 @@ msgstr ""
"JPEG kalitatearen balioak 0 eta 100 artean egon behar du; '%s' balioa ezin "
"izan da analizatu."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG kalitatearen balioak 0 eta 100 artean egon behar du; '%d' balioa ez da "
"onartzen."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Ezin da goibururako memoria esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Ezin da testuinguru-bufferrerako memoria esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Irudiak altuera edota zabalera baliogabea du"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Irudiak onartzen ez den bpp du"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Irudiak onartu gabeko %d bit plano kopurua du"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Ezin da pixbuf berria sortu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Ezin da lerroko datuentzako memoriarik esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Ezin da paletako datuentzako memoriarik esleitu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Ez dira PCX irudiko marra guztiak lortu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "PCX datuen amaieran ez da paletarik aurkitu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "PNG irudiaren kanal bakoitzeko biteak baliogabeak dira."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Bihurtutako PNGren zabalera edo altuera zero da."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Bihurtutako PNGren kanal bakoitzeko biteak ez dira 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Bihurtutako PNG ez da RGB edo RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Bihurtutako PNGk duen kanal-kopurua ez da onartzen; 3 edo 4 izan behar ditu."
msgstr "Bihurtutako PNGk duen kanal-kopurua ez da onartzen; 3 edo 4 izan behar ditu."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Errore larria PNG irudi-fitxategian: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ez dago PNG fitxategia kargatzeko adina memoria"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -509,30 +453,26 @@ msgstr ""
"Ez dago $2%ld irudiak $1%ld bat gordetzeko adina memoria; saiatu aplikazio "
"batzuetatik irteten memoria-erabilera murrizteko"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Errore larria PNG irudi-fitxategia irakurtzean"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Errore larria PNG irudi-fitxategia irakurtzean: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#, c-format
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"PNGren testu-zatiek gutxienez karaktere 1 eta gehienez 79 eduki behar "
"dituzte."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "PNGren testu-zatien gakoek ASCII karaktereak izan behar dute."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
......@@ -541,7 +481,7 @@ msgstr ""
"PNG konpresioaren balioak 0 eta 9 artean egon behar du; '%s' balioa ezin "
"izan da analizatu."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
......@@ -550,387 +490,334 @@ msgstr ""
"PNG konpresioaren balioak 0 eta 9 artean egon behar du; '%d' balioa ez da "
"onartzen."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "PNGren %s testu-zatiaren balioa ezin da ISO-8859-1 kodeketara bihurtu."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG irudi-formatua"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM kargatzaileak osokoa aurkitzea espero zuen, baina ez du aurkitu"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM fitxategiak hasierako byte okerra du"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM fitxategiak ez du PNM azpiformatu ezaguna"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM fitxategiaren irudi-zabalera 0 da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM fitxategiaren irudi-altuera 0 da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "PNM fitxategian kolorearen gehienezko balioa 0 da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "PNM fitxategiko kolorearen gehienezko balioa handiegia da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:461
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "PNM irudi-mota gordina baliogabea da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM irudi-formatua baliogabea da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM irudi-kargatzaileak ez du PNM azpiformatu hau onartzen"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Fitxategiaren amaiera uste baino lehen aurkitu da"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"PNM formatu gordinek zuriune bat behar dute lagin-informazioaren aurretik"
msgstr "PNM formatu gordinek zuriune bat behar dute lagin-informazioaren aurretik"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"