Commit 60b62e6c authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

Updating Estonian translation

parent c92f5653
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"+&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-26 13:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-28 01:32+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-29 08:13+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -261,7 +261,7 @@ msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Pildilaadimismoodul '%s' ei väljasta korralikku liidest; võib-olla on "
"Pildilaadimismoodul '%s' ei väljasta korralikku liidest. Võib-olla on "
"tegemist erinevate GTK versioonidega?"
#, c-format
......@@ -490,7 +490,7 @@ msgid "Image type currently not supported"
msgstr "Pilditüüp pole hetkel toetatud"
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
msgstr "Värviprifiilile pole võimalik mälu eraldada"
msgstr "Värviprofiilile pole võimalik mälu eraldada"
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "JPEG 2000 faili avamiseks pole piisavalt mälu"
......@@ -514,7 +514,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Toetamata JPEG värvituum (%s)"
msgstr "Toetamata JPEG värviruum (%s)"
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "JPEG-faili laadimiseks pole võimalik mälu eraldada"
......@@ -702,7 +702,7 @@ msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "RAS-pildi laadimiseks pole piisavalt mälu"
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Sun rastripildivorming"
msgstr "Sun'i rasterpildivorming"
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "IOBuffer struktuuri jaoks pole võimalik mälu eraldada"
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Pildi laadimiseks pole piisavalt mälu"
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "Ülejäänud pole võimalik salvestada"
msgstr "Ülejäänut pole võimalik salvestada"
msgid "The WBMP image format"
msgstr "WBMP-pildivorming"
......@@ -825,7 +825,7 @@ msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM-failil on pildi kõrgus <= 0 "
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM sisaldab vigast \"sümboleid piksli kohta\" numbrit"
msgstr "XPM sisaldab vigast \"sümboleid piksli kohta\" arvu"
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-fail sisaldab vigast värvide arvu"
......@@ -878,7 +878,7 @@ msgstr "WMF-pildivorming"
#. Description of --sync in --help output
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Ära kuhja GDI päringuid"
msgstr "GDI päringuid ei kuhjata"
#. Description of --no-wintab in --help output
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
......@@ -890,11 +890,11 @@ msgstr "Sama mis --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Ära kasuta Wintab API-t [vaikimisi]"
msgstr "Wintab API-t ei kasutata [vaikimisi]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Paleti suurus 8-bitises resiimis"
msgstr "Paleti suurus 8-bitises režiimis"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
msgid "COLORS"
......@@ -1019,7 +1019,7 @@ msgstr "Backslash"
#, c-format
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Vigane liigi funktsioon real %d: '%s'"
msgstr "Vigast liiki funktsioon real %d: '%s'"
#, c-format
msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
......@@ -1137,7 +1137,7 @@ msgid "Pick a Color"
msgstr "Värvuse valimine"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Võesti vastu vigased värviandmed\n"
msgstr "Võeti vastu vigased värviandmed\n"
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
......@@ -1151,7 +1151,7 @@ msgid ""
"that color."
msgstr ""
"Pipeti abil on võimalik valida värvi ekraani suvalisest punktist. Klõpsa "
"pipetil ja siis klõpsa soovitud värvil."
"pipetil ja siis klõpsa soovitud värvi pikslil."
msgid "_Hue:"
msgstr "_Toon:"
......@@ -1203,7 +1203,7 @@ msgid ""
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Siia võid sisestada HTML-stiilis kuueteistkümnendarvuna värvi väärtuse, või "
"värvi inglisekeelse nimetuse (näiteks 'orange')."
"värvi ingliskeelse nimetuse (näiteks 'orange')."
msgid "_Palette:"
msgstr "Pal_ett:"
......@@ -1426,7 +1426,7 @@ msgid ""
"Please make sure it is running."
msgstr ""
"Programmil pole võimalik indekseerimisdeemoniga ühendust luua. Palun veendu, "
"et see deemon töötaks."
"et see deemon töötab."
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Otsingupäringut pole võimalik saata"
......@@ -1595,7 +1595,7 @@ msgid ""
"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
"environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
msgstr ""
"Failinime \"%s\" pole võimalik UTF-8sse teisendada (proovi keskkonnamuutuja "
"Failinime \"%s\" pole võimalik UTF-8'sse teisendada (proovi keskkonnamuutuja "
"G_FILENAME_ENCODING seadmist): %s"
msgid "Invalid UTF-8"
......@@ -1735,10 +1735,10 @@ msgid "_Pressure:"
msgstr "Su_rve:"
msgid "X _tilt:"
msgstr "X _kalle:"
msgstr "X-_kalle:"
msgid "Y t_ilt:"
msgstr "Y k_alle:"
msgstr "Y-k_alle:"
msgid "_Wheel:"
msgstr "_Ratas:"
......@@ -1952,7 +1952,7 @@ msgstr "Salvestada _kataloogi:"
#.
#, c-format
msgid "%s job #%d"
msgstr "Rakenduse %s printimistöö #%d"
msgstr "Rakenduse %s printimistöö %d"
msgctxt "print operation status"
msgid "Initial state"
......@@ -2169,7 +2169,7 @@ msgid "_Billing info:"
msgstr "_Maksmise andmed:"
msgid "Print Document"
msgstr "Dokumenti printimine"
msgstr "Dokumendi printimine"
#. Translators: this is one of the choices for the print at option
#. * in the print dialog
......@@ -2294,7 +2294,7 @@ msgstr "Kirjeid ei leitud"
#, c-format
msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
msgstr "URI-ga `%s' ei leitud viimati kasutatud ressurssi"
msgstr "URI-ga '%s' ei leitud viimati kasutatud ressurssi"
#, c-format
msgid "Open '%s'"
......@@ -2323,7 +2323,7 @@ msgstr "%d. %s"
#, c-format
msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
msgstr "URI-ga `%s' pole võimalik leida ühtegi kirjet"
msgstr "URI-ga '%s' pole võimalik leida ühtegi kirjet"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
msgctxt "Stock label"
......@@ -2745,7 +2745,7 @@ msgstr "<%s> kirjes leidub nii \"id\" kui ka \"name\""
#, c-format
msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
msgstr "\"%s\" rekvisiiti on <%s> kirjes kaks korda"
msgstr "\"%s\" atribuut esineb <%s> kirjes kaks korda"
#, c-format
msgid "<%s> element has invalid id \"%s\""
......@@ -2753,15 +2753,15 @@ msgstr "<%s> kirjel on vigane id \"%s\""
#, c-format
msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
msgstr "<%s> kirjel puuduvad nii \"name\" kui ka \"id\" rekvisiidid"
msgstr "<%s> kirjel puuduvad nii \"name\" kui ka \"id\" atribuudid"
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Rekvisiiti \"%s\" korratakse kaks korda samas <%s> kirjes"
msgstr "Atribuuti \"%s\" korratakse kaks korda samas <%s> kirjes"
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Rekvisiit \"%s\" on selle konteksti korral <%s> kirjes vigane"
msgstr "Atribuut \"%s\" on selle konteksti korral <%s> kirjes vigane"
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
......@@ -2780,22 +2780,22 @@ msgstr "Element <%s> pole <%s> sees lubatud"
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
msgstr "\"%s\" pole rekvisiidi liigiks lubatud"
msgstr "\"%s\" pole atribuudi liigiks lubatud"
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
msgstr "\"%s\" pole rekvisiidi väärtuseks lubatud"
msgstr "\"%s\" pole atribuudi väärtuseks lubatud"
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgstr ""
"Väärtust \"%1$s\" pole võimalik rekvisiidi \"%3$s\" jaoks \"%2$s\"-"
"Väärtust \"%1$s\" pole võimalik atribuudi \"%3$s\" jaoks \"%2$s\"-"
"tüübiliseks väärtuseks teisendada"
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
msgstr "\"%s\" pole rekvisiidile \"%s\" sobilik väärtus"
msgstr "\"%s\" pole atribuudile \"%s\" sobilik väärtus"
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" already defined"
......@@ -2874,7 +2874,7 @@ msgid "Empty"
msgstr "Tühi"
msgid "Volume"
msgstr "Valjus:"
msgstr "Valjus"
msgid "Turns volume down or up"
msgstr "Helivaljuse muutmine valjemaks või vaiksemaks"
......@@ -2883,13 +2883,13 @@ msgid "Adjusts the volume"
msgstr "Helivaljuse reguleerimine"
msgid "Volume Down"
msgstr "Valjemaks"
msgstr "Vaiksemaks"
msgid "Decreases the volume"
msgstr "Helivaljuse vaiksemaks muutmine"
msgid "Volume Up"
msgstr "Vaiksemaks"
msgstr "Valjemaks"
msgid "Increases the volume"
msgstr "Helivaljuse valjemaks muutmine"
......@@ -3220,7 +3220,7 @@ msgstr "JB7"
msgctxt "paper size"
msgid "JB8"
msgstr "c"
msgstr "JB8"
msgctxt "paper size"
msgid "JB9"
......@@ -3244,7 +3244,7 @@ msgstr "Choukei 4 ümbrik"
msgctxt "paper size"
msgid "hagaki (postcard)"
msgstr "hagaki (postcard)"
msgstr "hagaki (postkaart)"
msgctxt "paper size"
msgid "kahu Envelope"
......@@ -3316,7 +3316,7 @@ msgstr "Arch A"
msgctxt "paper size"
msgid "Arch B"
msgstr "c"
msgstr "Arch B"
msgctxt "paper size"
msgid "Arch C"
......@@ -3484,7 +3484,7 @@ msgstr "Foolio"
msgctxt "paper size"
msgid "Folio sp"
msgstr "Folio sp"
msgstr "Foolio sp"
msgctxt "paper size"
msgid "Invite Envelope"
......@@ -3564,7 +3564,7 @@ msgstr "ROC 8k"
#, c-format
msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
msgstr "erinevad idata andmed nimega viidatud '%s' ja '%s' jaoks\n"
msgstr "erinevad idata andmed nimeviidaga seotud '%s' ja '%s' jaoks\n"
#, c-format
msgid "Failed to write header\n"
......@@ -3639,7 +3639,7 @@ msgstr "Ikoonipuhver pole korras: %s\n"
#, c-format
msgid "No theme index file."
msgstr "Teema indeksfail on puudu."
msgstr "Teema indeksifail on puudu."
#, c-format
msgid ""
......@@ -3730,7 +3730,7 @@ msgstr "Printerite hankimiseks %s-st on vajalik autentimine"
#, c-format
msgid "Authentication is required on %s"
msgstr "%s jaoks on nõutud autentimine"
msgstr "%s jaoks on vajalik autentimine"
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on toner."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment