da.po 126 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation of GTK+.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02 Free Software Foundation, Inc.
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
3 4 5
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02.
#
# Konventioner:
#
#  attribute -> egenskab
#  directory -> mappe 
#  entry -> indtastningsfelt, indtastningsboks
#  frame (i animation) -> billede
#  (column) header -> (kolonne)overskrift
#  input -> (til tider) indtastning
#  label -> etiket (med denne stavning)
#  pixel -> skærmpunkt, punkt, billedpunkt
#  spin button -> talkontrol
#  toggle button -> afkrydsningsknap
#  widget -> kontrol
#
# Nogle af de mere specielle grafiske udtryk er allerede oversat i
# Gimp'en.
#
# Værktøjstip er konsekvent blevet oversat uden et afsluttende punktum
# (i modsætning til originalteksterne hvor det skifter lidt).
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
27 28 29 30
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
31
"POT-Creation-Date: 2002-09-29 23:06-0400\n"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
32
"PO-Revision-Date: 2002-04-06 15:56+0200\n"
33
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
34 35
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
36
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
37 38
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
39
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:662
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
40 41
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
42
msgstr "Kunne ikke åbne filen '%s': %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
43

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:672
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
45 46
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
47
msgstr "Billedfil '%s' indeholder ingen data"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
48

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:195 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:706
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
50 51 52 53
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
54 55
"Kunne ikke indlæse billedet '%s': årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"billedfil"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
56

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:223
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
63 64
"Kunne ikke indlæse animation '%s': årsag ukendt, formentlig en ødelagt "
"animationsfil"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:379
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
67 68
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
69
msgstr "Kunne ikke indlæse billedindlæsningmodulet %s: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:398
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
72 73 74 75 76
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
77 78
"Billedindlæsningsmodulet %s eksporterer ikke den rigtige grænseflade; måske "
"er den fra en anden Gtk-version?"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:522 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:548
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
81 82
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
83
msgstr "Billedtypen '%s' er ikke understøttet"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:570
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
86 87 88 89
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke genkende billedfilformatet for filen '%s'"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
91
msgid "Unrecognized image file format"
92
msgstr "Ukendt billedfilformat"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
93

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
94
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:717
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
95 96
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
97
msgstr "Kunne ikke indlæse billedet '%s': %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
98

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
100 101
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
102
msgstr ""
103
"Denne bygning af gdk-pixbuf understøtter ikke gemning af billedformatet: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
104

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:927
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
106 107
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
108
msgstr "Kunne ikke åbne '%s' til skrivning: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
109

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
110
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:948
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
111 112
#, c-format
msgid ""
113 114
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
115 116 117
msgstr ""
"Kunne ikke lukke '%s' ved skrivning af billede, formentlig er ikke alle data "
"blevet gemt: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
118

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
119
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:325
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
120
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
122
msgstr "Gradvis indlæsning af billedtypen '%s' er ikke understøttet"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
123

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:349 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:450
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
125 126 127 128 129
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
130
"Intern fejl: Billedindlæsningsmodulet '%s' begyndte ikke indlæsning af et "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131 132
"billede, men gav ikke nogen årsag til fejlen"

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Ødelagt hoved i billede"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukendt billedformat"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Ødelagte punktdata i billede"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "kunne ikke allokere billedmellemlager på %u byte"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
150
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:222 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151 152 153
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af bitmap-billede"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
154
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:262
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
155
msgid "BMP image has unsupported header size"
156
msgstr "BMP-billede har ikke-understøttet filhovedstørrelse"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
157

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
158
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287 gdk-pixbuf/io-bmp.c:310 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
159
msgid "BMP image has bogus header data"
160
msgstr "BMP-billede har ugyldige data i filhoved"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
161 162

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
163 164
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
165
msgstr "Fejl under læsning af GIF: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
166

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
168
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
169
msgstr "GIF-fil manglede nogle data (måske er den blev afkortet?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
171
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172 173 174 175
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern fejl i GIF-indlæseren (%s)"

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
176 177
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
178
msgstr "GIF-billedindlæseren forstår ikke dette billede."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
179

180 181
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
182
msgstr "Ugyldig kode fundet"
183 184

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185 186 187
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulær tabelindgang i GIF-fil"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188 189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1531
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "Not enough memory to load GIF file"
191
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af GIF-fil"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
195
msgstr "GIF-billede er ødelagt (ukorrekt LZW-kompression)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198 199 200
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fil synes ikke at være en GIF-fil"

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202 203 204 205
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s af GIF-filformatet er ikke understøttet"

206
# 'image' må betyde animation her
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
207 208 209 210 211 212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF-animation indeholdt et billede med højden eller bredden 0."

# 'image' må betyde animation her
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
213
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
214
msgstr "GIF-animation indeholdt et billede som var udenfor billedgrænserne."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
215

216
# 'disposal mode' betegner vist nok hvordan der skiftes fra et billede til et andet 
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
218 219
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
220 221
"Første billede af GIF-animation havde 'gå til forrige' som sin "
"overgangstilstand."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
222

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
224 225 226 227
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
228 229
"GIF-animation har ikke globalt farvekort, og et billede i den har ikke "
"lokalt farvekort."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
230

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1438
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
232
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
233
msgstr "GIF-billedet er afkortet eller ikke komplet."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235 236
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:217 gdk-pixbuf/io-ico.c:276 gdk-pixbuf/io-ico.c:337
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:400 gdk-pixbuf/io-ico.c:417
237 238 239
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af ikon"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:261
241 242 243
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig hoved i ikon"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:298
245 246 247
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har bredden nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:308
249 250 251
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har højden nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:352
253 254 255
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerede ikoner er ikke understøttet"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:385
257 258 259
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikke-understøttet ikontype"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:465
261 262 263
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af ICO-fil"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265 266
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
267
msgstr "Fejl ved fortolkning af JPEG-billedfil (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
270 271 272 273
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
274 275
"Ikke tilstrækkelig hukommelse til at indlæse billede, prøv at afslutte nogle "
"programmer for at frigøre hukommelse."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
276

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
277 278 279 280 281 282
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Ikke-understøttet ikontype"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
284
msgstr "Kunne ikke allokere hukommelse til indlæsning af JPEG-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
287 288 289 290 291
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
292
"JPEG-kvalitet skal være en værdi mellem 0 og 100; værdien '%s' kunne ikke "
293
"fortolkes."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
294

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
296 297 298 299
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
300
"JPEG-kvalitet skal være en værdi mellem 0 og 100; værdien '%d' er ikke "
301
"tilladt."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
302

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Antal bit pr. kanal i PNG-billede er ugyldig."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformeret PNG har bredde eller højde på nul."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Bit pr. kanal i transformeret PNG er ikke 8."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformeret PNG er ikke RGB eller RGBA."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
321 322 323
msgstr ""
"Transformeret PNG har et ikke-understøttet antal af kanaler, skal være 3 "
"eller 4."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
324 325

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
326 327
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
328
msgstr "Uoprettelig fejl i PNG-billedfil: %s"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
329

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
330
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
331
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
332
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af PNG-fil"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
333

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
334
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
335 336 337 338 339
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
340 341
"Ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme et %ld gange %ld billede; prøv at "
"afslutte nogle programmer for at frigøre hukommelse."
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
342

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
343
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344
msgid "Fatal error reading PNG image file"
345
msgstr "Uoprettelig fejl ved læsning af PNG-billedfil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
347
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
348 349 350 351
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Uoprettelig fejl ved læsning af PNG-billedfil: %s"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352 353
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
354
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
356
msgstr "Nøgler til PNG-tEXt-blokke skal bestå af mindst 1 og højst 79 tegn."
357

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358 359 360
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
361
msgstr "Nøgler til PNG-tEXt-blokke skal ASCII-tegn."
362

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363 364 365 366
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
367
msgstr ""
368
"Værdien for PNG-tEXt-blok kan ikke konverteres til ISO-8859-1-kodningen."
369

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
371
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
372
msgstr "PNM-indlæser forventede at finde et heltal, men gjorde det ikke"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
373

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
375
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
376
msgstr "PNM-fil har en ukorrekt startbyte"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
377

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
379 380 381
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-fil er ikke i et genkendeligt PNM-underformat"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
383 384 385
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM-fil har en billedbredde på 0"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
387 388 389
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM-fil har en billedhøjde på 0"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
391 392 393
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Største farveværdi i PNM-fil er 0"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
395
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
396
msgstr "Største farveværdi i PNM-fil er for stor"
397

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
399
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
400
msgstr "Kan ikke håndtere PNM-filer med flere farveværdier end 255"
401

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
403
msgid "Raw PNM image type is invalid"
404
msgstr "Rå PNM-billedtype er ugyldig"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
407
msgid "PNM image format is invalid"
408
msgstr "PNM-billedformat er ugyldigt"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
411
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
412
msgstr "PNM-billedindlæser understøtter ikke dette PNM-underformat"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
415
msgid "Premature end-of-file encountered"
416
msgstr "Fil sluttede for tidligt"
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
419
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
420
msgstr "Rå PNM-formater kræver præcist ét blankt felt før eksempeldata"
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
423
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
424
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til indlæsning af PNM-fil"
425

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
427
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
428
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af PNM-kontekststruktur"
429

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
msgid "Unexpected end of PNM image data"
432
msgstr "Uventet slutning på PNM-billeddata"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
436
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af PNM-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:124
439
msgid "RAS image has bogus header data"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
440
msgstr "RAS-billede har ugyldige data i filhoved"
441

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:146
443
msgid "RAS image has unknown type"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
444
msgstr "RAS-billede er af en ukendt type"
445

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446 447 448 449 450 451
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:154
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Ikke-understøttet TGA-billedtype"

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:169 gdk-pixbuf/io-ras.c:189
452
msgid "Not enough memory to load RAS image"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
453
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af RAS-billede"
454

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
455
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
456
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
457
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til IOBuffer-struktur"
458

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
459
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
460
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
461
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til IOBuffer-data"
462

Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
463
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
464
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
465
msgstr "Kan ikke omallokere IOBuffer-data"
466

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
468
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
469
msgstr "Kan ikke allokere midlertidige IOBuffer-data"
470

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
472
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
473
msgstr "fread() mislykkedes - filen sluttede sandsynligt for tidligt"
474

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
476
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
477
msgstr "fseek() mislykkedes - filen sluttede sandsynligt for tidligt"
478

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
480
msgid "Can't allocate new pixbuf"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
481
msgstr "Kan ikke allokere ny pixbuf"
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
484
msgid "Can't allocate colormap structure"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
485
msgstr "Kan ikke allokere farvetabelsstruktur"
486

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
488
msgid "Can't allocate colormap entries"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
489
msgstr "Kan ikke allokere farvetabelselementer"
490

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
492
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
493
msgstr "Uventet bitdybde for farvetabelselementer"
494

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
496
msgid "Can't allocate TGA header memory"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
497
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-hoved"
498

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500
msgid "TGA image has invalid dimensions"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
501
msgstr "TGA-billede har ugyldige dimensioner"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
504
msgid "TGA image comment length is too long"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
505
msgstr "Længde af TGA-billedkommentar er for lang"
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507 508
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
509
msgid "TGA image type not supported"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
510
msgstr "TGA-billedtype ikke understøttet"
511

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
513
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
514
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-kontekststruktur"
515

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
517
msgid "Excess data in file"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
518
msgstr "For mange data i fil"
519

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
520
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
521
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
522
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-hoved"
523

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
525
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
526
msgstr "For stor værdi i infolen-feltet i TGA-hoved"
527

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
528
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
529
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
530 531
msgstr ""
"Kan ikke allokere hukommelse til midlertidigt mellemlager til TGA-farvetabel"
532

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
534
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
535
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-farvetabelsstruktur"
536

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
538
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
539
msgstr "Kan ikke allokere TGA-farvetabelselementer"
540

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
542
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
543
msgstr "Uventet bitdybde for TGA-farvetabel"
544

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
546
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
547
msgstr "Pseudofarve-billede uden farvetabel"
548

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
550
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
551
msgstr "Kan ikke søge til billedafsæt - sandsynligvis blev filslutningen mødt"
552

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
554
msgid "Can't allocate pixbuf"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
555
msgstr "Kan ikke allokere pixbuf"
556

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
558
msgid "Unsupported TGA image type"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
559
msgstr "Ikke-understøttet TGA-billedtype"
560

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
562
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
563
msgstr "Kunne ikke finde billedbredde (ugyldig TIFF-fil)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
564

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
566
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
567
msgstr "Kunne ikke finde billedhøjde (ugyldig TIFF-fil)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
568

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
570
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
571
msgstr "Bredde eller højde på TIFF-billede er nul"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
572

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
574 575 576
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Dimensionerne af TIFF-billede er for store"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
578
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
579
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til åbning af TIFF-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
581
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
582
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
583
msgstr "Fejl under indlæsning af RGB-data fra TIFF-fil"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
584

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585 586 587 588 589 590
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Ikke-understøttet TGA-billedtype"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
591
msgid "Failed to open TIFF image"
592
msgstr "Kunne ikke åbne TIFF-billede"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
593

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
595
msgid "TIFFClose operation failed"
596
msgstr "TIFFClose-operationen mislykkedes"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
597

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
598
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
599
msgid "Failed to load TIFF image"
600
msgstr "Fejl under indlæsning af TIFF-billede"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
601

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
602
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:245
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
603 604 605
msgid "Image has zero width"
msgstr "Ikon har bredden nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
606
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:263
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
607 608 609
msgid "Image has zero height"
msgstr "Ikon har højden nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
610
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:274
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
611 612 613
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af billede"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
614
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:333
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
615 616 617
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "Kunne ikke gemme resten"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
618
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
619
msgid "Invalid XBM file"
620
msgstr "Ugyldig XBM-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
623
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
624
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af XBM-billedfil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:438
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
628
msgstr "Fejl ved skriving til midlertidig fil under indlæsning af XBM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
631
msgid "No XPM header found"
632
msgstr "Intet XPM-hoved fundet"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
634
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
635
msgid "XPM file has image width <= 0"
636
msgstr "XPM-fil har en billedbredde <= 0"
637

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
639
msgid "XPM file has image height <= 0"
640
msgstr "XPM-fil har en billedhøjde <= 0"
641

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
642
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
643
msgid "XPM file has invalid number of colors"
644
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antal farver"
645

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
646
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
647
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
648
msgstr "XPM har et ugyldig antal tegn per billedpunkt"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
650
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
651
msgid "Can't read XPM colormap"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
652
msgstr "Kan ikke læse XPM-farvekort"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
654
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
656
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af XPM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
658
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
660
msgstr "Fejl ved skrivning til midlertidig fil under indlæsning af XPM-billede"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662 663 664 665 666 667 668 669 670
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Mellemrum for forvalg"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

671 672 673 674 675 676 677
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "Shift"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
678
msgstr "Skift"
679 680 681 682 683 684 685 686

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
msgid "Ctrl"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
687
msgstr "Ctrl"
688 689 690 691 692 693 694 695

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
msgid "Alt"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
696
msgstr "Alt"
697

698
# RETMIG: undersøg hvad closure betyder i denne forbindelse
699
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
700
msgid "Accelerator Closure"
701
msgstr "Acceleratorobjekt"
702

703
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
704
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
705
msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"
706

707
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
708
msgid "Accelerator Widget"
709
msgstr "Acceleratorkontrol"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
710

711
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
712
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
713
msgstr "Kontrollen som skal overvåges for acceleratorændringer"
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
714

715 716
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"