az.po 117 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6
# GTK doysyesinin Azəri türkçəsinə tərcüməsi
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-09-29 23:06-0400\n"
9
"PO-Revision-Date: 2002-01-06 02:20GMT+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
11
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
15
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
17
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:662
18 19
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20
msgstr "Fayl '%s' Açıla bilmədi: %s"
21

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:672
23 24
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
25
msgstr "Rəsm faylı '%s' heç mə'lumat daxil etmir."
26

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:195 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:706
28
#, c-format
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
29 30
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
31
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
32

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:223
34 35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
38 39
msgstr ""
"'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
40

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
41
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:379
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42
#, c-format
43
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
44
msgstr "Rəsm yükləmə modulu tapıla bilmədi: %s: %s"
45

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
46
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:398
47 48 49 50 51
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53
"Rəsm yükləmə modulu %s düzgün ara üz idxal etmir; yoxsa bu, GTK "
"buraxılışından fərqlidir?"
54

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:522 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:548
56 57
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
58
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"
59

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:570
61 62
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63
msgstr "'%s' Faylının rəsm formatını başa düşmədim"
64

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
65
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
66
msgid "Unrecognized image file format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
67
msgstr "Namə'lum rəsm növü"
68

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
69
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:717
70 71
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72
msgstr "Rəsm '%s' yüklənə bilmədi: %s"
73

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
75 76 77
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78 79
"\"gdk-pixbuf\"un bu buraxılışı bu formatdakı rəsmləri qeyd etməni "
"dəstəkləmir: %s"
80

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:927
82 83
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
84
msgstr "'%s' yazmaq üçün açila bilinmədi: %s"
85

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
86
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:948
87 88
#, c-format
msgid ""
89 90
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
91
msgstr ""
92 93
"Rəsm yazılırkən '%s' qapadıla bilinmədi, bütün data qeyd edilməmiş ola bilər:"
"%s"
94

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:325
96 97
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98
msgstr "'%s' rəsm növünün inkremental yüklənməsi dəstəklənmir"
99

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:349 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:450
101 102 103 104 105
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
106 107 108
"Daxili xəta: Rəsm yükləmə modulu '%s' rəsmi yüklməyə başlaya bilmədi, amma "
"iflası üçün də səbəb göstərmədi"

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Rəsm başlığı xəsarəti"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
msgid "Image format unknown"
msgstr "Rəsm formatı bilinmir"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Rəsm piksel veriləni xəsəri"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "%u qədər rəsm buferi ayrıla bilmədi"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
126
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:222 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
127 128 129
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:262
131
msgid "BMP image has unsupported header size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
132
msgstr "BMP rəsmi dəstəklənməyən başlıq ölçülərinə malikdir"
133

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
134
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287 gdk-pixbuf/io-bmp.c:310 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
135
msgid "BMP image has bogus header data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
136
msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"
137

138 139 140
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
msgstr "GIF oxunması bacarılmadı: %s"
142

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
143
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1543
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
145
msgstr "GIF faylı datası əksikdir (dəyəsən parçalanıb?)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
146

147
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
148 149 150 151
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF yükləyicisində xəta (%s)"

152 153
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgstr "GIF rəsm yükləyicisi bu rəsmdən baş aça bilmədi."
155

156 157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
158
msgstr "Səhv kod görüldü"
159 160

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161
msgid "Circular table entry in GIF file"
162
msgstr "GIF faylında dairəvi cədvəl girişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
164 165
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1531
166
msgid "Not enough memory to load GIF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
170
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
msgstr "GIF rəsmi xəsərlidir (səliqəsiz LZW sıxışdırılması)"
172

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174
msgid "File does not appear to be a GIF file"
175
msgstr "Fayl deyəsən GIF faylı deyil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
177
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178 179
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
180
msgstr "GIF faylının %s buraxılışı hələ dəstəklənmir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182 183 184 185 186 187
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
#, fuzzy
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF rəsmi kənarlardan daşan çərçivə daxil edir."

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
188
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgstr "GIF rəsmi kənarlardan daşan çərçivə daxil edir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
192
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
msgstr "GIF rəsminin ilk çərçivəsi 'əvvəlkinə çevir' daxil edir."
194

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
196 197 198 199
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200 201
"GIF rəsminin qlobal rəng xəritəsi yoxdur və üstünə bir də içindəki "
"çərçivənin də yerli rəng xəritəsi yoxdur."
202

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1438
204
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
msgstr "GIF rəsmi parçalanıb və natamamdır."
206

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
207 208
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:217 gdk-pixbuf/io-ico.c:276 gdk-pixbuf/io-ico.c:337
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:400 gdk-pixbuf/io-ico.c:417
209 210 211 212
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:261
214 215 216
msgid "Invalid header in icon"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:298
218 219 220
msgid "Icon has zero width"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:308
222 223 224
msgid "Icon has zero height"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:352
226 227 228 229
#, fuzzy
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:385
231 232 233
msgid "Unsupported icon type"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:465
235 236 237 238
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
240 241
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
242
msgstr "JPEG rəsm faylı interperensiya xətası (%s)"
243

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
245 246 247 248
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
249 250
"Rəsm yükləmə üçün yaddaş çatmır, bə'zi proqramlardan yaddaş açmaq üçün "
"çıxmağa çalışın"
251

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252 253 254 255 256 257
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
258
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
259
msgstr "JPEG faylını yükləmə üçün yaddaş ayrıla bilmir"
260

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
261
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
262 263 264 265 266
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
267 268
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%s' qiyməti alına "
"bilməz."
269

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
271
#, c-format
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
272 273
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
274
msgstr ""
275 276
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%d' qiyməti qəbl "
"edilməz."
277

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, fuzzy
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Sətir PNM rəsm növü hökmlü deyildir"

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
300 301
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302
msgstr "PNG rəsm faylında ağır xəta: '%s'"
303

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
305
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306
msgstr "PNG faylını yükləmə üçün yaddaş ayrıla bilmir"
307

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
309 310 311 312 313
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
314 315
"\"%ld\"ni %ld rəsm olaraq yükləmək üçün yaddaş çatmır; bə'zi proqramlardan "
"yaddaş açmaq üçün çıxmağa çalışın"
316

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318
msgid "Fatal error reading PNG image file"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
319
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
321
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
322 323
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta: %s"
325

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
326 327
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
328
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
329
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
330 331
msgstr ""
"PNG tEXt parçaları açarları ən az 1 ən çox 79 xarakterə malik olmalıdırlar."
332

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333 334 335
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
336
msgstr "PNG tEXt parçaları açarları ASCII xarakterləri olmalıdırlar."
337

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
338 339 340 341
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
342 343
msgstr ""
"PNG tEXt parçaları qiyməti ISO-8859-1 kodlamasına dönüşdürülə bilməzlər."
344

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
345
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
346
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347
msgstr "PNM yükləyicisi inteqer tapmağı gözləyirdi, amma tapmadı"
348

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
350
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351
msgstr "PNM faylı xəsərli başlanğıc baytına malikdir"
352

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
353
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
354
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355
msgstr "PNM faylı PNM alt formatında başa düşülmədi"
356

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
358
msgid "PNM file has an image width of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359
msgstr "PNM faylının genişliyi 0 olaraq verilib"
360

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
362
msgid "PNM file has an image height of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgstr "PNG faylının hündürlüyü  0 olara verilib"
364

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
366
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
367
msgstr "PNG faylının maksimal rəng qitməti 0 olaraq verilib"
368

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
370
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
371
msgstr "PNM faylının maksimal rəng qiyməti çox böyükdür"
372

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
374
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
375 376
msgstr ""
"255 üstündə maksimal rəng qiymətinə malik olan PNM fayllarını dəstəkləmirəm."
377

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
379
msgid "Raw PNM image type is invalid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380
msgstr "Sətir PNM rəsm növü hökmlü deyildir"
381

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
383
msgid "PNM image format is invalid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384
msgstr "PNM rəsm formatı hökmsüzdür"
385

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
387
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388
msgstr "PNM rəsm yükləyicisi PNM alt formatını dəstəkləmir"
389

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
391
msgid "Premature end-of-file encountered"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
392
msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"
393

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
395
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
396 397 398
msgstr ""
"Xam PNM formatları nümunə datası arasında dəqiq bir boşluğa ehtiyac hiss "
"edərlər"
399

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
401
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
402
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
403

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
405
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
406
msgstr "PNM məzmunu quruluşunu yükləmək üçün yaddaş çatmır"
407

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
409
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410
msgstr "PNM rəsm datasının gözlənilməz bitişi"
411

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
413
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
415

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:124
417 418 419 420
#, fuzzy
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:146
422 423 424 425
#, fuzzy
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "Rəsm formatı bilinmir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426 427 428 429 430
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:154
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:169 gdk-pixbuf/io-ras.c:189
431 432 433 434
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
436 437 438 439
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
441 442 443 444
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
446 447 448
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
450 451 452 453
#, fuzzy
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
455 456 457 458
#, fuzzy
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
460 461 462 463
#, fuzzy
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "Faylın erkən sonlanması görüldü"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
465 466 467
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
469 470 471
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
473 474 475
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
477 478 479
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
481 482 483
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
484
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485 486 487
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
489 490 491
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492 493
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
494 495 496 497
#, fuzzy
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
498
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
499 500 501 502
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
504 505 506
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
508 509 510 511
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
513 514 515
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
517 518 519 520
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
522 523 524 525
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
526
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
527 528 529 530
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
532 533 534
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
536 537 538
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
540 541 542
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
544 545 546
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
548 549 550
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
551
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
552
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553
msgstr "Rəsm eni öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
554

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
556
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557
msgstr "Rəsm hündürlüyü öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
558

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
560
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561
msgstr "TIFF rəsmi hündürlüyü ya da eni sıfırdır"
562

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563 564 565 566 567
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
568
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569
msgstr "TİFF faylını açmaq üçün yaddaş çatmır"
570

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
571
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
572
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
573
msgstr "TİFF rəsmində RGB veriləni alınması bacarılmadı"
574

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
575 576 577 578 579
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
580 581 582
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
583
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
584
msgid "TIFFClose operation failed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585
msgstr "TIFFClose əməliyyatı iflas etdi"
586

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
587
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
588
msgid "Failed to load TIFF image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589
msgstr "TİFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
590

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
591
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:245
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592 593 594 595
#, fuzzy
msgid "Image has zero width"
msgstr "Rəsm pəncərəciyi"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:263
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
597 598 599
msgid "Image has zero height"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:274
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601 602 603 604
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:333
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
606 607 608
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
610
msgid "Invalid XBM file"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
611
msgstr "Hökmsüz XBM faylı"
612

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
613
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
614
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
616

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:438
618
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619
msgstr "XBM rəsmini açmaq üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
620

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
622
msgid "No XPM header found"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623
msgstr "XPM başlığı tapılmadı"
624

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
626
msgid "XPM file has image width <= 0"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
627
msgstr "XPM faylının eni <= 0-dır"
628

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
630
msgid "XPM file has image height <= 0"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
631
msgstr "XPM faylının hündürlüyü <= 0-dır"
632

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
634
msgid "XPM file has invalid number of colors"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
635
msgstr "XPM faylı səhv rəng miqdarına malikdir"
636

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
638
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
639
msgstr "XPM pətək başına səhv sayda xarakterə malikdir"
640

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
641
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
642
msgid "Can't read XPM colormap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643
msgstr "XPM rəng xəritəsə oxuna bilmədi"
644

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
646
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
648

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
650
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
651
msgstr "XBM rəsmini yükləmək üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
652

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653 654 655 656 657 658 659 660 661
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Əsas Boşluq"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "Shift"
msgstr ""

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
msgid "Ctrl"
msgstr ""

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
msgid "Alt"
msgstr ""

#: gtk/gtkaccellabel.c:136
690
msgid "Accelerator Closure"
691
msgstr "Sürətləndirici Qapadılması"
692

693
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
694
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
695
msgstr "Yüksəldici dəyişiklikləri izlənmə aralığı"
696

697
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
698
msgid "Accelerator Widget"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
699
msgstr "Yüksəldici Pəncərəciyi"
700

701
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
702
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
703
msgstr "Yüksəldici dəyişiklikləri izlənəcək pəncərəcik"
704

705 706
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
707
msgstr "Üfüqi səviyyələmə"
708

709
#: gtk/gtkalignment.c:103
710 711 712
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
713 714
msgstr ""
"Mövcud sahədə törəmənin üfüqi yeri. 0.0 sola, 1.0 sağa tərəfləndirmədir"
715

716 717
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
718
msgstr "Şaquli səviyyələmə"
719

720
#: gtk/gtkalignment.c:113
721 722 723
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
724
msgstr "Mövcud sahədə törəmənin şaquli. 0.0 üstə, 1.0 aşağı tərəfləndirmədir"
725

726 727
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
728
msgstr "Üfüqi miqyas"
729

730
#: gtk/gtkalignment.c:122
731 732 733
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
734
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
735 736
"Mövcud üfüqi sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək miqdar. "
"0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737

738 739
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
740
msgstr "Şaquli miqyas"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741

742
#: gtk/gtkalignment.c:131
743 744 745
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
746
msgstr ""
747 748
"Mövcud şaquli sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək "
"miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
749

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
750
#: gtk/gtkarrow.c:98
751
msgid "Arrow direction"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
752
msgstr "Ox yönü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
753

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
754
#: gtk/gtkarrow.c:99
755
msgid "The direction the arrow should point"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
756
msgstr "Oxun göstərəcəyi yön"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
757

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
758
#: gtk/gtkarrow.c:106
759
msgid "Arrow shadow"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
760
msgstr "Ox kölgəsi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
761

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed