Commit 3a810bfa authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Administrator

Update Czech translation

parent 5e56960a
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PasswordSafe\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/PasswordSafe/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-02 21:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-03 08:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-10 19:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-11 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: data/create_database.ui:74 data/database_settings_dialog.ui:435
#: data/entry_page.ui:1244 data/entry_page.ui:1381
#: data/entry_page.ui:1243 data/entry_page.ui:1379
#: passwordsafe/unlock_database.py:93
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
......@@ -94,7 +94,7 @@ msgid "Please try again"
msgstr "Zkuste to prosím znovu"
#. Button to generate a password
#: data/create_database.ui:781 data/entry_page.ui:1332
#: data/create_database.ui:781 data/entry_page.ui:1330
#: passwordsafe/create_database.py:240
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:217
msgid "Generate"
......@@ -109,18 +109,18 @@ msgid "Generate Keyfile"
msgstr "Generování souboru s klíčem"
#: data/create_database.ui:880 data/main_window.ui:198
#: data/unlock_database.ui:311 data/unlocked_database.ui:920
#: data/unlock_database.ui:311 data/unlocked_database.ui:974
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: data/create_database.ui:894 data/main_window.ui:212
#: data/unlock_database.ui:325 data/unlocked_database.ui:934
#: data/unlock_database.ui:325 data/unlocked_database.ui:988
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#. "Password Safe" is the application name
#: data/create_database.ui:908 data/main_window.ui:226
#: data/unlock_database.ui:339 data/unlocked_database.ui:948
#: data/unlock_database.ui:339 data/unlocked_database.ui:1002
msgid "About Password Safe"
msgstr "O aplikaci Trezor na hesla"
......@@ -146,7 +146,7 @@ msgstr "Trezor byl úspěšně vytvořen"
#. Headerbar subtitle for the keepass safe unlock screen.
#. Menubutton popover in headerbar for starting the safe opening process (for existing safe)
#: data/created_database.ui:50 data/unlock_database.ui:286
#: data/unlock_database.ui:354 data/unlocked_database.ui:881
#: data/unlock_database.ui:354 data/unlocked_database.ui:935
msgid "Open Safe"
msgstr "Otevřít trezor"
......@@ -301,36 +301,36 @@ msgstr "Poznámky"
msgid "Length"
msgstr "Délka"
#: data/entry_page.ui:1149
#: data/entry_page.ui:1148
msgid "Characters"
msgstr "Znaky"
#: data/entry_page.ui:1257
#: data/entry_page.ui:1256
msgid "Words"
msgstr "Počet slov"
#: data/entry_page.ui:1291
#: data/entry_page.ui:1289
msgid "Separator"
msgstr "Oddělovač"
#: data/entry_page.ui:1308
#: data/entry_page.ui:1306
msgid "Enter character here…"
msgstr "zde zadejte znak…"
#: data/entry_page.ui:1319
#: data/entry_page.ui:1317
msgid "Passphrase"
msgstr "Heslová fráze"
#. Tooltip for button near input field to show or hide the password (clear text)
#: data/entry_page.ui:1436
#: data/entry_page.ui:1434
msgid "Show/hide password"
msgstr "Zobrazit/skrýt heslo"
#: data/entry_page.ui:1616
#: data/entry_page.ui:1614
msgid "URL"
msgstr "Adresa URL"
#: data/entry_page.ui:1702
#: data/entry_page.ui:1700
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
......@@ -538,7 +538,7 @@ msgstr "Soubor již existuje"
msgid "Do you want to override it?"
msgstr "Chcete jej přepsat?"
#: data/override_dialog.ui:22 data/unlocked_database.ui:1277
#: data/override_dialog.ui:22 data/unlocked_database.ui:1331
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -557,7 +557,7 @@ msgid "Select the safes you want to save."
msgstr "Vyberte trezory, které chcete uložit"
#. Button tooltip in headerbar to switch to selection mode where the user can tick password entries and groups
#: data/quit_dialog.ui:22 data/unlocked_database.ui:988
#: data/quit_dialog.ui:22 data/unlocked_database.ui:1042
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
......@@ -581,7 +581,7 @@ msgid "Discard"
msgstr "Zahodit"
#. Save all the changes which the user have made to his keepass safe
#: data/save_dialog.ui:35 data/unlocked_database.ui:733
#: data/save_dialog.ui:35 data/unlocked_database.ui:787
#: passwordsafe/main_window.py:333
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
......@@ -746,7 +746,7 @@ msgid "Open Keyfile"
msgstr "Otevřít soubor s klíčem"
#. Menubutton popover in headerbar for starting the safe creation process
#: data/unlock_database.ui:272 data/unlocked_database.ui:867
#: data/unlock_database.ui:272 data/unlocked_database.ui:921
msgid "New Safe"
msgstr "Nový trezor"
......@@ -754,12 +754,12 @@ msgstr "Nový trezor"
msgid "Enter password to unlock"
msgstr "Zadejte heslo pro odemknutí"
#: data/unlock_database.ui:591
#: data/unlock_database.ui:590
msgid "Failed to unlock safe"
msgstr "Selhalo odemknutí trezoru"
#. Button tooltip in headerbar to switch to selection mode where the user can tick password entries and groups
#: data/unlocked_database.ui:20 data/unlocked_database.ui:1013
#: data/unlocked_database.ui:20 data/unlocked_database.ui:1067
msgid "Selection Mode"
msgstr "Režim výběru"
......@@ -776,75 +776,79 @@ msgstr "Prázdná skupina"
msgid "No search results"
msgstr "Hledání nemá žádné výsledky"
#: data/unlocked_database.ui:297 data/unlocked_database.ui:488
#: data/unlocked_database.ui:302
msgid "Duplicate"
msgstr "Duplikovat"
#: data/unlocked_database.ui:316 data/unlocked_database.ui:528
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: data/unlocked_database.ui:474
#: data/unlocked_database.ui:514
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: data/unlocked_database.ui:607
#: data/unlocked_database.ui:661
msgid "Enter search term"
msgstr "Zadejte hledaný výraz"
#. Button tooltip in headerbar to open page for creation of a new password entry
#: data/unlocked_database.ui:675
#: data/unlocked_database.ui:729
msgid "Create password…"
msgstr "Vytvořit heslo…"
#. Button tooltip in headerbar to open page for creation of a new group
#: data/unlocked_database.ui:697
#: data/unlocked_database.ui:751
msgid "Create group…"
msgstr "Vytvořit skupinu…"
#: data/unlocked_database.ui:755
#: data/unlocked_database.ui:809
msgid "Lock"
msgstr "Zamknout"
#: data/unlocked_database.ui:800
#: data/unlocked_database.ui:854
msgid "Sort"
msgstr "Řadit"
#. This is a modelbutton in a popover to sort entries by last added
#: data/unlocked_database.ui:842
#: data/unlocked_database.ui:896
msgid "Last Added"
msgstr "Naposledy přidáno"
#. Open settings for safe (e.g. password changing)
#: data/unlocked_database.ui:895
#: data/unlocked_database.ui:949
msgid "Safe Settings"
msgstr "Nastavení trezoru"
#. Only apply the search term for the current group
#: data/unlocked_database.ui:1124
#: data/unlocked_database.ui:1178
msgid "Local"
msgstr "V aktuální skupině"
#. Use full text search
#: data/unlocked_database.ui:1138
#: data/unlocked_database.ui:1192
msgid "Full Text"
msgstr "Ve všech textech"
#. Button tooltip in selection mode to move every selected entry/group to another place
#: data/unlocked_database.ui:1240
#: data/unlocked_database.ui:1294
msgid "Move selection"
msgstr "Přesunout vybrané"
#. Button tooltip in selection mode to delete every selected entry/group
#: data/unlocked_database.ui:1260
#: data/unlocked_database.ui:1314
msgid "Delete selection"
msgstr "Smazat vybrané"
#: data/unlocked_database.ui:1317
#: data/unlocked_database.ui:1361
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: data/unlocked_database.ui:1331
#: data/unlocked_database.ui:1375
msgid "Select none"
msgstr "Zrušit výběr"
#: data/unlocked_database.ui:1361
#: data/unlocked_database.ui:1405
msgid "Click on a checkbox to select"
msgstr "Vybírejte klikáním na zaškrtávací políčka"
......@@ -858,6 +862,11 @@ msgstr "Výběr umístění pro soubor s klíčem"
msgid "Generating…"
msgstr "Generuje se…"
#. NOTE: With clone is meant a duplicated object, not the process of cloning/duplication; "the" clone
#: passwordsafe/database_manager.py:360
msgid "Clone"
msgstr "Klonovat"
#. NOTE: Filechooser title for choosing current used keyfile
#: passwordsafe/database_settings_dialog.py:178
msgid "Choose current keyfile"
......@@ -892,24 +901,19 @@ msgstr "ChaCha20 256bitový"
msgid "Twofish 256-bit"
msgstr "Twofish 256bitový"
#: passwordsafe/entry_page.py:478 passwordsafe/entry_row.py:136
#: passwordsafe/unlocked_database.py:670
msgid "Copied to clipboard"
msgstr "Zkopírováno do schránky"
#: passwordsafe/entry_page.py:532 passwordsafe/entry_page.py:597
#: passwordsafe/entry_page.py:512 passwordsafe/entry_page.py:577
msgid "Attribute key already exists"
msgstr "Klíč takovéto vlastnosti již existuje"
#: passwordsafe/entry_row.py:69
#: passwordsafe/entry_row.py:63
msgid "Title not specified"
msgstr "Název není zadán"
#: passwordsafe/entry_row.py:78
#: passwordsafe/entry_row.py:74
msgid "No username specified"
msgstr "Není zadáno žádné uživatelské jméno"
#: passwordsafe/group_row.py:41
#: passwordsafe/group_row.py:36
msgid "No group title specified"
msgstr "Není zadán žádný název skupiny"
......@@ -928,15 +932,15 @@ msgstr "Databáze KeePass 3.1/4"
msgid "Choose location for Keepass safe"
msgstr "Výběr umístění pro trezor KeePass"
#: passwordsafe/selection_ui.py:149
#: passwordsafe/selection_ui.py:151
msgid "Deletion completed"
msgstr "Mazání bylo dokončeno"
#: passwordsafe/selection_ui.py:191
#: passwordsafe/selection_ui.py:193
msgid "Move completed"
msgstr "Přesun byl dokončen"
#: passwordsafe/selection_ui.py:193
#: passwordsafe/selection_ui.py:195
msgid "Skipped moving group into itself"
msgstr "Vynechán přesun skupiny do sebe sama"
......@@ -958,27 +962,31 @@ msgstr "Zkusit znovu"
msgid "Choose Keyfile"
msgstr "Výběr souboru s klíčem"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:544
#: passwordsafe/unlocked_database.py:537
msgid "Database saved"
msgstr "Databáze byla uložena"
#. NOTE: In-app notification to inform the user that already an unfinished save job is running
#: passwordsafe/unlocked_database.py:547
#: passwordsafe/unlocked_database.py:540
msgid "Please wait. Another save is running."
msgstr "Počkejte prosím, probíhá jiné ukládání."
#. NOTE: In-app notification to inform the user that no save is necessary because there where no changes made
#: passwordsafe/unlocked_database.py:550
#: passwordsafe/unlocked_database.py:543
msgid "No changes made"
msgstr "Nebyly provedeny žádné změny"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:687
msgid "Copied to clipboard"
msgstr "Zkopírováno do schránky"
#. NOTE: Notification that a safe has been locked, Notification title has the safe file name in it
#: passwordsafe/unlocked_database.py:797
#: passwordsafe/unlocked_database.py:814
#, python-format
msgid "%s locked"
msgstr "Trezor %s byl uzamknut"
#: passwordsafe/unlocked_database.py:797
#: passwordsafe/unlocked_database.py:814
msgid "Keepass safe locked due to inactivity"
msgstr "Trezor KeePass byl uzamknut kvůli nečinnosti"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment