Commit b3664cd9 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent af3de370
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-music/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 22:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 20:02+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-16 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-21 12:54+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -16,37 +16,50 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:6
msgid "GNOME Music"
msgstr "GNOME музыкасы"
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Music.desktop.in:5
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:7
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:5
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Музыкалық жинағыңызды ойнау және реттеу"
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in:9
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "GNOME музыкасы - бұл музыканы ойнайтын жаңа қолданба."
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:9
msgid ""
"An easy way to play your music. Automatically discover music on your "
"computer, the local network and internet services."
msgstr ""
"Музыкаңызды ойнатудың оңай жолы. Компьютеріңізде, жергілікті желіде және "
"интернет қызметтерінде музыканы автоматты түрде табуға болады."
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:12
msgid ""
"Find tracks in your local collection, get music from DLNA servers or try "
"something new with the Jamendo and Magnatune services."
msgstr ""
"Жергілікті жинақтан тректерді тауып, музыканы DLNA серверлерден алыңыз "
"немесе Jamendo мен Magnatune қызметтері арқылы бірнәрсе жаңаны қолданып "
"көріңіз."
#: data/org.gnome.Music.desktop.in:3 gnomemusic/application.py:55
#: gnomemusic/application.py:104 gnomemusic/toolbar.py:91
#: gnomemusic/window.py:68 data/AboutDialog.ui.in:7
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:3 gnomemusic/application.py:54
#: gnomemusic/window.py:67
msgid "Music"
msgstr "Музыка"
#: data/org.gnome.Music.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:4
msgid "Music Player"
msgstr "Музыка ойнатқышы"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Music.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Music"
msgstr "org.gnome.Music"
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:7
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Music.desktop.in:13
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:13
msgid "Music;Player;"
msgstr "Music;Player;Музыка;Плеер;"
......@@ -93,139 +106,83 @@ msgstr ""
"қайталауды білдіреді)."
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:33
msgid "Search mode"
msgstr "Іздеу режимі"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:34
msgid "If true, the search bar is shown."
msgstr "Ақиқат болса, іздеу панелі көрсетіледі."
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:38
msgid "Notifications mode"
msgstr "Хабарламалар режимі"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:39
msgid "Enables or disables playback notifications"
msgstr "Ойнату хабарламаларын іске қосу не сөндіру"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:43
msgid "Enable ReplayGain"
msgstr "ReplayGain іске қосу"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:44
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:34
msgid "Enables or disables ReplayGain for albums"
msgstr "Альбомдар үшін ReplayGain іске қосу не сөндіру"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:48
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:38
msgid "Inital state has been displayed"
msgstr "Бастапқы қалып-күйі көрсетілген"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:49
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:39
msgid "Set to true when initial state has been displayed"
msgstr "Бастапқы қалып-күйі көрсетілген кезде true болады"
#: gnomemusic/notification.py:55 data/PlayerToolbar.ui:70
msgid "Previous"
msgstr "Алдыңғы"
#: gnomemusic/notification.py:58 gnomemusic/player.py:536
msgid "Pause"
msgstr "Аялдату"
#: gnomemusic/notification.py:61 gnomemusic/player.py:539
#: data/PlayerToolbar.ui:87 data/PlaylistContextMenu.ui:5
msgid "Play"
msgstr "Ойнату"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:43
msgid "Inhibit system suspend"
msgstr "Жүйелік ұйықтатуды болдырмау"
#: gnomemusic/notification.py:63 data/PlayerToolbar.ui:104
msgid "Next"
msgstr "Келесі"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:44
msgid "Enables or disables inhibiting system suspend while playing music"
msgstr ""
"Музыканы ойнату кезінде жүйелік ұйықтату режиміне өтуді іске қосады немесе "
"сөндіреді"
#: gnomemusic/player.py:1076
#: gnomemusic/gstplayer.py:402
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Файлды ойнату мүмкін емес"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
#: gnomemusic/player.py:1081
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "%s ішінен _табу"
#: gnomemusic/gstplayer.py:408
msgid "_Find in {}"
msgstr "{} ішінен _табу"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: gnomemusic/player.py:1091
#. TRANSLATORS: separator for two codecs
#: gnomemusic/gstplayer.py:419
msgid " and "
msgstr " және "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: gnomemusic/player.py:1094
#: gnomemusic/gstplayer.py:422
msgid ", "
msgstr ", "
#: gnomemusic/player.py:1095
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] "файлды ойнату үшін %s керек, бірақ, орнатылмаған."
#: gnomemusic/gstplayer.py:424
msgid "{} is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "{} are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] "файлды ойнату үшін {} керек, бірақ, ол орнатылмаған."
#: gnomemusic/inhibitsuspend.py:68
msgid "Playing music"
msgstr "Музыканы ойнату"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/playlists.py:58
#: gnomemusic/playlists.py:60
msgid "Most Played"
msgstr "Ең жиі ойнатылған"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/playlists.py:63
#: gnomemusic/playlists.py:65
msgid "Never Played"
msgstr "Ешқашан ойналмаған"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/playlists.py:68
#: gnomemusic/playlists.py:70
msgid "Recently Played"
msgstr "Жақында ойналған"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/playlists.py:73
#: gnomemusic/playlists.py:75
msgid "Recently Added"
msgstr "Жақында қосылған"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/playlists.py:78
#: gnomemusic/playlists.py:80
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Таңдамалы өлеңдер"
#: gnomemusic/searchbar.py:64 gnomemusic/searchbar.py:114
msgid "All"
msgstr "Барлығы"
#: gnomemusic/searchbar.py:65
msgid "Artist"
msgstr "Әртіс"
#: gnomemusic/searchbar.py:66
msgid "Album"
msgstr "Альбом"
#: gnomemusic/searchbar.py:67 data/AlbumWidget.ui:171
msgid "Composer"
msgstr "Композитор"
#: gnomemusic/searchbar.py:68
msgid "Track Title"
msgstr "Трек аты"
#: gnomemusic/searchbar.py:115
msgid "Local"
msgstr "Жергілікті"
#: gnomemusic/searchbar.py:258
msgid "Sources"
msgstr "Қайнар көздер"
#: gnomemusic/searchbar.py:266
msgid "Match"
msgstr "Сәйкес"
#: gnomemusic/utils.py:75
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Белгісіз әртіс"
......@@ -234,89 +191,124 @@ msgstr "Белгісіз әртіс"
msgid "Untitled"
msgstr "Атаусыз"
#: gnomemusic/views/albumsview.py:45 gnomemusic/views/searchview.py:501
#: gnomemusic/views/albumsview.py:44 gnomemusic/views/searchview.py:574
msgid "Albums"
msgstr "Альбомдар"
#: gnomemusic/views/artistsview.py:56 gnomemusic/views/searchview.py:503
#: gnomemusic/views/artistsview.py:62 gnomemusic/views/searchview.py:576
msgid "Artists"
msgstr "Әртістер"
#: gnomemusic/views/baseview.py:188
msgid "Selected {} item"
msgid_plural "Selected {} items"
msgstr[0] "{} нәрсе таңдалды"
#: gnomemusic/views/baseview.py:193 gnomemusic/views/baseview.py:284
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:189
#: gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:232 data/headerbar.ui:32
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Бірнәрсені таңдау үшін оның үстіне шертіңіз"
#: gnomemusic/views/emptysearchview.py:53
msgid "Try a different search"
msgstr "Басқа сөздерді іздеп көріңіз"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:51
#: gnomemusic/views/emptyview.py:66
msgid "Music folder"
msgstr "Музыка бумасы"
#: gnomemusic/views/initialstateview.py:50
#. TRANSLATORS: This is a label to display a link to open user's music
#. folder. {} will be replaced with the translated text 'Music folder'
#: gnomemusic/views/emptyview.py:70
msgid "The contents of your {} will appear here."
msgstr "{} құрамасы осында көрсетіледі."
#: gnomemusic/views/emptyview.py:102
msgid "Hey DJ"
msgstr "Сәлем DJ"
#: gnomemusic/views/playlistview.py:63 gnomemusic/views/searchview.py:507
#: gnomemusic/views/emptyview.py:112 gnomemusic/views/emptyview.py:118
msgid "No music found"
msgstr "Музыка табылмады"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:120
msgid "Try a different search"
msgstr "Басқа сөздерді іздеп көріңіз"
#: gnomemusic/views/playlistview.py:67 gnomemusic/views/searchview.py:580
msgid "Playlists"
msgstr "Ойнату тізімдері"
#: gnomemusic/views/playlistview.py:604
#, python-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d өлең"
#: gnomemusic/views/playlistview.py:647
#: gnomemusic/views/playlistview.py:638
msgid "Playlist {} removed"
msgstr "{} ойнату тізімі өшірілген"
#: gnomemusic/views/playlistview.py:653
#: gnomemusic/views/playlistview.py:644
msgid "{} removed from {}"
msgstr "{} {} ішінен өшірілді"
#: gnomemusic/views/searchview.py:505 gnomemusic/views/songsview.py:55
#: gnomemusic/views/searchview.py:578 gnomemusic/views/songsview.py:55
msgid "Songs"
msgstr "Өлеңдер"
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:185
#: gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:228
#, python-format
msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items"
msgstr[0] "%d нәрсе таңдалды"
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:171
msgid "{} minute"
msgid_plural "{} minutes"
msgstr[0] "{} минут"
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:281 gnomemusic/widgets/albumwidget.py:326
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d мин"
#: gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:192
#: gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:141
msgid "Disc {}"
msgstr "Диск {}"
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:73
msgid "Selected {} item"
msgid_plural "Selected {} items"
msgstr[0] "{} нәрсе таңдалды"
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:76 data/SelectionBarMenuButton.ui:31
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Бірнәрсені таңдау үшін оның үстіне шертіңіз"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:169
msgid "Loading"
msgstr "Жүктелуде"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:231
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:232
msgid "_Undo"
msgstr "Бол_дырмау"
#: gnomemusic/window.py:245
msgid "Empty"
msgstr "Бос"
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:145
msgid "Pause"
msgstr "Аялдату"
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:148 data/PlayerToolbar.ui:88
msgid "Play"
msgstr "Ойнату"
#: gnomemusic/widgets/playlistcontrols.py:96
msgid "{} Song"
msgid_plural "{} Songs"
msgstr[0] "{} өлең"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:67 gnomemusic/widgets/searchbar.py:115
msgid "All"
msgstr "Барлығы"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:68
msgid "Artist"
msgstr "Әртіс"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:69
msgid "Album"
msgstr "Альбом"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:70 data/AlbumWidget.ui:172
msgid "Composer"
msgstr "Композитор"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:71
msgid "Track Title"
msgstr "Трек аты"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:116
msgid "Local"
msgstr "Жергілікті"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:259
msgid "Sources"
msgstr "Қайнар көздер"
#: gnomemusic/widgets/searchbar.py:267
msgid "Match"
msgstr "Сәйкес"
#: data/AboutDialog.ui.in:9
#| msgid "Copyright © 2016 GNOME Music Developers"
msgid "Copyright © 2018 GNOME Music Developers"
msgstr "Copyright © 2018 GNOME Music әзірлеушілері"
......@@ -353,7 +345,7 @@ msgid ""
"statement from your version.\n"
"\n"
"“Magic of the vinyl” by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 "
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403"
msgstr ""
"GNOME музыкасы еркін бағдарлама; сіз оны Free Software Foundation шығарған "
"GNU General Public License аясында еркін тарата не/және өзгерте аласыз; "
......@@ -378,13 +370,13 @@ msgstr ""
"тастаңыз.\n"
"\n"
"Sami Pyylampi шығарған \"Magic of the vinyl\" суреті CC-BY-SA 2.0 аясында "
"лицензияланған https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
"лицензияланған https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403"
#: data/AlbumWidget.ui:110
#: data/AlbumWidget.ui:111
msgid "Released"
msgstr "Шығарылған"
#: data/AlbumWidget.ui:126
#: data/AlbumWidget.ui:127
msgid "Running Length"
msgstr "Ұзақтығы"
......@@ -404,27 +396,19 @@ msgstr "О_сы туралы"
msgid "_Quit"
msgstr "_Шығу"
#: data/headerbar.ui:7
msgid "Select All"
msgstr "Барлығын таңдау"
#: data/headerbar.ui:11
msgid "Select None"
msgstr "Ештеңе таңдамау"
#: data/headerbar.ui:66
#: data/HeaderBar.ui:13
msgid "Search"
msgstr "Іздеу"
#: data/headerbar.ui:89
#: data/HeaderBar.ui:36
msgid "Select"
msgstr "Таңдау"
#: data/headerbar.ui:111 data/PlaylistDialog.ui:264
#: data/HeaderBar.ui:58 data/PlaylistDialog.ui:282
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: data/headerbar.ui:129
#: data/HeaderBar.ui:77
msgid "Back"
msgstr "Кері"
......@@ -513,16 +497,6 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Артқа өту"
#: data/NoMusic.ui:35
msgid "No music found"
msgstr "Музыка табылмады"
#. Translators: %s will be replaced with a link with text 'Music folder'
#: data/NoMusic.ui:55
#, python-format
msgid "The contents of your %s will appear here."
msgstr "%s құрамасы осында көрсетіледі."
#: data/PlayerToolbar.ui:6
msgid "Shuffle"
msgstr "Араластыру"
......@@ -540,6 +514,19 @@ msgstr "Тректі қайталау"
msgid "Shuffle/Repeat Off"
msgstr "Араластыру/қайталау сөндірілген"
#: data/PlayerToolbar.ui:70
msgid "Previous"
msgstr "Алдыңғы"
#: data/PlayerToolbar.ui:106
msgid "Next"
msgstr "Келесі"
#: data/PlaylistContextMenu.ui:5
msgctxt "context menu item"
msgid "Play"
msgstr "Ойнату"
#: data/PlaylistContextMenu.ui:9
msgid "Add to Playlist…"
msgstr "Ойнату тізіміне қосу…"
......@@ -564,38 +551,77 @@ msgstr "Атын ө_згерту…"
msgid "Playlist Name"
msgstr "Ойнату тізімінің аты"
#: data/PlaylistControls.ui:65
#: data/PlaylistControls.ui:67
msgid "_Done"
msgstr "_Дайын"
#: data/PlaylistDialog.ui:63
#: data/PlaylistDialog.ui:68
msgid "Enter a name for your first playlist"
msgstr "Бірінші ойнату тізіміңіздің атын енгізіңіз"
#: data/PlaylistDialog.ui:88
#: data/PlaylistDialog.ui:97
msgid "C_reate"
msgstr "_Жасау"
#: data/PlaylistDialog.ui:157
msgid "New Playlist"
msgstr "Жаңа ойнату тізімі"
#: data/PlaylistDialog.ui:168
msgid "New Playlist"
msgstr "Жаңа ойнату тізімі"
#: data/PlaylistDialog.ui:170
#: data/PlaylistDialog.ui:184
msgid "Add"
msgstr "Қосу"
#: data/PlaylistDialog.ui:261
msgid "Select Playlist"
msgstr "Ойнату тізімін таңдау"
#: data/PlaylistDialog.ui:279
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Ойнату тізіміне қосу"
#: data/PlaylistDialog.ui:276
#: data/PlaylistDialog.ui:295
msgid "_Add"
msgstr "Қо_су"
#: data/SelectionBarMenuButton.ui:7
msgid "Select All"
msgstr "Барлығын таңдау"
#: data/SelectionBarMenuButton.ui:11
msgid "Select None"
msgstr "Ештеңе таңдамау"
#: data/SelectionToolbar.ui:9
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "Ойнату тізіміне қ_осу"
#~ msgid "Music is the new GNOME music playing application."
#~ msgstr "GNOME музыкасы - бұл музыканы ойнайтын жаңа қолданба."
#~ msgid "org.gnome.Music"
#~ msgstr "org.gnome.Music"
#~ msgid "Search mode"
#~ msgstr "Іздеу режимі"
#~ msgid "If true, the search bar is shown."
#~ msgstr "Ақиқат болса, іздеу панелі көрсетіледі."
#~ msgid "Notifications mode"
#~ msgstr "Хабарламалар режимі"
#~ msgid "Enables or disables playback notifications"
#~ msgstr "Ойнату хабарламаларын іске қосу не сөндіру"
#~ msgid "Selected %d item"
#~ msgid_plural "Selected %d items"
#~ msgstr[0] "%d нәрсе таңдалды"
#~ msgid "%d min"
#~ msgstr "%d мин"
#~ msgid "Empty"
#~ msgstr "Бос"
#~ msgid "Select Playlist"
#~ msgstr "Ойнату тізімін таңдау"
#~ msgid "the|a|an"
#~ msgstr "the|a|an"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment