Commit eb189bce authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 28769c5f
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=translations (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-18 09:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-20 08:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-21 04:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-21 07:32+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -658,7 +658,7 @@ msgstr "O _aplikaci"
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: data/gtk/menus.ui:49 libide/editor/ide-editor-perspective.c:711
#: data/gtk/menus.ui:49 libide/editor/ide-editor-perspective.c:748
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:105
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:152
msgid "Editor"
......@@ -761,7 +761,7 @@ msgstr "Přiblíž_it"
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddálit"
#: data/gtk/menus.ui:196 plugins/terminal/gtk/menus.ui:51
#: data/gtk/menus.ui:196 plugins/terminal/gtk/menus.ui:52
msgid "Reset"
msgstr "Výchozí"
......@@ -798,8 +798,8 @@ msgstr "Přesunout doleva"
msgid "Move Right"
msgstr "Přesunout doprava"
#: data/gtk/menus.ui:261 data/gtk/menus.ui:321 plugins/devhelp/gtk/menus.ui:11
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:63
#: data/gtk/menus.ui:261 data/gtk/menus.ui:323 plugins/devhelp/gtk/menus.ui:11
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:64
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
......@@ -819,35 +819,35 @@ msgstr "Dokument"
msgid "Open in New Frame"
msgstr "Otevřít v novém rámu"
#: data/gtk/menus.ui:290 plugins/terminal/gtk/menus.ui:47
#: data/gtk/menus.ui:291 plugins/terminal/gtk/menus.ui:47
msgid "Split"
msgstr "Rozdělit"
#: data/gtk/menus.ui:295 plugins/devhelp/gtk/menus.ui:7
#: data/gtk/menus.ui:297 plugins/devhelp/gtk/menus.ui:7
msgid "Print…"
msgstr "Tisk…"
#: data/gtk/menus.ui:302
#: data/gtk/menus.ui:304
msgid "Document Preferences"
msgstr "Předvolby dokumentu"
#: data/gtk/menus.ui:310 libide/buildui/ide-build-log-panel.c:740
#: data/gtk/menus.ui:312 libide/buildui/ide-build-log-panel.c:740
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: data/gtk/menus.ui:314
#: data/gtk/menus.ui:316
msgid "Save _As"
msgstr "Uložit j_ako"
#: data/gtk/menus.ui:331 libide/runner/ide-run-manager.c:1139
#: data/gtk/menus.ui:333 libide/runner/ide-run-manager.c:1139
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: libide/application/ide-application.c:530
#: libide/application/ide-application.c:539
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
#: libide/workbench/ide-workbench.c:625
#: libide/workbench/ide-workbench.c:623
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
......@@ -1035,27 +1035,27 @@ msgstr "MANIFEST"
msgid "COMMAND"
msgstr "PŘÍKAZ"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:346
#: libide/application/ide-application-command-line.c:338
msgid "No commands available"
msgstr "Nejsou k dispozici žádné příkazy"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:389
#: libide/application/ide-application-command-line.c:381
msgid "Please provide a command"
msgstr "Zadejte prosím příkaz"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:399
#: libide/application/ide-application-command-line.c:391
msgid "No such tool"
msgstr "Takový nástroj neexistuje"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:413
msgid "Please provide a worker type"
msgstr "Zadejte prosím typ sestavovacího procesu"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:405
msgid "Please provide a worker plugin"
msgstr "Zadejte prosím zásuvný modul pro sestavovací proces"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:420
#: libide/application/ide-application-command-line.c:412
msgid "Please provide a D-Bus address"
msgstr "Zadejte prosím adresu D-Bus"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:429
#: libide/application/ide-application-command-line.c:421
msgid "No such worker"
msgstr "Takový sestavovací proces neexistuje"
......@@ -1067,8 +1067,8 @@ msgstr "Takový sestavovací proces neexistuje"
#: libide/runner/ide-run-manager.c:746
#: libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:49
#: plugins/command-bar/gb-command-bar.c:701
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:181
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:187
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:188
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:194
msgctxt "shortcut window"
msgid "Workbench shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky pracovních nástrojů"
......@@ -1093,8 +1093,8 @@ msgstr "Zobrazit okno s klávesovými zkratkami"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:14
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:459
#: plugins/command-bar/gb-command-bar.c:702
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:182
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:188
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:189
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:195
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
......@@ -1127,7 +1127,7 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Trigger a build"
msgstr "Spustit sestavení"
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2696
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2693
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání symbolů."
......@@ -1135,12 +1135,12 @@ msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání sym
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1890
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1892
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "neuložený dokument %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1928
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1930
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Selhalo uložení vyrovnávací paměti, ignoruje se opětovné použití."
......@@ -1444,10 +1444,6 @@ msgstr "Nová proměnná…"
msgid "Run with Debugger"
msgstr "Spustit s ladicím programem"
#: libide/debugger/ide-debug-manager.c:936
msgid "A suitable debugger could not be found."
msgstr "Nezdařilo se najít použitelný ladicí program."
#: libide/debugger/ide-debugger-breakpoints-view.ui:22
#: libide/debugger/ide-debugger-registers-view.ui:13
msgid "ID"
......@@ -1579,6 +1575,10 @@ msgstr "Umístění"
msgid "Binary"
msgstr "Spustitelný program"
#: libide/debugger/ide-debug-manager.c:936
msgid "A suitable debugger could not be found."
msgstr "Nezdařilo se najít použitelný ladicí program."
#: libide/devices/ide-device-manager.c:148
#, c-format
msgid "The device “%s” could not be found."
......@@ -1619,7 +1619,7 @@ msgstr "Otevření souboru"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:684
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:78
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:205
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:365
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -1631,7 +1631,7 @@ msgstr "Otevřít"
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:93
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:209
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:236
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:366
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:271
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -1841,7 +1841,7 @@ msgstr "Uložit"
msgid "Save File As"
msgstr "Uložení souboru jako"
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:348 plugins/terminal/gtk/menus.ui:59
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:348 plugins/terminal/gtk/menus.ui:60
msgid "Save As"
msgstr "Uložit jako"
......@@ -1913,11 +1913,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Builder zjistil, že tento soubor byl externě změněn. Chcete jej znovu načíst?"
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:150
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:177
msgid "Toggle navigation panel"
msgstr "Přepnout navigační panel"
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:164
#: libide/editor/ide-editor-workbench-addin.c:191
msgid "Toggle utilities panel"
msgstr "Přepnout panel s pomůckami"
......@@ -2063,14 +2063,14 @@ msgstr "Příkazová lišta"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:39
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:183
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:190
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:46
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:189
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí sestavení"
......@@ -2445,7 +2445,7 @@ msgstr "editor font písmo monospace"
#. XXX: This belongs in terminal addin
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:107
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:250
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:258
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:45
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
......@@ -2559,7 +2559,7 @@ msgid "Line diagnostics"
msgstr "Diagnostika na řádcích"
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:163
msgid "Show an icon next to line numbers indiciating type of diagnostic"
msgid "Show an icon next to line numbers indicating type of diagnostic"
msgstr ""
"Zobrazovat vedle čísla řádku ikonu prezentující typ diagnostické informace"
......@@ -3063,7 +3063,7 @@ msgstr "Sestavit projekt"
msgid "Builder Statistics"
msgstr "Statistiky aplikace Builder"
#: libide/workbench/ide-workbench.c:623
#: libide/workbench/ide-workbench.c:621
#, c-format
msgid "%s — Builder"
msgstr "%s – Builder"
......@@ -3491,20 +3491,20 @@ msgstr "Neznámá volba: %s"
msgid "Cannot find colorscheme “%s”"
msgstr "Nelze najít barevné schéma „%s“"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:464 plugins/command-bar/gb-vim.c:588
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:464 plugins/command-bar/gb-vim.c:596
msgid "Failed to locate working directory"
msgstr "Selhalo vyhledání pracovní složky"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:708
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:770
#, c-format
msgid "Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "Neplatná syntax podřízeného příkazu: %s"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1149
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1211
msgid "Invalid search and replace request"
msgstr "Neplatný požadavek na hledání a nahrazování"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1255
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1317
#, c-format
msgid "Not a command: %s"
msgstr "Nejedná se o příkaz: %s"
......@@ -3725,8 +3725,8 @@ msgstr "Síť není dostupná, přeskakuje se stahování"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:91
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:83
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:323
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:333
#: plugins/html-preview/html_preview.py:326
#: plugins/html-preview/html_preview.py:336
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:496
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:500
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:615
......@@ -3758,12 +3758,12 @@ msgstr[2] "Zobrazit %u dalších běhových prostředí"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Běhová prostředí Flatpak"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:722
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:729
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:724
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:731
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3824,14 +3824,6 @@ msgstr "Flatpak"
msgid "_Download Dependencies"
msgstr "_Stáhnout závislosti"
#: plugins/fpaste/fpaste_plugin/gtk/menus.ui:9
msgid "Send to Fpaste.org"
msgstr "Odeslat na Fpaste.org"
#: plugins/fpaste/fpaste_plugin/__init__.py:110
msgid "The following URL has been copied to the clipboard"
msgstr "Následující adresa URL byla zkopírována do schránky"
#: plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:161
msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
msgstr "Nelze zjistit rozdíl, není poskytnut původní soubor."
......@@ -3919,19 +3911,19 @@ msgstr ""
"Povolit použití pylint k vyhledávání doplňující diagnostiky v programech v "
"jazyce Python. Důsledkem může být spouštění kódu vašeho projektu."
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/gtk/menus.ui:7
#: plugins/html-preview/gtk/menus.ui:7
msgid "Open Preview"
msgstr "Otevřít náhled"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:319
#: plugins/html-preview/html_preview.py:322
msgid "Your computer is missing python3-docutils"
msgstr "Ve vašem počítači schází python3-docutils"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:329
#: plugins/html-preview/html_preview.py:332
msgid "Your computer is missing python3-sphinx"
msgstr "Ve vašem počítači schází python3-sphinx"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:372
#: plugins/html-preview/html_preview.py:375
msgid "(Preview)"
msgstr "(náhled)"
......@@ -3943,27 +3935,27 @@ msgstr "Navrhovat dokončování pro Python"
msgid "Use Jedi to provide completions for the Python language"
msgstr "Používat Jedi pro dokončování v jazyce Python."
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:234
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:226
msgid "GNOME Application"
msgstr "Aplikace GNOME"
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:236
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:228
msgid "Create a new GNOME application"
msgstr "Vytvořit novou aplikaci GNOME"
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:287
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:279
msgid "Shared Library"
msgstr "Sdílená knihovna"
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:289
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:281
msgid "Create a new project with a shared library"
msgstr "Vytvořit nový projekt se sdílenou knihovnou"
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:304
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:296
msgid "Empty Project"
msgstr "Prázdný projekt"
#: plugins/meson-templates/meson_templates/__init__.py:306
#: plugins/meson-templates/meson_templates.py:298
msgid "Create a new empty project"
msgstr "Vytvořit nový prázdný projekt"
......@@ -4025,11 +4017,6 @@ msgstr "Strom projektu"
msgid "Empty"
msgstr "Prázdný"
#: plugins/project-tree/gb-rename-file-popover.c:79
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Přejmenovat %s"
#: plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
#: plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
msgctxt "shortcut window"
......@@ -4046,6 +4033,11 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Move a file to the trash"
msgstr "Přesunout soubor do koše"
#: plugins/project-tree/gb-rename-file-popover.c:79
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Přejmenovat %s"
#: plugins/project-tree/gtk/menus.ui:6
msgid "Re_veal in Project Tree"
msgstr "Ukázat v projekto_vém stromu"
......@@ -4392,19 +4384,19 @@ msgstr ""
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:362
msgid "Open Profile"
msgstr "Otevření záznamu profilování"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:371
msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
msgstr "Záznam ze Sysprof (*.syscap)"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:377
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:478
#: plugins/sysprof/gtk/menus.ui:34
msgid "Run with Profiler"
msgstr "Spustit s profilerem"
......@@ -4429,11 +4421,11 @@ msgstr "Cyklicky přecházet přes okraj"
msgid "Save Terminal Content As"
msgstr "Uložení obsahu terminálu jako"
#: plugins/terminal/gb-terminal-view.c:472
#: plugins/terminal/gb-terminal-view.c:473
msgid "Untitled terminal"
msgstr "Nepojmenovaný terminál"
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:145
#: plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:152
msgid "Application Output"
msgstr "Výstup aplikace"
......@@ -4445,15 +4437,15 @@ msgstr "_Otevřít odkaz"
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:55
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:56
msgid "Reset and Clear"
msgstr "Výchozí a vymazat"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:74
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:75
msgid "New _Terminal"
msgstr "Nový _terminál"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:82
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:83
msgid "New _Build Terminal"
msgstr "_Nový terminál pro sestavování"
......@@ -4487,3 +4479,9 @@ msgstr "Selhalo vytvoření stromu XML"
msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
msgstr ""
"Vyrovnávací paměť byla načtena, ale není ve správci vyrovnávacích pamětí."
#~ msgid "Send to Fpaste.org"
#~ msgstr "Odeslat na Fpaste.org"
#~ msgid "The following URL has been copied to the clipboard"
#~ msgstr "Následující adresa URL byla zkopírována do schránky"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment