Commit e6437be7 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu Committed by Administrator

Update Romanian translation

parent 7dab847f
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder gnome-builder-3-28\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-25 20:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-06 16:48+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-29 23:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-01 21:51+0200\n"
"Last-Translator: Florentina Mușat <florentina.musat.28 [at] gmail [dot] "
"com>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
......@@ -18,13 +18,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/appdata/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: data/style-schemes/builder.style-scheme.xml:22
#: src/libide/gui/ide-preferences-builtin.c:143 src/main.c:225
#: src/libide/gui/ide-preferences-builtin.c:143 src/main.c:224
#: src/plugins/newcomers/gbp-newcomers-section.ui:47
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
......@@ -529,7 +529,7 @@ msgid "This setting is deprecated and no longer in use."
msgstr "Această configurare este depășită și nu mai este în uz."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project-tree.gschema.xml:10
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:69
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:76
msgid "Show Ignored Files"
msgstr "Arată fișierele ignorate"
......@@ -541,7 +541,7 @@ msgstr ""
"ignorate de VCS."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project-tree.gschema.xml:15
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:74
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:81
msgid "Sort Directories First"
msgstr "Sortează mai întâi dosarele"
......@@ -854,9 +854,9 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Încărcați sau generați o paletă utilizând preferințele"
#: src/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4985
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5013
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:53
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:60
msgid "Rename"
msgstr "Redenumește"
......@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr "_Redenumește"
msgid "unsaved file %u"
msgstr "fișier nesalvat %u"
#: src/libide/code/ide-buffer.c:3405
#: src/libide/code/ide-buffer.c:3424
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Limbajului curent îi lipsește un rezolvator de simbol."
......@@ -910,8 +910,8 @@ msgid "Untitled"
msgstr "Fără titlu"
#: src/libide/core/ide-transfer.c:549
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:239
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:339
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:281
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:381
#: src/libide/editor/ide-editor-surface-actions.c:76
#: src/libide/greeter/ide-clone-surface.ui:318
#: src/libide/greeter/ide-greeter-workspace.c:536
......@@ -931,32 +931,32 @@ msgid "A suitable debugger was not found."
msgstr "Nu s-a putut găsi un depanator potrivit."
#. translators: %s is the error message
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:56
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:73
#, c-format
msgid "Failed to load file: %s"
msgstr "Nu s-a putut încărca fișierul: %s"
#. translators: %s is the error message
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:121
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:163
#, c-format
msgid "Print failed: %s"
msgstr "Nu s-a putut tipări: %s"
#. translators: %s is the error message
#. translators: %s is the underlying error message
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:192
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:300
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:234
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:342
#, c-format
msgid "Failed to save file: %s"
msgstr "Nu s-a putut salva fișierul: %s"
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:236
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:278
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-log-pane.c:276
#: src/plugins/testui/gbp-test-output-panel.c:65
msgid "Save File"
msgstr "Salvează fișierul"
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:239
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:281
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page-actions.c:277
#: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:236
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:799
......@@ -964,11 +964,11 @@ msgstr "Salvează fișierul"
msgid "Save"
msgstr "Salvează"
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:335
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:377
msgid "Save File As"
msgstr "Salvează fișierul ca"
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:338
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:380
msgid "Save As"
msgstr "Salvează ca"
......@@ -1651,7 +1651,9 @@ msgstr "Builder GNOME"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:151
msgid "translator-credits"
msgstr "Florentina Mușat <emryslokadottir [at] gmail [dot] com>, 2018-2020"
msgstr ""
"Florentina Mușat <emryslokadottir [at] gmail [dot] com>, 2018-2020\n"
"Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2020"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:155
msgid "Learn more about GNOME Builder"
......@@ -2770,7 +2772,7 @@ msgstr[1] "Se instalează %u pachete"
msgstr[2] "Se instalează %u de pachete"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/lsp/ide-lsp-client.c:1216
#: src/libide/lsp/ide-lsp-client.c:1337
#, c-format
msgid "Failed to initialize language server: %s"
msgstr "Nu s-a putut inițializa serverul de limbaj: %s"
......@@ -2872,31 +2874,31 @@ msgstr "Micș_orare"
msgid "Reset"
msgstr "Restabilește"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4434
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4436
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Introduce „%s”"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4436
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4438
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Înlocuiește „%s” cu „%s”"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4554
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4556
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Aplică repararea"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4984
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5012
msgid "Rename symbol"
msgstr "Redenumește simbolul"
#. translators: %s is the filename, then line number, column number. <> are pango markup
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5219
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5248
#, c-format
msgid "<b>%s</b> — <small>Line %u, Column %u</small>"
msgstr "<b>%s</b> — <small>Rând %u, Coloană %u</small>"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5245
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5274
msgid "No references were found"
msgstr "Nu s-au găsit referințe"
......@@ -2975,7 +2977,7 @@ msgstr "Se încarcă…"
msgid "unversioned"
msgstr "neversionat"
#: src/main.c:138
#: src/main.c:137
msgid "Run a new instance of Builder"
msgstr "Rulează o instanță nouă a Builder"
......@@ -3183,7 +3185,7 @@ msgid "Beautify"
msgstr "Cosmetizează"
#. translators: %s is replaced with the name of the configuration
#: src/plugins/buildconfig/ide-buildconfig-config-provider.c:637
#: src/plugins/buildconfig/ide-buildconfig-config-provider.c:635
#, c-format
msgid "%s (Copy)"
msgstr "%s (copie)"
......@@ -3378,7 +3380,7 @@ msgstr "Curăță"
msgid "Export Bundle"
msgstr "Exportă pachetul"
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-pane.c:656
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-pane.c:664
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-workspace-addin.c:378
msgid "Build Issues"
msgstr "Probleme de generare"
......@@ -4710,17 +4712,17 @@ msgstr ""
"Builder nu a putut furniza certificările adecvate în timpul clonării "
"depozitului."
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-repository-impl.c:593
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-repository-impl.c:604
#, c-format
msgid "Cannot set AMEND and GPG_SIGN flags"
msgstr "Nu se pot stabili fanioanele AMEND și GPG_SIGN"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-repository-impl.c:602
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-repository-impl.c:613
#, c-format
msgid "Cannot sign commit without GPG_KEY_ID"
msgstr "Nu se poate semna comitul fără GPG_KEY_ID"
#: src/plugins/git/gbp-git-buffer-change-monitor.c:399
#: src/plugins/git/gbp-git-buffer-change-monitor.c:403
#, c-format
msgid "Cannot monitor files outside the working directory"
msgstr "Nu se pot monitoriza fișierele din afara directorului de lucru"
......@@ -4945,11 +4947,11 @@ msgstr ""
msgid "Gradle Wrapper"
msgstr "Wrapper Gradle"
#: src/plugins/greeter/gbp-greeter-application-addin.c:136
#: src/plugins/greeter/gbp-greeter-application-addin.c:133
msgid "Display a new greeter window"
msgstr "Afișează o nouă fereastră de întâmpinare"
#: src/plugins/greeter/gbp-greeter-application-addin.c:144
#: src/plugins/greeter/gbp-greeter-application-addin.c:141
msgid "Begin cloning project from URI"
msgstr "Începe clonarea proiectului de la URI"
......@@ -5002,28 +5004,28 @@ msgstr "Permite _expresiile regulate"
msgid "Open Preview"
msgstr "Deschide previzualizarea"
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:341
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:342
msgid "Your computer is missing python3-docutils"
msgstr "Calculatorului îi lipsește python3-docutils"
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:342
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:352
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:343
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:353
msgid ""
"This package is necessary to provide previews of markup-based documents."
msgstr ""
"Acest pachet este necesar pentru a furniza previzualizări ale documentelor "
"bazate pe marcare."
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:345
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:355
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:346
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:356
msgid "Install Package"
msgstr "Instalează pachetul"
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:351
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:352
msgid "Your computer is missing python3-sphinx"
msgstr "Calculatorului îi lipsește python3-sphinx"
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:421
#: src/plugins/html-preview/html_preview.py:422
msgid "(Preview)"
msgstr "(Previzualizare)"
......@@ -5061,7 +5063,7 @@ msgstr "Navigator de director"
msgid "Switch to Folder"
msgstr "Comută la dosarul"
#: src/plugins/ls/gtk/menus.ui:26 src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:39
#: src/plugins/ls/gtk/menus.ui:26 src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:46
msgid "Open Containing Folder"
msgstr "Deschide dosarul conținător"
......@@ -5105,11 +5107,11 @@ msgstr "Proiect gol"
msgid "Create a new empty project"
msgstr "Creează un nou proiect gol"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:358
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:361
msgid "Command Line Tool"
msgstr "Unealtă în linia de comandă"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:360
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:363
msgid "Create a new command line project"
msgstr "Creează un nou proiect în linie de comandă"
......@@ -5472,18 +5474,22 @@ msgid "Open With…"
msgstr "Deschide cu…"
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:30
msgid "_External Program…"
msgstr "Program _extern…"
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:37
msgid "Source Code Editor"
msgstr "Editor cod sursă"
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:45
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:52
msgid "Open in Terminal"
msgstr "Deschide în terminal"
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:59
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:66
msgid "Move to Trash"
msgstr "Mută la gunoi"
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:65
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:72
msgid "Display Options"
msgstr "Opțiuni de afișaj"
......@@ -5519,17 +5525,17 @@ msgstr ""
"potrivire curent selecție"
#. translators: %s is replaced with the path of the file to be deleted and \n for a new line
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:350
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:357
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:349
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:356
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Se elimină %s\n"
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:470
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:468
msgid "Removing Files…"
msgstr "Se elimină fișiere…"
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:472
#: src/plugins/recent/gbp-recent-section.c:470
msgid "_Close"
msgstr "În_chide"
......@@ -5541,6 +5547,51 @@ msgstr "Proiecte recente"
msgid "Reformat tabs"
msgstr "Reformatează taburile"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-preferences-addin.c:57
msgid "Rust Analyzer: Cargo command for diagnostics"
msgstr "Analizator Rust: Comanda cargo pentru diagnosticare"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-preferences-addin.c:66
msgid "the default cargo command"
msgstr "comanda cargo implicită"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-preferences-addin.c:76
msgid ""
"clippy adds additional lints to catch common mistakes but is in general "
"slower"
msgstr ""
"clippy adaugă lints adiționale pentru a prinde greșelile comune dar este în "
"general mailentă"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:393
msgid "Your computer is missing the Rust Analyzer Language Server"
msgstr "Calculatorului îi lipsește Serverul de Limbă Analizatorul Rust"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:394
msgid ""
"The Language Server is necessary to provide IDE features like completion or "
"diagnostic"
msgstr ""
"Serverul de limbă este necesar pentru a furniza funcționalități IDE cum ar "
"fi completarea sau diagnosticarea"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:396
msgid "Install Language Server"
msgstr "Instalează server de limbă"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:83
msgid "Installation of Rust Analyzer finished"
msgstr "Instalarea Analizatorului Rust a fost finalizată"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:200
msgid "Installing Rust Analyzer..."
msgstr "Se instalează Analizatorul Rust..."
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-workbench-addin.c:74
#, c-format
msgid "Cannot download Rust Analyzer: %s"
msgstr "Nu se poate descărca Analizatorul Rust: %s"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:80
msgid "Rustup not installed"
msgstr "Rustup neinstalat"
......@@ -6087,11 +6138,11 @@ msgstr "Teste unitate"
msgid "Running test “%s”…"
msgstr "Se rulează testul „%s”…"
#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:301
#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:300
msgid "Loading TODOs…"
msgstr "Se încarcă TODO-urile…"
#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:302
#: src/plugins/todo/gbp-todo-panel.c:301
msgid "Please wait while we scan your project"
msgstr "Așteptați până se scanează proiectul"
......@@ -6637,9 +6688,6 @@ msgstr "Fișierul trebuie salvat local pentru a fi parsat."
#~ msgid "Clone"
#~ msgstr "Clonează"
#~ msgid "Your computer is missing flatpak-builder"
#~ msgstr "Calculatorul nu are flatpak-builder"
#~ msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
#~ msgstr "Nu se poate oferi diff, niciun fișier de rezervă furnizat."
......@@ -6657,9 +6705,6 @@ msgstr "Fișierul trebuie salvat local pentru a fi parsat."
#~ msgid "Enter the URL of your project’s source code repository"
#~ msgstr "Introduceți URL-ul depozitului de cod sursă al proiectului"
#~ msgid "Change default branch"
#~ msgstr "Modifică ramura implicită"
#~ msgid "Clone…"
#~ msgstr "Clonează…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment