Commit a64af696 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent e2d208a7
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-10 08:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-10 11:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-15 14:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-15 15:07+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr[2] "Około %u lat temu"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:100
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:489
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:683
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr "Przeglądaj…"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:488
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:315
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:446
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:681
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:77
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
......@@ -302,7 +302,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Można wczytać lub utworzyć paletę za pomocą preferencji"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5856
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5858
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
......@@ -880,7 +880,7 @@ msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:129
#: libide/application/ide-application-actions.c:130
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME"
......@@ -989,21 +989,21 @@ msgstr ""
"Budowanie;Buduj;Zbuduj;Programowanie;Programuj;Zaprogramuj;Zintegrowane;"
"środowisko;programistyczne;IDE;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:135
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:137
#: libide/application/ide-application-actions.c:138
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2015-2017"
#: libide/application/ide-application-actions.c:140
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Więcej informacji o programie GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:143
#: libide/application/ide-application-actions.c:145
msgid "Funded By"
msgstr "Wsparte finansowo przez"
......@@ -1093,53 +1093,53 @@ msgstr "niezapisywany dokument %u"
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Zapisanie bufora się nie powiodło, ignorowanie nawrotu."
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2090
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2091
msgid "Cleaning…"
msgstr "Czyszczenie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2106
msgid "Downloading…"
msgstr "Pobieranie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2110
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Budowanie zależności…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2114
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Zakładanie projektu…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2118
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2122
msgid "Building…"
msgstr "Budowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2126
msgid "Installing…"
msgstr "Instalowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2130
msgid "Exporting…"
msgstr "Eksportowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2134
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2138
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2142
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Niepowodzenie"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2145
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2146
msgid "Preparing…"
msgstr "Przygotowywanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2149
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2150
msgid "Ready"
msgstr "Gotowe"
......@@ -1387,7 +1387,7 @@ msgstr "Ścieżka do pliku projektu, domyślnie bieżący katalog"
msgid "New variable…"
msgstr "Nowa zmienna…"
#: libide/devices/ide-device-manager.c:147
#: libide/devices/ide-device-manager.c:148
#, c-format
msgid "The device “%s” could not be found."
msgstr "Nie można odnaleźć urządzenia „%s”."
......@@ -1646,15 +1646,15 @@ msgid ""
"you like to reload the file?"
msgstr "Wykryto zmianę pliku w innym programie. Wczytać go ponownie?"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:456
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:457
msgid "Failed to load the project"
msgstr "Wczytanie projektu się nie powiodło"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:677
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:678
msgid "Open Project"
msgstr "Otwarcie projektu"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:693
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:694
msgid "All Project Types"
msgstr "Wszystkie typy projektów"
......@@ -1727,28 +1727,28 @@ msgstr "Zainicjowanie wartości domyślnych się nie powiodło."
msgid "You must call %s() before using libide."
msgstr "Należy wywołać funkcję %s() przed użyciem biblioteki libide."
#: libide/ide-context.c:1887
#: libide/ide-context.c:2017
msgid "An unload request is already pending"
msgstr "Żądanie usunięcia z pamięci jest już wykonywane"
#: libide/ide-context.c:2006
#: libide/ide-context.c:2136
msgid "Context has already been restored."
msgstr "Kontekst został już przywrócony."
#: libide/ide-object.c:288
#: libide/ide-object.c:304
#, c-format
msgid "No implementations of extension point “%s”."
msgstr "Brak implementacji punktu rozszerzenia „%s”."
#: libide/ide-object.c:380
#: libide/ide-object.c:396
msgid "Failed to locate build system plugin."
msgstr "Ustalenie położenia wtyczki systemu budowania się nie powiodło."
#: libide/ide-object.c:467
#: libide/ide-object.c:493
msgid "No such extension point."
msgstr "Nie ma takiego punktu rozszerzenia."
#: libide/ide-object.c:477
#: libide/ide-object.c:503
msgid "No implementations of extension point."
msgstr "Brak implementacji punktu rozszerzenia."
......@@ -2486,7 +2486,7 @@ msgstr "Środowiska programistyczne"
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"
#: libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:963
#: libide/preferences/ide-preferences-perspective.c:965
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
......@@ -2553,21 +2553,21 @@ msgstr "Otwarcie katalogu się nie powiodło: %s"
msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgstr "Wczytanie pliku się nie powiodło: %s: %s"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5312
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5314
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Wstaw „%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5314
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5316
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Zmień „%s” na „%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5428
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5430
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Zastosuj „Fix-It”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5857
msgid "Rename symbol"
msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
......@@ -3076,11 +3076,11 @@ msgstr "Ustalenie położenia katalogu roboczego się nie powiodło"
msgid "Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "Nieprawidłowe podpolecenie „:syntax”: %s"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1147
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1154
msgid "Invalid search and replace request"
msgstr "Nieprawidłowe żądanie wyszukania i zastąpienia"
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1253
#: plugins/command-bar/gb-vim.c:1260
#, c-format
msgid "Not a command: %s"
msgstr "Nie jest poleceniem: %s"
......@@ -3174,7 +3174,7 @@ msgid "Project Location"
msgstr "Położenie projektu"
#: plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:85
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:78
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:76
msgid "Select Project Directory"
msgstr "Wybór katalogu projektu"
......@@ -3273,28 +3273,29 @@ msgstr "Sklonuj"
msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "Sieć jest niedostępna, pomijanie pobierania"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:95
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:82
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:96
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:83
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:112
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:596
msgid "Install"
msgstr "Zainstaluj"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:101
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:102
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
msgid "Update"
msgstr "Zaktualizuj"
#. translators: keywords are used to match search keywords in preferences
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:206
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:277
#, c-format
msgid "flatpak %s %s %s"
msgstr "Flatpak %s %s %s"
#. translators: %u is the number of hidden runtimes to be shown
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:221
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:292
#, c-format
msgid "Show %u more runtime"
msgid_plural "show %u more runtimes"
......@@ -3302,7 +3303,7 @@ msgstr[0] "Wyświetla %u środowisko wykonawcze więcej"
msgstr[1] "Wyświetla %u środowiska wykonawcze więcej"
msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:294
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:360
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
......@@ -3345,11 +3346,11 @@ msgstr "Zaktualizowano środowisko wykonawcze"
msgid "Runtime has been installed"
msgstr "Zainstalowano środowisko wykonawcze"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:77
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:78
msgid "Your computer is missing flatpak-builder"
msgstr "Na komputerze nie ma programu flatpak-builder"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:78
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:79
msgid ""
"This program is necessary for building Flatpak applications. Would you like "
"to install it?"
......@@ -3391,28 +3392,28 @@ msgstr "Plik nie jest pod kontrolą katalogu roboczego systemu git."
msgid "The requested file does not exist within the git index."
msgstr "Żądany plik nie istnieje w indeksie systemu git."
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.c:141
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.c:387
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.c:164
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.c:429
msgid "A valid Git URL is required"
msgstr "Wymagany jest prawidłowy adres URL systemu git"
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:38
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:36
msgid "Use Git to create a local copy of a remotely hosted project."
msgstr "Użycie systemu git do utworzenia lokalnej kopii zdalnego projektu."
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:66
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:64
msgid "user@host:repository.git"
msgstr "użytkownik@serwer:repozytorium.git"
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:67
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:65
msgid "Enter the URL of your project’s source code repository"
msgstr "Adres URL repozytorium kodu źródłowego projektu"
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:94
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:92
msgid "Repository URL"
msgstr "Adres URL repozytorium"
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:102
#: plugins/git/ide-git-clone-widget.ui:100
msgid "Project Destination"
msgstr "Cel projektu"
......@@ -3424,14 +3425,14 @@ msgstr "Klonowanie projektu"
msgid "Clone…"
msgstr "Sklonuj…"
#: plugins/git/ide-git-remote-callbacks.c:177
#: plugins/git/ide-git-remote-callbacks.c:193
msgid ""
"Builder failed to provide appropriate credentials when cloning repository."
msgstr ""
"Dostarczenie odpowiednich danych uwierzytelniających podczas klonowania "
"repozytorium się nie powiodło."
#: plugins/gnome-code-assistance/ide-gca-diagnostic-provider.c:368
#: plugins/gnome-code-assistance/ide-gca-diagnostic-provider.c:377
msgid "Code assistance requires a local file."
msgstr "Asysta podczas pisania kodu wymaga lokalnego pliku."
......@@ -3468,6 +3469,10 @@ msgstr ""
msgid "Preview as HTML"
msgstr "Podgląd jako HTML"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:108
msgid "Your computer is missing python3-docutils"
msgstr "Na komputerze nie ma programu python3-docutils"
#: plugins/jedi/jedi_plugin.py:732
msgid "Suggest Python completions"
msgstr "Sugerowanie uzupełnień języka Python"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment