Commit 8e851eba authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Updated Lithuanian translation

parent f8bd9ac1
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-26 17:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-07 15:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-23 05:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-07 23:07+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr[2] "Prieš %u metų"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:100
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:489
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:679
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:681
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:305
......@@ -84,8 +84,8 @@ msgid "Create"
msgstr "Sukurti"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:112
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:315
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:446
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:316
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:447
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:237
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:799
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:306
......@@ -97,9 +97,9 @@ msgid "Browse…"
msgstr "Naršyti…"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:488
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:314
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:445
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:678
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:315
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:446
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:680
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:77
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
......@@ -301,7 +301,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Įkelti arba generuoti paletę naudojant nustatymus"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5768
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Pervadinti"
......@@ -337,7 +337,6 @@ msgstr "Reikia perskaityti šabloną prieš jį panaudojant"
#: contrib/tmpl/tmpl-template-locator.c:105
#, c-format
#| msgid "Failed to locate template \"%s\""
msgid "Failed to locate template “%s”"
msgstr "Nepavyko rasti šablono „%s“"
......@@ -743,15 +742,15 @@ msgstr "_Pakartoti"
msgid "C_ut"
msgstr "_Iškirpti"
#: data/gtk/menus.ui:137 data/gtk/menus.ui:238 plugins/terminal/gtk/menus.ui:28
#: data/gtk/menus.ui:137 data/gtk/menus.ui:249 plugins/terminal/gtk/menus.ui:28
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopijuoti"
#: data/gtk/menus.ui:141 data/gtk/menus.ui:242 plugins/terminal/gtk/menus.ui:32
#: data/gtk/menus.ui:141 data/gtk/menus.ui:253 plugins/terminal/gtk/menus.ui:32
msgid "_Paste"
msgstr "Į_dėti"
#: data/gtk/menus.ui:145 data/gtk/menus.ui:246
#: data/gtk/menus.ui:145 data/gtk/menus.ui:257
msgid "_Delete"
msgstr "_Trinti"
......@@ -759,107 +758,111 @@ msgstr "_Trinti"
msgid "Highlighting"
msgstr "Paryškinimas"
#: data/gtk/menus.ui:156 plugins/terminal/gtk/menus.ui:38
#: data/gtk/menus.ui:153 data/gtk/menus.ui:206
msgid "Spellchecking"
msgstr "Rašybos tikrinimas"
#: data/gtk/menus.ui:160 plugins/terminal/gtk/menus.ui:38
msgid "Selection"
msgstr "Žymėjimas"
#: data/gtk/menus.ui:158 data/gtk/menus.ui:252 plugins/terminal/gtk/menus.ui:40
#: data/gtk/menus.ui:162 data/gtk/menus.ui:263 plugins/terminal/gtk/menus.ui:40
msgid "Select _All"
msgstr "Žymėti _viską"
#: data/gtk/menus.ui:163 plugins/terminal/gtk/menus.ui:45
#: data/gtk/menus.ui:167 plugins/terminal/gtk/menus.ui:45
msgid "Select _None"
msgstr "Nežymėti _nieko"
#: data/gtk/menus.ui:169
#: data/gtk/menus.ui:173
msgid "All _Upper Case"
msgstr "Viską _didžiosiomis raidėmis"
#: data/gtk/menus.ui:174
#: data/gtk/menus.ui:178
msgid "All _Lower Case"
msgstr "Viską _mažosiomis raidėmis"
#: data/gtk/menus.ui:179
#: data/gtk/menus.ui:183
msgid "_Invert Case"
msgstr "_Apversti registrą"
#: data/gtk/menus.ui:184
#: data/gtk/menus.ui:188
msgid "_Title Case"
msgstr "_Pavadinimo registras"
#: data/gtk/menus.ui:191
#: data/gtk/menus.ui:195
msgid "Join Lines"
msgstr "Sujungti eilutes"
#: data/gtk/menus.ui:195
#: data/gtk/menus.ui:199
msgid "Sort Lines"
msgstr "Rikiuoti eilutes"
#: data/gtk/menus.ui:204
#: data/gtk/menus.ui:215
msgid "Zoom"
msgstr "Mastelis"
#: data/gtk/menus.ui:206
#: data/gtk/menus.ui:217
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Pritraukti"
#: data/gtk/menus.ui:211
#: data/gtk/menus.ui:222
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Atitolinti"
#: data/gtk/menus.ui:217
#: data/gtk/menus.ui:228
msgid "Reset"
msgstr "Atstatyti"
#: data/gtk/menus.ui:228
#: data/gtk/menus.ui:239
msgid "_Wrap Around"
msgstr "_Apsupti"
#: data/gtk/menus.ui:234
#: data/gtk/menus.ui:245
msgid "Cu_t"
msgstr "Iš_kirpti"
#: data/gtk/menus.ui:260
#: data/gtk/menus.ui:271
msgid "Split"
msgstr "Padalinti"
#: data/gtk/menus.ui:262
#: data/gtk/menus.ui:273
msgid "Split Left"
msgstr "Padalinti kairėje"
#: data/gtk/menus.ui:267
#: data/gtk/menus.ui:278
msgid "Split Right"
msgstr "Padalinti dešinėje"
#: data/gtk/menus.ui:272
#: data/gtk/menus.ui:283
msgid "Split Down"
msgstr "Padalinti apačioje"
#: data/gtk/menus.ui:279
#: data/gtk/menus.ui:290
msgid "Move"
msgstr "Perkelti"
#: data/gtk/menus.ui:281
#: data/gtk/menus.ui:292
msgid "Move Left"
msgstr "Perkelti į kairę"
#: data/gtk/menus.ui:286
#: data/gtk/menus.ui:297
msgid "Move Right"
msgstr "Perkelti į dešinę"
#: data/gtk/menus.ui:294
#: data/gtk/menus.ui:305
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"
#: data/gtk/menus.ui:298
#: data/gtk/menus.ui:309
msgid "_Save As"
msgstr "Įrašyti _taip"
#: data/gtk/menus.ui:304
#: data/gtk/menus.ui:315
msgid "_Print"
msgstr "S_pausdinti"
#: data/gtk/menus.ui:310 plugins/sysprof/gbp-sysprof-perspective.ui:28
#: data/gtk/menus.ui:321 plugins/sysprof/gbp-sysprof-perspective.ui:28
msgid "_Close"
msgstr "_Užverti"
......@@ -867,7 +870,7 @@ msgstr "_Užverti"
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: libide/application/ide-application.c:516
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
#: libide/workbench/ide-workbench.c:560
#: libide/workbench/ide-workbench.c:565
msgid "Builder"
msgstr "Kūrėjas"
......@@ -993,7 +996,7 @@ msgstr ""
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Sužinokite daugiau apie GNOME Kūrėją"
#: libide/application/ide-application-actions.c:131
#: libide/application/ide-application-actions.c:130
msgid "Funded By"
msgstr "Rėmėjai"
......@@ -1031,7 +1034,6 @@ msgid "PATH"
msgstr "KELIAS"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:242
#| msgid "Opens the project specified by PATH"
msgid "Clones the project specified by MANIFEST"
msgstr "Klonuoja projektą, nurodytą MANIFESTU"
......@@ -1067,7 +1069,7 @@ msgstr "Pateikite magistralės adresą"
msgid "No such worker"
msgstr "Nėra tokio darbininko"
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2413
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2458
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Dabartinei kalbai trūksta simbolių gavėjo."
......@@ -1113,7 +1115,6 @@ msgstr "Numatyta"
#: libide/devices/ide-device-manager.c:147
#, c-format
#| msgid "The device \"%s\" could not be found."
msgid "The device “%s” could not be found."
msgstr "Nerastas įrenginys „%s“."
......@@ -1140,31 +1141,31 @@ msgstr "%u iš %u"
msgid "OVR"
msgstr "OVR"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:160
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:166
msgid "Replace"
msgstr "Pakeisti"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:173
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:179
msgid "Replace All"
msgstr "Pakeisti viską"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:195
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:201
msgid "Switch between Search and Search-and-Replace"
msgstr "Perjungti tarp paieškos ir paieškos bei keitimo"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:218
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:224
msgid "Show or hide search options such as case sensitivity"
msgstr "Rodyti arba slėpti tokius parametrus kaip registro skyrimas"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:279
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:285
msgid "Regular expressions"
msgstr "Reguliariosios išraiškos"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:294
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:300
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skirti raidžių registrą"
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:309
#: libide/editor/ide-editor-frame.ui:315
msgid "Match whole word only"
msgstr "Ieškoti tik pilnų žodžių"
......@@ -1196,20 +1197,113 @@ msgstr "Eiti į eilutę"
msgid "Go"
msgstr "Eiti"
#: libide/editor/ide-editor-perspective.c:456
#: libide/editor/ide-editor-perspective.c:523
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:109
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:156
msgid "Editor"
msgstr "Redaktorius"
#: libide/editor/ide-editor-perspective.ui:27
#: libide/editor/ide-editor-perspective.ui:30
msgid "No open files"
msgstr "Nėra atvertų failų"
#: libide/editor/ide-editor-perspective.ui:40
#: libide/editor/ide-editor-perspective.ui:43
msgid "Try opening a file by typing in the search box at the top"
msgstr "Bandykite atverti failą rašydami į paieškos lauką viršuje"
#: libide/editor/ide-editor-spell-language-popover.c:232
#| msgid "No language specified"
msgid "No language selected"
msgstr "Nenurodyta kalba"
#: libide/editor/ide-editor-spell-navigator.c:458
msgid ""
"Spell checker error: no language set. It’s maybe because no dictionaries are "
"installed."
msgstr ""
"Rašybos tikrinimo klaida: nenurodyta kalba. Taip gali būti, jei nėra įdiegtų "
"žodynų."
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:201
msgid "No suggestions"
msgstr "Nėra pasiūlymų"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:278
msgid "Completed spell checking"
msgstr "Rašybos tikrinimas baigtas"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:636
msgid "This word is already in the personal dictionary"
msgstr "Šis žodis jau yra asmeniniame žodyne"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:639
#, c-format
msgid "This word is already in the %s dictionary"
msgstr "Šis žodis jau yra %s žodyne"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:1270
msgid "The word is not in the dictionary"
msgstr "Šio žodžio žodyne nėra"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:14
msgid "Misspelled"
msgstr "Parašyta su klaida"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:65
msgid "_Ignore"
msgstr "_Nepaisyti"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:73
#| msgid "Save _All"
msgid "Ignore _All"
msgstr "Nepaisyti _visko"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:92
msgid "Change _to"
msgstr "Pa_keisti į"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:124
msgid "Cha_nge"
msgstr "_Pakeisti"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:132
msgid "Change A_ll"
msgstr "Pakeisti v_iską"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:151
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Selections"
msgid "_Suggestions"
msgstr "Pa_siūlymai"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:188
#| msgid "Words"
msgid "Add Word"
msgstr "Pridėti žodžį"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:213
msgid "A_dd"
msgstr "Pri_dėti"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:229
msgid "Dictionary"
msgstr "Žodynas"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:267
#| msgid "Display Options"
msgid "Options"
msgstr "Parametrai"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:292
#| msgid "Language"
msgid "_Language"
msgstr "Ka_lba"
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.ui:319
#| msgid "Highlight"
msgid "_Highlight"
msgstr "Pa_ryškinimas"
#: libide/editor/ide-editor-tweak-widget.ui:22
msgid "Search highlight mode…"
msgstr "Paieškos paryškinimo veiksena…"
......@@ -1257,11 +1351,11 @@ msgstr "4"
msgid "8"
msgstr "8"
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:308
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:309
msgid "Save Document"
msgstr "Įrašyti dokumentą"
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:434
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:435
msgid "Save Document As"
msgstr "Įrašyti dokumentą taip"
......@@ -1270,8 +1364,8 @@ msgid "_Reload"
msgstr "Įkelti iš _naujo"
#: libide/editor/ide-editor-view.ui:31
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:319
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:367
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:317
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:365
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:353
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
......@@ -1284,11 +1378,11 @@ msgstr ""
"Kūrėjas aptiko, kad šis failas buvo pakeistas išorėje. Ar norite iš naujo "
"įkelti failą?"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:454
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:456
msgid "Failed to load the project"
msgstr "Nepavyko įkelti projekto"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:674
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:676
msgid "Open Project"
msgstr "Atverti projektą"
......@@ -1327,15 +1421,15 @@ msgstr "Pasirinkite projektą"
msgid "Click an item to select"
msgstr "Paspauskite ant elemento jam pasirinkti"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:331
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:329
msgid "Open…"
msgstr "Atverti…"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:346
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:344
msgid "Select projects for removal"
msgstr "Pasirinkite projektus pašalinimui"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:366
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:364
msgid "Return to project selection"
msgstr "Grįžti prie projekto pasirinkimo"
......@@ -1346,7 +1440,6 @@ msgstr "%s yra netinkamų ASCII simbolių"
#: libide/gsettings/ide-language-defaults.c:193
#, c-format
#| msgid "Failed to parse integer from \"%s\""
msgid "Failed to parse integer from “%s”"
msgstr "Nepavyko perskaityti sveikojo skaičiaus iš „%s“"
......@@ -1358,22 +1451,21 @@ msgstr "kalbai numatytai trūksta versijos [global] grupėje."
msgid "Failed to initialize defaults."
msgstr "Nepavyko inicializuotų numatytųjų nustatymų."
#: libide/ide.c:62
#: libide/ide.c:58
#, c-format
msgid "You must call %s() before using libide."
msgstr "Turite iškviesti %s() prie naudodami libide."
#: libide/ide-context.c:1944
#: libide/ide-context.c:1863
msgid "An unload request is already pending"
msgstr "Atlaisvinimo užklausa jau yra"
#: libide/ide-context.c:2063
#: libide/ide-context.c:1982
msgid "Context has already been restored."
msgstr "Kontekstas jau buvo atkurtas."
#: libide/ide-object.c:288
#, c-format
#| msgid "No implementations of extension point \"%s\"."
msgid "No implementations of extension point “%s”."
msgstr "Nėra plėtimo taško „%s“ realizacijų."
......@@ -1395,37 +1487,37 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Redaktoriaus trumpiniai"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:14
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:438
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:445
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Bendra"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:18
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:442
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:449
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Visuotinė paieška"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:25
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:449
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:456
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Nuostatos"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:32
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:456
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:463
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Komandų juosta"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:39
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:463
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminalas"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:46
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klaviatūros trumpiniai"
......@@ -1498,6 +1590,7 @@ msgid "Show list of open documents"
msgstr "Rodyti atvertų dokumentų sąrašą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:157
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:169
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find and replace"
msgstr "Rasti ir pakeisti"
......@@ -1507,206 +1600,205 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Find"
msgstr "Rasti"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:169
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:176
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find the next match"
msgstr "Rasti kitą atitikmenį"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:176
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:183
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find the previous match"
msgstr "Rasti ankstesnį atitikmenį"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:183
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:190
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear highlight"
msgstr "Išvalyti paryškinimą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:191
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:479
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:198
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:486
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Kopijuoti ir įdėti"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:196
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:203
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Kopijuoti pažymėtą tekstą į iškarpinę"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:203
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:210
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Iškirpti pažymėtą tekstą į iškarpinę"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:210
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:491
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:217
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:498
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Įdėti tekstą iš iškarpinės"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:217
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:224
msgctxt "shortcut window"
msgid "Duplicate current line or selection"
msgstr "Dubliuoti dabartinę eilutę arba žymėjimą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:225
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:232
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo and Redo"
msgstr "Atšaukti ir pakartoti"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:230
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:237
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo previous command"
msgstr "Atšaukti ankstesnę komandą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:237
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:244
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo previous command"
msgstr "Pakartoti ankstesnę komandą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:245
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:252
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Redagavimas"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:250
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:257
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increment number at cursor"
msgstr "Padidinti skaičių ties žymekliu"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:257
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:264
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrement number at cursor"
msgstr "Sumažinti skaičių ties žymekliu"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:264
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:271
msgctxt "shortcut window"
msgid "Join selected lines"
msgstr "Sujungti pažymėtas eilutes"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:271
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:278
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show completion window"
msgstr "Rodyti užbaigimo langą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:278
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:285
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle overwrite"
msgstr "Perjungti perrašymą"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:285
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:292
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reindent line"
msgstr "Pakartotinai įtraukti eilutę"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:292
#| msgid "_Delete"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:299
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete line"
msgstr "Trinti eilutę"
#: libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:299