Commit 5c8a9fb9 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c9917b80
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-11 12:19+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-01 23:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-02 01:03+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -894,7 +894,7 @@ msgstr "Selhalo uložení konceptu: %s"
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
#: src/libide/core/ide-transfer.c:548
#: src/libide/core/ide-transfer.c:549
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:239
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:339
#: src/libide/editor/ide-editor-surface-actions.c:76
......@@ -1427,12 +1427,12 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Build and Run"
msgstr "Sestavit a spustit"
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1013
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1079
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1016
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1082
msgid "Failed to locate a build target"
msgstr "Selhalo vyhledání cíle sestavení"
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1215 src/libide/gui/gtk/menus.ui:73
#: src/libide/foundry/ide-run-manager.c:1218 src/libide/gui/gtk/menus.ui:73
#: src/plugins/buildui/gtk/menus.ui:33
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
......@@ -1695,7 +1695,7 @@ msgstr "Zobrazit okno s nápovědou"
#: src/libide/gui/ide-application-shortcuts.c:57
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:25
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:531
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:538
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
......@@ -1812,7 +1812,7 @@ msgstr "Klávesové zkratky okna"
#: src/libide/gui/ide-header-bar-shortcuts.c:35
#: src/libide/gui/ide-header-bar-shortcuts.c:41
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:14
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:520
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:527
#: src/plugins/terminal/gbp-terminal-workspace-addin.c:358
#: src/plugins/terminal/gbp-terminal-workspace-addin.c:364
#: src/plugins/terminal/gbp-terminal-workspace-addin.c:370
......@@ -2365,7 +2365,7 @@ msgid "Workspace shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky pracovní plochy"
#: src/libide/gui/ide-search-button.c:44
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:588
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:595
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
......@@ -2381,34 +2381,34 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:18
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:524
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:531
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Globální hledání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:32
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:538
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:545
#: src/plugins/command-bar/gbp-command-bar-shortcuts.c:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Příkazová lišta"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:545
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:552
#: src/plugins/terminal/gbp-terminal-workspace-addin.c:359
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:552
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:559
#: src/plugins/terminal/gbp-terminal-workspace-addin.c:365
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí sestavení"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:53
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:559
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:566
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
......@@ -2469,13 +2469,13 @@ msgid "Clear highlight"
msgstr "Zrušit zvýrazňování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:213
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Kopírování a vkládání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:218
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:573
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:580
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Zkopírovat vybraný text do schránky"
......@@ -2486,7 +2486,7 @@ msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Vyjmout vybraný text do schránky"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:232
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:580
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:587
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Vložit vybraný text ze schránky"
......@@ -2667,45 +2667,50 @@ msgstr "Sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:472
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rebuild"
msgstr "Znovu sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479
msgctxt "shortcut window"
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:486
msgctxt "shortcut window"
msgid "Profile"
msgstr "Profilovat"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:494
msgctxt "shortcut window"
msgid "Touchpad gestures"
msgstr "Dotyková gesta"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:494
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:501
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move page to the right"
msgstr "Přesunout stránku doprava"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:495
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:502
msgctxt "shortcut window"
msgid "Three finger swipe right"
msgstr "Máchnout třemi prsty doprava"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:504
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:511
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move page to the left"
msgstr "Přesunout stránku doleva"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:505
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:512
msgctxt "shortcut window"
msgid "Three finger swipe left"
msgstr "Máchnout třemi prsty doleva"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:516
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:523
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky terminálu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:593
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:600
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find text within terminal"
msgstr "Hledat text v terminálu"
......@@ -3330,7 +3335,7 @@ msgid "Export Bundle"
msgstr "Exportovat balík"
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-pane.c:656
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-workspace-addin.c:355
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-workspace-addin.c:368
msgid "Build Issues"
msgstr "Problémy při sestavování"
......@@ -3359,7 +3364,7 @@ msgstr "Sestavovací roura je prázdná"
msgid "Build Targets"
msgstr "Stavit cíle"
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-workspace-addin.c:364
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-workspace-addin.c:377
#: src/plugins/buildui/gtk/menus.ui:8
msgid "Build Preferences"
msgstr "Předvolby sestavení"
......@@ -3814,16 +3819,16 @@ msgstr "Složka s tímto názvem již existuje"
msgid "Your project will be created within %s."
msgstr "Váš projekt bude vytvořen ve složce %s."
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:268
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:279
msgid "Application ID is not valid."
msgstr "ID aplikace není platné"
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:612
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:623
msgctxt "title"
msgid "Start New Project"
msgstr "Začátek nového projektu"
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:781
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-surface.c:792
msgid "A failure occurred while initializing version control"
msgstr "Během inicializace systému správy verzí došlo k chybě"
......@@ -4696,23 +4701,23 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo the next command"
msgstr "Znovu provést následující příkaz"
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:478
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:483
msgid "Switch to selection mode"
msgstr "Přepnout do režimu výběru"
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:479
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:484
msgid "Switch to drag-resize mode"
msgstr "Přepnout do režimu změny velikosti taháním"
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:480
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:485
msgid "Switch to margin editor"
msgstr "Přepnout do editoru okrajů"
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:481
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:486
msgid "Switch to alignment editor"
msgstr "Přepnout do editoru zarovnání"
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:486
#: src/plugins/glade/gbp-glade-page.c:491
msgid "Unnamed Glade project"
msgstr "Nepojmenovaný projekt Glade"
......@@ -4960,27 +4965,27 @@ msgstr "Aplikace GNOME"
msgid "Create a new GNOME application"
msgstr "Vytvořit novou aplikaci GNOME"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:317
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:324
msgid "Shared Library"
msgstr "Sdílená knihovna"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:319
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:326
msgid "Create a new project with a shared library"
msgstr "Vytvořit nový projekt se sdílenou knihovnou"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:336
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:343
msgid "Empty Project"
msgstr "Prázdný projekt"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:338
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:345
msgid "Create a new empty project"
msgstr "Vytvořit nový prázdný projekt"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:351
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:358
msgid "Command Line Tool"
msgstr "Nástroj příkazové řádky"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:353
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:360
msgid "Create a new command line project"
msgstr "Vytvořit nový projekt pro příkazovou řádku"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment