Commit 3399c6f5 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent d65a4c30
# Czech translation for gnome-builder.
# Copyright (C) 2015 gnome-builder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-builder package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=translations (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-19 15:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-26 20:10+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 07:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-01 22:18+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -261,8 +260,15 @@ msgid "The number of seconds after modification before auto saving."
msgstr ""
"Počet sekund od provedení nějaké změny, než dojde k automatickému uložení."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.language.gschema.xml:42
msgid "Spaces Style"
msgstr "Styl mezer"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.editor.language.gschema.xml:43
msgid "How to apply spaces when reformating text."
msgstr "Jak používat mezery při přeformátovávání textu."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.extension-type.gschema.xml:5
#: data/gsettings/org.gnome.builder.plugin.gschema.xml:5
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
......@@ -310,35 +316,57 @@ msgstr "Řídit se podle systémového nočního světla"
msgid "Use GNOME night light setting to activate night-mode."
msgstr "Používat nastavení nočního světla v GNOME k aktivaci nočního režimu."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:30
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
#. Translators: This is the default directory name for user’s
#. projects. Do NOT change the ASCII double quotes ("") to your
#. language’s convention, e.g. do not use “” or »«.
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:32
msgid "\"Projects\""
msgstr "\"Projekty\""
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:33
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:412
msgid "Projects directory"
msgstr "Složka s projekty"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:31
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:34
msgid "Directory for all Builder projects."
msgstr "Složka pro všechny projekty z Builderu."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:35
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:38
msgid "Restore Previous Files"
msgstr "Obnovit předchozí soubory"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:36
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:39
msgid "Restore previously opened files when loading a project."
msgstr "Při načítání projektu opět otevřít původně otevřené soubory."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:40
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:43
msgid "Show Open Files"
msgstr "Zobrazovat otevřené soubory"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:41
#: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:44
msgid "Display the open files list in the project sidebar."
msgstr "Zobrazovat seznam otevřených souborů v postranním panelu projektu."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.plugin.gschema.xml:5
msgid "Plugin enabled"
msgstr "Zásuvný modul povolen"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.plugin.gschema.xml:6
msgid "If the plugin should be enabled"
msgstr "Jestli má být zásuvný modul povolen"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project.gschema.xml:7
msgid "Selected configuration for building"
msgstr "Vybraná konfigurace pro sestavení"
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project.gschema.xml:8
msgid ""
"The configuration that has been selected and will be restored the next time "
"the project loads."
msgstr ""
"Konfigurace, která byla vybrána a bude obnovena při příštím načtení projektu."
#: data/gsettings/org.gnome.builder.project-tree.gschema.xml:5
#: src/plugins/project-tree/gtk/menus.ui:84
msgid "Show Icons"
......@@ -422,7 +450,7 @@ msgstr "Výška spodního panelu v pixelech."
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: src/libide/application/ide-application.c:671
#: src/libide/application/ide-application.c:684
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:195
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:645
......@@ -598,6 +626,7 @@ msgid "%s: This file format is not supported\n"
msgstr "%s: Tento formát souboru není podporován\n"
#: src/gstyle/gstyle-palette.c:822
#, c-format
msgid "failed to parse\n"
msgstr "selhalo zpracování\n"
......@@ -616,50 +645,6 @@ msgstr "Nelze uložit %s\n"
msgid "Unsaved palette %u"
msgstr "Neuložená paleta %u"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:64
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:75
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:86
#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.ui:41
#: src/libide/debugger/ide-debugger-registers-view.ui:34
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:179
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:97
msgid "Cielab l"
msgstr "CIE Lab l"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:108
msgid "Cielab a"
msgstr "CIE Lab a"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:119
msgid "Cielab b"
msgstr "CIE Lab b"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:130
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:141
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: src/gstyle/tests/data/gstyle-color-editor.ui:152
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
#: src/gstyle/tests/data/palette.gstyle.xml:20
#: src/plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
msgid "Basic"
msgstr "Základní"
#: src/gstyle/ui/gstyle-color-panel.ui:157
msgid "Color Components"
msgstr "Komponenty barvy"
......@@ -750,7 +735,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Načtěte nebo vygenerujte paletu pomocí předvoleb"
#: src/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5131
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5128
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
......@@ -782,6 +767,11 @@ msgstr "Zjistěte si více o aplikaci Builder GNOME"
msgid "Funded By"
msgstr "Financovali"
#: src/libide/application/ide-application.c:1075
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:409
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: src/libide/application/ide-application-command-line.c:102
msgid "Commands:"
msgstr "Příkazy:"
......@@ -811,7 +801,6 @@ msgid "Opens the project specified by PATH"
msgstr "Otevřít projekt zadaný pomocí CESTA"
#: src/libide/application/ide-application-command-line.c:235
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:282
msgid "PATH"
msgstr "CESTA"
......@@ -861,8 +850,8 @@ msgstr "Takový sestavovací proces neexistuje"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:51
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:78
#: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:694
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:187
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:193
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:222
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:228
msgctxt "shortcut window"
msgid "Workbench shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky pracovních nástrojů"
......@@ -880,7 +869,7 @@ msgstr "Zobrazit okno s nápovědou"
#: src/libide/application/ide-application-shortcuts.c:56
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:25
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:470
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:463
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
......@@ -895,73 +884,116 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Show the shortcuts window"
msgstr "Zobrazit okno s klávesovými zkratkami"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2725
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
#, c-format
msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
msgstr "Selhalo ustanovení sledování změn na pozadí: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2844
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání symbolů."
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:686
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:703
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1912
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1968
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "neuložený dokument %u"
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1950
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Selhalo uložení vyrovnávací paměti, ignoruje se opětovné použití."
#. translators: %s is replaced with the error message
#. translators: %s is replaced with error message
#. translators: %s is the error message
#. translators: %s is the underlying error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2007
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2070
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:189
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:310
#, c-format
msgid "Failed to save file: %s"
msgstr "Selhalo uložení souboru: %s"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:252
#, c-format
msgid "Failed to save draft: %s"
msgstr "Selhalo uložení konceptu: %s"
#. translators: %s is replaced with the name of the configuration
#: src/libide/buildconfig/ide-buildconfig-configuration-provider.c:624
#, c-format
msgid "%s (Copy)"
msgstr "%s (kopie)"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-manager.c:367
#, c-format
msgid "Failed to initialize build pipeline: %s"
msgstr "Selhala inicializace roury sestavení: %s"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:723
msgid "The build pipeline is in a failed state"
msgstr "Roura sestavení je v chybovém stavu"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:733
msgid "The build configuration has errors"
msgstr "Konfigurace sestavení má chybu"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2535
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2543
msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
msgstr "Selhalo vytvoření pseudoterminálu. Schopnosti terminálu budou omezené."
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2743
msgid "Cleaning…"
msgstr "Čistí se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2539
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2592
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:461
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2747
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2800
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:467
msgid "Failed"
msgstr "Selhalo"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2541
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2600
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2749
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2808
msgid "Ready"
msgstr "Připraveno"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2556
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2764
msgid "Downloading…"
msgstr "Stahuje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2560
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2768
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Sestavují se závislosti…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2564
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2772
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Připravuje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2568
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2776
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfiguruje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2572
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2780
msgid "Building…"
msgstr "Sestavuje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2576
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2784
msgid "Installing…"
msgstr "Instaluje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2580
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2788
msgid "Exporting…"
msgstr "Exportuje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2584
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2588
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:479
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2792
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2796
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:485
msgid "Success"
msgstr "Úspěšné"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2596
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2804
msgid "Preparing…"
msgstr "Připravuje se…"
......@@ -969,12 +1001,6 @@ msgstr "Připravuje se…"
msgid "Cannot execute transfer while on metered connection"
msgstr "Na měřeném připojení nelze provádět přenosy"
#: src/libide/buildsystem/ide-configuration-manager.c:84
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:343
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:361
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-row.ui:43
msgid "Duplicate the configuration"
msgstr "Duplikovat konfiguraci"
......@@ -986,7 +1012,7 @@ msgstr "Smazat konfiguraci"
#: src/libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:11
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:153
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:321
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:383
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:393
msgid "General"
msgstr "Obecné"
......@@ -1036,24 +1062,24 @@ msgstr "Běhové prostředí"
msgid "Environment"
msgstr "Proměnné prostředí"
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:237
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:257
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:241
msgid "Save File"
msgstr "Uložení souboru"
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:240
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:260
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:108
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:241
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:261
#: src/libide/editor/ide-editor-view.ui:51
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:205
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:253
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:305
#: src/libide/buildui/ide-build-log-panel.c:353
msgid "Build Output"
msgstr "Výpis ze sestavení"
......@@ -1070,24 +1096,24 @@ msgstr "Zrušit sestavení"
msgid "Save build log"
msgstr "Uložit záznam o sestavení"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:108
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:184
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:220
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:128
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:464
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:109
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:185
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:223
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:139
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:477
msgid "Warnings"
msgstr "Varovnání"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:117
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:185
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:221
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:149
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:436
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:118
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:186
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:224
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:160
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:449
msgid "Errors"
msgstr "Chyby"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:655
#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:170
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.c:666
#: src/libide/buildui/ide-build-workbench-addin.c:171
msgid "Build Issues"
msgstr "Problémy při sestavování"
......@@ -1108,127 +1134,14 @@ msgstr "—"
msgid "Build Details"
msgstr "Podrobnosti o sestavení"
#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:450 src/libide/gtk/menus.ui:51
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:95
msgid "Build pipeline is empty"
msgstr "Roura sestavení je prázdná"
#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:452 src/libide/gtk/menus.ui:55
msgid "Build Preferences"
msgstr "Předvolby sestavení"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:103
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:116
msgid "========================\n"
msgstr "========================\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:104
#, c-format
msgid " Project Name: %s\n"
msgstr " Název projektu: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:105
#, c-format
msgid " Version Control System: %s\n"
msgstr " Systém správy verzí: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:106
#, c-format
msgid " Build System: %s\n"
msgstr " Systém sestavení: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:107
#, c-format
msgid " Build Date and Time: %s\n"
msgstr " Datum a čas sestavení: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:108
#, c-format
msgid " Building for Device: %s (%s)\n"
msgstr " Sestaveno pro zařízení: %s (%s)\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:113
#, c-format
msgid " Environment: %s\n"
msgstr " Proměnné prostředí: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:143
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:147
msgid "===============\n"
msgstr "===============\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:144
#, c-format
msgid " Build Failure: %s\n"
msgstr " Sestavení selhalo: %s\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:145
msgid " Build ran for: %"
msgstr " Sestavení běželo: %"
#.
#. * TODO: We should consider supporting packaging/xdg-app/deployment stuff
#. * here too. It would be nice if we could say, go build this project,
#. * for this device, and then deploy.
#.
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:158
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:162
msgid "=================\n"
msgstr "=================\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:159
msgid " Build Successful\n"
msgstr " Sestavení bylo úspěšné\n"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:160
msgid " Build ran for: %"
msgstr " Sestavení běželo: %"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:212
#, c-format
msgid "Failed to locate device “%s”"
msgstr "Selhalo vyhledání zařízení „%s“"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:222
#, c-format
msgid "Failed to locate runtime “%s”"
msgstr "Selhalo vyhledání běhového prostředí „%s“"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:267
msgid "Clean the project"
msgstr "Vyčistit projekt"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:269
msgid "The ID of the device to build for"
msgstr "ID zařízení, pro které se sestavuje"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:270
msgid "local"
msgstr "místní"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:272
msgid "The runtime to use for building"
msgstr "Běhové prostředí, které se má použít pro sestavení"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:273
msgid "host"
msgstr "hostitel"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:275
msgid "Number of workers to use when building"
msgstr "Počet procesů použitých při sestavování"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:276
msgid "N"
msgstr "N"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:278
msgid "The configuration to use from .buildconfig"
msgstr "Konfigurace, která se má použít z .buildconfig"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:279
msgid "CONFIG_ID"
msgstr "CONFIG_ID"
#: src/libide/buildui/ide-build-tool.c:281
msgid "Path to project file, defaults to current directory"
msgstr "Cesta k projektovému souboru, výchozí je aktuální složka"
#: src/libide/buildui/ide-environment-editor.c:67
msgid "New variable…"
msgstr "Nová proměnná…"
......@@ -1238,7 +1151,7 @@ msgid "Remove environment variable"
msgstr "Odstranit proměnnou prostředí"
#: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:409
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
msgid "Run with Debugger"
msgstr "Spustit s ladicím programem"
......@@ -1301,31 +1214,31 @@ msgstr "Běžet do konce funkce"
msgid "Disassembly"
msgstr "Převést na assembler"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:295
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
msgid "Debugger"
msgstr "Ladicí program"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:311
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
msgid "Threads"
msgstr "Vlákna"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:337
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
msgid "Breakpoints"
msgstr "Body přerušení"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:345
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
msgid "Libraries"
msgstr "Knihovny"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:353
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
msgid "Registers"
msgstr "Registry"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:360
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
msgid "Log"
msgstr "Záznam"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:376
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
msgid "Failed to initialize the debugger"
msgstr "Selhala inicializace ladicího programu"
......@@ -1349,6 +1262,12 @@ msgstr "Parametry"
msgid "Variable"
msgstr "Proměnná"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-locals-view.ui:41
#: src/libide/debugger/ide-debugger-registers-view.ui:34
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-prefs.ui:179
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-registers-view.ui:23
msgid "Register"
msgstr "Registr"
......@@ -1379,19 +1298,16 @@ msgid "Binary"
msgstr "Spustitelný program"
#: src/libide/debugger/ide-debug-manager.c:968
#, c-format
msgid "A suitable debugger could not be found."
msgstr "Nezdařilo se najít použitelný ladicí program."
#: src/libide/devices/ide-device-manager.c:148
#, c-format
msgid "The device “%s” could not be found."
msgstr "Zařízení „%s“ se nezdařilo najít."
#: src/libide/directory/ide-directory-vcs.c:55
msgid "unversioned"
msgstr "neverzováno"
#: src/libide/doap/xml-reader.c:327
#, c-format
msgid "Could not parse XML from stream"
msgstr "Nelze zpracovat XML z datového proudu"
......@@ -1430,22 +1346,22 @@ msgstr "_Cyklicky přecházet přes okraj"
msgid "Cu_t"
msgstr "_Vyjmout"
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:93
#: src/libide/gtk/menus.ui:222
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:41 src/libide/gtk/menus.ui:97
#: src/libide/gtk/menus.ui:226
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovat"
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:97
#: src/libide/gtk/menus.ui:226
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:45 src/libide/gtk/menus.ui:101
#: src/libide/gtk/menus.ui:230
msgid "_Paste"
msgstr "V_ložit"
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:101
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:49 src/libide/gtk/menus.ui:105
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"