Commit 21da6b38 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent f9a82f62
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n" "Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-11 21:30+0000\n" "POT-Creation-Date: 2020-06-11 21:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-17 09:02+0200\n" "PO-Revision-Date: 2020-06-21 09:13+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n" "Language: sl_SI\n"
...@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr "Nova delovna površina" ...@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr "Nova delovna površina"
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:36 #: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:36
#: src/plugins/dspy/gbp-dspy-workspace.ui:13 #: src/plugins/dspy/gbp-dspy-workspace.ui:13
msgid "D-Bus Inspector" msgid "D-Bus Inspector"
msgstr "" msgstr "Nadzornik vodila D-Bus"
#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25 #: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25
msgid "Builder Dark" msgid "Builder Dark"
...@@ -1625,10 +1625,8 @@ msgid "Run Options" ...@@ -1625,10 +1625,8 @@ msgid "Run Options"
msgstr "Možnosti zagona" msgstr "Možnosti zagona"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:78 #: src/libide/gui/ide-application-actions.c:78
#, fuzzy
#| msgid "Build Preferences"
msgid "Builder — Preferences" msgid "Builder — Preferences"
msgstr "Možnosti izgradnje" msgstr "Možnosti programa"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:149 #: src/libide/gui/ide-application-actions.c:149
msgid "GNOME Builder" msgid "GNOME Builder"
...@@ -2676,7 +2674,7 @@ msgstr "Izgradnja in zagon" ...@@ -2676,7 +2674,7 @@ msgstr "Izgradnja in zagon"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479 #: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479
msgctxt "shortcut window" msgctxt "shortcut window"
msgid "Build" msgid "Build"
msgstr "Izgradi" msgstr "Izgradi program"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:486 #: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:486
msgctxt "shortcut window" msgctxt "shortcut window"
...@@ -2888,10 +2886,9 @@ msgid "_Copy Link Address" ...@@ -2888,10 +2886,9 @@ msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopiraj naslov povezave" msgstr "_Kopiraj naslov povezave"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:320 #: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:320
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid "Failed to locate runtime “%s”"
msgid "Failed to create shell within runtime “%s”" msgid "Failed to create shell within runtime “%s”"
msgstr "Iskanje izvajalnega programa »%s« je spodletelo." msgstr "Ustvarjanje lupine znotraj izvajalnega programa »%s« je spodletelo."
#: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:646 #: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:646
msgid "Untitled Terminal" msgid "Untitled Terminal"
...@@ -2910,20 +2907,20 @@ msgstr "Neimenovan terminal" ...@@ -2910,20 +2907,20 @@ msgstr "Neimenovan terminal"
#. translators: exited describes that the terminal shell process has exited #. translators: exited describes that the terminal shell process has exited
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:107 #: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:107
msgid "Exited" msgid "Exited"
msgstr "" msgstr "Program je končan"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:114 #: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:114
msgid "Subprocess launcher failed" msgid "Subprocess launcher failed"
msgstr "" msgstr "Zagon podrejenega opravila je spodletel"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:137 #: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:137
msgid "Subprocess launcher failed too quickly, will not respawn." msgid "Subprocess launcher failed too quickly, will not respawn."
msgstr "" msgstr ""
"Zagon podrejenega opravila je prehitro spodletel in ne bo ponovno zagnan."
#: src/libide/terminal/ide-terminal-popover.ui:12 #: src/libide/terminal/ide-terminal-popover.ui:12
#, fuzzy
msgid "Search runtimes" msgid "Search runtimes"
msgstr "Nedavni dokumenti" msgstr "Poišči izvajalne programe"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-search.ui:152 #: src/libide/terminal/ide-terminal-search.ui:152
msgid "Regex" msgid "Regex"
...@@ -3815,29 +3812,25 @@ msgid "Update Copyright" ...@@ -3815,29 +3812,25 @@ msgid "Update Copyright"
msgstr "Posodobi avtorske pravice" msgstr "Posodobi avtorske pravice"
#: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:115 #: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:115
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If enabled, Builder will automatically display completion proposals as "
#| "you type."
msgid "" msgid ""
"When saving a file Builder will automatically update copyright information " "When saving a file Builder will automatically update copyright information "
"for you" "for you"
msgstr "" msgstr ""
"Izbrana možnost določa, da bo dopolnjevanje samodejno prikazano med " "Med shranjevanjem datoteke bodo samodejno posodobljeni podatki avtorskih "
"tipkanjem." "pravic"
#. translators: these are keywords used to search for preferences #. translators: these are keywords used to search for preferences
#: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:117 #: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:117
msgid "update copyright save" msgid "update copyright save"
msgstr "" msgstr "posodobitev avtorske pravice shranjevanje"
#: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:5 #: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:5
msgid "Update Copyright before Saving" msgid "Update Copyright before Saving"
msgstr "" msgstr "Posodobi avtorske pravice pred shranjevanjem"
#: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:6 #: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:6
msgid "Updates the copyright for the user before saving to disk." msgid "Updates the copyright for the user before saving to disk."
msgstr "" msgstr "Posodobi podatke avtorskih pravic pred shranjevanjem na disk."
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-application-addin.c:48 #: src/plugins/create-project/gbp-create-project-application-addin.c:48
msgid "Display the project creation guide" msgid "Display the project creation guide"
...@@ -4176,7 +4169,7 @@ msgstr "Nova stran dokumentacije" ...@@ -4176,7 +4169,7 @@ msgstr "Nova stran dokumentacije"
#: src/plugins/dspy/gbp-dspy-application-addin.c:47 #: src/plugins/dspy/gbp-dspy-application-addin.c:47
msgid "Display D-Bus inspector" msgid "Display D-Bus inspector"
msgstr "" msgstr "Prikaži nadzornika vodila D-Bus"
#: src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:6 src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:14 #: src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:6 src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:14
msgid "D-Bus Inspector…" msgid "D-Bus Inspector…"
...@@ -4184,10 +4177,9 @@ msgstr "Nadzornik vodila D-Bus …" ...@@ -4184,10 +4177,9 @@ msgstr "Nadzornik vodila D-Bus …"
#. translators: %s is replaced with the address of the D-Bus bus #. translators: %s is replaced with the address of the D-Bus bus
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:81 #: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:81
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid "Insert “%s”"
msgid "Connected to “%s”" msgid "Connected to “%s”"
msgstr "Vstavi »%s«" msgstr "Vzpostavljena je povezava s strežnikom »%s«"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:253 #: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:253
msgid "System" msgid "System"
...@@ -4305,7 +4297,7 @@ msgstr "Signali" ...@@ -4305,7 +4297,7 @@ msgstr "Signali"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-signature.c:79 #: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-signature.c:79
#, c-format #, c-format
msgid "Array of [%s]" msgid "Array of [%s]"
msgstr "" msgstr "Polje [%s]"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-view.c:153 #: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-view.c:153
msgid "Access Denied by Peer" msgid "Access Denied by Peer"
...@@ -4372,9 +4364,10 @@ msgid "Select the files to save:" ...@@ -4372,9 +4364,10 @@ msgid "Select the files to save:"
msgstr "Izbor datotek za shranjevanje:" msgstr "Izbor datotek za shranjevanje:"
#: src/plugins/editor/gbp-confirm-save-dialog.ui:80 #: src/plugins/editor/gbp-confirm-save-dialog.ui:80
#, fuzzy
msgid "If you close without saving, all your changes will be permanently lost." msgid "If you close without saving, all your changes will be permanently lost."
msgstr "V kolikor sprememb ne shranite, bodo trajno izgubljene." msgstr ""
"V kolikor sprememb pred končanjem programa ne shranite, bodo trajno "
"izgubljene."
#: src/plugins/editor/gbp-editor-application-addin.c:138 #: src/plugins/editor/gbp-editor-application-addin.c:138
msgid "Use minimal editor interface" msgid "Use minimal editor interface"
...@@ -4399,10 +4392,8 @@ msgid "Go" ...@@ -4399,10 +4392,8 @@ msgid "Go"
msgstr "Pojdi" msgstr "Pojdi"
#: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:7 src/plugins/editor/gtk/menus.ui:17 #: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:7 src/plugins/editor/gtk/menus.ui:17
#, fuzzy
#| msgid "New Editor Workspace"
msgid "New Editor Workspace…" msgid "New Editor Workspace…"
msgstr "Nova delovna površina" msgstr "Nova delovna površina"
#: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:95 #: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:95
msgid "New File" msgid "New File"
...@@ -4665,7 +4656,7 @@ msgstr "Ni skladišča za dostop do vsebine datoteke" ...@@ -4665,7 +4656,7 @@ msgstr "Ni skladišča za dostop do vsebine datoteke"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:187 #: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:187
#, c-format #, c-format
msgid "No contents have been set to diff" msgid "No contents have been set to diff"
msgstr "" msgstr "Ni določene vsebine za primerjavo"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:264 #: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:264
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-util.h:33 #: src/plugins/git/daemon/ipc-git-util.h:33
...@@ -4679,9 +4670,7 @@ msgid "The operation has been canceled" ...@@ -4679,9 +4670,7 @@ msgid "The operation has been canceled"
msgstr "Opravilo je preklicano" msgstr "Opravilo je preklicano"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-remote-callbacks.c:101 #: src/plugins/git/daemon/ipc-git-remote-callbacks.c:101
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid ""
#| "Builder failed to provide appropriate credentials when cloning repository."
msgid "" msgid ""
"Builder failed to provide appropriate credentials when cloning the " "Builder failed to provide appropriate credentials when cloning the "
"repository." "repository."
...@@ -4698,27 +4687,21 @@ msgid "Cannot sign commit without GPG_KEY_ID" ...@@ -4698,27 +4687,21 @@ msgid "Cannot sign commit without GPG_KEY_ID"
msgstr "Ni mogoče podpisati uveljavitve brez določenega ključa GPG_KEY_ID" msgstr "Ni mogoče podpisati uveljavitve brez določenega ključa GPG_KEY_ID"
#: src/plugins/git/gbp-git-buffer-change-monitor.c:399 #: src/plugins/git/gbp-git-buffer-change-monitor.c:399
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid "Repository does not have a working directory."
msgid "Cannot monitor files outside the working directory" msgid "Cannot monitor files outside the working directory"
msgstr "Skladišče nima določene delovne mape." msgstr "Ni mogoče nadzorovati datotek izven delovne mape."
#: src/plugins/git/gbp-git-client.c:329 #: src/plugins/git/gbp-git-client.c:329
#, fuzzy
msgid "The client has been closed" msgid "The client has been closed"
msgstr "Predmet, ki je povlečen" msgstr "Odjemalec je zaprt"
#: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:92 #: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:92
#, fuzzy
#| msgid "Uses the Git version control system"
msgid "Git version control is not in use" msgid "Git version control is not in use"
msgstr "Uporablja sistem za nadzor različic Git" msgstr "Sistem za nadzor različic Git ni v uporabi"
#: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:100 #: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:100
#, fuzzy
#| msgid "Initialize git submodules"
msgid "Updating Git Submodules" msgid "Updating Git Submodules"
msgstr "Začni podmodule git" msgstr "Poteka posodabljanje podmodulov Git"
#: src/plugins/git/gbp-git-submodule-stage.c:136 #: src/plugins/git/gbp-git-submodule-stage.c:136
msgid "Network is not available, skipping submodule update" msgid "Network is not available, skipping submodule update"
...@@ -4735,10 +4718,9 @@ msgid "Pushed." ...@@ -4735,10 +4718,9 @@ msgid "Pushed."
msgstr "Uspešno obljavljeno." msgstr "Uspešno obljavljeno."
#: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:244 #: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:244
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid "Running test “%s”…"
msgid "Pushing ref “%s”" msgid "Pushing ref “%s”"
msgstr "Poteka preizkus »%s«" msgstr "Poteka objavljanje sklica »%s«"
#: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:508 #: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:508
msgid "Directory is not within repository" msgid "Directory is not within repository"
...@@ -5557,11 +5539,11 @@ msgstr "Poteka usklajevanje posodobitev kanala" ...@@ -5557,11 +5539,11 @@ msgstr "Poteka usklajevanje posodobitev kanala"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:352 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:352
msgid "Downloading " msgid "Downloading "
msgstr "Poteka prejemanje …" msgstr "Poteka prejemanje … "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:359 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:359
msgid "Installing " msgid "Installing "
msgstr "Poteka nameščanje …" msgstr "Poteka nameščanje … "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:365 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:365
msgid "Checking for rustup updates" msgid "Checking for rustup updates"
...@@ -5573,7 +5555,7 @@ msgstr "Prejemanje posodobitev rustup" ...@@ -5573,7 +5555,7 @@ msgstr "Prejemanje posodobitev rustup"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:408 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:408
msgid "Error installing " msgid "Error installing "
msgstr "Napaka nameščanja" msgstr "Napaka nameščanja "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:410 #: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:410
msgid "Error" msgid "Error"
...@@ -5654,18 +5636,16 @@ msgid "Shell command" ...@@ -5654,18 +5636,16 @@ msgid "Shell command"
msgstr "Lupinski ukaz" msgstr "Lupinski ukaz"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:569 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:569
#, fuzzy
#| msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
msgid "" msgid ""
"Cannot spawn terminal in runtime environment because build pipeline is not " "Cannot spawn terminal in runtime environment because build pipeline is not "
"initialized" "initialized"
msgstr "Ni mogoče prerazporediti na napravo. Cevovod izgradnje ni začet." msgstr ""
"Ni mogoče zagnati terminala v izvajalnem okolju, ker cevovod izgradnje še ni "
"na začet."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:648 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:648
#, fuzzy
#| msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
msgid "Cannot spawn process because build pipeline is not yet available" msgid "Cannot spawn process because build pipeline is not yet available"
msgstr "Ni mogoče prerazporediti na napravo. Cevovod izgradnje ni začet." msgstr "Ni mogoče zagnati opravila, ker cevovod izgradnje še ni na voljo."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.c:130 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.c:130
msgid "Change Shortcut" msgid "Change Shortcut"
...@@ -5687,14 +5667,12 @@ msgid "" ...@@ -5687,14 +5667,12 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:52 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:52
#, fuzzy
#| msgid "Command Line Tool"
msgid "Command Locality" msgid "Command Locality"
msgstr "Orodje ukazne vrstice" msgstr "Krajevnost ukaza"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:68 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:68
msgid "On Host" msgid "On Host"
msgstr "" msgstr "Na gostitelju"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:76 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:76
msgid "In Build Environment" msgid "In Build Environment"
...@@ -5709,6 +5687,8 @@ msgid "" ...@@ -5709,6 +5687,8 @@ msgid ""
"If the directory is not an absolute-path, it will be relative to the source " "If the directory is not an absolute-path, it will be relative to the source "
"or build directory depending on the command locality." "or build directory depending on the command locality."
msgstr "" msgstr ""
"Če pot mape ni določena absolutno, bo ta sprejeta relativno na vir oziroma "
"mapo izgradnje glede na krajevnost ukaza."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:121 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:121
msgid "Close on Exit" msgid "Close on Exit"
...@@ -5717,6 +5697,7 @@ msgstr "Zapri ob končanju" ...@@ -5717,6 +5697,7 @@ msgstr "Zapri ob končanju"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:135 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:135
msgid "If enabled, the terminal page will close after the command executes." msgid "If enabled, the terminal page will close after the command executes."
msgstr "" msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, da se terminalska stran po izvedbi ukaza zapre"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:151 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:151
msgid "Keyboard Shortcut" msgid "Keyboard Shortcut"
...@@ -5748,7 +5729,7 @@ msgstr "Nov ukaz" ...@@ -5748,7 +5729,7 @@ msgstr "Nov ukaz"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-list.c:134 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-list.c:134
msgid "Click + to add an external command" msgid "Click + to add an external command"
msgstr "" msgstr "Kliknite + za dodajanje zunanjega ukaza"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:94 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:94
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:95 #: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:95
...@@ -5876,34 +5857,25 @@ msgid "Enable Stylelint" ...@@ -5876,34 +5857,25 @@ msgid "Enable Stylelint"
msgstr "Omoboči Stylelint" msgstr "Omoboči Stylelint"
#: src/plugins/stylelint/org.gnome.builder.plugins.stylelint.gschema.xml:6 #: src/plugins/stylelint/org.gnome.builder.plugins.stylelint.gschema.xml:6
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enable the use of eslint to find additional diagnostics in JavaScript "
#| "files. This may result in the execution of code in your project."
msgid "" msgid ""
"Enable the use of stylelint to find additional diagnostics in stylesheet " "Enable the use of stylelint to find additional diagnostics in stylesheet "
"files. This may result in the execution of code in your project." "files. This may result in the execution of code in your project."
msgstr "" msgstr ""
"Omogoči uporabo programa eslint, ki lahko izvaja poizvedbe delovanja v " "Omogoči uporabo programa Styleint za iskanje dodatnih diagnostičnih in "
"programih JavaScript. S tem bo omogočeno tudi izvajanje kode v programu " "slogovnih datotek. S tem bo omogočeno tudi izvajanje kode v programu "
"projekta." "projekta."
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:135 #: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:135
#, fuzzy
msgid "Stylelint" msgid "Stylelint"
msgstr "Slog" msgstr "Stylelint"
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:136 #: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:136
#, fuzzy
#| msgid "Enable the use of pylint, which may execute code in your project"
msgid "Enable the use of Stylelint, which may execute code in your project" msgid "Enable the use of Stylelint, which may execute code in your project"
msgstr "" msgstr ""
"Omogoči uporabo programa pylint, ki lahko izvede kodo v programu projekta" "Omogoči uporabo programa Stileint, ki lahko izvede kodo v programu projekta"
#. translators: these are keywords used to search for preferences #. translators: these are keywords used to search for preferences
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:138 #: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:138
#, fuzzy
#| msgid "pylint python lint code execute execution"
msgid "stylelint stylesheet lint code execute execution" msgid "stylelint stylesheet lint code execute execution"
msgstr "pylint python lint code koda izvajanje exe execution" msgstr "pylint python lint code koda izvajanje exe execution"
...@@ -6124,7 +6096,7 @@ msgstr "Preklopi na vejo" ...@@ -6124,7 +6096,7 @@ msgstr "Preklopi na vejo"
#: src/plugins/vcsui/gtk/menus.ui:12 #: src/plugins/vcsui/gtk/menus.ui:12
msgid "Push to origin" msgid "Push to origin"
msgstr "" msgstr "Objavi v izvoru"
#: src/plugins/vim/gb-vim.c:105 #: src/plugins/vim/gb-vim.c:105
#, c-format #, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment