Commit 21da6b38 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent f9a82f62
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-11 21:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-17 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-21 09:13+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr "Nova delovna površina"
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:36
#: src/plugins/dspy/gbp-dspy-workspace.ui:13
msgid "D-Bus Inspector"
msgstr ""
msgstr "Nadzornik vodila D-Bus"
#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25
msgid "Builder Dark"
......@@ -1625,10 +1625,8 @@ msgid "Run Options"
msgstr "Možnosti zagona"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:78
#, fuzzy
#| msgid "Build Preferences"
msgid "Builder — Preferences"
msgstr "Možnosti izgradnje"
msgstr "Možnosti programa"
#: src/libide/gui/ide-application-actions.c:149
msgid "GNOME Builder"
......@@ -2676,7 +2674,7 @@ msgstr "Izgradnja in zagon"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build"
msgstr "Izgradi"
msgstr "Izgradi program"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:486
msgctxt "shortcut window"
......@@ -2888,10 +2886,9 @@ msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopiraj naslov povezave"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:320
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Failed to locate runtime “%s”"
#, c-format
msgid "Failed to create shell within runtime “%s”"
msgstr "Iskanje izvajalnega programa »%s« je spodletelo."
msgstr "Ustvarjanje lupine znotraj izvajalnega programa »%s« je spodletelo."
#: src/libide/terminal/ide-terminal-launcher.c:646
msgid "Untitled Terminal"
......@@ -2910,20 +2907,20 @@ msgstr "Neimenovan terminal"
#. translators: exited describes that the terminal shell process has exited
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:107
msgid "Exited"
msgstr ""
msgstr "Program je končan"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:114
msgid "Subprocess launcher failed"
msgstr ""
msgstr "Zagon podrejenega opravila je spodletel"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page.c:137
msgid "Subprocess launcher failed too quickly, will not respawn."
msgstr ""
"Zagon podrejenega opravila je prehitro spodletel in ne bo ponovno zagnan."
#: src/libide/terminal/ide-terminal-popover.ui:12
#, fuzzy
msgid "Search runtimes"
msgstr "Nedavni dokumenti"
msgstr "Poišči izvajalne programe"
#: src/libide/terminal/ide-terminal-search.ui:152
msgid "Regex"
......@@ -3815,29 +3812,25 @@ msgid "Update Copyright"
msgstr "Posodobi avtorske pravice"
#: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:115
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If enabled, Builder will automatically display completion proposals as "
#| "you type."
msgid ""
"When saving a file Builder will automatically update copyright information "
"for you"
msgstr ""
"Izbrana možnost določa, da bo dopolnjevanje samodejno prikazano med "
"tipkanjem."
"Med shranjevanjem datoteke bodo samodejno posodobljeni podatki avtorskih "
"pravic"
#. translators: these are keywords used to search for preferences
#: src/plugins/copyright/copyright_plugin.py:117
msgid "update copyright save"
msgstr ""
msgstr "posodobitev avtorske pravice shranjevanje"
#: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:5
msgid "Update Copyright before Saving"
msgstr ""
msgstr "Posodobi avtorske pravice pred shranjevanjem"
#: src/plugins/copyright/org.gnome.builder.plugins.copyright.gschema.xml:6
msgid "Updates the copyright for the user before saving to disk."
msgstr ""
msgstr "Posodobi podatke avtorskih pravic pred shranjevanjem na disk."
#: src/plugins/create-project/gbp-create-project-application-addin.c:48
msgid "Display the project creation guide"
......@@ -4176,7 +4169,7 @@ msgstr "Nova stran dokumentacije"
#: src/plugins/dspy/gbp-dspy-application-addin.c:47
msgid "Display D-Bus inspector"
msgstr ""
msgstr "Prikaži nadzornika vodila D-Bus"
#: src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:6 src/plugins/dspy/gtk/menus.ui:14
msgid "D-Bus Inspector…"
......@@ -4184,10 +4177,9 @@ msgstr "Nadzornik vodila D-Bus …"
#. translators: %s is replaced with the address of the D-Bus bus
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:81
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Insert “%s”"
#, c-format
msgid "Connected to “%s”"
msgstr "Vstavi »%s«"
msgstr "Vzpostavljena je povezava s strežnikom »%s«"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-connection-button.c:253
msgid "System"
......@@ -4305,7 +4297,7 @@ msgstr "Signali"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-signature.c:79
#, c-format
msgid "Array of [%s]"
msgstr ""
msgstr "Polje [%s]"
#: src/plugins/dspy/libdspy/dspy-view.c:153
msgid "Access Denied by Peer"
......@@ -4372,9 +4364,10 @@ msgid "Select the files to save:"
msgstr "Izbor datotek za shranjevanje:"
#: src/plugins/editor/gbp-confirm-save-dialog.ui:80
#, fuzzy
msgid "If you close without saving, all your changes will be permanently lost."
msgstr "V kolikor sprememb ne shranite, bodo trajno izgubljene."
msgstr ""
"V kolikor sprememb pred končanjem programa ne shranite, bodo trajno "
"izgubljene."
#: src/plugins/editor/gbp-editor-application-addin.c:138
msgid "Use minimal editor interface"
......@@ -4399,10 +4392,8 @@ msgid "Go"
msgstr "Pojdi"
#: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:7 src/plugins/editor/gtk/menus.ui:17
#, fuzzy
#| msgid "New Editor Workspace"
msgid "New Editor Workspace…"
msgstr "Nova delovna površina"
msgstr "Nova delovna površina"
#: src/plugins/editor/gtk/menus.ui:95
msgid "New File"
......@@ -4665,7 +4656,7 @@ msgstr "Ni skladišča za dostop do vsebine datoteke"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:187
#, c-format
msgid "No contents have been set to diff"
msgstr ""
msgstr "Ni določene vsebine za primerjavo"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-change-monitor-impl.c:264
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-util.h:33
......@@ -4679,9 +4670,7 @@ msgid "The operation has been canceled"
msgstr "Opravilo je preklicano"
#: src/plugins/git/daemon/ipc-git-remote-callbacks.c:101
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Builder failed to provide appropriate credentials when cloning repository."
#, c-format
msgid ""
"Builder failed to provide appropriate credentials when cloning the "
"repository."
......@@ -4698,27 +4687,21 @@ msgid "Cannot sign commit without GPG_KEY_ID"
msgstr "Ni mogoče podpisati uveljavitve brez določenega ključa GPG_KEY_ID"
#: src/plugins/git/gbp-git-buffer-change-monitor.c:399
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Repository does not have a working directory."
#, c-format
msgid "Cannot monitor files outside the working directory"
msgstr "Skladišče nima določene delovne mape."
msgstr "Ni mogoče nadzorovati datotek izven delovne mape."
#: src/plugins/git/gbp-git-client.c:329
#, fuzzy
msgid "The client has been closed"
msgstr "Predmet, ki je povlečen"
msgstr "Odjemalec je zaprt"
#: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:92
#, fuzzy
#| msgid "Uses the Git version control system"
msgid "Git version control is not in use"
msgstr "Uporablja sistem za nadzor različic Git"
msgstr "Sistem za nadzor različic Git ni v uporabi"
#: src/plugins/git/gbp-git-dependency-updater.c:100
#, fuzzy
#| msgid "Initialize git submodules"
msgid "Updating Git Submodules"
msgstr "Začni podmodule git"
msgstr "Poteka posodabljanje podmodulov Git"
#: src/plugins/git/gbp-git-submodule-stage.c:136
msgid "Network is not available, skipping submodule update"
......@@ -4735,10 +4718,9 @@ msgid "Pushed."
msgstr "Uspešno obljavljeno."
#: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:244
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Running test “%s”…"
#, c-format
msgid "Pushing ref “%s”"
msgstr "Poteka preizkus »%s«"
msgstr "Poteka objavljanje sklica »%s«"
#: src/plugins/git/gbp-git-vcs.c:508
msgid "Directory is not within repository"
......@@ -5557,11 +5539,11 @@ msgstr "Poteka usklajevanje posodobitev kanala"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:352
msgid "Downloading "
msgstr "Poteka prejemanje …"
msgstr "Poteka prejemanje … "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:359
msgid "Installing "
msgstr "Poteka nameščanje …"
msgstr "Poteka nameščanje … "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:365
msgid "Checking for rustup updates"
......@@ -5573,7 +5555,7 @@ msgstr "Prejemanje posodobitev rustup"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:408
msgid "Error installing "
msgstr "Napaka nameščanja"
msgstr "Napaka nameščanja "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:410
msgid "Error"
......@@ -5654,18 +5636,16 @@ msgid "Shell command"
msgstr "Lupinski ukaz"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:569
#, fuzzy
#| msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
msgid ""
"Cannot spawn terminal in runtime environment because build pipeline is not "
"initialized"
msgstr "Ni mogoče prerazporediti na napravo. Cevovod izgradnje ni začet."
msgstr ""
"Ni mogoče zagnati terminala v izvajalnem okolju, ker cevovod izgradnje še ni "
"na začet."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:648
#, fuzzy
#| msgid "Cannot deploy to device, build pipeline is not initialized"
msgid "Cannot spawn process because build pipeline is not yet available"
msgstr "Ni mogoče prerazporediti na napravo. Cevovod izgradnje ni začet."
msgstr "Ni mogoče zagnati opravila, ker cevovod izgradnje še ni na voljo."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.c:130
msgid "Change Shortcut"
......@@ -5687,14 +5667,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:52
#, fuzzy
#| msgid "Command Line Tool"
msgid "Command Locality"
msgstr "Orodje ukazne vrstice"
msgstr "Krajevnost ukaza"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:68
msgid "On Host"
msgstr ""
msgstr "Na gostitelju"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:76
msgid "In Build Environment"
......@@ -5709,6 +5687,8 @@ msgid ""
"If the directory is not an absolute-path, it will be relative to the source "
"or build directory depending on the command locality."
msgstr ""
"Če pot mape ni določena absolutno, bo ta sprejeta relativno na vir oziroma "
"mapo izgradnje glede na krajevnost ukaza."
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:121
msgid "Close on Exit"
......@@ -5717,6 +5697,7 @@ msgstr "Zapri ob končanju"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:135
msgid "If enabled, the terminal page will close after the command executes."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoča, da se terminalska stran po izvedbi ukaza zapre"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command-editor.ui:151
msgid "Keyboard Shortcut"
......@@ -5748,7 +5729,7 @@ msgstr "Nov ukaz"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-list.c:134
msgid "Click + to add an external command"
msgstr ""
msgstr "Kliknite + za dodajanje zunanjega ukaza"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:94
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-preferences-addin.c:95
......@@ -5876,34 +5857,25 @@ msgid "Enable Stylelint"
msgstr "Omoboči Stylelint"
#: src/plugins/stylelint/org.gnome.builder.plugins.stylelint.gschema.xml:6
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enable the use of eslint to find additional diagnostics in JavaScript "
#| "files. This may result in the execution of code in your project."
msgid ""
"Enable the use of stylelint to find additional diagnostics in stylesheet "
"files. This may result in the execution of code in your project."
msgstr ""
"Omogoči uporabo programa eslint, ki lahko izvaja poizvedbe delovanja v "
"programih JavaScript. S tem bo omogočeno tudi izvajanje kode v programu "
"Omogoči uporabo programa Styleint za iskanje dodatnih diagnostičnih in "
"slogovnih datotek. S tem bo omogočeno tudi izvajanje kode v programu "
"projekta."
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:135
#, fuzzy
msgid "Stylelint"
msgstr "Slog"
msgstr "Stylelint"
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:136
#, fuzzy
#| msgid "Enable the use of pylint, which may execute code in your project"
msgid "Enable the use of Stylelint, which may execute code in your project"
msgstr ""
"Omogoči uporabo programa pylint, ki lahko izvede kodo v programu projekta"
"Omogoči uporabo programa Stileint, ki lahko izvede kodo v programu projekta"
#. translators: these are keywords used to search for preferences
#: src/plugins/stylelint/stylelint_plugin.py:138
#, fuzzy
#| msgid "pylint python lint code execute execution"
msgid "stylelint stylesheet lint code execute execution"
msgstr "pylint python lint code koda izvajanje exe execution"
......@@ -6124,7 +6096,7 @@ msgstr "Preklopi na vejo"
#: src/plugins/vcsui/gtk/menus.ui:12
msgid "Push to origin"
msgstr ""
msgstr "Objavi v izvoru"
#: src/plugins/vim/gb-vim.c:105
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment