Commit 16826337 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent eb5d4d1a
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-30 15:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-04 12:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-22 05:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-22 13:49+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1844,22 +1844,22 @@ msgstr "Heslo pro uživatele %s ve formuláři na %s"
msgid "Password in a form in %s"
msgstr "Heslo ve formuláři na %s"
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:846
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:851
msgid "Failed to obtain storage credentials."
msgstr "Selhalo získání oprávnění k úložišti."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:847 lib/sync/ephy-sync-service.c:962
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1719
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:852 lib/sync/ephy-sync-service.c:967
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1741
msgid "Please visit Preferences and sign in again to continue syncing."
msgstr ""
"Podívejte se prosím do Předvoleb a znovu se přihlaste, aby bylo možné "
"pokračovat se synchronizací."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:952
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:957
msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
msgstr "Zdá se, že se změnilo heslo k vašemu účtu Firefox."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:953
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:958
msgid ""
"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue "
"syncing."
......@@ -1867,61 +1867,61 @@ msgstr ""
"Podívejte se prosím do Předvoleb a nastavte si tam nové heslo, aby bylo "
"možné pokračovat se synchronizací."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:961
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:966
msgid "Failed to obtain signed certificate."
msgstr "Selhalo získání podepisovacího certifikátu."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1685 lib/sync/ephy-sync-service.c:1690
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1707 lib/sync/ephy-sync-service.c:1712
msgid "Could not find the sync secrets for the current sync user."
msgstr ""
"Nezdařilo se najít synchronizační tajemství pro aktuálního synchronizujícího "
"uživatele."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1697 lib/sync/ephy-sync-service.c:1705
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1719 lib/sync/ephy-sync-service.c:1727
msgid "The sync secrets for the current sync user are invalid."
msgstr ""
"Synchronizační tajemství pro aktuálního synchronizjícího uživatele je "
"neplatné."
#. Translators: %s is the email of the user.
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1813
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1835
#, c-format
msgid "The sync secrets of %s"
msgstr "Synchronizační tajemství pro %s"
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1839
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1861
msgid "Failed to upload client record."
msgstr "Selhalo nahrání záznamu klienta."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2029
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2054
msgid "Failed to upload crypto/keys record."
msgstr "Selhalo nahrání záznamu kryptografie/klíče."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2136
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2161
msgid "Failed to retrieve crypto keys."
msgstr "Selhalo získání kryptografických klíčů."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2187
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2212
msgid "Failed to upload meta/global record."
msgstr "Selhalo nahrání meta/globálního záznamu."
#. Translators: the %d is the storage version, the \n is a newline character.
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2304
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2329
#, c-format
msgid ""
"Your Firefox Account uses storage version %d. Web only supports version %d."
msgstr ""
"Váš účet Firefox používá verzi úložiště %d. Web podporuje jen verzi %d."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2315
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2340
msgid "Failed to verify storage version."
msgstr "Selhalo ověření verze úložiště."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2371
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2396
msgid "Failed to upload device info"
msgstr "Selhalo nahrání informace o zařízení"
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2444 lib/sync/ephy-sync-service.c:2522
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2469 lib/sync/ephy-sync-service.c:2547
msgid "Failed to retrieve the Sync Key"
msgstr "Selhalo získání synchronizačního klíče"
......@@ -2085,7 +2085,7 @@ msgid "Paste and _Go"
msgstr "Vložit a pře_jít"
#. Undo, redo.
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:701 src/ephy-window.c:817
#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:701 src/ephy-window.c:816
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
......@@ -2338,157 +2338,157 @@ msgstr "Nová adresa"
msgid "Bang"
msgstr "Zkratka (bang)"
#: src/ephy-window.c:253
#: src/ephy-window.c:252
msgid "Do you want to leave this website?"
msgstr "Opravdu chcete opustit tuto stránku www?"
#: src/ephy-window.c:254
#: src/ephy-window.c:253
msgid "A form you modified has not been submitted."
msgstr "Formulář, který jste upravili, nebyl odeslán."
#: src/ephy-window.c:255
#: src/ephy-window.c:254
msgid "_Discard form"
msgstr "Zaho_dit formulář"
#: src/ephy-window.c:270
#: src/ephy-window.c:269
msgid "There are ongoing downloads"
msgstr "Probíhají nějaká stahování"
#: src/ephy-window.c:271
#: src/ephy-window.c:270
msgid "If you quit, the downloads will be cancelled"
msgstr "Pokud aplikaci ukončíte, probíhající stahování budou zrušena"
#: src/ephy-window.c:272
#: src/ephy-window.c:271
msgid "Quit and cancel downloads"
msgstr "Ukončit a zrušit stahování"
#: src/ephy-window.c:818
#: src/ephy-window.c:817
msgid "Re_do"
msgstr "Zn_ovu"
#. Edit.
#: src/ephy-window.c:821
#: src/ephy-window.c:820
msgid "Cu_t"
msgstr "_Vyjmout"
#: src/ephy-window.c:822
#: src/ephy-window.c:821
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovat"
#: src/ephy-window.c:823
#: src/ephy-window.c:822
msgid "_Paste"
msgstr "V_ložit"
#: src/ephy-window.c:824
#: src/ephy-window.c:823
msgid "Select _All"
msgstr "Vy_brat vše"
#: src/ephy-window.c:826
#: src/ephy-window.c:825
msgid "S_end Link by Email…"
msgstr "Odeslat odkaz _e-mailem…"
#: src/ephy-window.c:828
#: src/ephy-window.c:827
msgid "_Reload"
msgstr "_Obnovit"
#: src/ephy-window.c:829
#: src/ephy-window.c:828
msgid "_Back"
msgstr "_Zpět"
#: src/ephy-window.c:830
#: src/ephy-window.c:829
msgid "_Forward"
msgstr "_Vpřed"
#. Bookmarks
#: src/ephy-window.c:833
#: src/ephy-window.c:832
msgid "Add Boo_kmark…"
msgstr "Přid_at záložku…"
#. Links.
#: src/ephy-window.c:837
#: src/ephy-window.c:836
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otevřít odkaz v novém _okně"
#: src/ephy-window.c:838
#: src/ephy-window.c:837
msgid "Open Link in New _Tab"
msgstr "Otevřít odkaz v nové _kartě"
#: src/ephy-window.c:839
#: src/ephy-window.c:838
msgid "Open Link in I_ncognito Window"
msgstr "Otevřít odkaz v a_nonymním okně"
#: src/ephy-window.c:840
#: src/ephy-window.c:839
msgid "_Save Link As…"
msgstr "_Uložit odkaz jako…"
#: src/ephy-window.c:841
#: src/ephy-window.c:840
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
#: src/ephy-window.c:842
#: src/ephy-window.c:841
msgid "_Copy E-mail Address"
msgstr "_Kopírovat e-mailovou adresu"
#. Images.
#: src/ephy-window.c:846
#: src/ephy-window.c:845
msgid "View _Image in New Tab"
msgstr "Zobraz_it obrázek v nové kartě"
#: src/ephy-window.c:847
#: src/ephy-window.c:846
msgid "Copy I_mage Address"
msgstr "Kopírovat adresu _obrázku"
#: src/ephy-window.c:848
#: src/ephy-window.c:847
msgid "_Save Image As…"
msgstr "_Uložit obrázek jako…"
#: src/ephy-window.c:849
#: src/ephy-window.c:848
msgid "Set as _Wallpaper"
msgstr "Nastavit jako _tapetu plochy"
#. Video.
#: src/ephy-window.c:853
#: src/ephy-window.c:852
msgid "Open Video in New _Window"
msgstr "Otevřít video v novém _okně"
#: src/ephy-window.c:854
#: src/ephy-window.c:853
msgid "Open Video in New _Tab"
msgstr "Otevřít video v nové kar_tě"
#: src/ephy-window.c:855
#: src/ephy-window.c:854
msgid "_Save Video As…"
msgstr "_Uložit video jako…"
#: src/ephy-window.c:856
#: src/ephy-window.c:855
msgid "_Copy Video Address"
msgstr "_Kopírovat adresu videa"
#. Audio.
#: src/ephy-window.c:860
#: src/ephy-window.c:859
msgid "Open Audio in New _Window"
msgstr "Otevřít zvuk v novém _okně"
#: src/ephy-window.c:861
#: src/ephy-window.c:860
msgid "Open Audio in New _Tab"
msgstr "Otevřít zvuk v nové kar_tě"
#: src/ephy-window.c:862
#: src/ephy-window.c:861
msgid "_Save Audio As…"
msgstr "_Uložit zvuk jako…"
#: src/ephy-window.c:863
#: src/ephy-window.c:862
msgid "_Copy Audio Address"
msgstr "_Kopírovat adresu zvuku"
#: src/ephy-window.c:868
#: src/ephy-window.c:867
msgid "Save Pa_ge As…"
msgstr "_Uložit stránku jako…"
#: src/ephy-window.c:869
#: src/ephy-window.c:868
msgid "_Page Source"
msgstr "Z_drojový kód stránky"
#: src/ephy-window.c:1255
#: src/ephy-window.c:1254
#, c-format
msgid "Search the Web for “%s”"
msgstr "Na webu vyhledat „%s“"
......@@ -2508,18 +2508,18 @@ msgstr "Uložit multimédia jako"
#. Translators: the %s refers to the time at which the last sync was made.
#. * For example: Today 04:34 PM, Sun 11:25 AM, May 31 06:41 PM.
#.
#: src/prefs-dialog.c:222
#: src/prefs-dialog.c:224
#, c-format
msgid "Last synchronized: %s"
msgstr "Naposledy synchronizováno: %s"
#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
#: src/prefs-dialog.c:283 src/prefs-dialog.c:1893
#: src/prefs-dialog.c:285 src/prefs-dialog.c:1933
#, c-format
msgid "Logged in as %s"
msgstr "Jste přihlášeni jako %s"
#: src/prefs-dialog.c:523
#: src/prefs-dialog.c:525
msgid "Something went wrong, please try again later."
msgstr "Něco proběhlo špatně, zkuste to prosím později znovu."
......@@ -2527,7 +2527,7 @@ msgstr "Něco proběhlo špatně, zkuste to prosím později znovu."
#. * second %s is the locale name. Example:
#. * "French (France)"
#.
#: src/prefs-dialog.c:1035 src/prefs-dialog.c:1039
#: src/prefs-dialog.c:1080 src/prefs-dialog.c:1084
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "%s (%s)"
......@@ -2536,13 +2536,13 @@ msgstr "%s (%s)"
#. Translators: this refers to a user-define language code
#. * (one which isn't in our built-in list).
#.
#: src/prefs-dialog.c:1046
#: src/prefs-dialog.c:1091
#, c-format
msgctxt "language"
msgid "User defined (%s)"
msgstr "Definováno uživatelem (%s)"
#: src/prefs-dialog.c:1068
#: src/prefs-dialog.c:1113
#, c-format
msgid "System language (%s)"
msgid_plural "System languages (%s)"
......@@ -2550,35 +2550,35 @@ msgstr[0] "Jazyk systému (%s)"
msgstr[1] "Jazyky systému (%s)"
msgstr[2] "Jazyků systému (%s)"
#: src/prefs-dialog.c:1311 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
#: src/prefs-dialog.c:1356 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
#: src/prefs-dialog.c:1389
#: src/prefs-dialog.c:1434
msgid "Select a directory"
msgstr "Výběr složky"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:611
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:612
msgid "Search the Web"
msgstr "Na webu vyhledat"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1289
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1313
msgid "Executes only the n-th migration step"
msgstr "Provede pouze n-tý krok převodu"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1291
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1315
msgid "Specifies the required version for the migrator"
msgstr "Udává požadovanou verzi nástroje pro převod profilu"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1293
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1317
msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
msgstr "Udává název profilu, ve kterém převod spustit"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1313
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1337
msgid "Web profile migrator"
msgstr "Převod profilu aplikace Web"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1314
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1338
msgid "Web profile migrator options"
msgstr "Volby převodu profilu aplikace Web"
......@@ -2958,8 +2958,8 @@ msgid "Try to block _advertisements"
msgstr "Zkusit blokovat rekl_amy"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:257
msgid "Try to block web _trackers (including social media buttons)"
msgstr "Zkusi_t blokovat sledování (včetně tlačítek sociálních sítí)"
msgid "Try to block web _trackers"
msgstr "Zkusi_t blokovat sledovací weby"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:265
msgid "Block popup _windows"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment