Getting colder with our second freeze... it's 3.31.91 release day and string freeze, upload a tarball and lock those strings 🏂

Commit 60517b95 authored by marekjedrzejewski's avatar marekjedrzejewski

i18n: Add polish translation

parent dfda7006
# Polish translations for fractal package.
# Copyright (C) 2018 THE fractal'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fractal package.
# Automatically generated, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fractal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-20 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-20 14:43+0200\n"
"Last-Translator: Marek Jędrzejewski <kontakt@marekjedrzejewski.pl>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:13
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:18
msgid "Close the active room"
msgstr "Zamknij aktywny pokój"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:25
msgid "Open / close the room sidebar search"
msgstr "Otwórz/zamknij wyszukiwanie pokoju w panelu bocznym"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Wyjście"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:6
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Skróty klawiszowe"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:10
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:14
msgid "_Quit"
msgstr "_Wyjście"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:4
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:3
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1258
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1308
msgid "Fractal"
msgstr "Fractal"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:7
msgid "Daniel García Moreno"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:8
msgid "Matrix group messaging app"
msgstr "Aplikacja do konwersjacji grupowych Matrix"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:11
msgid ""
"Fractal is a Matrix messaging app for GNOME written in Rust. Its interface "
"is optimized for collaboration in large groups, such as free software "
"projects."
msgstr ""
"Fractal jest programem czatowym Matrix dla GNOME napisanym w języku Rust. "
"Jego interfejs jest zoptymalizowany do współpracy dużych grup, takich jak "
"projekty wolnego oprogramowania."
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:4
msgid ""
"Fractal is a decentralized, secure messaging client for collaborative group "
"communication."
msgstr ""
"Fractal jest zdecentralizowanym, bezpiecznym klientem czatowym dla "
"komunikacji wśród współpracujących grup."
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:5
msgid "Fractal group messaging"
msgstr "Wiadomości grupowe Fractal"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:8
msgid "org.gnome.Fractal"
msgstr ""
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:14
msgid "Matrix;matrix.org;"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:13
msgid "Type of password and token storage"
msgstr "Typ magazynu hasła i tokenu"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:14
msgid "Type of password and token storage, default value is: Secret Service"
msgstr "Typ magazynu hasła i tokenu, domyślą wartością jest: Secret Service"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:23
msgid "Room directory"
msgstr "Katalog pokoi"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:37 fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:90
msgid "Join room"
msgstr "Dołącz do pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:64
msgid "New room"
msgstr "Nowy pokój"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:78 fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:115
msgid "New direct chat"
msgstr "Nowa rozmowa"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:64 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:64
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:682
msgid "Matrix username, email or phone number"
msgstr "Użytkownik Matrix, email lub numer telefonu"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:118 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:121
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:93 fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:33
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/attach.rs:66
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:126
msgid "Start chat"
msgstr "Zacznij rozmowę"
#: fractal-gtk/res/ui/filechooser.ui:62
msgid "Select room image file"
msgstr "Wybierz plik obrazu pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:137 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:150
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:140
msgid "Invite"
msgstr "Zaproś"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:19
msgid "Invitation"
msgstr "Zaproszenie"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:20
msgid "You’ve been invited to join \"\", you can accept or reject"
msgstr "Zostałeś zaproszony do \"\", możesz zaakceptować lub odrzucić"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:33
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:46
msgid "Accept"
msgstr "Zaakceptuj"
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:53
msgid "ID or Alias"
msgstr "ID lub Alias"
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:101 fractal-gtk/src/appop/invite.rs:209
#: fractal-gtk/src/widgets/room.rs:94
msgid "Join"
msgstr "Dołącz"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:19
msgid "Leave?"
msgstr "Wyjść?"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:20
msgid ""
"Once you leave, you won't be able to interact with people in the room "
"anymore."
msgstr ""
"Kiedy wyjdziesz, nie będziesz mógł już komunikować się z ludźmi w pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:46 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:64
msgid "Leave room"
msgstr "Opuść pokój"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:168 fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1241
msgid "normal"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:179
msgid "Searching"
msgstr "Szukanie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:296
msgid "Attach files"
msgstr "Dołącz pliki"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:354
msgid "room_view"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:365
msgid "loading"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:388
msgid "No room selected"
msgstr "Nie wybrano pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:403
msgid "Join a room to start chatting"
msgstr "Dołącz do pokoju, żeby zacząć rozmowę"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:413
msgid "No room"
msgstr "Brak pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:460
msgid "This is an app-notification"
msgstr "To jest powiadomienie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:498
msgid "Chat"
msgstr "Rozmowa"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:550 fractal-gtk/src/appop/directory.rs:97
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:596
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:620
msgid "Loading"
msgstr "Ładowanie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:646 fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:695
msgid "Log In"
msgstr "Zaloguj się"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:665
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:715
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:760
msgid "Home server URL"
msgstr "Adres serwera domowego"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:778
msgid "Identity server URL"
msgstr "Adres serwera Identity"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:794
msgid "https://matrix.org"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:795
msgid "Matrix Server"
msgstr "Serwer Matrix"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:813
msgid "https://vector.im"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:814
msgid "Identity server"
msgstr "Serwer Identity"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:851
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowane"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:866 fractal-gtk/src/appop/login.rs:107
msgid "Invalid username or password"
msgstr "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:920
msgid "Reset Password"
msgstr "Reset hasła"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:934
msgid "Create Account"
msgstr "Stwórz konto"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:948
msgid "Log In as Guest"
msgstr "Zaloguj jako gość"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:970
msgid "Login"
msgstr "Zaloguj"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1007
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1030
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1061
msgid "Room search"
msgstr "Wyszukiwanie pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1130 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:108
msgid "Room name"
msgstr "Nazwa pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1156
msgid "Room topic"
msgstr "Temat pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1183
msgid "Room"
msgstr "Pokój"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1210
msgid "?"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1227
msgid "Members"
msgstr "Członkowie"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1269
msgid "login"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1299
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1319
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:28
msgid "Markdown"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:70
msgid "> quote"
msgstr "> cytat"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:82
msgid "**bold**"
msgstr "**pogrubienie**"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:98
msgid "`code`"
msgstr "`kod`"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:110
msgid "*italic*"
msgstr "*kursywa*"
#: fractal-gtk/res/ui/members.ui:25
msgid "Search for room members"
msgstr "Szukaj członków pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:14
msgid "Private Chat"
msgstr "Rozmowa prywatna"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:15
msgid "private_chat"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:18 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:187
msgid "Public"
msgstr "Publiczny"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:19
msgid "public_chat"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:39
msgid "Create new room"
msgstr "Stwórz nowy pokój"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:50
msgid "Create"
msgstr "Stwórz"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:152
msgid "Visibility"
msgstr "Widoczność"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:171
msgid "Private"
msgstr "Prywatny"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:54
msgid "Room avatar"
msgstr "Awatar pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:80
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:98
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:116
msgid "Topic"
msgstr "Temat"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:162
msgid "#"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:186 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:37
msgid "Room details"
msgstr "Szczegóły pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:23
msgid "Invite to this room"
msgstr "Zaproś do tego pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:109
msgid "Account Settings"
msgstr "Ustawienia konta"
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:136
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:97
msgid "No rooms found"
msgstr "Nie znaleziono pokoi"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:161
msgid "Can’t create the room, try again"
msgstr "Nie można stworzyć pokoju. Spróbuj ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:169
msgid "Can’t join the room, try again."
msgstr "Nie można dołączyć do pokoju. Spróbuj ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:175
msgid "Can’t login, try again"
msgstr "Nie można zalogować się. Spróbuj ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:181
msgid "Error sending message"
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:185
msgid "Error searching for rooms"
msgstr "Błąd podczas wyszukiwania pokoi"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:19
msgid "A Matrix.org client for GNOME"
msgstr "Klient Matrix.org dla GNOME"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:20
msgid "© 2017–2018 Daniel García Moreno, et al."
msgstr "© 2017–2018 Daniel García Moreno, i inni"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:26
msgid "Learn more about Fractal"
msgstr "Dowiedz sie więcej o Fractal"
#: fractal-gtk/src/appop/about.rs:41
msgid "Name by"
msgstr "Nazwa"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:52
msgid "Image from Clipboard"
msgstr "Obraz ze schowka"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:67
msgid "Send"
msgstr "Wyślij"
#: fractal-gtk/src/appop/directory.rs:60
msgid "Searching…"
msgstr "Szukanie…"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:137
msgid "Invite to {name}"
msgstr "Zaproś do {name}"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:213
msgid ""
"You’ve been invited to join to <b>{room_name}</b> room by <b>{sender_name}</"
"b>"
msgstr "Zostałeś zaproszony do <b>{room_name}</b> przez <b>{sender_name}</b>"
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:217
msgid "You’ve been invited to join to <b>{room_name}</b>"
msgstr "Zostałeś zaproszony do <b>{room_name}</b>"
#: fractal-gtk/src/appop/login.rs:111
msgid "Unknown Error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: fractal-gtk/src/appop/login.rs:165
msgid "Passwords didn’t match, try again"
msgstr "Hasła nie zgadzają się. Spróbuj ponownie"
#: fractal-gtk/src/appop/member.rs:87
msgid "and {member_count} more"
msgstr "i {member_count} innych"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:169
msgid "New Messages"
msgstr "Nowe wiadomości"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:314
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: fractal-gtk/src/appop/mod.rs:104
msgid "Load more members"
msgstr "Załaduj więcej członków"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:253
msgid "Leave"
msgstr "Opuść"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:572
msgid "EMPTY ROOM"
msgstr "PUSTY POKÓJ"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:574
msgid "and"
msgstr "i"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:575
msgid "and Others"
msgstr "i inni"
#: fractal-gtk/src/appop/sync.rs:12
msgid "Syncing, this could take a while"
msgstr "Synchronizowanie. To może chwilę potrwać"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:433
msgid "Invites"
msgstr "Zaproszenia"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:434
msgid "You don't have any invitations"
msgstr "Nie masz żadnych zaproszeń"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:435
msgid "Favorites"
msgstr "Ulubione"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:436
msgid ""
"Drag and drop rooms here to add them "
"to your favorites"
msgstr ""
"Przeciągnij i upuść pokoje tutaj aby "
"dodać je do swoich ulubionych"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:438
msgid "Rooms"
msgstr "Pokoje"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:439
msgid "You don't have any rooms yet"
msgstr "Nie masz jeszcze żadnych pokoi"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment